Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Pasul 3 – întreruperea pomenirii ierarhilor ecumeniști (măsură canonică și patristică, ferește Biserica de schisma săvârșită de ei în Creta)

Ideile principale ale mărturiei părintelui Iulian Prodromitul

– Dacă Sinodul din Creta a fost unul ”panortodox”, de ce nu au participat numai ortodocșii, ci au fost prezenți și ereticii?

– Ce facem noi acum? Credem sau nu în ce spun canoanele Sfinților Părinți?

– Dacă te-ai întâlnit cu un eretic, ai stat de vorbă cu el, dar nu l-ai înfruntat, nu i-ai spus adevărul, înseamnă că te-ai făcut prieten cu el, te-ai dat de partea lui.

– Sfinții Părinți au ținut învățătura cea dreaptă cu mare strictețe.

– Am ajuns vremuri de prigoană, așa cum spunea Sf. Pavel în epistola II Timotei 3, 12: ”toţi care voiesc să trăiască cucernic în Hristos Iisus vor fi prigoniţi.”

– Creștinul ortodox trebuie să își cunoască bine credința, să respecte canoanele Sfinților Părinți.

– Se zice de către ecumeniști că în Creta nu s-a schimbat nimic din credința noastră. Părintele Iulian spune că a colo a fost o viclenie ascunsă.

– Un exemplu din Proloage despre un episcop care a greșit, iar pentru că turma credincioșilor a insistat să nu îi părăsească, după ce și-a recunoscut greșeala, el i-a pus ca să calce peste el, în timp ce stătea culcat pe pragul bisericii. Și s-a auzit glas din cer: iertate sunt păcatele tale pentru smerenia și umilința ta.

După canoanele Sfinților Părinți, episcopii care au semnat trădarea Ortodoxiei în Creta nu mai trebuie pomeniți la sfintele slujbe de către preoți.

Episcopii apostați spun că cei care întrerup pomenirea, fac dezbinare (schismă). Însă nu este adevărat. Părintele Iulian spune. cine a pus focul, acela să îl stingă.

NU MAI MERGE CU JUMĂTĂȚI DE MĂSURĂ !!!

– Să avem însă nădejde că mai este posibilă pocăința ierarhilor ecumeniști.

– Ceea ce am ajuns acum este faptul că ne pedepsește Dumnezeu pentru păcatele noastre.

– Dumnezeu vrea un singur lucru de la noi: să Îl cunoaștem. Însă pentru aceasta este nevoie să ne cunoaștem pe noi înșine.

– Orice am face și oriunde am fi, suntem înaintea lui Dumnezeu, El ne vede, de El nu putem ascunde nimic.

– Să spunem: Doamne, pentru păcatele noastre pătimim acum. Și așa Îl vom îmbuna să ne ierte și să ne ajute.

– Era mai bine să aibă lor un război în lume și să se spulbere toate și să nu mai fi avut loc acest Sinod din Creta decât să fie așa cum s-a petrecut el (trădarea Ortodoxiei).

– Nu știm ce va mai fi de acum încolo, însă noi să ținem dreapta credință!

– Întreabă domnul Mihai Silviu Chirilă: ce ne vom face, că suntem puțini în România în lupta aceasta antiecumenistă? Răspunde Părintele Iulian: să avem nădejde, să ne rugăm.

– Dumnezeu poate să facă orice. Doamne, nu mă lăsa ! Atât e nevoie. Și El știe ce este de făcut.

– Profetul Ieremia arată că blestemați sunt cei ce fac cu nebăgare de seamă lucrarea în numele lui Dumnezeu, precum și cei care se încred în oameni, nu în El.

– Mare este sminteala adusă de adunarea din Creta. Vor da seama autorii ei.

– Să ne păzim, mai ales de păcatele trupești, care ne tulbură mintea.

– Păcatele grele se fac întotdeauna în ascuns, dar de fapt ele se petrec tot sub Ochiul lui Dumnezeu, Care știe toate.

– Gândiți-vă bine: orie am gândit noi, orice am făcut, totul s-a săvârșit înaintea lui Dumnezeu.

Nu a fost clipă în viața mea când Tu nu ai fost de față. Iartă-mă, Doamne !

– Să ne rugăm pentru duhovnicii noștri, chiar dacă ei sunt ecumeniști: Adu-L, Doamne, la credință!

– Preoții care vor fi caterisiți pentru că au apărat dreapta credință rămân preoți, caterisirea nu este valabilă.

– Să ne rugăm, că nu știm ce ne mai așteaptă încă.

– Chiar dacă episcopii ne spun să tăcem, să nu spunem adevărul, că nu avem blagoslovenie de la ei să facem aceasta, NOI SĂ NU TĂCEM !

Dacă vezi că este călcat în picioare adevărul Sfinților Părinți, cum să taci ???

– Dacă dialogurile ecumeniste cu ereticii au vreun sens, până acum ce anume din dreapta credință au primit, au acceptat ereticii? Ce anume le-a dat lor dreptul să fie prezenți la Sinodul ortodox?

– Ereticii au fost lăsați să participe la slujbele ortodoxe săvârșite cu ocazia sinodului din Creta ca să dea impresia că noi cu ei suntem una. Dar NU ESTE AȘA !

Vă sărutăm dreapta, Cuvioase Părinte Iulian, ca unui veritabil patriarh în Duhul Sfânt al Ortodoxiei Sfinților Părinți!