Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Nu recunosc Adunarea din Creta – Scrisoarea Nr. 19 (Glasul lăuntric NU TACE)

serafim-joanta

În atenția domnului Serafim Joantă!


Stimate domnule Serafim Joantă,

Cu durere în suflet va scriu aceste rânduri în care vreau să luați la cunoștință mâhnirea care m-a cuprins, fiindcă nu vă mai pot numi ”Înaltpreasfințite Părinte Mitropolit.” Motivul pentru care sunt obligat să încetez a vă numi pe dumneavoastră Părinte duhovnicesc al turmei lui Hristos din care fac parte este participarea și semnarea de către dumneavoastră a textelor de la Întâlnirea din Creta (iunie 2016).
Urmând glasul lăuntric al lui Hristos îmi împlinesc datoria de credincios de a mărturisi dezacordul dintre textele semnate de dvs împreună cu ceilalți “ierarhi” și Evanghelia Lui Hristos, propovăduită de Sfinții Apostoli.
Nu am nici o dorință de a începe cu dvs o discuție teologică (“Căci împărăţia lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci în putere”) și să aduc argumente care demonstrează diferența dintre Adevărul propovăduit de Sfinții Apostoli ( și transmis nouă prin Sfinții Părinți, prin Sfintele Sinoade Ecumenice care au avut loc de-a lungul timpului) și textele semnate de majoritatea participanților (80% dintre ei) la întâlnirea din Creta din iunie 2016. Argumentele teologice care dezaproba textele de la Creta au fost publicate de altfel de ierarhi și teologi vrednici de crezare.
Așadar, cu nădejde, deși nu foarte mare recunosc, vă doresc ca timpul pe care vi l-a mai dăruit Dumnezeu în această lume să vă fie un prilej de pocăință, de luminare, de ridicare, de întoarcere la Adevăr, nu numai dvs, ci tuturor celor care au semnat acest texte antihristice.
Domnule Serafim Joanta, cei care sunt a lui Hristos sunt datori să asculte de Dumnezeu mai mult decât de oameni, să-I dăm deci întâietate Lui și nu oamenilor. În consecință, până nu vă veți dezice public de textele semnate în Creta, conștiința nu îmi îngăduie să mai particip la slujbele în care sunteți pomenit dvs sau alți ierarhi care au semnat textele din Creta.
Încheind, vă pun la suflet următorul text din Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel:

6. Mă mir că aşa degrabă treceţi de la cel ce v-a chemat pe voi, prin harul lui Hristos, la altă Evanghelie,
7. Care nu este alta, decât că sunt unii care vă tulbură şi voiesc să schimbe Evanghelia lui Hristos.
8. Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o – să fie anatema!
9. Precum v-am spus mai înainte, şi acum vă spun iarăşi: Dacă vă propovăduieşte cineva altceva decât aţi primit – să fie anatema!
10. Căci acum caut bunăvoinţa oamenilor sau pe a lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş plăcea însă oamenilor, n-aş fi rob al lui Hristos.
11. Dar vă fac cunoscut, fraţilor, că Evanghelia cea binevestită de mine nu este după om;
12. Pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învăţat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. (Galateni 1, 6-12)

Ioan Haiduc din Viena