Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Mesaj la Slăvitul Praznic al Înomenirii Logosului dumnezeiesc

138473_felicitare-craciun”O, Iisuse, a Cărui măreție a coborât spre a înălța înjosirea, sporește în noi darul Tău, ca să stăruim în iubirea Ta!” (Sfântul Isaac Sirul)
Să ne bucurăm că avem privilegiul să stăm în lumina lui Hristos, adică în adevărul Lui, căci nu noi am ales aceasta dintr-o oarece vrednicie a noastră, ci El ne-a ales pe noi să-I stăm aproape. Îi mulțumim pe această cale Lui și tuturor celor prin care El lucrează la păstrarea intactă a Sfintei Ortodoxii. Așadar, vă mulțumim din inimă că sunteți alături de noi cei puțini și „cam nebuni pentru Hristos”. Soarele Dreptății care se naște astăzi să vă lumineze și să vă încălzească acum și în vecii cei nesfârșiți întreaga familie. La Mulți și binecuvântați Ani !

Pr. Claudiu Buză

Pr. Ioan Miron

Protosinghel Elefterie Tărcuță

Ieromonah Macarie Banu

Ieromonah Athanasie Parfeni

Ieromonah Grigorie Sanda

Ieromonah Serafim Raicea

Din partea Asociației ”Prietenii Sf. Efrem cel Nou”:
pr. Ciprian Staicu