Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

În Adevăr nimeni nu e singur. În erezie nimeni nu e fericit

DSC06057

Preasfinția Voastră,

Subsemnatul, ieromonah ONISIM BANU, viețuitor al Mănăstirii Făgețel, județul Harghita, din Episcopia Covasnei și Harghitei, Vă anunț că începând din data de 10 ianuarie 2017 am întrerupt pomenirea Preasfinției Voastre la toate sfintele slujbe. În ultimele șase luni, după desfășurarea pseudo-sinodului din Creta, am stăruit în analizarea celor hotărâte acolo și am constatat cu mâhnire și cu durere sufletească că sunteți de acord cu ele, le aplicați în activitatea pastorală din Eparhia pe care o cârmuiți, deși ele au un vădit caracter eretic, iar consecința aplicării lor în Episcopia Covasnei și Harghitei este răspândirea ereziei papistășești și înșelarea celor pe care ar trebui să îi călăuziți ”la tot adevărul.”
Conștiința mea de ortodox a trecut prin multe frământări până în acest moment, iar hotărârea întreruperii pomenirii ierarhului meu vădit ecumenist nu am luat-o în mod pripit, ci bazându-mă pe argumente de ordin practic, adică pe fapte concrete ale Preasfinției Voastre, săvârșite într-o lungă perioadă de timp (adică din anul 1997 încoace, incluzând perioada în care Preasfinția Voastră ați fost starețul Mănăstirii Făgețel, precum și după ce ați fost ales ca ierarh eparhiot al Covasnei și Harghitei).
Toate aceste fapte ale Preasfinției Voastre, prin care ați aplicat, de-a lungul ultimilor 19 ani, teoriile eretice filo-papistașe și ecumeniste în viața Mănăstirii Făgețel și apoi a întregii Eparhii a Covasnei și Harghitei, m-au condus la singura și cea mai eficace și mântuitoare soluție, atât pentru Preasfinția Voastră, cât și pentru mine, de a întrerupe pomenirea la sfintele slujbe.
Menționez că această soluție-atitudine este recomandată și aplicată de ieroschimonahul Iulian Prodromitul însuși, ca unul care V-a fost chiar și Preasfinției Voastre un apropiat și bun povățuitor duhovnicesc mai ales în perioada de studii post-universitare pe care le-ați făcut în Grecia. În data de 10 ianuarie 2017, în ziua de prăznuire a Cuviosului Antipa de la Calapodești, unul dintre ocrotitorii Schitului Prodromu, am simțit un îndemn lăuntric mai puternic decât orice teamă de vreo sancțiune lumească și astfel am hotărât ca din acea zi să întrerup pomenirea.
Câteva dintre motivele cunoscute de mine personal pentru care trebuia să întrerup pomenirea Preasfinției Voastre la sfintele slujbe, cu nădejdea că Vă veți îndrepta și veți călăuzi spre mântuire turma încredințată de Hristos, sunt următoarele:
1. Înainte de anul 2000, pe când eu eram doar frate începător de mănăstire, ați primit, un ”preot” catolic în sfântul altar, la Mănăstirea Făgețel, neluând în seamă faptul că respectivul nu avea Sfântul Botez ortodox, nici harul preoției; i-ați îngăduit să se apropie de Sfânta Masă (am fost martor ocular, de la strană, la cele întâmplate).
2. În aceeași perioadă, dar și după anul 2000, ați primit, în calitate de stareț al Mănăstirii Făgețel, doar prin Mirungere pe ereticii papistași la Ortodoxie, nerespectând astfel învățătura Sfinților Părinți și canoanele Bisericii, în fapt recunoscând validitatea botezului eretic papistaș și blasfemiind dogma Sfintei Treimi prin faptul că ați fost de un cuget cu aceștia (am fost de față la cele petrecute, mâhnindu-mă profund, iar acum nu mai pot sta deoparte și trebuie să iau atitudine, pentru că observ continuarea neîntreruptă a acestei lucrări diabolice, pe care o săvârșiți, în dauna Dreptei Credințe).
3. La începutul activității arhierești ca întâi-stătător al Episcopiei Covasnei și Harghitei ați afirmat în mod public, într-un interviu transmis la un post de radio, că nu sunteți numai episcopul ortodocșilor din cele două județe, ci și al greco-catolicilor. Această afirmație este suficientă pentru ca Dvs. să fiți pasibil de caterisire imediată, iar în ceea ce mă privește pe mine, cele auzite au contribuit decisiv la luarea hotărârii de întrerupere a pomenirii. Cele afirmate de Dvs. la radio, le-am auzit personal înregistrate, fiind chemat de unul dintre viețuitorii mănăstirii, care auzise mai întâi cele afirmate. Cele auzite atunci mi-au fost confirmate cu câteva zile în urmă ca veridice și de actualul stareț al Mănăstirii Făgețel.
4. Ați numit, în cursul anului 2016, ca stareț al Mănăstirii Toplița pe arhimandritul Emilian Telcean asupra căruia, conform mărturiilor unor viețuitori din această mănăstire, planează suspiciunea clară că nici măcar nu a fost vreodată botezat ortodox, fiind trecut de la greco-catolici la Ortodoxie doar prin Mirungere, ceea ce este total anticanonic, chiar dacă, în spiritul eretic ecumenist contemporan, se practică tot mai mult. Consider că un om care nu este botezat ortodox nu are cum să fie nici preot, cu atât mai mult stareț al celei mai mari mănăstiri ortodoxe din jurisdicția Episcopiei Covasnei și Harghitei. Mai mult, conform membrilor obștii monahale toplițene, pe vremea păstoririi ÎPS Ioan Selejan, arhimandritul Emilian a primit în biserica Mănăstirii Toplița (pe vremea când încă nu era numit stareț, dar coordona activitatea mănăstirii), pe un cardinal papistaș, i s-a cântat acestuia imnul arhieresc Pe stăpânul… și i s-au deschis ușile împărătești, iar acest eretic a intrat în sfântul altar prin ele. Consider că cele petrecute atunci au fost o blasfemie, căreia mă opun cu tot sufletul meu. Chiar dacă cele relatate mai sus nu s-au petrecut în timpul arhipăstoririi Preasfinției Voastre, nu ați ținut cont de ele și l-ați numit stareț pe un om care a încălcat grav învățătura Bisericii și rânduielile ei canonico-liturgice.
5. De asemenea, în perioada în care am avut ascultarea de duhovnic al Mănăstirii Doamnei de la Moglănești-Toplița, sus-numitul arhimandrit Emilian a trecut doar prin Mirungere la ortodoxie un copil eterodox, adus la Mănăstirea Toplița de maicile mănăstirii Doamnei în ascuns, fără știrea mea, ca duhovnic al lor.
6. Am aflat de curând și de circulara emisă acum câțiva ani de Sinodul Sfintei Biserici Ortodoxe Române, prin care se recomandă primirea la Ortodoxie a eterodocșilor doar prin Mirungere, în fapt recunoscându-se astfel validitatea botezului eretic. Deoarece sunteți membru al Sinodului, este clar că Vă asumați total această hotărâre sinodală, iar din practică se vede că o aplicați în mod constant.
7. Am fost martor la încercarea unui preot din subordinea Preasfinției Voastre de a săvârși Botezul ortodox nu prin întreita afundare, ci prin turnare; în situația respectivă m-am văzut nevoit să iau atitudine și să botez eu însumi pruncul așa cum prevede învățătura Bisericii lui Hristos, adică prin întreită afundare.
8. Există un număr de eleve din Eparhia noastră care urmează cursurile Liceului Pedagogic din Odorheiul Secuiesc și sunt cazate la internatul acestuia, aflat în proprietatea maicilor catolice din zonă. Fetele respective sunt obligate să treacă la catolicism, sunt private de cărțile de rugăciune ortodoxe și de sfintele icoane, sunt supuse la diverse umilințe și obligate să participe la slujbele papistășești, spunându-li-se că, devreme ce au ajuns la acel Liceu, ele sunt deja catolice, nu mai sunt ortodoxe. Sunt forțate să ajute preotul papistaș la serviciul religios. Toată această situație este acceptată de Preasfinția Voastră, care susțineți material acel internat catolic și nu luați nici o măsură pentru apărarea propriei turme, a unor copile nevinovate care vor să își facă studiile, dar sunt puse în fața apostaziei.
9. În afară de multe alte posibile cauze vrednice de întrerupere a pomenirii, pe care nu le mai menționez în această scrisoare, am aflat cu stupoare că, după un proces lipsit de orice coerență dogmatică, patristică și canonică intentat părintelui Ciprian-Ioan Staicu, de fapt pentru lupta lui împotriva ecumenismului și a hotărârilor eretice ale pseudo-sinodului din Creta (iunie, 2016), ați hotărât să îl caterisiți, membrii Consistoriului nefiind în stare să aducă vreun răspuns la argumentele prezentate de părintele Ciprian la proces. Consider că în aceste condiții cugetul neortodox care Vă caracterizează, împreună cu colaboratorii Dvs, V-a făcut să vă pecetluiți căderea, prigonind pe cei care luptă împotriva minciunii și a ereziei. Prin urmare, mie mi se întărește convingerea că întreruperea pomenirii a fost o hotărâre după voia lui Dumnezeu și întru frica Lui.
Sunt convins că în perioada următoare vor fi și alți preoți din Eparhia noastră care vor întrerupe pomenirea, pentru că abaterile de la învățătura Bisericii Ortodoxe pe care le săvârșiți sau le încurajați au depășit orice limită, iar conștiința noastră nu se poate face părtașă la așa ceva, căci ne-am pierde mântuirea.
Întreruperea pomenirii are ca temei Canonul al XV-lea al Sinodului I-II Trulan, deci nu fac vreo schismă în Biserică, nu voi pomeni vreun alt ierarh, ci mă voi ruga lui Dumnezeu să Vă dea pocăință, să vă lepădați de erezia ecumenistă, de toate abaterile menționate mai sus, înainte ca judecata lui Dumnezeu să Vă oprească.

Miercurea-Ciuc, 13 ianuarie 2017

Ieromonah Onisim Banu

Preasfinției Sale,
Preasfințitului ANDREI, Episcopul Covasnei și Harghitei

37 Responses to În Adevăr nimeni nu e singur. În erezie nimeni nu e fericit

 1. Mihai says:

  Îmbucurător că a mai ieșit la iveală inca un Părinte Mărturisitor, pt că Ardealul are nevoie că de aer de Pr. Mărturisitori

  • admin2 says:

   Partea frumoasă este că părintele Onisim îl cunoaște pe pseudo-episcopul eretic Andrei de aproape 20 de ani, fiind ieromonah în Mănăstire Făgețel, ctitoria acestui pseudo-episcop, pe vremea când era ieromonah bun și râvnitor și a fost mulți ani stareț.
   Mi-a spus părintele Onisim că a vrut să întrerupă pomenirea lui de mult timp, dar Dumnezeu l-a întărit acum să facă acest lucru.
   Azi s-a întâlnit cu pseudo-episcopul eretic Andrei la Centrul Eparhial, acesta din urmă i-a notat pe scrisoare hotărârea lui ad-hoc de oprire de la toate cele sfinte pentru o perioadă de 30 de zile.
   Să ne rugăm pentru părintele Onisim. Este omul lui Hristos. Și sunt sigur că și alții, nemaisuportând atmosfera generală de teroare aplicată de acest întâi-stătător al Eparhiei noastre, să întrerupă pomenirea, căci altfel ereticul îi va trage pe toți în iad. Lui îi dorim pocăință, nouă smerenie, putere și răbdare, iar Hristos va hotărî ce se cuvine fiecăruia.
   Cu respect, pr. Ciprian.

 2. emilia says:

  Vrednic este! Ma bucur asa de mult sa aud ca mai sint parinti adevarati gata sa lupte impotriva ereziei. Sa va dea Bunul Dumnezeu sanatate!

 3. Ileana says:

  Dumnezeu este Domnul si S-au aratat noua, binecuvantat este cel ce vine intru numele Domnului.

  Dumnezeu, Maica Domnului si toti Sfintii sa-l tina in bratele lor pe Parintele Onisim. Asa cum l-au tinut si pe Pr. Ciprian dandu-i curaj sa marturiseasca. Sunteti niste patrioti adevarati si doi eroi care incep sa contureze un curent care va duce la curatirea de metehne paistasesti in ceea ce priveste serviciul religios ortodox din Romania. Clarificarea chestiunilor privitoare la botezul adevarat prin trei afundari si nu una cum o fac si unii ierarhi spre moarte si nu in numele Preasfintei Treimi, este de maxima urgenta. Acesta este inceputul vietii intru Hristos si multi prunci sunt privati de un inceput corect si adevarat din cauza fricii, a comoditatii sau a neinsusirii corecte a canoanelor.

 4. Marius Gogonea says:

  Cinste parintelui Onisim! Vom fi alaturi de sfintia sa, in rugaciune si nu numai. Suntem cazuti? Inca odata fratilor, sa ridicam Crucea spre Inviere, invierea in Adevar a neamului romanesc Ortodox, intru slava Preasfintei Treimi!

 5. Nicolae says:

  „În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea”
  „Dacă veţi rămâne în cuvântul Meu, sunteţi cu adevărat ucenici ai Mei; Şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi.”
  Pr.Ieromonah Onisim este ucenicul Domnului, iar adevarul marturisirii sale pline de curaj cu siguranta ca l-eliberat de apasarea pe care o simtea in suflet.
  Domnul Hristos sa le dea biruinta tuturor celor ce indraznesc sa dea marturia cea buna in aceste zile de apostazie!

 6. Nita Anca Petruta says:

  AMBELE SANT UN AMBIGU INTREG, PARALEL, SEPARAT SI IN ACELASI TIMP DISCORDANTEI, DAR LA O CERCETARE MAI ATENTA ELE SANT UN INTREG, CA SI LUMINA FARA INTUNERIC, SI INTUNERICUL FARA LUMINA.

 7. Pr Claudiu says:

  Bine ati venit printre noi, parinte Onisim! Dumnezeu sa va inmulteasca bucuria pe care, sunt convins ca ati castigat o prin curajul/datoria preoteasca a marturisirii! Va imbratisez cu multa caldura sufleteasca!

 8. Mihai says:

  O vorba mare a Pr Adrian Fageteanu, e vremea lui scapă cine poate

 9. Daniel says:

  Vrednic este!
  Intotdeauna neamul romanesc s-a trezit cam greu din „amortelile” timpurilor.
  Sa dea Dumnezeu, ca aceasta trezire duhovniceasca sa-I atraga pe cat mai multi , spre Inviere si Mantuire.

 10. Mihaela Popa says:

  Maica Domnului sa îl acopere cu Sf Ei Acoperământ. Mare bucurie simțim în suflet când auzim astfel de vești.
  Părinte Onisim,Hristos e cu dv.!

 11. Carmen says:

  Cinste parintelui Onisim Banu! Doamne da- le curaj tururor preotilor ortodocsi sa opreasca pomenirea semnatarilor din Creta !

 12. un ins dintre atâția says:

  La Multi… Frati!

  Ce urare mai frumoasa poate fi la acest inceput de nou an?… 🙂

  Domnul sa trezească din somnolenta, frica si alte patimi pe preoti, călugări si mireni, pt a marturisi ortodox: „Un Domn, o Credinta, un Botez”, împotriva sincretismului paneretic oficializat la Creta!
  Sa ne trezim, fratilor, si sa marturisim! E singura scapare din prăpădul ce sta sa vina peste noi.
  Ortodoxia a tinut neamul nostru românesc, precum si pe celelalte popoare ortodoxe. Daca nu vom tine cu dintii de Ortodoxie, vom pierde si Biserica si Neamul, se vor destrama toate ca un ciorap desirat.
  Ne bucuram nespus de ivirea a noi si noi preoti, monahi, monahii si mireni mărturisitori ai Dreptei Credinte intru Hristos! Acum iese la aratare, incet-incet, Romania profunda, adevărații dreptslavitori crestini de pe plaiurile mioritice, acei 7000 (nr simbolic) pusi deoparte de Domnul, care nu si-au plecat genuchii Baalului ecumenist paneretic!

  Domnul nostru Iisus Hristos, Pastorul cel bun al oilor Sale, sa ne păzească de amorțeala lumeasca, sa ne insufle tărie cu Duhul Sau cel Sfant, sa ne călăuzească spre imparatia Sa, pe calea Crucii!
  La Multi Frati, Parinte Ciprian, si Doamne ajuta!…

  • admin2 says:

   Vă urez, cum mi s-a urat și mie:
   La muuuuulți ani și o veșnicie !
   Iar o doamnă, Ana din Oradea, mi-a scris pe sms:
   ”Cei trei mușchetari (adică preoți de mir) nădăjduiesc să devină cât de curând patru și apoi garda, regimentul și armata… REGELUI !”
   Cu frățească dragoste, pr. Ciprian.

 13. BALTAG LICĂ says:

  Iată cum adevărul iese la lumină precum untdelemnul din apă. Mai sunt mulți monahi, monahii și preoți care încă nu și-au spus păsul lor. Degeaba încearcă înaltpreasfințiții să închidă gura slujitorilor lui Hristos, poate că reușesc până la o vreme, dar uite cum „țâșnește” adevărul din stâncă(cazul părintelui Onisim Banu). Ei(ecumeniștii) nu văd că încearcă din răsputeri să închidă gura lui Hristos, căci tot cel ce dorește să trăiască în adevăr, Hristos este. Lepădați frica și alăturați-vă cu toată dragostea turmei mărturisitoare a lui Hristos. Deja sunt puse în fața fiecăruia dintre clerici pâinea(adică continuarea serviciului) și CRUCEA(posibilitatea de a fi retras din slujbă sau caterisit). Alegeți fraților, chiar dacă știu cât vă este de greu, CRUCEA, adică pe Hristos, acum și pururea și în vecii vecilor. Încet , încet, turma mărturisitorilor lui Hristos se mărește pentru că Hristos așteaptă orice suflet să-L mărturisească pentru a-i da cununa. Nu rămâneți pe dinafară căci nu se cade. A-L pierde acum când aproape că-L ai în propriile mâini pe Hristos, este echivalentă cu condamnarea la osânda cea veșnică. Hristos este țepușa și ecumenismul este neobrăzarea de a lovi cu piciorul în aceasta. Greu vă este tuturor celor ce ați ales (deocamdată) pâinea ca să dați în fiece ceas cu piciorul în țepușă. Hristos încă nu se supără și așteaptă să vă ocrotiți piciorul. Până când însă ne așteaptă? Nu știm, sau poate că unii știu, răspunsul fiind de cele mai multe ori cuprins chiar în textul întrebării(!!!?). Bine e să nu întindem coarda, să rupem odată frica și să fim în pas cu El. Doamne ajută !

  • admin2 says:

   Ieri ereticul pseudo-episcop Andrei a încercat să îl convingă pe părintele Onisim să își ceară cartea canonică de ieșire din eparhie, că i-o dă. Îi și este drag, au fost atâția ani în aceeași mănăstire. Dar de fapt a vrut să scape de ”problemă”, să nu se afle la Patriarhie că s-a copt buba în Covasna și Harghita. Ne spunea odată întâi-stătătorul acestei eparhii că el este foarte apreciat de patriarhul Daniel pentru că este tare ”fâșneț”. A se căuta în DEX ce înseamnă.
   Azi dimineață a fost trimis duhovnicul părintelui Onisim la mănăstirea Făgețel, să îl ”îmbuneze”. Se pare că tot azi s-a dat alarma și au fost chemați de urgență preoții (sau probabil protopopii, nu știu, că am ieșit din ”sistem”, m-au avortat, am doar mărturia părintelui Onisim). Cred că se va proceda și la noi la ”reînnoirea jurămintelor.” Deja au avut loc la București, Buzău, Galați și ”operațiunea” este în desfășurare la Oradea.
   Acuzatorul meu, pr. Ovidiu Mureșan, mi-a spus că el nu va semna nimic neortodox. Să îi dea Domnul gândul cel bun când va fi pus în fața alegerii: pâinea (parohia) sau Crucea (prigoana). Lui și tuturor celorlalți. Ecumenismul este panerezie, papismul este erezie, iar în erezie nu există mântuire.
   Doamne ajută.
   Pr. Ciprian

 14. florentina says:

  vrednici sunt amandoi ca toti cei care au intrerupt pomenirea! doamne da sa fie cat mai multi…in sfarsit vad preoti si in ardeal…sper din inima sa aud ca si PR.SERAFIM BADILA va intrerupe pomenirea ereziarhului andrei andreicut!

  • admin2 says:

   Am vorbit încă de acum câteva luni cu părintele Serafim, i-am spus câteva lucruri din culisele acestui pseudo-sinod ereetic din Creta; m-a ascultat cu atenție, dar a spus că se mai gândește. Este dreptul lui. I-am transmis că ar fi bine ca el să conducă această luptă, ca un vrednic urmaș al părintelui Justin Pârvu. Domnul să ne lumineze și să ne întărească pe toți!
   Pr. Ciprian

 15. florentina says:

  rectific un cuvan: DOAMNE -cu litarea mare…iertare fratilor!Doamne ajuta!

 16. Dorel says:

  O parere ….poate gresesc… imi spune un gand ca Dumnezeu va ingadui ca mai multi preoti sa fie caterisiti. Stim si vedem ca sunt persoane care vor intradevar sa faca schisma in biserica si invita si pe altii sa iasa din biserica, ca fiind singurul lucru ce se poate face acum dupa sinodul din Creta. Cred cu tarie ca forta bisericii de a nu se rupe va sta in dumneavoastra preotii care ati incetat pomenirea si care urmati corect invataturile evanghelice si a Sfintilor nostrii. Aceasta este calea cea buna ,de a ramane in Biserica si a marturisi Adevarul. Nu trecerea sub presul tacerii a ceea ce s-a semnat in Creta va salva Biserica ci marturisirea Adevarului de catre dumneavoastra si de catre noi ,preoti, monahi, laici …. cu o singura conditie: sa nu judecam persoanele ci faptele lor in adancul inimii noastre.
  Un lucru e sigur pentru mine…. nu sunt vrednic decat de iad…. doar mila lui Dumnezeu ma poate mantui….. cu ce sunt eu mai presus de ierarhii care au tradat? Poate ei se intorc…..pe cand eu….!!!!!!! Mantuire tuturor!

  • admin2 says:

   Ispitele sunt foarte multe, din toate părțile. Noi nu avem altă soluție decât să urmăm linia Sfinților Părinți. Altfel, e bai !

 17. Alin says:

  Treziți-vă Preoți,Monahi,mireni și vorbiți toți despre erezia ce sa petrecut la sinodul din Creta,nu va fie frica și nu stați subjugati de IPS și de Daniel,bani nu ne mântuesc…Treziți-vă și cei din Arad.Doamne ajuta!

 18. Constantean says:

  La Constanța, în Arhiepiscopia Tomisului sunt asemenea preoți, asemenea cazuri de nepomenire a ierarhului? Aștept mesajele din partea dvs.

 19. Ileana says:

  Vrednic urmas al parintelui Iustin Parvu sunteti doar Sfinita Voastra si cei care V-au urmat sau premers in nepomenirea ierarhului. Sfinita Voastra ati fost insa incununat deja in lupta cu acest balaur care ne calareste cu nerusinare de prea multi ani, iar cununa primita de la Hristos straluceste intr-un mod nevazut, dar a ei lumina patrunde si in inimile altora.

  • admin2 says:

   Nu suntem ceva, dar încercăm să iubim pe Cineva, Care este Hristos, nădăjduind că nu ne va depărta de la fața Lui.
   Să avem parte de binecuvântarea Cuviosului Justin Mărturisitorul!

 20. Elisabeta says:

  Vrednic este!
  Har si Darul Ceresc, Cuvant cu putere multa sa coboare din belsug asupra Sfintiei sale, Ieromonah ONISIM BANU si celor ce vor mai urma exemplul sau! Ma rog la Bunul Iisus-Dumnezeu sa aud ca se vor trezi din latura intunricului mortii, toti Sfintitii Parintii adevarati, gata sa lupte impotriva ereziei, marturisind ADEVARUL DIVIN.
  Luminează -i Doamne și dă-le curaj si PREOȚILOR mei Prahoveni…!
  — Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu, ca să vă ocrotească și să vă întărească pe toti Preoții Bisericilor noastre Ortodoxe, să puteți duce lupta pentru credința noastră Ortodoxa, UNA, cea Soborniceasca si Apostoleasca de la Începuturi:
  „Har vouă şi pace de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Domnul nostru Iisus Hristos,
  Cel ce S-a dat pe Sine pentru păcatele noastre, ca să ne scoată pe noi din acest veac rău de acum, după voia lui Dumnezeu şi a Tatălui nostru,
  Căruia fie slava în vecii vecilor. Amin!
  Mă mir că aşa degrabă treceţi de la cel ce v-a chemat pe voi, prin harul lui Hristos, la altă Evanghelie,
  Care nu este alta, decât că sunt unii care vă tulbură şi voiesc să schimbe Evanghelia lui Hristos.
  Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o – să fie anatema!
  Precum v-am spus mai înainte, şi acum vă spun iarăşi: Dacă vă propovăduieşte cineva altceva decât aţi primit – să fie anatema!
  Căci acum caut bunăvoinţa oamenilor sau pe a lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş plăcea însă oamenilor, n-aş fi rob al lui Hristos.
  Dar vă fac cunoscut, fraţilor, că Evanghelia cea binevestită de mine nu este după om;
  Pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învăţat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos…!” (Gal. 1- 1…12)
  Vă îmbrățișăm cu dragoste duhovnicească!

 21. Nicolae says:

  Pr.Ciprian, incerc sa inteleg cele spuse de dvs. mai sus: „ereticul pseudo-episcop Andrei a încercat să îl convingă pe părintele Onisim să își ceară cartea canonică de ieșire din eparhie, că i-o dă.” Cu alte cuvinte a considerat ca rezolva „cazul” prin trimiterea pr. Onisim sub autoritatea oricarui alt pseudo IPS Cretan? A crezut ca rezolva „problema” băgînd gunoiul sub preş „parasutindu-l pe parinte in „ograda” unui ereziarh a carui „isprava” nu îi este cunoscuta parintelui? Exista vreun asemenea ierarh in BOR si din „smerenie” sta putin ascuns? E ca si cum pr.Onisim ar fi trait in ultimele 6 luni pe luna si ar fi putut sa mearga sa pomeneasca un alt Cretan? Suntem considerati cumva cu totii oligofreni?Jalnica stategie!

  • admin2 says:

   Important pentru el (Andrei) este să scape ”basma curată” la Sinod. Adică, acum când va merge, la o proximă ședință, trebuie să fie lăudat: foarte bine, l-ai ”terminat” pe Ciprian Staicu, nu să aibă parte de întâmpinarea: vlădica, e posibil ca chiar în ziua în care îl condamnai pe ”ăla” (ca să citez din spusele lui Laurențiu Streza), a apărut al doilea, chiar din mănăstirea ctitorită de tine?
   Deci, vă dați seama despre ce ”dragoste” de adevăr vorbim… Probabil una masonică. Mai mult nu trebuie, nici nu merită spus.
   Pr. Ciprian.

 22. ovidiu says:

  Din pacate in MORENI din 5 biserici cu 7 preoti si aprox.10.000 de ortodoxi,nimeni nu a manifestat interes pentru programul de rugaciune din perioada 16.01-23.01.2017,pentru combaterea ereticei saptamani de rugaciune pentru” unitatea crestinilor”,ba mai mult 2 preoti mi-au spus sa nu mai vin pe acolo cu astfel de probleme antiecumeniste!ovidiu pacatosul
  HRISTOS IN MIJLOCUL NOSTRU!

  • admin2 says:

   Insistați, așa se face misiune. Nu contează cine stă împotrivă, ci Cine este ALĂTURI !

 23. admin2 says:

  Domnul să vă miluiască!

 24. admin2 says:

  Dacă aparțineți de biserica Sf. Silvestru, unde am înțeles că va avea loc ”programul”, este cazul să vă delimitați de ereticii ecumeniști. Am văzut dintr-o înregistrare cu pr. Teofan de la Nera cam ce hram poartă părintele Cristian Galeriu.
  Vreți mântuire, vă trebuie duhovnic ortodox, nu lup care să vă gâtuie cu erezia !
  Iertați.
  Pr. Ciprian

 25. Adrian says:

  Vrednic este acest Mare Monah! Daca l-a „caterisit”și prigonit pt Sfânta Ortodoxie înseamnă că e mai Fericit că niciodată… Rugăciunile lui sunt puternice !

 26. teo says:

  Doamne ajuta!
  Dar cu mandria ce putem face?