Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Câteva gânduri actuale referitoare la îngrădirea de erezie

S-a scris și se va mai scrie mult, uneori duhovnicește, alteori duhovnicește și omenește, iar alteori numai omenește despre de ce și cum ne îngrădim de erezie, ce înseamnă acest lucru și încotro ne îndreptăm.

Știu că numele meu a fost și este terfelit cu osârdie de unii și de alții, dar nu îmi pasă nici cât negru sub unghie. Înainte de a o face ei am făcut-o singur, declarând război neîmpăcat fiarei ecumeniste și asumându-mi până la capăt consecințele care au derivat din aceasta.

Nu vreau să fac pe dascălul, căci nu sunt. Vreau doar să ucenicesc la ceea ce ne învață Sfinții Părinți, în nădejdea mântuirii.

Așadar, ne îngrădim de erezie pentru că:

a) așa ne poruncește Biserica, prin Canonul 15 al Sinodului I-II Constantinopol, acest Canon și toate celelalte fiind obligatorii. Nu există Canon, adică lege a Bisericii, care să fie opțional. Toate sunt absolut necesare pentru mântuire. Deci iconomia în fața ereziei este o amăgire lipsită de orice sens teologic, ea fiind de fapt o lașitate – recunoscută sau disimulată sau ascunsă cu viclenie sau prezentată ca virtute sau drept cale de urmat;

b) îngrădindu-ne de erezie, nu ieșim din Biserică, nici nu ne transformăm în Biserică, ci ne străduim să nu ne contaminăm de cea mai contagioasă lepră, adică erezia, care aduce moarte sufletească;

c) expresia aceasta „cu cuget ortodox” este o făcătură; de unde să știm noi ce este în inima celui care cu gura totuși vorbește ortodox? Care este modul de a verifica ortodoxia lui? Este simplu: ce anume a suferit și suferă pentru Hristos omul respectiv? Acesta este modul de a afla ce zace în inima lui. Omul „cu cuget ortodox”, dar fără vreo jertfă în viața lui de dragul lui Hristos ajunge nu numai un eretic vădit, ci un torționar al ortodocșilor (ceea ce deja se și întâmplă la noi, nu mai e nevoie să dau nume);

d) a duce o luptă pentru dreapta credință și a terfeli numele celor care nu sunt de același gând dovedește o imaturitate duhovnicească, spre a nu spune mai mult. Modul în care oameni precum: Gheron Sava, protosinghelul Elefterie, ieromonahul Spiridon, ieromonahul Xenofont, părintele Vasile Savin, pr. Andrei Cojoacă etc au prezentat tot timpul răspunsurile la problemele teologice apărute a fost exemplar. Modul în care unii s-au raportat la ei și la subsemnatul a fost lipsit de argumente teologice, bogat în invective și în calomnii, ca o expresie vie a cuvântului scripturistic: „din prisosul inimii vorbește gura”;

e) „combinația” de slujire între cei îngrădiți de erezie și cei neîngrădiți este un avorton duhovnicesc, este calea sigură spre afundarea tuturor celor implicați în erezie. Iar calea urmată de adepții unei asemenea metode, numită de ei „iconomie”, este de fapt o nouă răstignire a lui Hristos, prezentând acrivia, adică Legea, firescul, ortodoxul ca fiind o excepție și mai ales ca una care nu s-ar aplica acum; iar pentru că noi urmăm acrivia suntem priviți ca unii fără de lege, astfel fiind hulită de către acuzatorii noștri însăși Legea Bisericii;

f) mulți vor să fie altcineva care să lupte, să mărturisească, să sufere în locul lor, iar ei înșiși să stea la „căldurică”, mulțumindu-se cu platoșa însângerată de mărturia până la capăt a altora. Cine gândește așa este un fricos care încă nu a înțeles nici măcar cum se scrie cuvântul ORTODOX, darămite să îl mai și trăiască.

Soluția: nu ne aparține, ci este a Sfinților Părinți. Cine are „păreri” în ortodoxie nu mai este în ortodoxie, ci undeva periferic, în protestantism.

Sfinții Părinți nu numai că au zis adevărul, ci au fost întruchipări jertfelnice ale acestuia. Așa că să lăsăm pe cei cu gura mare, dar cu inima goală de Hristos și să mergem pe calea Crucii, bucurându-ne că suntem scuipați, calomniați, terfeliți, loviți etc etc, toate primindu-le spre slava lui Hristos și întru nădejdea mântuirii noastre.

 

Cu urări de împodobire sufletească

cu curajul mărturisirii ortodoxe,

pr. Ciprian Staicu

 

Care este sensul teologic ortodox al slujirii preoților îngrădiți de erezie cu preoții neîngrădiți de erezie, în frunte cu un ierarh care pomenește un eretic?

Vineri, 16 martie 2018 (conform articolului de la adresa http://www.katanixis.gr/2018/03/blog-post_451.html#more), pr. Teodor Zisis a participat la slujba citirii Acatistului Buneivestiri (așa cum este rânduiala în Grecia: împărțit în patru părți, în fiecare vineri din primele patru săptămâni câte o parte, în cadrul Pavecerniței Mici, iar în săptămâna a cincea a Postului, ca și la noi, se face Denia cu tot Acatistul Buneivestiri), la mănăstirea Sfintei Paraschevi din Ptolemaida, singura mănăstire din Grecia care a întrerupt pomenirea ierarhului eretic ecumenist.

Apoi, la arhondaricul mănăstirii, pr. Teodor Zisis a vorbit credincioșilor, anunțându-i cu bucurie că în jur de 40 de preoți (din România au fost în jur de 10 preoți, ceilalți fiind probabil membrii ai obștii de la Bănceni) au slujit împreună în Duminica Sfântului Grigorie Palama la Bănceni, că grecii vor organiza după Paști la Thesalonic o mare conferință despre îngrădirea de erezie și apoi i-a întărit pe oameni, dându-le curaj că Maica Domnului nu îi va lăsa pe ortodocși și că lucrurile se vor îmbunătăți. S-a accentuat faptul că ÎPS Longhin Jar, arhiepiscop de Bănceni, a slujit cu ocazia de mai sus și cu preoți care au fost deja „caterisiți” de ecumeniști, astfel nerecunoscând „caterisirea” primită pentru mărturisirea dreptei credințe de către aceștia.

Vreau să accentuez câteva lucruri referitoare la cele spuse în video de mai sus de către pr. prof. Theodor Zisis:

a) se pare că pr. Teodor a înțeles mesajul ÎPS Longhin, că trebuie depășite cu pace diferențele de „opinie” (cum le spun unii, când de fapt sunt moduri de raportare – reale sau false – la mărturisirea patristică, pentru că nouă nu ne aparține nimic din SOLUȚIA mărturisirii, ci ne revine numai datoria punerii ei în practică, așa cum au făcut-o, la vremea lor, ortodocșii din generațiile anterioare, autorii acestei soluții fiind exclusiv Sfinții Părinți, inspirați și călăuziți de Duhul Sfânt);

b) pr. Teodor îl compară pe ÎPS Longhin cu Sfântul Vasile cel Mare, spunând că primul l-a depășit pe al doilea. Într-adevăr, din punct de vedere arhitectural cu siguranță vasiliadele din secolul al IV-lea nu arătau precum minunatele clădiri de la Bănceni. Fără discuție. Din punct de vedere teologic, însă, ÎPS Longhin pomenește un eretic. Deci situația e gravă. Sfântul Vasile cel Mare a întrerupt pomenirea ierarhului său care l-a hirotonit diacon, dar a făcut-o și după ce a ajuns episcop (vedeți detalii și sinteză la adresa – https://ayeaye20.wordpress.com/2016/07/18/sf-vasile-cel-mare-necomuniunea-cu-cei-ce-semneaza-documente-eretice/). Așadar, cu tot respectul pentru vlădica Longhin, la cele care țin de mântuire mai are încă o cale de parcurs până va ajunge – să dea Domnul – să se asemene cu Sfântul Vasile cel Mare. Iar primul pas pe această cale este întreruperea pomenirii episcopului eretic Onufrie!

c) aici este momentul potrivit pentru a cita câteva cuvinte ale ÎPS Longhin de la recenta Sinaxă de la Bănceni (în ziua a doua a desfășurării acesteia, 4 martie 2018):

„Din sala desfășurării Sinaxei cineva întreabă: Poți avea comuniune cu preotul care tace?

ÎPS Longhin (video, la ora 1, minutul 28, secunda 53): Dacă el tace, înseamnă că îl ține dracul! Apoi dacă văd ca este în pericol credința mea, este în pericol totul în jur și eu în inima mea țin în taină, cu cine țin? Trebuie să știe poporul ce facem, de unde mergem, de unde venim! Trebuie să mărturisim!”

Foarte adevărat, Înaltpreasfinția Voastră, însă ESENȚA mărturisirii împotriva ereziei nu este cuvântul antieretic, ci ÎNGRĂDIREA DE EREZIE PRIN ÎNTRERUPEREA POMENIRII ȘI A COMUNIUNII. Aceasta este învățătura patristică, nu alta. Și pe aceasta, nu pe alta, trebuie să o urmăm. Nu avem voie nici măcar comentarii să facem la ea, ci trebuie doar să o aplicăm.

Ori la Bănceni, acum două duminici, au slujit ÎMPREUNĂ: ortodocși îngrădiți de erezie, eretici pomenitori de eretici (ex: pr. Eftimie Mitra), alții anathematizați de propriile lor cuvinte și în același timp pomenitori de eretici, adică de cei aflați în comuniune neîntreruptă cu ereziarhi semnatari în Creta (cazul pr. Matei Vulcănescu, pomenitor al IPS Serafim de Pireu, aflat în comuniune clară cu ereziarhul Ieronim – slujind cu el fără probleme). Așadar, în catedrala aceea măreață au slujit toți aceștia, în frunte cu ÎPS Longhin. Concluzia?

Un grec din New York, pe nume Panaghiotis Televantos (are și un blog ce îi poartă numele) face un comentariu la cele petrecute la sinaxa de la Bănceni (la adresa http://trelogiannis.blogspot.ro/2018/03/blog-post_150.html). El spune așa: ați văzut că se poate? Slujesc împreună cei îngrădiți cu cei neîngrădiți, sunt în comuniune, au DRAGOSTE !

Tot cu dragoste vă transmit și eu următoarele:

a) răspunsul la întrebarea din titlu este că SENSUL acestei împreună-slujiri este BATJOCORIREA ORTODOXIEI; să nu vă fie cu supărare, dar asta este, nu ne putem ascunde după deget, căci nu am intrat în lupta aceasta tremurând ca varga, ci punându-ne viața la picioarele Crucii lui Hristos;

b) consecința slujirii ortodocșilor cu ereticii este CATERISIREA, conform Sfintelor Canoane;

c) ați transformat acrivia într-o sperietoare și îi țineți pe oameni în somnul îmbrățișării CU DRAGOSTE a ereziei; această atitudine este hulire a Sfinților Părinți (iar, să nu vă fie cu supărare, dar adevărul trebuie spus);

d) ABSOLUT ORICARE SFÂNT PĂRINTE ar fi aflat despre așa ceva ar fi întrerupt DE ÎNDATĂ ORICE COMUNIUNE cu oameni care gândesc și acționează astfel;

e) vlădica Longhin a explicat clar – de la Dumnezeu a fost – că toți cei „ortodocși în cuget”, care nu zic nimic sau cei care zic, dar nu fac sunt SUB STĂPÂNIREA SATANEI. Slavă Domnului pentru acest cuvânt inspirat de Duhul Sfânt, demn de un ierarh care vrea să urmeze exemplul Sfântului Vasile cel Mare!!!

Concluzie: suntem în săptămâna închinată Sfântului Ioan Scărarul. Să mergem în sus, pe această scară de care ne vorbește Sfântul Ioan, nu în jos, spre locul unde se află trădătorii lui Hristos!

 

Cu dragoste neprefăcută,

pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu

 

Notă: deja este aproape gata transcrierea tuturor celor spuse la Bănceni, pentru cei care nu au timpul necesar să asculte 7 ore de înregistrări video. La momentul potrivit vor fi analizate, în lumina Sfinților Părinți (desigur, după prezentarea și celor spuse cu adevărat de pr. Teodor Zisis și de pr. Serafim Zisis, că ceea ce a ajuns la urechile auditoriului prin vocea „traducătorului” pr. Matei Vulcănescu au fost distorsionate, cu voie sau fără voie, în primul rând datorită imposibilității exprimării lor în limba română, căci „traducătorul” nu cunoștea acele cuvinte teologice, esențiale pentru discuția purtată la Bănceni). Post cu folos!

Numai cine vrea 100% mântuire are o șansă la ea

Redăm un comentariu pe care cineva l-a pus pe un alt site, dar nu credem că acolo „va rezista”. Este o analiză la rece, care respinge total părtășia nevinovată la erezie. Mulțumim.

„Cunoaştem un om după roadele sale care sunt făcute până în clipa de faţă (în trecut), dar în clipa de faţă nu ştim dacă mai are aceste roade şi de aceea este rău să judecăm ca păcătoşi pe cei care au făcut rele în trecut deoarece nu ştim cum sunt aceştia acum, în clipa de fată, deoarece în clipa aceasta poate deja s-au hotărât să nu le mai facă, poate deja s-a spovedit.

Învățătura ortodoxă cuprinde toată învățătura pe care ne-a lăsat-o nouă Dumnezeu, inclusiv învăţătura care se referă la întreruperea comuniunii cu erezia, întrerupere care este obligatorie pentru cel care vrea să rămână ortodox, inclusiv învăţătura care se referă la cunoaşterea învăţăturii ortodoxe, cunoaştere care este tot obligatorie pentru cel care vrea să rămână ortodox (şi cel care ştie este vinovat…, dar şi cel care nu ştie este vinovat…, pentru că nu ştie deoarece nu vrea să ştie). Deci, şi de ştiu şi de nu ştiu învăţătura ortodoxă, toţi cei care nu întrerup comuniunea cu erezia schimbă învățătura ortodoxă și sunt eretici, sunt de partea ereziei, aceştia încurajază erezia (inclusiv cei care nu ştiu), propovăduiesc erezia, aprobă erezia, asupresc, prigonesc… .

Învățăturile eretice, faptele eretice, nu pot exista fără primirea gândurilor eretice în mintea ereticului.

Deci:

Cine are fapte eretice (comuniunea cu erezia este o faptă eretică) are sigur 100% şi cuget eretic şi are şi învăţătură eretică deoarece practic (cu fapta) învaţă şi îndeamnă la erezii şi pe sine şi pe alţii;

Cine are fapte eretice este eretic şi în faptă şi în gândire (are sigur 100% şi cuget eretic) şi este eretic şi în învăţătură deoarece practic (cu fapta) învaţă şi îndeamnă la erezii şi pe sine şi pe alţii. Cel care este în comuniune cu erezia are această faptă eretică prin care practic (cu fapta) învaţă şi îndeamnă şi pe sine şi pe alţii la comuniune cu erezia, deci este eretic și în faptă și în învățătură și în gândire (are sigur 100% şi cuget eretic);

Cine are învăţături eretice – învaţă erezii şi pe alţii, acesta învaţă şi îndeamnă la erezii şi pe sine şi pe alţii (îndemnul la comuniune cu erezia este o învăţătură eretică), acesta are sigur 100% şi cuget eretic, acesta are şi fapte eretice deoarece această învăţătură este tot o faptă;

Cine are învăţături eretice – învaţă erezii şi pe alţii, acesta învaţă şi îndeamnă la erezii şi pe sine şi pe alţii, acesta este eretic şi în învăţătură deoarece învaţă şi îndeamnă la erezii şi pe sine şi pe alţii, acesta este eretic şi în gândire (are sigur 100% şi cuget eretic), acesta este eretic şi în faptă deoarece învăţătura este tot o faptă. Cel care îndeamnă la comuniune cu erezia are această are această învăţătură eretică prin care învaţă şi îndeamnă şi pe sine şi pe alţii la comuniune cu erezia, deci este eretic și în învățătură și în gândire (are sigur 100% şi cuget eretic), este eretic şi în faptă deoarece această învăţătură este tot o faptă;

Cine primeşte gănduri eretice primeşte erezii în minte (primirea gândului rău de la diavol de a rămâne în această comuniune cu erezia este un gănd eretic) şi are sigur 100% cuget eretic, are şi învăţătură eretică şi fapte eretice deoarece acesta se învaţă şi se îndeamnă pe sine la erezii, iar această învăţătură este tot o faptă;

Cine primeşte gânduri eretice primeşte erezii în minte şi este eretic în gănire (are sigur 100% cuget eretic), este eretic şi în învăţătură şi în faptă (se învaţă şi se îndeamnă pe sine la erezii, iar această învăţătură este tot o faptă). Cel care primeşte gândul rău de la diavol de a rămâne în această comuniune cu erezia, are aceast gând eretic, deci este eretic în gândire (are sigur 100% cuget eretic), este eretic și în învățătură şi în faptă deoarece se învaţă şi se îndeamnă pe sine la comuniune cu erezia, iar această învăţătură este tot o faptă;

În clipa în care cineva primește gândul rău de a rămâne în această comuniune cu erezia , în acea clipă acest cineva schimbă învățătura ortodoxă și este eretic. În clipa în care cineva primește gândul rău (şi cineva care ştie şi cineva care nu ştie, pentru că nu ştie deoarece nu vrea să ştie) și gândește că ar fi un lucru bun să rămână în comuniune cu erezia şi primind gândul rău hotărăşte în mintea sa să rămână în comuniune cu erezia sau gândeşte că este un lucru rău să rămână în comuniune cu erezia, dar primind gândul rău hotărăşte în mintea sa să rămână în comuniune cu erezia, în acea clipă acest cineva schimbă învățătura ortodoxă și este eretic.

În clipa în care cineva primește gândul rău de a rămâne în comuniune cu erezia, zicând în mintea sa că rămâne în comuniune cu erezia, hotărând în mintea sa să rămână în această comuniune cu erezia, în acea clipă acest cineva schimbă învățătura ortodoxă pe care ne-a lăsat-o nouă Dumnezeu, învăţătură prin care Dumnezeu ne-a spus să nu fim în comuniune cu erezia; deci acesta contrazice învățătura ortodoxă, contrazice Adevărul, luptă împotriva lui Dumnezeu.

Întreruperea comuniunii cu erezia trebuie să cuprindă, obligatoriu:
şi întreruperea comuniunii cu erezia, în minte – cu gândurile eretice (primirea gândului rău de la diavol care îl îndeamnă să rămână în această comuniune cu erezia este un gând eretic, iar neprimirea acestui gând rău şi primirea gândului bun…);
şi întreruperea comuniunii cu erezia, în vorbă – cu învăţăturile eretice (îndemnul la comuniune cu erezia este o învăţătură eretică, iar îndemnul la întreruperea comuniunii cu erezia … );
şi întreruperea comuniunii cu erezia, în faptă – cu faptele eretice (comuniunea cu erezia, în faptă, este o faptă eretică, iar întreruperea comuniunii cu erezia … ).

Cel care are învățături eretice, fapte eretice, are sigur 100 % şi gânduri eretice în mintea sa eretică deoarece învățăturile eretice, faptele eretice, nu pot exista fără primirea gândurilor eretice în mintea ereticului.

Cine vrea să scape cu adevărat de erezie trebuie să se lepede de erezie şi cu mintea şi cu vorba şi cu fapta.

Întreruperea comuniunii cu erezia este absolut obligatorie pentru cel care vrea să fie ortodox – pentru cel care vrea să aibă nădejde foarte mare de mântuire, fericire adevărată, libertate adevărată, o viață cu adevărat liberă, uşoară, o viaţă cu tot ceea ce vrea (un ortodox este mulţumit cu ceea ce are şi ştie că are tot ceea ce-i este de folos), pentru cel care vrea să aibă o conștiință liberă (liberă de rele, liberă de mustrările conştiinţei, nechinuită), pentru cel care vrea raiul.

Cine vrea să fie ortodox toată viața trebuie să vrea cu adevărat (cu hotărâre 100 %) să trăiască tot timpul aşa cum a zis Dumnezeu, trebuie să facă tot timpul voia lui Dumnezeu (doar acesta este permanent pe calea credinţei ortodoxe), deci un ortodox trebuie să facă tot timpul ce este bine, adică: să primească gândurile ortodoxe şi să nu primească gândurile rele; să vorbească vorbe ortodoxe şi să nu vorbească vorbe rele; şi, să facă fapte ortodoxe şi să nu facă fapte rele.

Greutatea păcatului săvârşit de cineva apasă asupra conştiinţei acestui cineva care a făcul păcatul şi îl face sigur 100 % nefericit pe acest cineva care a săvârşit păcatul până în momentul în care acesta vrea cu adevărat (cu hotărâre 100%) să se ridice din păcat cu ajutorul lui Dumnezeu (numai aşa, numai cu ajutorul lui Dumnezeu se poate ridica din păcat).
Cel care cade în păcatul ereziei se închină unui idol (se închină celui rău), acesta face un păcat infinit de greu. Cel care cade în păcatul ereziei are tupeul de a contrazice învăţătura ortodoxă a lui Dumnezeu zicând că această învăţătură ortodoxă a lui Dumnezeu nu ar fi bună şi că ar fi bună învăţătura lui eretică (învăţătura rea primită de el de la cel rău), aşezând astfel această învăţătură ortodoxă a lui Dumnezeu în locul învăţăturii eretice şi învăţătura eretică în locul învăţăturii ortodoxe a lui Dumnezeu; are tupeul de a aşeza pe Dumnezeu în locul celui rău şi pe cel rău în locul lui Dumnezeu; are tupeul de a lupta împotriva lui Dumnezeu… .

Dumnezeu măntuieşte pe toţi oamenii care vor cu adevărat (cu hotărâre 100 %) să se mântuiască, dar numai dacă vor şi ei mântuirea aşa, cu adevărat (cu hotărâre 100 %). Deci, pentru a primi cineva în dar mântuirea de la Dumnezeu atunci când trece din viata aceasta pământească în viaţa veşnică trebuie neapărat să aibă în clipa morţii această voinţă hotărâtă 100% să facă voia lui Dumnezeu (trebuie să vrea cu adevărat să iubească pe Dumnezeu deoarece doar așa arată şi el că vrea să primească darul mântuirii de la Dumnezeu, doar aşa poate primi mântuirea de la Dumnezeu) şi pentru că este bine să iubim pe Dumnezeu cu adevărat toată viaţa noastră ca să fim fericiţi şi toată viaţa aceasta pământească şi pentru că este bine să iubim pe Dumnezeu cu adevărat şi nu din interes (interes pentru a câştiga raiul, interes pentru a scăpa de iad – frică de iad…) şi pentru că nimeni nu ştie clipa morţii (nu ne este de folos să ştim clipa morţii), pentru toate acestea trebuie ca acest cineva să aibă permanent această voinţă hotărâtă 100% să facă voia lui Dumnezeu, trebuie să vrea cu adevărat (cu hotărâre 100%) să facă voia lui Dumnezeu permanent pentru că numai aşa va avea putere permanent să facă numai bine şi să nu facă rele. (Puterea aceasta de a face binele este primită de om de la Dumnezeu doar atunci când vrea şi omul să o primească şi de aceea omul trebuie să vrea permanent binele.)
Doar cel care vrea cu adevărat (cu hotărâre 100 %) să facă voia lui Dumnezeu toată viaţa, doar acesta este hotărât 100 % pe calea credinţei ortodoxe toată viaţa, doar acesta are toată viaţa fericită şi aici pe pământ pentru că doar aşa este şi fericită şi uşoară cu adevărat (sigur 100%) toată viaţa, doar acesta are toată viaţa şi nădejde foarte mare de mântuire şi iubire…”

 

Iar apropo de dezbinare, publicăm o mare parte dintr-un comentariu al unei alte persoane, pe un site:

„Revin cu aceeași problemă: dezbinarea.Există niște persoane care se pricep foarte bine să facă acest lucru,care este f. grav,așa cum afirmă Vlădica.Eu mă uit mirat cum Păr.Matei,implicat în mai toate scandalurile(disputele)reușește să iasă basma curată,iar învinovățiți sa fie tot alții.

La Oreokastro a fost în mijlocul disputelor,contribuind la dezbinare,luând parte la ea,în aprilie 2017,de altfel un moment foarte important al luptei.
Un alt moment interesant este cel al conferinței susținută de cei doi Părinți:Teodor Z. și Evstratie, unde Păr. Evstratie a vorbit foarte bine,însă unde Păr. Matei prin stilul dânsului binecunoscut,a reușit prin traducerea făcută textului și în urma comentariilor pe marginea lui,aproape să-i dea un alt sens,o altă direcție și culmea,să mai ducă și la concluzia că Par. Evstratie ar spune una,iar Par. Sava alta,fapt infirmat de realitate după aceea, din fericire.

Însa s-a putut vedea cât de ușor se pot manipula lucrurile și denatura de către o persoană.Din păcate s-a trecut prea ușor și peste acest moment și aspect. Orișicum,se vede f. clar cum acolo Păr. Evstratie spune un lucru f. clar și exact iar Păr. Matei încearcă să le ducă cu multă dibăcie într-o altă direcție și cu alt sens și culmea,să le întoarcă împotriva a două persoane înrudite spiritual și chiar încercând să le dezbine.

Atenție la acel moment că este aproape o capodoperă în acest sens.Și toată acea dispută a fost întreținută de dânsul în mediul virtual românesc.

A urmat un alt moment foarte important:disputa pe marginea expresiei părtășie la erezie-,unde din nou,mizând pe impactul pe care la căpătat disputa în tabăra Părinților nepomenitori din România,a reușit să transfere disputa și pe plaiurile elene,adâncind și acutizând criza,dânsul contribuind din plin la aceasta.

Și culmea, la Bănceni, în filmarea din 3 martie,tot dânsul stă cu alura aceea de nevinovat în fața Vladnicului,în capătul mesei.Mai mult, cu această ocazie Vlădica spune foarte bine că aceste certuri între preoții nepomenitori din România sunt o problemă a lor și trebuie rezolvată intern, fără imixtiuni din afară.

Ei bine, uitați-vă la Păr.Matei cât de ascultător și bine intenționat este: abia plecat de la Bănceni și-a început din nou misiunea,nicidecum păsându-i de povața Vlădicului. Vezi articolul de pe site-ul astrodrom din data de 14 martie 2018 semnat de Par. Matei V.

Bineînțeles, Păr.Teodoros Z. si Păr.Serafim Z. pt. că nu cunosc limba română,nu știu ce face și ce scrie pr. Matei prin România,adică nu cunosc lucrarea dânsului „de împăcare” din România,cu atât mai mult cu cât Vlădica le-a cerut la Bănceni celor din afară,să nu se implice în disputele din România,acestea fiind o chestiune internă,și care trebuie rezolvate exclusiv de Părinții din țară.
Atunci care-i rostul Părintelui Matei din nou?!(sau iarăși?!).
Nu am nimic cu Părintele Matei.Țin la dânsul și m-am folosit de multe lucruri de la dânsul.Nu îl judec,poate că nu le-a făcut cu intenție, dar eu am sesizat aceste aspecte și am dorit să vi le aduc la cunoștință, pentru problematizare și spre îndreptare/zidire, nu pentru gâlceavă.
Cred că trebuie îndreptate niște lucruri,luate niște măsuri, căci altfel totul se năruie, prin aceste „nevinovate” sau ”mici” detalii. Tot ce se zidește cu atâta migală și jertfă, se năruie prin astfel de gesturi.

Iar pe Părintele Matei îl rog să mă ierte,ceea ce am scris nu am scris cu răutate,doar că mă preocupă și mă doare.”

 

Notă: stilul de traducere al părintelui Matei din limba greacă în română este al unei bătrâne din piață care vinde cartofi; știe și el să pălăvrăgească, dar teologia ortodoxă nu o înțelege, neavând vocabularul necesar pentru aceasta. Stilul de traducere din limba română în greacă este și mai și: al unui tânăr școlar de clasa a III-a care tocmai a auzit de la alții de … integrale. (pr. Ciprian)

Scara sfintelor nevoințe ale desăvârșirii. Cu Sfinții, pe urmele Sfinților, având mintea lui Hristos

Recomandăm trei articole dedicate acestei a patra duminici din Postul Mare, când Biserica lui Hristos, Sfânta Ortodoxie, îl prăznuiește pe Sfântul Cuvios Ioan Scărarul.

Scara – autorul si cuprinsul lucrarii

 

Sfântul Ioan Gură de Aur – Predică la Duminica a IV-a din Post (a Sfântului Ioan Scărarul)

 

SFÂNTUL IUSTIN CEL NOU DE LA CELIE: PREDICĂ LA DUMINICA A PATRA DIN POST (A SFÂNTULUI IOAN SCĂRARUL)

Să avem parte de rugăciunile tuturor acestor Sfinți !

Sinteză a teologiei pastoral-duhovnicești, în lumina învățăturii Sfântului Grigorie Palama și a întregii Tradiții patristice (predică a părintelui Xenofont de la Schitul Rădeni, județul Neamț – 4 martie 2018)

Despre dezlegarea de păcate la spovedanie și despre cum ne putem hrăni duhovnicește

 de părintele Xenofont

 (text adaptat după predica la Duminica a II-a din Post, a Sf. Grigorie Palama)

 

Iubiți credincioși,

Sf. Ignatie Briancianinov spune că atunci când ne hrănim duhovnicește este bine să o facem până la suprasaturare. Dacă în ceea ce privește mâncarea necesară pentru trup trebuie să existe o limită, în cazul hranei duhovnicești, nu! În Postul Mare hrana duhovniceasca este îmbelșugată și ne putem hrăni când participăm la slujbele Bisericii sau acasă, când ne facem canonul personal sau când (unii) citim cele 7 Laude.

În această perioadă la strană se folosesc cărți precum: Octoihul, Mineiul, Triodul și altele. Există o pericopă evanghelică a duminicii și una închinată pomenirii unui Sfânt, cum este astăzi ce a Sfântului Grigorie Palama sau cum este cazul duminicii a patra din Post, cea a Sfântului Ioan Scărarul.

Având atâta hrană duhovnicească, haideți să ne hrănim pe îndelete! Dar nu numai astăzi, ci și mâine și poimâine și tot timpul, căci în zilele pe care am ajuns să le trăim trebuie să ne hrănim mult mai mult duhovnicește, pentru a face față la toate ispitele cu care ne luptă vrăjmașul acum.

Care sunt ideile sau înțelesurile adânci cu care ne putem hrăni duhovnicește din Evanghelia zilei de azi?

Mai întâi cu faptul că Mântuitorul Hristos cere credință celor care vor vindecare, așa cum vedem în această Evanghelie credința celor patru care îl purtau pe slăbănog, dar și a lui – căci s-a lăsat purtat și lăsat prin acoperișul casei, înaintea locului unde era Mântuitorul Hristos.

Un al doilea lucru important pe care trebuie să-l reținem din Evanghelia de azi este că Mântuitorul Hristos merge la cauză, vindecă întâi sufletul și apoi trupul. „Fiule, iertate îți sunt ție păcatele tale”. De aici trebuie plecat întotdeauna! Când nu începi cu începutul, nici sfârșitul nu poate fi cum trebuie.

Sigur că acest lucru i-a scandalizat pe cei de față – în special pe cărturari – care nu Îl vedeau pe Iisus ca pe un prooroc sau ca pe Fiul lui Dumnezeu și cugetau în inimile lor: „Cum poate să facă Iisus aceasta, când acest lucru ține de Dumnezeu?” Și arătându-le că le cunoaște gândurile, Mântuitorul îl vindecă pe slăbănog și cu trupul, spre mirarea multora și spre încredințarea tuturor că i-a vindecat și sufletul, iertându-i păcatele.

O altă concluzie duhovnicească importantă este faptul că păcatele sunt adesea cauza tuturor bolilor, necazurilor și ispitelor care vin peste noi. Și din cauza păcatelor, dacă noi le repetam, bolile pot să revină, asa cum l-a atenționat Mântuitorul Hristos pe slăbănogul de la scăldătoarea Vitezda, care bolise vreme de 38 de ani. Acestuia, la o întâlnire ulterioară vindecării, Mântuitorul i-a spus: „Iată, te-ai făcut sănătos, mergi și de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple și mai rău.” (Ioan 5, 14)

Dacă preotul sau povățuitorul duhovnicesc ar proceda precum Mântuitorul, adică ar merge direct la cauză – ar încerca să îl responsabilizeze pe creștin în legătură cu păcatele lui (pe care fie că acesta nu le cunoaște, fie nu și le vede, fie că nu înțelege gravitatea lor) – să știți că ar fi mult mai bine, căci s-ar rezolva cu adevărat problema ! Doctorii duhovnicești ai zilelor noastre – preoții și duhovnicii și marii povățuitori duhovnicești trebuie să aibă în vedere în primul rând păcatele credincioșilor și conștientizarea lor de către aceștia.

În astfel de situații, în general, credincioșii sunt sfătuiți că atunci când au un necaz să cheme preoții acasă și să facă Taina Sfântului Maslu (ceea ce e bine, dar nu este suficient). Unii creștini își asuma chiar anumite condiții mai dificile în care să ducă la îndeplinire acest sfat (fac nevoință mai mare), ca de exemplu să îl facă Maslul vinerea sau cu trei preoți sau la miezul nopții etc (toate fiind aspecte exterioare, formale), dar nu elimină întotdeauna cauza necazului lor, adică păcatul! Nu este suficient ca un creștin să facă nevoință trupească, duhovnicească, post și rugăciune, ci trebuie să înlăture și cauza, adică păcatul.

De fapt ar trebui ca preotul să îl responsabilizeze pe creștin, să îl spovedească și să îi spună: „Frate, te spovedesc din nou, îți dau niște îndreptare de spovedanie mai complexe – vezi, poate ai uitat un păcat și nu l-ai spus, și acesta ar putea să fie cauza necazului tău!”

Dar până la următoarea spovedanie, mai amănunțită, duhovnicul ar trebui, mai întâi, neapărat, să-l întrebe una din cauzele duhovnicești posibile, general întâlnite azi: folosirea metodelor contraceptive, avortive anticoncepționale, sterilet etc), căsătoriile nelegiuite, necanonice (soții în grad de rudenie trupească sau rudenie duhovnicească nepermise), căsătorii mixte (care nu sunt valide de fapt), căsătoria a doua (care este nevalidă dacă prima nu s-a desfăcut în condiții canonice, întemeiate), profesii care încarcă pe oameni cu multe păcate (profesiile în care suntem responsabili pentru mai multe suflete și luăm decizii care îi afectează duhovnicește pe ceilalți și pe noi – de exemplu farmaciștii care vând anticoncepționale, cu voie sau fără voie etc).

Deci mai intai de toate trebuie ca cel aflat in necaz sa se spovedeasca. Apoi, daca duhovnicul constata ca e nevoie, il sfatuieste pe crestin sa cerceteze mai multe indreptare de spovedanie, sau unul mai amanuntit, care il ajuta sa isi scruteze mai bine constiinta pentru spovedania urmatoare. Totodata, asa cum am spus, duhovnicul este obligat sa cerceteze  daca nu cumva crestinul are pacate larg raspandite astazi, pe  care  nu le constientizeaza ca atare si deci nu le-a marturisit.

Abia dupa aceea preotul poate sa vina cu celelalte sfaturi pentru indreptare. Daca preotii sau povatuitorii duhovnicesti ar fi procedat in acest mod li s-ar fi imputinat oamenii care ii cauta caci omului cand ii spui adevarul (cu privire la greselile sale) nu mai vine. Mai ales in zilele noastre, daca celelalte pacate, in afara de mandrie, le avem mai mult sau mai putin, cat priveste mandria o avem cu varf si indesat! Din cauza mandriei, cand ni se spune adevarul, ne doare si nu mai cercetam pe acel preot sau povatuitor. Insa, pentru ca preotii, duhovnicii si sfatuitorii nu fac ceea ce trebuie sa faca, nici efectele sfatuirii lor nu sunt cele scontate.

Un alt lucru pe care putem si trebuie sa il invatam din Evanghelia vindecarii slabanogului de la Capernaum este ca Mantuitorul stia gandurile carturarilor! Si Sfintii stiau gandurile oamenilor caci aveau darul inainte vederii de la Dumnezeu.

Trebuie sa facem diferenta intre autenticul dar al inainte vederii si cel fals. Cel adevarat este cu puterea lui Dumnezeu, cel fals este cu putere de la diavol. Astazi, deoarece cautam adesea minuni, ajungem sa creditam cu darul acesta pe cei care nu-l au. Faptul ca o persoana ne stie  numele desi nu ne-a vazut niciodata , sau stie numele altor membri ai familiei noastre, sau stie ce ni s-a intamplat pe drum sau stie ce-am avut  in gand sa-l intrebam pe cel caruia ii cerem sfat inainte de a-l cerceta, nu inseamna ca povatuitorul duhovnicesc are un autentic dar al inainte vederii, de la Dumnezeu. Nu aceste aspecte sunt relevante.

Sfintii care aveau acest dar de la Dumnezeu, si-l ascundeau si-l foloseau numai atunci cand credinciosul s-ar fi folosit duhovniceste de aceste dezvaluiri, si numai in sensul de a-l ajuta pe om sa-si vada  pacatele sale, nu pentru a-i satisface o curiozitate. Faptul ca uneori ni se spun gandurile de catre acesti sfatuitori duhovnicesti nu este nici acesta un argument pentru un dar autentic al inainte vederii, caci gandurile ne pot fi date de diavol si tot acesta i le spune si povatuitorilor, dupa cum ne spune Sf. Ioan Scararul, inselandu-ne astfel ca ar fi descoperite de la Dumnezeu.

Sa observam cu procedau Staretii de la Optina cu viata sfanta- Cuviosul Varsanufie de exemplu! Intotdeauna cand isi foloseau darul inainte vederii incercau  sa-l responsabilizeze pe om, spunandu-i un anumit pacat pe care a uitat sa-l marturiseasca si il sfatuiau sa il spuna la spovedanie. Nu ii satisfaceau o curiozitate sau altceva.

Sa luam aminte si sa nu creditam cu acest dar pe cine nu trebuie caci de aici poate decurge un rau si mai mare. Atunci cand creditam cu darul inainte vederii pe cei care nu il au, ajungem sa consideram ca toata invatatura acestuia este in duhul Sfintilor Parinti si o si punem in practica. Ori invatatura lor poate fi gresita si impotriva Sfintilor Parinti si a canoanelor lor si implicit a Sfintei Scripturi.

Revenind la taina spovedaniei, sa stiti ca este important sa gasim un duhovnic care sa ne responsabilizezesa ne faca sa ne vedem pacatele, caci altfel nu ne sunt iertate. Vreau sa va reamintesc un caz pe care il relateaza Sf .Teofan Zavoratul ca martor ocular- relatat in „Raspunsuri la intrebari ale intelectualilor”- vol 2- cand un credincios vine la un preot duhovnic, se spovedeste sincer si se lasa la voia duhovnicului spunandu-i sa faca cu el ceea ce trebuie sa faca numai sa il mantuiasca. Duhovnicul nu ii da canonul care trebuia, conform canoanelor Sfintilor Parinti, iar credinciosul moare si ajunge in iad.

Abia dupa ce duhovnicul face multa nevointa, Dumnezeu il iarta si pe acel credincios. Deci putem sa ne spovedim bine, sa cercetam numeroase indreptare de spovedanie (si bine facem procedand astfel) insa daca nu gasim duhovnic care sa ne canoniseasca dupa canoanele Sfintilor Parinti, nu e suficient.

Iata cat de important este sa gasim duhovnicul care trebuie!

Daca Romania ar fi avut astfel de duhovnici, asa cum ar fi trebuit sa ii aiba, am mai fi fost in aceasta stare in ceea ce priveste erezia ecumenista? Ar fi fost atat de putini crestini ingraditi de erezia ecumenista? Nu, nu s-ar fi intamplat acest fapt! Si sa stiti ca chiar si dintre acestia care s-au ingradit de erezie, unii au cazut, mai cad si vor mai cadea, caci nu sunt intariti in credinta, nu cerceteaza si nu se raporteaza la Sfintii Parinti, la canoanele lor si la ce zic Sfintii. Noi nu trebuie sa avem pe nimeni altcineva ca reper inafara lui Hristos si a Sfintilor, oricat de bine ar fi cotata acea persoana de intreaga lume de astazi!

Revenind la cele de mai sus, trebuie sa stim ca pe langa canonisirea corecta ,dupa canoanele Sf Parinti, si dezlegarea de pacate pe care o primim majoritatea la sfarsitul spovedaniei, ar putea fi posibil sa nu ne-o dea duhovnicul. Pentru ca ea nu poate fi data oricum.

Nu numai dezlegarea la impartasire nu poate fi data oricum, ci nici dezlegarea de pacate! Sfantul Nicodim Aghioritul spune: “Daca duhovnicul dezleaga pe cineva mai inainte de a face acesta canonul sau mai inainte de a se marturisi, de a fagadui ca-l va face, unul ca acesta se face vinovat de toate pacatele celui pe care l-a dezlegat.” Aceasta precizare a Sfantului ar trebui sa se regaseasca in “Carte foarte folositoare de suflet” dar a fost scoasa din toate editiile. In schimb poate fi gasita in “Indrumarea duhovnicului” sau in “Convorbiri duhovnicesti”.

Cand auzi, ca duhovnic, ce spune Sf. Nicodim Aghioritul, si stii ca ai dat dezlegarea de pacate la foarte multi, devii mult mai responsabil.

Si crestinul, pe de alta parte, devine mult mai responsabil si se sileste mai mult sa-si faca canonul daca i se spune ca nu poate fi dezlegat de pacate deoarece este in starea in care nu e convins pe deplin ca trebuie sa faca pocainta pentru pacatele sale, pentru a-L milostivi pe Dumnezeu, atat timp cat mai este pe lumea aceasta,

Sf. Simeon al Tesalonicului in “Tratatul II” al sau spune:”Caci preotii nici nu au voie a canonisi si a dezlega toate pacatele dupa priceperea lor, si mai ales cele ce sunt ale lepadarii, acestia nu le pot dezlega(fara numai arhiereii), asemenea si ale uciderii, si greselile preotilor, ale juramantului si altele”.

Iar Sf. Marcu Evghenicul spune: “Asadar, spunem ca nu dam mai intai iertare si dezlegare, ca unii care avem putere de la Dumnezeu, si dupa aceea randuim epitimii, ci nu dam in alt chip iertarea pacatelor decat impreuna cu astfel de epitimii. Si facem aceasta din multe pricini.

Mai intai, ca, prin reaua patimire de aici, pe care cel ce a pacatuit o primeste de buna voie, sa scape acolo(nota mea- in viata viitoare) de pedeapsa cea fara de voie. “Caci prin nimic din celelalte nu este asa de mult slujit Dumnezeu ca prin reaua patimire” zice Grigorie Teologul, si prin lacrimi se da in schimb iubirea de oameni. In al doilea rand, ca iubitorul de placeri cuget al trupului, care obisnuieste sa nasca vrajmasia fata de Dumnezeu si este pricina a tot pacatul, sa fie nimicit prin acest mestesug ostenitor.”

Caci cele potrivnice-zice- sunt leacuri ale celor potrivnice lor si e neaparat ca placerea sa se lepede prin durere. In al treilea rand, pentru ca epitimia data sa fie pentru suflet ca un lant si frau, ca sa nu se mai dedea relelor. In al patrulea rand, deoarece si prin firea lui lucrul virtutii este ostenitor si cel ce urmeaza a fi slobozit (nota traducatorului-spre a dobandi) deprinderea ei (a virtutii) trebuie sa se obisnuiasca cu ostenelile, dupa cum prin placere a alunecat in pacat. In al cincilea rand, pentru ca vrem sa luam si incredintare prin acceptarea epitimiei date, daca (acela) a urat desavarsit pacatul. Acestea sunt pricinile epitimiilor si inca multe altele”. Opere vol I- Sf. Marcu Evghenicul

Iata cum stau lucrurile!

Dar  in seminarii si la Facultatile de Teologie nu au fost si nici nu sunt invatati deloc aceste lucruri. Cele ce tin de duhovnicie sunt trecute cu totul cu vederea. Nu asa se intamplau lucrurile altadata. Daca veti citi in Patericul romanesc- despre un mitropolit( Iacob Stamate sau Putneanu) veti vedea ca el nu dadea duhovnicia decat dupa ce preotul implinea varsta de 40 ani si numai dupa ce viitorul duhovnic cunostea foarte bine canoanele si stia cum sa le puna in practica.

Mai mult, acest mitropolit chema an de an la el duhovnicii si ii intreba cati a spovedit, cum au procedat etc.Iata cum era grija arhiereilor de altadata! Sf. Nicolae Velimirovici spune ca la un moment dat a fost la o consfatuire preoteasca unde fiecare preot spunea ce a facut in parohia sa: unul ca a indepartat vrajile din parohie, altul ca a construit o biserica din temelie, altul ca a atras multa lume la biserica etc.

Singurul care a fost cel mai tare laudat a fost cel care a spus ca el nu a facut nimic din ce au facut ceilalti, dar de cand este in  acea parohie, in care a si ramas, nu i-a murit niciun credicios care sa nu fi fost spovedit dupa canoane si impartasit de el! Ca o paranteza trebuie precizat ca nu este permis de canoane ca un preot sa isi schimbe parohia- decat la o mare nevoie!

Sf. Nicolae Velimirovici arata ca la sarbi era in registrul decedatilor si o rubrica in care se nota daca cel adormit a fost spovedit si impartasit! Si spune Sfantul:” Vai de preotii care nu se ingrijesc ca sa-si stie toti fiii lor duhovnicesti spovediti cum trebuie, dupa canoane.”

Dar cand nu pot fi dezlegati de pacate credinciosii care se spovedesc?

In cartea “Spovedanie si duhovnicie” a preotului Petru Vintilescu (care chiar daca nu e un sfant parinte, ofera indrumari care se regasesc in citatul de mai sus din Sf Nicodim Aghioritul) se precizeaza:

1. “Fata de cei care refuza sa execute canonul indicat, impotrivindu-se astfel pocaintei si vindecarii lor, unora ca acestora nu li se da dezlegarea (nota mea: dezlegarea pacatelor)nici daca se arata dispusi cu inlocuirea canonului cu oferirea de Liturghii si sarindare. “

Poate unii se intreaba ce-i de facut atunci cand duhovnicul da canon peste putinta credinciosului. Duhovnicul nu trebuie sa dea canon peste putinta acestuia dar trebuie sa ii spuna celui care inca nu se poate impartasi  ca si de el depinde decizia duhovnicului de  a-l dezlega. Daca face nevointe trupesti si duhovnicesti mai mari, daca se smereste mai mult, daca isi zdrobeste inima mai tare, daca ajunge la lacrimi s.a.m.d. Dar daca nu e de acord cu acestea sau nu le face, cum poate sa il dezlege duhovnicul?

2. ”Daca cineva nu vrea sa se angajeze la evitarea ocaziilor de pacat care nu au un caracter absolut constrangator fata de dansul, daca nu se angajeaza la repararea nedreptatilor si pagubelor, daca nu voieste sa se impace cu cel ce este maniat, nu poate primi iertarea(nota mea- dezlegarea de pacate). Aceasta le va fi refuzata chiar la spovedania urmatoare, de se va constata ca nu au implinit canonul.”

Iata, poti sa ii spui unui fiu duhovnicesc: “Frate draga, ca sa pot sa te dezleg de pacate, iti spun ceva dureros: trebuie sa iti schimbi profesia, daca vrei mantuirea, caci profesia te pune in situatii constrangatoare la pacat!” – de exemplu profesia de farmacista in care esti nevoita sa vinzi si anticonceptionale sau alte mijloace contraceptive oricat te-ai feri, sau orice alta profesie in care esti presat sa faci compromisuri si sa afectezi duhovniceste pe foarte multa lume si implicit pe tine).

3. “Celor despre care duhovnicul este convins ca nu voiesc sa-si marturiseasca nelegiuirile sau refuza sa dea lamuririle cerute de duhovnic in vederea unei marturisiri complete. Prin aceasta ei fac dovada ca nu vor sa se pocaiasca. “

Sunt atatea cazuri in care sotia, sau sotul ,sau mama vine si spune duhovnicului despre un anumit pacat facut de sot sau sotie sau fiu, iar acesta/ aceasta neaga. Rudele nu o spun sub forma unei plangeri, ci ca sa fie canonisit corect si sa poata sa- si planga pacatul pe lumea aceasta.

Duhovnicul isi da seama dupa modul cum se spovedeste cineva daca acea persoana a facut anumite pacate si daca vrea sau nu sa faca pocainta pentru ele. Atunci cand spovedania este facuta mai mult sub forma unor raspunsuri la insistentele sau intrebarile duhovnicului cu privire la anumite pacate, e limpede  ca acel crestin nu doreste sa faca pocainta! Nici in aceasta situatie nu se poate da dezlegare de pacate.

4. ”Cei care isi marturisesc nelegiuirile inaintea duhovnicului dar refuza sa se denunte justitiei sau autoritatilor lasand astfel pe altii sa fie banuiti si sa sufere consecintele nemeritate.”

5. “Recidivistilor incorigibili, verificati, care desi asculta povetile administrate de duhovnic in scaunul spovedaniei totusi, in urma, nu parasesc pacatele marturisite, ci continua intocmai ca si mai inainte, fara niciun semn de sfortare si de progres. Sufletele unor astfel de persoane dovedesc ca nu s-au patruns inca de cainta si intr-o astfel de atitudine ele se infatiseaza inchise harului dumnezeiesc. Sunt, cu alte cuvinte, improprii pentru primirea iertarii. (…)

Asadar semnul unei adevarate spovedanii nu este marturisirea  ce se face numai cu gura, ci intristarea pocaintei. Numai atunci putem sa socotim pe un pacatos cu adevarat convertit, cand se sileste sa nimiceasca printr-o viata aspra, vrednica si cu inima infranta ceea ce a marturisit cu cuvantul. “

Referitor la aceasta intristare a pocaintei, aceasta intristare a inimii, daca ea nu exista, spune Sf. Nicodim Aghioritul in cartea “Deprinderi duhovnicesti”: chiar daca acea persoana se spovedeste, chiar daca primeste dezlegarea de pacate, ea este ca si cum n-ar exista. Asa cum cineva care nu-i botezat cum trebuie, conform canoanelor, botezul nu-i valid, asa si aici in cazul spovedaniei.

6. “Se refuza acordarea dezlegarii chiar acelora despre pocainta carora avem indoiala, aceasta macar pana la edificarea noastra cu ocazia unei spovedanii viitoare. “

Si la cati nu poti avea indoiala? Cati dintre cei din zilele noastre mai fac canonul dat? Cel mai greu este cand i se spune credinciosului ca este oprit de la impartasanie. Asa de tare s-a incetatenit ideea ca automat spovedania trebuie sa fie urmata de impartasire( mai ales in Ardeal si la greci) incat omul refuza ideea de oprire de la impartasanie.

Dar canoanele prevad situatii si mai aspre ca de exemplu atunci cand un pacat greu este facut din nou, de mai multe ori, canonisirea sa creasca in intensitate, marindu-se perioada de oprire de la impartasire. Cei care refuza canonul nu pot primi dezlegarea de pacate.

Cati preoti pot spune cu mana pe inima ca ei au dat dezlegare la impartasanie  numai celor care nu aveau  pacate opritoare sau celor care (chiar daca nu aveau pacate opritoare )aveau asezarea duhovniceasca necesara pentru a se putea  impartasi?

In zilele noastre in realitate nu numai dezlegarea la impartasanie, ci chiar dezlegarea de pacate nu poate fi data multora. Astfel de preoti  care au dat dezlegare de pacate celor carora nu trebuiau sa le-o dea si pe ei s-au afundat mai tare si nici pe credinciosi nu i-au folosit.

Deci iata cat de important este acest aspect al dezlegarii de pacate la spovedanie, aspect legat chiar de evanghelia vindecarii slabanogului din Capernaum. Rari sunt duhovnicii care pot sa spuna ca in toate cazurile in care nu trebuiau sa dea dezlegare de pacate nici nu au dat-o. De obicei marea majoritate a duhovnicilor a gresit la acest capitol si vai de acesti preoti la Judecata de Apoi!

“Toti cei enumerati in categoriile de mai sus (1-6) nu pot fi admisi la impartasire. De altfel, dezlegarea (de pacate – n.n.) nu da dreptul in chip imperios la impartasirea imediata precum am mai vazut. Este necesar insa ca duhovnicul sa atraga atentia celor intr-o astfel de situatie ca s-au spovedit, nu au fost iertati sau dezlegati.

Acest avertisment va fi dat totusi fara asprime si fara brutalitate chiar fata de aceia care au manifestat in atitudinea lor lipsa de cainta. Va cauta mai degraba a destepta in ei sentimentul reculegerii si al caintei, duhovnicul insusi aratandu-se impresionat dureros de starea lor de indiferenta.

El le va da pe fata speranta sa ca Duhul Sfant va lucra asupra lor si le va inspira o dispozitie mai fericita pentru suflet. In cuvantul cel din urma, duhovnicul isi va exprima sentimentul sau de asteptare bucuroasa pentru reintoarcerea fiilor sai duhovnicesti. Refuzarea sau amanarea iertarii de pacate inceteaza in clipa in care penitentul a venit la pocainta si indreptare ca fiul risipitor din parabola Sfintei Evanghelii.”

Incercand sa ne hranim duhovniceste si din viata Sf Grigorie Palama, cel mai mare teolog al sec XIV, iata pe scurt viata sa. S-a nascut in 1296 si a trecut la Domnul in 1359.

Familia sa  a mai dat Bisericii oameni cu viata sfanta: tatal, mama, doi frati, doua surori.

Cine spune ca viata in vremurile noastre este asemenea cu a oamenilor de altadata, greseste… In familia Sf Vasile cel Mare cati Sfinti erau? Sau la Sfintii din vechime: Sf Simeon Evlaviosul l-a avut ca ucenic pe Sf Simeon Noul Teolog, iar acesta l-a avut pe cuviosul Nichita Stithatul si tot asa.  Era o ridicare la inaltimea povatuitorului duhovnicesc, daca povatuitorul era dupa Dumnezeu.

Sf. Grigorie Palama deprinde de mic rugaciunea mintii, uceniceste la Sf Teolipt al Philadelphiei si la unii monahi sporiti duhovniceste din muntele Athos. Dupa ce devine ieromonah scrie o serie de tratate in care combate invataturile eretice ale calugarilor Varlaam si Achindin. Acestia  ii acuzau pe calugarii isihasti ca sunt inselati. Calugarii isihasti ajunsesera prin rugaciunea lor la mari masuri duhovnicesti astfel incat vedeau lumina necreata a lui Dumnezeu.

Varlaam si Achindin, papistasi fiind, nu voiau sa vada nicidecum distinctia dintre Fiinta si energiile lui Dumnezeu. Ei sustineau ca Harul necreat al lui Dumnezeu e har creat. Ori in acest caz, noi nu putem participa la lucrarea de izbavire, sfintire, luminare si indumnezeire dupa Har . Sf Grigorie Palama  arata ca isihastii nu pretindeau ca vad fiinta Dumnezeiasca, asa cum ii invinuiau Varlaam si Achindin, ci ca ei vad doar lucrarea dumnezeiasca care se numeste in greceste si energie.

Asa s-a ajuns la a se face clar distinctia intre Fiinta si energiile dumnezeiesti, distinctie care a fost foarte bine lamurita prin scrierile Sf Grigorie Palama. Iata, pe scurt, invatatura Sf Grigorie Palama:” Sinodul a raspuns cu o multime de locuri din Sfintii Parinti ca e o deosebire intre Fiinta si lucrarea dumnezeiasca si ca lucrarea e necreata, dar aceasta nu face pe Dumnezeu compus, cum nu face cugetarea fiintei noastre mintea compusa.

Ca fiinta e superioara lucrarii, energiei in calitate de izvor al ei, ca noi ne impartasim nu de fiinta, ci de lucrare, si ca numele Dumnezeirii se poate da si lucrarii, fara a vorbi de doua dumnezeiri”( Filocalia vol VII).

Incepand cu anul 1341 au loc mai multe sinoade care confirma adevarul invataturilor Sf Grigorie Palama si sustinatorilor sai  si care, in acelasi timp, condamna afirmatiile lui Varlaam si Achindin si pe a lui Nichifor Grigora mai tarziu (sinodul din 1351) despre calugarii isihasti .

De remarcat faptul ca opozantii Sf Grigorie nu voiau sa ia parte la discutii cu acesta si o faceau numai siliti de sustinatorii lor dar si de autoritatile timpului, caci nu aveau argumente.( Minciuna nu se poate apara, ea doar se contrazice continuu! )

In anul 1353 corabia pe care calatorea Sf Grigorie Palama a fost capturata de turci iar el a fost prizonierul lor pentru scurt timp. A purtat discutii fara teama, in contradictoriu cu ei. Le-a reprosat ca se inchina unui om muritor inselat, Mahomed, si de aceea Dumnezeu i-a lasat la mintea lor si au cazut in patimi de rusine ca violenta, crimele, devastarile, desfraul, homosexualitatea s.a.m.d.

Crestinii, spunea Sf Grigorie Palama, il cinstesc pe Mantuitorul care este Fiul lui Dumnezeu si in persoana Sa s-au implinit proorocii spuse cu sute de ani inainte, lucru care nu s-a intamplat cu Mahomed- el fiind profet mincinos. Si multe alte lucruri indraznete le-a spus turcilor, ceea ce i-a facut pe acestia sa doreasca raul Sfantului. Cu toate acestea, Sfantul nu s-a temut sa discute cu ei, nu a evitat acest dialog, si Dumnezeu l-a acoperit. A fost unul dintre cei mai huliti Sfinti Parinti de catre ereticii papistasi, doctrina sa fiind respinsa- si atunci, si acum- de catre teologia eretica papistasa.

Iata un ierarh, am putea spune! Ca si in cazul Sf Vasile cel Mare cand au venit la el trimisii imparatului arian din acel timp, Modest si ceilalti, si care se mirau de raspunsurile indraznete date de Sf Vasile cel Mare.

Iata un ierarh care a facut ceea ce trebuia sa faca! A suferit inchisoare deoarece sustinea invatatura cea adevarata. Din ordinul Patriarhului Ioan Caleca care la inceput a fost de acord cu condamnarea lui Varlaam si Achindin, dar daca nu a avut profunzime duhovniceasca, nu a fost in duhul lui Dumnezeu, a ajuns sa condamne tocmai pe cel care a luptat ca sa fie condamnati ereticii papistasi!

Sf. Grigorie Palama a fost caterisit dar a continuat sa slujeasca deoarece caterisirea era pe nedrept, nu avea temei in canoane. Caterisirea nu e valida cand nu e dupa canoane! A suferit anatematizare, excomunicare din partea aceluiasi Patriarh si a celorlalti din acea vreme, dar cu toate acestea a luptat pentru apararea dreptei credinte. Daca nu il aveam pe el, pe Sf. Fotie cel Mare, pe Sf. Marcu Evghenicul, cine stie ce ar fi fost azi?

Acestea toate nu s-au facut fara eforturi din partea sfantului. Cand Varlaam si Achindin au trebuit sa fie combatuti, Sf Grigorie a venit la Constantinopol si a trebuit sa stea zile si nopti intregi sa-i convinga pe cei care au fost dusi in eroare de acesti eretici ca nu au ei dreptate si ca adevarul se afla de partea sa si a sustinatorilor sai, aducand argumente zdrobitoare din Sfintii Parinti.

Si noi, in zilele acestea in care traim, putem apara dreapta credinta, la masurile noastre. De exemplu, daca nu putem sa facem noi insine ceva- cum ar fi sa scriem in apararea credintei, dar stim pe cineva, un preot cu viata duhovniceasca, un preot responsabil care cunoaste foarte bine invatatura Sfintilor Parinti si canoanele lor, si implicit a Sf Scripturi, si acest preot are posibilitatea sa faca ceea ce noi nu suntem capabili, putem sa ne oferim ajutorul spre tiparirea sau difuzarea materialului scris de acesta. Caci daca nu facem acum ce putem face in viata aceasta, odata ce am trecut dincolo, nimic nu mai putem rectifica. Exact ca la un examen cand se spune:”tocurile jos” si nu mai putem adauga nimic.

Sa nu uitam ca nu doar cu o singura virtute ne putem mantui. Trebuie sa tinem cont de toate virtutile, sa luptam ca sa ne despatimim, sa luptam cu toate patimile. Sa fim atenti la toate pericolele! Caci ce folos daca ne ingradim de erezia ecumenista dar ne spovedim la un duhovnic care nu tine cont de canoanele Sfintilor Parinti!

Patim si noi precum credinciosul de care vorbea Sfantul Teofan Zavoratul. De aceea si cere Sf Nicodim Aghioritul sa ne luam noi canon, sa cunoastem noi insine foarte bine canoanele. Cel putin cele care tin de noi- din Pidalion putem citi macar canoanele Sf Vasile cel Mare si ale Sf Ioan Postnicul. Sunt cei doi poli care arata cum trebuie canonisit credinciosul care nu face mai multa jertfa, nu se nevoieste mai mult si cum trebuie canonisit crestinul care face mai multa nevointa.

Daca le vom citi vom intelege si noi cum trebuie sa fim canonisiti si atunci va fi o usurare  pentru duhovnic care nu mai trebuie sa insiste in a ne arata ca trebuie sa fim opriti de la impartasanie, atunci cand e cazul. Ar trebui credinciosul singur sa vina la duhovnic, din proprie initiativa, si sa spuna ca in contextul in care traieste acum nu poate mai mult dar intelege ca trebuie sa fie oprit de la impartasanie si ca va face tot ce trebuie ca sa il milostiveasca pe Dumnezeu. (“Daca va indoiti de hotararea mea ca e sincera, puteti sa nu imi dati nici macar dezlegarea de pacate numai sa il milostivesc pe Dumnezeu pentru sufletul meu!”)

Sa ne ajute Dumnezeu sa ne imbogatim duhovniceste nu numai in duminici si sarbatorile in care participam la slujbele Bisericii ci si acasa cand facem laudele sau citim macar din Sfanta Scriptura, ne rugam, citim Psaltirea, Acatiste, canoanele Sfintilor si altele.

Sa ne ajute Dumnezeu sa ne hranim duhovniceste in toate zilele, sa luptam cu toate patimile, pentru ca daca vom lupta cu toate patimile si Dumnezeu va vedea efort sincer din partea noastra, ne va ajuta chiar daca vom cadea din nestiinta in vreo erezie, asa cum s-a intamplat cu Sf Gherasim de la Iordan, care pentru un timp a fost de acord cu monofizitismul, caci nu ii erau clare lucrurile. Dar pentru ca a fost omul lui Dumnezeu si dorea sincer mantuirea, era despatimit, era un om al sfinteniei, Dumnezeu l-a trimis pe Sf. Eftimie cel Mare si l-a luminat si s-a slobozit de influentele ereziei monofizite.

Deci sa ne ajute Dumnezeu sa facem tot ce tine de noi ca sa putem milostivi pe Dumnezeu pentru sufletele noastre dimpreuna cu rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu si a Sfintilor Sai. Amin!