Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

SCRISOARE DESCHISĂ către membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

sinod-bor

            Prea Fericirea Voastră,

            Înaltpreasfințiile Voastre,

            Preasfințiile Voastre,

Pentru că la avizierul sediului Patriarhiei Române s-a anunțat că de vineri, 28 octombrie 2016, va începe sesiunea de toamnă a întrunirii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și pentru că această întâlnire a fost așteptată cu mare emoție, dar și neliniște și îngrijorare de către majoritatea membrilor Bisericii Ortodoxe Române – cler, monahi, monahii și mireni – Vă rog, ca pe niște părinți ai noștri și apărători ai Ortodoxiei neamului românesc, așa cum ați jurat în momentul hirotoniei întru treapta de arhiereu, să nu ignorați strigătul de durere al acestui neam, care se simte împins cu o forță demonică în iad datorită batjocoririi eclesiologiei și a hristologiei ortodoxe prin sem-narea documentelor sincretiste ale Adunării din Creta, numită pe nedrept ”Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe.” (iunie 2016)

  Lunile care au trecut de la încheierea acestei Adunări de tristă amintire, căreia însăși Maica Domnului îi stă împotrivă – dovada fiind minunea petrecută în insula Andros cu icoana Panaghia Myrovlitissa, care după terminarea Sinodului nu a mai izvorât mir, ci duhoare, fapt încheiat atunci când părinții acelei mănăstiri au întrerupt pomenirea Arhiepiscopului Ieronim al Atenei la Sfânta Liturghie – deci această perioadă din iunie până în octombrie a fost marcată de două tendințe:

  1. strădaniile clericilor, ale monahilor și ale mirenilor de a afla exact ce s-a semnat în Creta și dacă și cum a fost pângărită Ortodoxia de reprezentanții ei, lucru care poate să ne contamineze pe toți, ca mădulare ale aceluiași Trup al lui Hristos;
  2. atitudinile și hotărârile arbitrare luate de unii ierarhi ortodocși români – cuprinși de ispita liniștirii, adică a celui de-al treilea tip de ateism (conform învățăturii Sfântului Grigorie Palama) – de a închide gurile celor care au cerut un singur lucru: să li se spună dacă păstorii turmei încă o apără sau au dat-o pe mâna lupilor.

Pentru că avem o singură viață și vom da seama de ea, nu ne temem de cei care folosesc toiagul pentru a ologi oile turmei lui Hristos, ci ne temem să nu ne încredințăm sufletele în grija celor care au pierdut succesiunea apostolică prin semnarea recunoașterii tuturor ereziilor ca biserici, la Adunarea din Creta.

O doamnă din Timișoara l-a întrebat pe Înaltpreasfințitul Ioan Selejan ce anume s-a semnat în Creta, iar răspunsul – surprins de camera video – a fost că acolo nu s-a schimbat nimic, iar recunoașterea ereticilor ca biserici a fost ”o soluție amiabilă.” Să ne ierte Dumnezeu, dar Ortodoxia nu înseamnă încheierea unei polițe de R.C.A. sau despăgubirea cuiva după un accident, adică rezolvarea amiabilă a situației. Ortodoxia este calea vie și veșnică spre îndumnezeire, nu este un neo-protestantism sentimental, care nu are nici un fundament biblic ori patristic.

Un cunoscut de-al meu a aflat de la duhovnicul lui – preot în Eparhia Buzăului – că la ultima adunare eparhială preoții de acolo au fost informați că nu trebuie să își facă griji, că s-a găsit o interpretare ortodoxă a textelor problematice din Creta. Cred că oricine – aflând o asemenea interpretare, oricare ar fi ea – va spune, cu și în numele lui Hristos: ”Vă rătăciți, neștiind Scripturile”!

Dacă la sfârșitul lui iunie 2016 erau câțiva oameni care au fost șocați de rezultatul Adunării din Creta, acum sunt de sute sau de mii de ori mai mulți, iar poporul credincios – adevăratul apărător și garant al credinței ortodoxe (conform Enciclicii Patriarhilor Răsăriteni din anul 1848) – nu mai acceptă să rămână la nivelul unei ascultări lipsite de Adevăr. De patru luni mă străduiesc să îi liniștesc pe cei care s-au smintit la culme datorită trădării Ortodoxiei din Creta, îi îndemn să rămână în Biserică, să se roage pentru ierarhii semnatari, să aibă o atitudine demnă în mărturisirea adevărului, să nu se lase biruiți de mâhnire sau de mânie, să nădăjduiască în posibilitatea ca Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să recepteze negativ hotărârile din Creta. Iar ca mine sunt din ce în ce mai mulți părinți, eu fiind ultimul și cel mai nevrednic dintre ei. Nu suntem oameni sfinți, dar nici Iude nu vrem să fim.

De aceea Vă rugăm ca la sesiunea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să luați în discuție ceea ce s-a petrecut în Creta și nădăjduim să hotărâți următoarele:

  1. Retragerea semnăturilor puse pe documentele din Creta.
  2. Ieșirea Bisericii Ortodoxe Române din panereticul Consiliu Mondial al Bisericilor (de fapt al ereziilor).
  3. Condamnarea clară și încetarea oricăror rugăciuni în comun cu eterodocșii.
  4. Scoaterea ecumenismului din planul de învățământ teologic liceal și universitar ortodox.
  5. Condamnarea și anatematizarea panereziei ecumenismului și a tuturor ramurilor ei.

  Noi Vă suntem datori cu ascultarea, Preasfințiile Voastre îi sunteți datori lui Hristos și nouă cu apărarea adevărului. Vrem ca această țară să rămână ortodoxă, nu ecumenistă. Reamintim faptul că hotărârile Adunării din Creta nu au fost semnate de 33 de ierarhi din cei 165 prezenți, că ele NU sunt recunoscute de peste 50% din toți ortodocșii din lumea aceasta și că teoria ramurilor și ecumenismul în general au fost anatematizate cu 33 de ani în urmă, adică în anul 1983, de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din exil.

Știm că țara cea mai pervertită și mai adâncită în ecumenism la ora actuală este România; suntem un trist exemplu pentru toți ortodocșii. Însă lucrurile nu mai pot continua așa. Dumnezeu o cere, iar noi trebuie să facem voia Lui. Ecumenismul este panerezie, iar orice ortodox conștient îl va refuza din tot sufletul. Iubirea față de eterodocși nu trebuie amestecată cu minimalismul dogmatic și cu abaterile de la Ortodoxia Sfinților Părinți.

Ne rugăm pentru toți membri Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca Dumnezeu să reverse har peste aleșii Lui, peste păstorii neamului, spre mântuirea noastră a tuturor !

Sf. Gheorghe,

26 octombrie 2016

Cu fiiască supunere

față de toți mărturisitorii Adevărului-Hristos,

pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu

Răzvrătiții ortodocși

Am primit pe mail. Dăm mai departe:

pastorul-cel-bun

Răzvrătiții ortodocși

de Dinu Râmniceanu

Aproape Ierarhii toți

Ne consideră „zeloți”,

Pe cei ce cu acrivie

Stăm tari în Ortodoxie.

 

Cei de azi ecumeniști

Ne spun că suntem „stiliști”,

Că nu ne supunem lor.

Tâlhărescului Sobor.

 

Ierarhii cei „azimiți”

Ne-acuză de „răzvrătiți”,

Că nu facem „ascultare”

De un așa „Sinod Mare”.

 

Spun că Sfinții au greșit,

Căci eretici n-au iubit.

Dar prin al lor iubirism

Au căzut în sincretism.

 

Dar aceștia fac complot,

De Hristos zic ca-i „zelot”

Și de toți Sfinții Părinți

C-au fost niște „răzvrătiți”.

 

Dar îl va ierta Hristos

Pe tot omul păcătos,

Iar pe toți ce-L vor huli

Sigur îi va pedepsi.

Numai El ne poate salva

Doamne Iisuse
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul !

Și o frumoasă poezie:

 

FIII LUI DUMNEZEU 

                       de Preot Sorin Croitoru

 

Cât se zbate lumea asta,

Ca de toate să-și adune..

Parcă suntem veverițe

Ce strâng ghinde și alune

 

Și le-ascund adânc în scorburi,

Așteptând sezonul rece,

Ca să stea fără de grijă

Până frigul o să plece!

 

Semănăm cu Azorel,

Ce-și ascunde în grădină

Osul mare de vițel,

Dăruit de gospodină!

 

Cu cine mai semănăm?..

Semănăm cu urșii, care

Toată vara se îngrașă

Pentru lunga hibernare!

 

Iritați, îmi veți răspunde:

„Omul înțelept adună!”,

Dar eu azi v-am pregătit

O-‘ntrebare foarte bună!

 

De-ați vedea pe fiii voștri

Cum la fiecare masă,

Iau din porții jumătate

Și le-ascund apoi prin casă,

 

Să-mi dați chiar acum răspunsul

La această întrebare:

Urmărindu-i voi în taină,

Nu v-ați umple de mirare?..

 

Și dacă i-ați întreba:

„De ce-ascunzi, copile, pâine?”,

Iar copiii v-ar răspunde:

„Fac provizii pentru mâine!”,

 

Nu v-ar întrista răspunsul?

I-ați certa cu supărare:

„Tu gândește-te la joacă,

Las’ că-ți dăm noi de mâncare”!

 

Așa este.. Din păcate,

Noi suntem copiii care

Fac provizii pentru „mâine”,

Din instinct de conservare!

 

Și doar ne-a-‘nvățat de bine

Scumpul nostru Domn Iisus:

„Dumnezeu din cer vi-i Tată

Iubitor”, așa ne-a spus!

 

Dacă Dumnezeu hrănește

Animale fără minte,

Nu-i va sătura pe oameni,

Preaputernicul Părinte?!

 

Dacă El înveșmântează

Buruienile-n culori,

Cu ce haine minunate

Va-‘mbrăca pe-ai Săi feciori?..

 

Nu-i nevoie de provizii

Pentru zile strâmtorate,

Să ne îngrijim de slava

Creatorului a toate!

 

În iubirea Sa de oameni,

L-a trimis pe Fiul Său

Ca să moară-‘n chin de Cruce,

Mântuindu-ne de rău.

 

Creștini ne numim cu toții,

Dar să fim și în trăire,

Golind inima de grijă

Și umplând-o de iubire!

 

Deci vă rog, de-acum încolo

Să lăsați ziua de mâine,

Și să dați la cei flămânzi

Bucățica-‘n plus, de pâine!

               Amin.

 

Conferința de la Brașov a monahilor athoniti (14 octombrie 2016)

Deja au început amenințările la adresa mea, articole pline de minciuni în presa brașoveană habarnistă de teologie ortodoxă, dar aservită panereziei ecumenismului și se pare chiar purtătoare de cuvânt a trădătorilor Ortodoxiei la Adunarea din Creta.

Vizionare plină de folos duhovnicesc ! Să luptăm pentru Ortodoxie până la capăt ! Să rămânem în Biserică, să fim uniți, să nu ne lăsăm manipulați de ecumeniști!

Slavă Domnului pentru toate (pr. Ciprian Staicu)

Răspuns la minciuni publicistice ecumeniste

Azi a apărut în ziarul Buna ziua, Brașov articolul al cărui link îl aveți mai jos:

calugari-minicinos16102016net

http://www.bzb.ro/stire/facaturi-sub-haina-bisericeasca-a103941

Pentru că sunt atacat personal, în virtutea dreptului la replică afirm următoarele:
1. Nu am făcut parte dintre organizatorii conferinței de la Brașov.
2. Cei prezenți nu au fost în majoritate, nici măcar în minoritate enoriașii mei din Sf. Gheorghe.
3. Au fost prezente peste 250 de persoane la conferință, nu 60.
4. Singurii care au plecat a fost ieromonahul turbulent de la început, care după ce a făcut scandal, n-a mai stat la conferință, ci a ieșit; de asemenea, un domn Vasile, corpolent, care m-a amenințat încă dinainte de conferință, făcându-mi și poze.
5. Eu eram în trecere prin Brașov și organizatorii s-au folosit de prezența mea pentru a înlocui la traducere pe părintele Nicodim Prodromitul, de altfel bun cunoscător de greacă,
6. Duhul acestei conferințe a fost unul foarte deschis, calm, patristic, argumentat, singurii nemulțumiți fiind iscoadele ecumeniste.
7. Nu am săvârșit nici o intruziune în Mitropolia Ardealului, nu mi-am adus oamenii la Brașov, dar m-am bucurat să mă întâlnesc cu oameni pe care îi știam doar de la telefon sau de pe mail, dar care duc o lupta demnă și curată împotriva trădării Ortodoxiei din Creta.
8. Pentru că sunt un om cu bun simț, nu voi face plângere legală împotriva conducerii ziarului sus-menționat, că și ei trebuie cumva să își vândă tirajul, chiar dacă aceasta înseamnă lipsă de respect față de oameni și de adevăr. Dumnezeu ne va judeca pe toți, după inima noastră !
9. Concluziile acestei conferințe au fost în mod clar cele de îndemn la unitate, la ferire de schismă, la luptă pentru adevăr dusă în interiorul Bisericii, la neacceptarea panereziei ecumenismului.
10. Știu că vor urma repercusiuni asupra mea; le voi întâmpina cu demnitate, căci nici la susținerea tezei de doctorat (Sibiu, noiembrie 2008) nu am fost lăsat de ÎPS Laurențiu Streza, pe atunci decan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu, să îmi susțin cum se cuvine lucrarea la care am trudit 6 ani, așa că după o simplă traducere la o conferință la ce pot să mă aștept? Este o vorbă, a părintelui Milea Mihai de la Buzău: ”În ziua de azi nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită.”
Orice s-ar întâmpla, mărturisirea dreptei credințe este o datorie sfântă, de care atârna mântuirea fiecăruia!

Cu respect, pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu

Iubirea de Adevăr, adică de Dumnezeu (Ioan 14, 6) sau slujirea tatălui minciunii, care este satana (Ioan 8, 44)? Ce alegi, ortodoxule?

geron-savvas-lavriotis

Doamne ajută!
Aseară, la conferința de la Brașov a părinților athoniți, a fost minunat. Un ieromonah local a încercat să tulbure în mod agresiv și fanatic începutul conferinței, dar gheronda Sava i-a răspuns cu multă dragoste, fapt pe care acela nu l-a îndurat și … dus a fost (îi dorim să fie cu Dumnezeu mereu, în Adevăr). A mai fost și un nene la vreo 150 kg care a proferat amenințări pe hol, s-a luat tare și de mine, chiar mi-a făcut poze mie, un biet trecător. Îl cheamă Vasile (nu știu dacă este și el … cel Mare sau nu…) Doamne, dă-i sănătate și mântuire în Adevăr !
Conferința a decurs bine, întrebările au fost foarte interesante. Nu s-a văzut nici un duh de schismă, de negare a autorității arhierești, de minciună sau calomnie, ci a fost o cuvântare în duhul Sfinților Părinți. Că mulți ”teologi” ecumeniști au studiat prin Apus, având ca profesori pe eterodocși, este de fapt o premisă din care reiese și o concluzie normală: nu prea știu ce înseamnă duhul Sfinților Părinți. De aceea nu pot pricepe Adevărul.
Constituția României – legea supremă în stat – garantează dreptul la liberă expresie și dreptul la liberă circulație. Așadar ”teologia bâtei” folosită de ecumeniști nu impresionează pe cei care au Duhul lui Hristos în ei și mărturisesc cu smerenie, dar cu fermitate, Adevărul scripturistic și patristic. Nici un Regulament al vreunei instituții – deci nici Regulamentul de organizare și funcționare al BOR nu se poate opune Constituției României, așadar fiecare are dreptul la părere și are, desigur, conform bunului simț, de altfel specific românesc, obligația să asculte părerea celuilalt. Din păcate, ecumeniștii nu vor să ne spună argumentele lor, le ascund în mănușa cu care țin strâns bâta. Pierderea lor, ce să faci!
Și acum îngăduiți-mi să vă spun veștile bune:
1. Părinții athoniți au pregătit și este gata de publicare un text plin de durere și de smerenie, dar și de mărturisire autentică, către Sf. Chinotită, în care spun că au așteptat destul ca aceasta să ia o atitudine referitoare la Sinodul din Creta. Răbdarea are limite, că nu putem să Îl batjocorim pe Dumnezeu prin nepăsare. Deci Athosul este pe poziții. Să nădăjduim că vocea lui va fi unitară și toți părinții vor fi de partea Ortodoxiei, nu a ”vrăjmașilor Fiului Fecioarei”, dintre care cei mai răi sunt ecumeniștii sincretiști.
2. În luna ianuarie 2017 grecii pregătesc o sinaxă panortodoxă, la care vor participa episcopi, clerici, monahi și mireni din toată lumea, pentru a fi anatematizate hotărârile eretice și sincretiste ale Sinodului ecumenist din Creta. Acolo va fi glasul Bisericii, în Duhul Sfânt. Să ne ajute Dumnezeu să mergem! Avem toată binecuvântarea Sfinților Mucenici și a Sfinților Mărturisitori ai Bisericii celei Una, care este Sfânta Ortodoxie.
Mesajul părintelui Sava Lavriotul este clar: lupta trebuie dusă din interiorul Bisericii, nu vom ieși din ea, ne rugăm pentru ierarhii noștri să ia atitudine mărturisitoare împotriva ecumenismului, iar semnatarii din Creta să se dezică – simplu – de semnătura pusă pe documentele sincretiste și eretice de acolo. Suntem pregătiți de orice prigoană, nu pentru tăria noastră, căci suntem neputincioși, ci pentru Puterea care vine de la Tatăl, prin Fiul, în Duhul Sfânt. Amin.

Așa să ne ajute Dumnezeu !

Pr. Ciprian-Ioan Staicu

(umil traducător aflat în trecere

pe la Brașov aseară)