Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

TRĂDAREA – o poezie a unui mirean cu inimă de aur

118361_iuda04

TRĂDAREA

Întunericul se lasă ca o umbră a morții,

Pentru cămașa lui Hristos se aruncă iarăși sorții.
Ei vor s-o rupă acuma printr-o semnătură,
Uitând că ea este fără de cusătură.

Au stat ascunși în scorburi, de atâta timp la pândă,
Tocmind întruna planuri cum poate să o vândă.
Și au făcut în Creta o adunare tâlhărească,
Ca sub egida păcii să o batjocorească.

Prin ochiul cel masonic ei au privit departe,
La scaunul și rangul ce l-au văzut aproape.
Ei au uitat cămașa ce i-au ținut uniți,
Și ce-au spus în altar fiind hirotoniți.

Cămașa asta sfântă odată era iubită,
Cu sânge de martiri întruna curățită.
A fost spălată-n sânge sfânt la comunism,
Și acuma-i murdărită iar prin ecumenism;

Iar astă murdărie în liniște privită,
Aduce după sine căderea în ispită.
Așterne la picioare o nouă înscăunare,
A celui ce ne vrea în iad și în pierzare.

Să nu uităm nicicând că prin pustii fierbinți,
Cămașa a fost păstrată de către Sfinți Părinți.
Și Sfântul Nicolae îndată a apărat,
Sfințenia cămășii de Arie cel turbat.

Dar iată că timpul ne arată peste ani,
Prinzându-L pe Hristos ca în Grădina Ghetsimani,
Acum Îl vindem din nou pe Fiul Omului,
Nu în Țara Sfântă, ci în țara “Grădinii Maicii Domnului”.

Întunericul se lasă ca o umbră a morții,
Pentru cămașa lui Hristos se aruncă iarăși sorții.
Ei vor s-o rupă acuma printr-o semnătură,
Uitând că ea este fără de cusătură.