Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Ieromonah Onisim Banu – Glasul și lacrimile mamelor din Ghimeș (județul Bacău), din județele Harghita și Covasna se înalță către Dumnezeu

Motto: Pilda peștilor mari și mici: Într-un iaz erau mulți pești mari, dar și mici. Într-o zi au venit pescarii cu barca și au aruncat năvoadele. Peștii mici i-au întrebat pe cei mari: ”Ce se întâmplă”? Aceștia au răspuns: ”Nu este nici un pericol.” Apoi peștii mari și mici au fost prinși în năvod. Cei mici erau alarmați, însă peștii mari i-au asigurat că nu este nici un pericol. Apoi pescarii au ridicat năvodul în barcă și au plecat cu toți peștii prinși. Peștii mici au întrebat pe cei mari încotro sunt duși. Răspunsul: ”Nu vă faceți griji, nu este nici un pericol.” Peștii au ajuns la piață, au fost cumpărați de oameni și au ajuns în casele lor. Nici atunci nu a fost ”nici un pericol”. Iată că peștii au ajuns în tigaie, pe foc. Peștii mici i-au întrebat pe cei mari: ”Acum ce se întâmplă?” Răspunsul lor a fost: ”Acum nu mai avem ce face, asta este situația!”

Inchiziția catolică continuă, un semnal de alarmă pentru arhiereii ”ortodocși”

Referitor la Internatul catolic al Liceului Pedagogic din Odorheiul Secuiesc (județul Harghita), care este patronat de maicile ”catolice”, doresc să adaug la cele relatate în scrisoarea de întrerupere a pomenirii ierarhului Andrei următoarele detalii, reprezentând durerile mamelor fetelor ortodoxe cazate acolo, dureri destăinuite mie personal la mănăstirea Făgețel, în ultimii ani, de aceste mame îndurerate.
Cu toate că, în limitele canonice, i-am ajutat după puteri pe toți eterodocșii care au solicitat ajutorul mănăstirii noastre, rugându-mă pentru ei, sfătuindu-i și încurajându-i la vreme de necaz și de ispită, se pare că, pe de altă parte, conducătorii lor spirituali (preoți, maici, călugări) continuă prigonirea ortodocșilor și trecerea lor forțată, prin orice mijloace, la erezia catolicismului (papistașă).
1. Generații de fete și de băieți au fost avertizate, în chip amenințător, odată cu primirea lor la internatul Liceului menționat mai sus, că din acel moment trebuie să se considere pe ei înșiși catolici și să participe în mod obligatoriu la programul ”liturgic” papistaș săvârșit în capela aflată în incinta internatului.
2. Fetele ortodoxe sunt cazate în felul următor, ținând cont de faptul că fiecare cameră dispune de două locuri: o fată ortodoxă este pusă alături de o fată papistașă. Scopul acestei repartizări este îndoctrinarea eretică forțată a fetelor ortodoxe, precum și prigonirea lor directă, prin confiscarea cărților și a icoanelor ortodoxe pe care ele le au de acasă și înlocuirea lor cu ”material didactic” eretic.
3. Nu numai cele două fete cazate în fiecare cameră dispun de câte o cheie proprie, ci intimitatea fetelor ortodoxe este încălcată grav de către conducerea internatului, care dispune de o a treia cheie, iar în cazul în care o fată ortodoxă nu vrea să participe la slujbele ereticilor, ascunzându-se în camera ei, este scoasă de acolo cu forța și obligată să participe la aceste ”slujbe.”
4. De asemenea, în cazul refuzului fetelor ortodoxe de a se supune inchiziției papistașe menționată mai sus, este aplicat un șir înjositor de ”pedepse”, cum ar fi: sunt obligate să spele toaletele vreme de mai multe zile, li se oferă mâncare alterată sau care a fost congelată multă vreme, depășind termenul de garanție etc.
5. Unele dintre fete mi-au mărturisit că li s-a întâmplat următorul lucru: fiind obligate să participe la ”slujbele” ereticilor, ele și-au luat pe ascuns câte o carte școlară (pentru că le-am recomandat să nu își ia cărți de rugăciune ortodoxă cu ele, ca să nu cadă în greșeala de a se ruga, chiar fără voie, împreună cu ereticii), pentru a-și petrece timpul făcându-și acolo temele, însă au fost ”descoperite”, iar cărțile confiscate cu furie și cu amenințarea că li se vor lua toate cărțile pe care vor îndrăzni să le mai aducă vreodată în ”biserica” catolică.
6. Conform mărturiei lor, dacă fetele ortodoxe maltratate aruncau la gunoi mâncarea alterată primită ca ”hrană”, erau forțate să ia mâncarea din gunoi și totuși să o consume. Seamănă cu un Fenomen Pitești, însă cel care răspunde de sufletele acestor fete, adică ierarhul Andrei, oare va lua vreo măsură pentru apărarea turmei sale, devreme ce oricum vizitează destul de des internatul cu pricina, având relații cordiale cu conducerea și oferind din partea Episcopiei hrană bună pentru cei cazați acolo? De asemenea, dulapurile fetelor ortodoxe erau controlate, pentru a nu avea hrană de acasă, astfel încât reeducarea prin ”hrană” să nu aibă efectul scontat.
7. Fetele care nu se conformează ”reeducării” papistașe sunt amenințate cu excluderea din cămin, conducerea acestuia știind că majoritatea dintre ele provin din familii cu situații materiale modeste. Sau li se propune să părăsească de bunăvoie internatul, dacă nu le convine ”programul” de care au parte.
8. Fetele care se conformează ”reeducării” și se convertesc la catolicism au parte de multă ”cinste”, oferindu-li-se burse papistașe în străinătate, pentru a-și continua studiile.
În concluzie, în durerea mea de duhovnic al unora dintre aceste fete ortodoxe și al familiilor lor am recurs la această modalitate de a anunța poporul ortodox, pentru că niciodată (de când sunt duhovnic, adică de 14 ani), la Consiliile duhovnicilor din Episcopia Covasnei și Harghitei nu am fost chemat deloc și nu am avut posibilitatea de a-mi spune frământările mele, inclusiv cele relatate mai sus, de a căror existență am aflat în ultimii trei ani.
În lumina celor relatate și în scrisoarea de întrerupere a pomenirii, aș vrea să spun că decât să ne prigonească pe noi, cei care vrem să păstrăm, cu smerenie, cu statornicie și cu rugăciune, puritatea Ortodoxiei, mai bine s-ar ocupa intens Preasfințitul Andrei al Covasnei și Harghitei de rezolvarea urgentă a celor de mai sus, însă condiția clară pentru a face acest lucru este lepădarea lui de concepția filo-papistașă și ecumenistă eretică pe care o are, căci iată că ”iubirea” față de eretici are drept rezultat pierderea propriei turme.

Așadar, avem nevoie de un ierarh cu cuget ortodox, curat, patristic, care să ne fie far călăuzitor spre mântuire. Altminteri, înseamnă că a ajuns lupul păstor la oi, iar datoria noastră este să apărăm, după puteri, pe cei încredințați nouă de către Mântuitorul Hristos, Capul Bisericii, de Care vrem să facem ascultare până la ultima suflare a vieții noastre.

Mănăstirea Făgețel

15 ianuarie 2017

Ieromonah Onisim Banu