Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Să oprim legea vaccinării forțate!

Am primit de la un prieten din București următoarele:
Hristos a Inviat

Am analizat propunerea noii legi cu privire la vaccinare si este o mare problema in ansamblul ei. In fisierul atasat am făcut comentarii la cele mai flagrante reglementari.

Aceasta propunere de lege trebuie anulata in totalitatea ei.

Printre cele mai mari probleme sunt folosirea interesului superior al copilului in interesul deciziilor ministerului, lipsa art. 26 din propunerea afisata pe saitul ministerului, desi se face referire la acest articol si dupa art. 25 este scris art. 27, ceea ce arata atenția si grija cu care a fost scrisa aceasta propunere de lege si
mai ales asimilarea refuzului de a face toate vaccinurile din categoria celor obligatorii cu infractiunea de „rele tratamente aplicate minorului” care se afla in art. 11, alin. 4, litera n). Aceasta infractiune este sanctionata conform art. 197 din noul cod penal cu privare de libertate de la 3 la 7 ani.

Asa ca trebuie trimis la minister solicitarea clara de renunțare la aceasta propunere de lege. Propunerile mai pot fi trimise sigur astazi si poate și mâine. Acestea trebuiesc trimise la adresa de email propuneri@ms.ro

Va trimit atasat ceea ce am scris atat in varianta word, pentru a o putea imbunatati daca aveti posibilitatea cat si in varianta pdf.

Varianta word:

Propuneri cu privire la “legea” de organizare şi finanţare a
activităţii de vaccinare

Art. 1
(2) Prin prezenta lege este garantat şi promovat interesul superior al copilului în general, iar în particular dreptul de a i se administra toate măsurile profilactice şi terapeutice care determină obţinerea beneficiilor maxime privind starea de sănătate.

Interesul superior al copilului trebuie promovat, însă acesta nu trebuie în nici un caz asimilat cu obligativitatea administrării tuturor vaccinurilor stabilite de către minister. Prin asimilarea acestui principiu, pe parcursul propunerii de lege se ajunge la situaţia că “Ministerul Sănătăţii vrea mai mult binele copilului decât proprii părinţi” ceea ce este o situaţie falsă.
Situaţia în care părinţii nu ar voi binele propriilor copii este o excepţie rar întâlnită şi nicidecum o regulă.

Art. 2
(7) Statul român, prin Ministerul Sănătății, asigură condițiile pentru diagnosticul și tratamentul optim al oricăror reacţii adverse ale vaccinării precum și compensarea oricăror efecte invalidante, dacă sunt dovedite relaţii de cauzalitate, confirmate de Grupul Tehnic de Coordonare a Activităților de Vaccinare denumit în continuare (GTCAV). Tipurile de reacții adverse postvaccinale și măsurile compensatorii aplicabile vor fi stabilite prin hotărâre de guvern.

Cum să fie prevăzut într-o lege ceva ce urmează să apară. Nu se poate accepta o situaţie de acest fel. Legea trebuie să fie completă.

Art. 3
(1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi noţiunile folosite se definesc după cum urmează:
g) Reacţie adversă postvaccinală – reacţie nedorită apărută în urma vaccinării şi care se poate datora fie vaccinului fie particularităţilor persoanei vaccinate. Sunt excluse reacţiile adverse datorate modului de administrare, dozei administrate şi altor condiţii care ţin de actul medical. O reacţie adversă nu este totdeauna un efect advers. Efectele adverse sunt efecte secundare efectului dorit în urma actului medical.

Este nevoie de o detaliere şi definiţie clară a efectului advers.

l) Responsabilitatea părintelui în asigurarea stării de sănătate a copilului – obligația părintelui de a permite personalului medical realizarea actelor medicale necesare menţinerii sănătăţii şi dezvoltării fizice şi psihice a copilului.

Părinţii sunt responsabili pentru copii în toate aspectele vieţii, inclusiv în ceea ce priveşte starea lor de sănătate. Prin transformarea acestei responsabilităţi în obligaţia punerii copilului la dispoziţia personalului medical, pentru orice act medical pe care reprezentanţii statului îl consideră necesar, fără a avea nici un drept de analiză şi decizie finală în funcţie de fiecare situaţie în parte, reprezintă atât un abuz împotriva drepturilor părinţilor după modelul norvegian de tristă reglementare, cât şi împotriva copilului care este supus unor acte medicale care nu întotdeauna îi fac bine.

Art. 4.
În România se stabilesc următoarele categorii de vaccinări:
a) De rutină, obligatorii, conform calendarului naţional de vaccinare

Impunerea unei categorii de vaccinuri obligatorii este foarte periculoasă. Această categorie poate fi modificată foarte uşor printr-un simplu ordin de ministru. Un ministru corupt poate oricând să adauge pe lista celor obligatorii, un vaccin pe care o companie are nevoie să îl testeze şi aşa populaţia României de o anumită vârstă devine automat populaţie de testare a unui vaccin, fără ca cineva să se mai poată opune.

Art. 7.
(1) Vaccinarea copilului constituie responsibilitatea părintelui pentru asigurarea stării de sănătate a copilului.
(2) Pentru vaccinările obligatorii, furnizorul de servicii medicale are obligația de a informa părinții sau, după caz, reprezentantul legal al copilului cu privire la calendarul național de vaccinare, consimţământul acestora pentru vaccinare fiind prezumat, cu excepția situației în care părinții sau, după caz, reprezentantul legal refuză, în scris, vaccinarea.
(3) Excepţie de la alin. (1) fac copiii care au contraindicație definitivă la un anumit vaccin sau la toate vaccinurile, pe baza prezentării, de către părinții sau, după caz, de către reprezentantul legal al copilului, a unei adeverințe care să ateste contraindicația definitivă, emisă de Comisia Județeană de Vaccinare a județului de domiciliu al copilului, cu avizul GTCAV.

Cum se poate cunoaşte dacă un copil are contraindicaţie la un vaccin, dacă nu se face o investigaţie înainte de vaccinare? Cum se poate face această investigaţie dacă se impune vaccinarea a priori? În condiţiile acestor reglementări se poate doar constata efectele adverse şi o eventuală contraindicaţie după vaccinare şi în nici un caz nu poate preveni aceasta situaţie.
Prevenirea situaţiilor de contraindicaţie temporară ori definitivă la un vaccin se poate face numai după investigarea copilului şi vaccinarea acestuia cu acordul informat şi explicit al părintelui ori reprezentantului legal. Consimţământul prezumat şi vaccinarea copiilor din primele ore / zile după naştere nu mai poate preveni ci doar constata situaţiile de contraindicaţie.
De aceea se impune ca în loc de acordul prezumat să fie necesar acordul efectiv al părintelui ori reprezentantului legal al copilului, după informarea completă şi corectă a acestuia cu privire la avantajele şi riscurile fiecărui vaccin în parte.

Art. 8.
(1) Pentru garantarea dreptului la sănătate și la educație al tuturor copiilor și tinerilor, la înscrierea acestora într-o colectivitate de invățământ se solicită prezentarea adeverinței care atestă efectuarea vaccinărilor obligatorii eliberată de medicul de familie/furnizorul de servicii medicale de vaccinare.. Pentru identitate de rațiune, dacă nu frecventează o unitate de învățământ, admiterea copiilor într-o colectivitate din serviciile de zi se face în aceleași condiții.

Aşa cum am arătat în comentariile la articolele precedente, impunerea unei categorii de vaccinuri obligatorii, definite a priori în favoarea sănătăţii copilului, este o greşală şi un abuz. Condiţionarea admiterii unui copil într-o instituţie de învăţământ, de efectuarea unei întregi serii de vaccinuri este o discriminare şi un abuz în plus faţă de copiii care nu au fost vaccinaţi cu toate vaccinurile definite ca obligatorii. Prin aceasta li se restrânge dreptul la educaţie.
Aceşti copiii nu pot fi un “pericol” pentru cei vaccinaţi, deoarece copiii vaccinaţi se presupune că sunt imuni la afecţiunile pentru care au fost vaccinaţi.

Art. 10

Înfiinţarea Grupului Tehnic de Coordonare a Activităţilor de Vaccinare (GTCAV), se constituie într-o nouă măsură birocratică, prin care se mai adaugă un organism la numărul deja mare de organisme existente, care trebuie finanţat şi care de fapt urmăreşte respectarea îndeplnirii responsabilităţilor şi obligaţiilor de către Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP), Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene şi a Municipiului Bucureşti, respectiv sesizează organele competente în legătură cu nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 13, 14, 15 din lege.
Această măsură nu face nimic altceva decât să ducă la cheltuieli suplimentare şi să amplifice inutil birocraţia şi numărul de hârtii.

Art. 11
(1) În cadrul Direcțiilor de Sănatate Publică județene și a municipiului Bucuresti se înființează Comisia Județeană de Vaccinare, respectiv a municipiului București, ca structură funcțională fără personalitate juridică în coordonarea GTCAV, finanțată din fondurile alocate Programului Național de Vaccinare, …………………..

Altă structură birocratică fără sens şi parazitară a bugetului de stat.

(4) Atribuțiile Comisiilor Județene de Vaccinare și a Municipiului București sunt următoarele:

e) La sesizarea furnizorilor de servicii medicale de vaccinare, DSP sau a colectivităților de învățământ, respectiv din sistemul de protecție a drepturilor copilului, convoacă, în vederea consilierii, părinții sau reprezentanții legali care nu se prezintă cu copilul la vaccinare sau care refuză vaccinarea copilului

f) Ia în evidență copilul nevaccinat, consiliază părinții sau reprezentanții legali ai minorilor care trebuie vaccinați cel puțin odată la 3 luni, stabilește un plan de recuperare și monitorizează cazul până la administrarea tuturor vaccinurilor corespunzătoare vârstei

j) Sesizează inspecția de stat din cadrul DSP privind nerespectarea obligațiilor părinților sau reprezentanților legali definite la articolul 24.

m) Sesizează serviciul public de asistenţă socială şi direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului privind neglijarea medicală și încălcarea drepturilor copilului de către părinți sau reprezentanți legali în cazul minorului care împlinește vârsta de 18 luni și nu a început sau a întrerupt schema privind vaccinurile obligatorii

Aceste atribuţii date comisiilor de vaccinare pleacă de la premisa ca vaccinarea este a priori în interesul copilului fără să ţină cont de situaţia fiecărui copil şi a fiecărui vaccin în parte şi încalcă dreptul părinţilor de a analiza şi decide asupra administrării ori neadministrării fiecărui vaccin în parte.

n) Sesizează instituțiile abilitate privind constatarea infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului de către părinți sau reprezentanți legali în cazul minorului care împlinește vârsta de 3 ani și nu a primit vaccinurile obligatorii corespunzătoare vârstei

Această prevedere asimilează refuzul administrării unui vaccin din categoria definită ca fiind obligatorii, infracţiunii de “rele tratamente aplicate minorului” ceea ce este un abuz şi o încălcare flagrantă a drepturilor părinţilor. Dacă pe lista vaccinurilor obligatorii, un ministru corupt adaugă un vaccin inutil şi nesigur, păriţii care vor să îşi protejeze copiii, urmează să fie anchetaţi penal conform art. 197 din noul cod penal, despre ale cărui prevederi nu se spune nimic în această propunere de lege.

p) Se autosesizează, răspunde la sesizări, analizează și atunci când este cazul, sesizează Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România, Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România, Colegiul Farmaciștilor din România precum și alte organisme abilitate atunci când se constată fapte săvârșite de către membrii cu drept de liberă practică precum participarea la acțiuni antivaccinare, transmiterea de informații incorecte sau nedovedite științific, acțiuni sau manifestări care pun în pericol sănătatea publică.

Această prevedere impune ca “adevăr” de neclintit că vaccinarea este întotdeauna varianta bună şi interzice persoanelor implicate în actul medical orice activitate de cercetare independentă şi prezentare a rezultatelor activităţii lor.
Aceasta prevedere este una dictatorială şi care nu are nimic în comun cu cercetarea ştiinţifică, rezultatul acesteia fiind definit ca “nedovedit ştiinţific” în cazul în care este diferit de cel stabilit prin lege.

r) Se consultă și colaborează cu organizațiile civice care funcționează legal în vederea informării corecte a populației privind beneficiile vaccinării

Defineşte a priori vaccinarea ca fiind benefică şi informarea populaţiei se face “corect” numai în aceasta direcţie.
Corect este “Se consultă și colaborează cu organizațiile civice care funcționează legal în vederea informării corecte a populației privind beneficiile şi riscurile vaccinării.”

Art. 12

În condiţiile în care, în activitatea de vaccinare au responsabilităţi şi obligaţii, DE ANI DE ZILE, instituţiile şi persoanele specificate la acest articol, înfiinţarea organismelor de la art. 10 şi art. 11 cu rol de “controlor poliţienesc şi denunţător” peste aceste organisme, dar fără personalitate juridică, reprezintă doar un act de enormă birocraţie şi de cheltuire inutilă a banului public. Mai mult, persoanele desemnate în calitate de reprezentanţi din partea fiecărui organism de specilitate (din cele prezentate la acest articol), datorită atribuţiilor din noua structură, nu îşi vor mai îndeplini atribuţiile la locul unde îşi desfăşoară de fapt activitatea principală şi unde sunt încadrate şi plătite.

Este mai mult decat hilar şi de neînţeles, de ce se urmăreşte înfiinţarea unor organisme care nu vor face decât să îngreuneze tot procesul şi chiar sistemul însăşi, în condiţiile în care până în prezent, vaccinarea a urmat cursul normal în instituţiile existente.

În plus şi nu în ultimul rând, fondurile alocate pentru această acţiune, ar trebui direcţionate către întărirea, revigorarea şi dezvoltarea a ceea ce există în prezent. Este bine ştiut faptul că, structuri peste structuri în activitatea publică, nu fac decât să agraveze problemele existente şi să creeze un haos şi mai mare, scopul fiind disiparea acestora şi a vinovaţilor.

Art.13.
(1) Ministerul Sănătății are următoarele responsabilități și obligații:

(ș) Asigură resursele financiare necesare pentru funcţionarea, GTCAV şi a Comisiilor de Vaccinare judeţene şi a Municipiului Bucureşti.

În loc ca bugetul sănătăţii să fie cheltuit pentru îmbunătăţirea infrastructurii şi logisticii din domeniul sănătăţii, acesta este cheltuit pe comitete şi comiţii a căror înfiinţare şi funcţionare este inutilă.

Art. 19.
CMR, OAMMR, CMDR și CFR au următoarele responsabilități și obligații:

b) Cercetează, se autosesisează şi sancţionează cazurile în care medicii, asistenții, farmaciștii și medicii dentiști încalcă prevederile prezentei legi în sensul celor prevăzute la art. 26 alin. (1)

Art. 20.

Unitățile de învățământ au următoarele responsabilități și obligații:

(c) Unitatea de învățământ are obligația să solicite adeverința de vaccinare de la medicul de familie
(d) Unitatea de învățământ are obligația să anunțe Comisia județeană de vaccinare și a municipiului București din cadrul direcției de sănătate publică județeană și a municipiului București privind copiii care nu au fost vaccinați conform calendarului național de vaccinare.

Aceste prevederi, în condiţiile în care duc la condiţionarea acceptării copiilor nevaccinaţi la cursurile unei instituţii de învăţământ, reprezintă o discriminare şi un abuz împotriva lor.

Art. 21
Autoritățile administrației publice locale au următoarele responsabilități și obligații:
a) Autoritățile administrației publice locale au obligația să solicite adeverința de vaccinare de la medicul de familie pentru copiii care nu frecventează o unitate de învățământ, admiterea și menținerea copiilor în colectivitățile din serviciile de prevenire, precum centrele de zi ș.a.
b) Autoritățile administrației publice locale au obligația să anunțe Comisia județeană de vaccinare și a municipiului București din cadrul direcției de sănătate publică județeană și a municipiului București privind copiii care nu au fost vaccinați conform calendarului național de vaccinare

Aceste prevederi, în condiţiile în care duc la condiţionarea acceptării copiilor nevaccinaţi în centrele de zi ori de îngrijire, reprezintă o discriminare şi un abuz împotriva lor.

e) Colaborează cu organizațiile civice organizate legal în localitate sau consiliile consultative în vederea informării corecte a populației privind beneficiile vaccinării.

Defineşte a priori vaccinarea ca fiind benefică şi informarea populaţiei se face “corect” numai în aceasta direcţie.
Corect este “Colaborează cu organizațiile civice organizate legal în localitate sau consiliile consultative în vederea informării corecte a populației privind beneficiile şi riscurile vaccinării.”

Art. 23
Părinţii şi reprezentanţii legali, precum şi persoanele eligibile la vaccinare cu vârste mai mari de 18 ani au următoarele drepturi:

e) Să decidă în privinţa administrării fiecărui vaccin în parte astfel încât copilul să primească numai acele vaccinuri care îi sunt necesare şi folositoare pentru îngrijirea sănătăţii pe termen lung.

Art. 24.
Părinții și reprezentanții legali au următoarele responsabilități și obligații:
a) Asigurarea prezentării copilului la medicul de familie/furnizorul de servicii medicale pentru realizarea vaccinărilor complete corespunzătoare vârstei pentru vaccinările obligatorii în scopul asigurării dreptului la sănătate
b) Prezentarea la convocarea Comisiei Județene de Vaccinare sau a Municipiului București

Aceste prevederi sunt abuzive şi încalcă atât dreptul părinţilor de a decide cu privire la ceea ce este cel mai bine pentru copiii lor, cât şi dreptul copiiilor de a beneficia de cele mai bune alegeri cu privire la vaccinarea lor, încadrându-i pe toţi la obligaţia de a fi vaccinaţi în conformitate cu decizia ministerului şi nu a propriilor părinţi.

Art. 25
Persoanele eligibile pentru vaccinare care au vârsta de peste 18 ani au următoarele obligații:
a) Prezentarea la administrarea vaccinului în cazul convocării acestora de către furnizorul de servicii medicale de vaccinare
b) Recuperarea vaccinurilor restante după o schemă de recuperare realizată de către medicul de familie sau comisia județeană de vaccinare sau a municipiului București.

Persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani şi care sunt eligibile pentru vaccinare au dreptul sa fie informate corect şi complet cu privire la vaccinare şi să ia decizia în cunoştinţă de cauză cu privire la administrarea fiecărui vaccin.

Art. 26

Lipseşte din propunerea de lege publicată pe saitul Ministerului Sănătăţii.

Nu apare scris. Acest fapt arată cât de atent a fost întocmită această propunere de lege, care nu are nimic a face cu interesul public, ci cu transformarea României într-o piaţă de desfacere pentru vaccinurile produse de companiile straine, în condiţiile în care la Institutul Cantacuzino nu se mai produc vaccinuri de mai mult timp.

Art. 27

La data publicării prezentei legi se abrogă dispoziţiile actelor normative ce reglementau obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor, în schimb normele de aplicare vor apărea peste 12 luni.
Pe de altă parte, alin 2) menţionează că prevederile prezentei legi vor fi aplicabile de la 01.01.2019.

ÎN ACESTE CONDIŢII, POATE FI CONSIDERAT ACEST ACT NORMATIV UNUL DE SIGURANŢĂ PENTRU COPIII NOŞTRII ŞI AI DUMNEAVOASTRA ???

Semnatari

Varianta pdf: Propuneri cu privire la legea vaccinarii 2017

13 Responses to Să oprim legea vaccinării forțate!

 1. BALTAG LICĂ says:

  La art. 23, litera e) se spune că părinții au dreptul să decidă asupra fiecărui vaccin în parte, astfel încât copilul să primească numai acele vaccinuri care-i sunt necesare și folositoare pentru îngrijirea sănătății pe termen lung.
  Întrebarea care se pune este: De unde va ști părintele care dintre vaccinuri sunt bune pe termen lung? Nu cumva dacă se întâmplă copilului să nu-i fie bine încă imediat după vaccinare, va cădea vina – CULMEA ! -, asupra părintelui care a ales greșit(a fost de acord cu) un vaccin ce s-a dovedit a nu fi bun pe termen scurt, și astfel vina să cadă în totalitate asupra părinților? Aceste articol la punctul e) obligă chiar părinții, în mod indirect, să fie de acord cu o parte dintre vaccinuri, neținând seama și de opțiunea refuzului total al acestor vaccinuri. Adică articolul se face că „dă cu o mână”, dar de fapt „ne ia cu amândouă mâinile”. Cel mai interesant pasaj aici l-am găsit: Părinților li se dă dreptul de a alege vaccinurile bune pentru copiii lor „pe termen lung”, iar dacă se va dovedi că n-au fost bune(îmbolnăviri), vina va fi a acelora care n-au știut ce să aleagă, medicii nefăcând altceva decât să administreze doar ceea ce au ales părinții c-ar fi bun pentru copiii lor. Plus că din start , acest articol la litera e) îi consideră pe părinți că trebuie să fie de acord cu unele vaccinuri. Sofisticate-s toate aici, și nu simple cum ar trebui să fie. Lucrurile neclare tot timpul au ceva de ascuns. Iar cel ce ascunde adevărul, nu are adevărul în el.Doamne ajută !

 2. Gabriel says:

  RĂSPÂNDIȚI! Materiale despre vaccinuri și efectele lor. Informați-vă apropiații despre legea antihristică a vaccinării obligatorii
  http://www.glasulstramosesc.ro/blog/raspanditi_materiale_despre_vaccinuri_si_efectele_lor_informati_va_apropiatii_despre_legea_antihristica_a_vaccinarii_obligatorii/2017-04-19-400

 3. Iuliabur says:

  Semnatarii acestor propuneri recomanda sa trimitem astazi sau maine cel tarziu acest document la adresa de email propuneri@ms.ro al Ministerului Sanatatii(?).

 4. Mihai says:

  Mii de scuze că deviez de la subiect, nustiu daca va mai amintiți despre poza cu acea parohie din București unde propovăduiește ecumenismul la greu, am primit și replica dumnealor că dacă cumva ai mai deranjez voi fi dat pe mîna poliției, viam redirecționat și mailul cu răspunsul dumnealor

 5. Mircea says:

  Hristos a Inviat
  Eu am scris acest text. Propunerea de la Art. 23 lit. e) imi apartine. Aceasta nu se afla in textul propunerii de „lege” pe care a redactat-o ministerul.
  Daca s-ar pune acest text in lege, atunci parintii ar putea sa decida pentru fiecare vaccin in parte daca va fi administrat ori nu copilului. Asta nu inseamna ca parintii trebuie sa fie de acord macar cu un vaccin, ci ca pot sa decida cu privire la fiecare vaccin in parte.
  Din punctul meu de vedere nu trebuie sa fim a priori nici pentru si nici impotriva vaccinarii. Trebuie sa fim impotriva vaccinarii obligatorii si trebuie sa avem dreptul de a decide cu privire la fiecare vaccin in parte. Daca un parinte considera ca nici un vaccin nu este bun, atunci nu ii va administra copilului sau nici un vaccin. Insa daca considera ca anumite vaccinuri sunt spre binele copilului atunci vor putea sa decida administrarea acelor vaccinuri.
  Daca parintele are dreptul de decizie, asa cum este corect sa fie, atunci devine si raspunzator de decia sa.
  Dumnezeu ne-a creat liberi si ne-a dat Liberul Albitru care ne lasa sa decidem in fiecare situatie si in acelasi timp ne face raspunzatori de hotararea pe care am luat-o.
  Parintele nu devine raspunzator de actul medical pe care il pune in practica cei care au aceasta calitate, insa dupa informarea pe care personalul medical i-a facut-o privind avantajele si riscurile fiecarui vaccin in parte si dupa propria informare pe care este liber sa o faca, are posibilitatea sa decida ceea ce este cel mai bine pentru propriul copil.
  Comentariile pe care le-am facut si aceasta unica propunere de completare, le-am facut cu scopul de a opri acesta faradelege pe care Ministerul Sanatatii a pus-o in dezbatere publica pana astazi si de a arata ca decizia cu privire la vaccinare nu trebuie sa fie impusa printr-o asa zisa lege, ci trebuie luata de catre parintii impreuna cu medicii dupa ce au analizat fiecare situatie in parte.
  Prin ceea ce am propus la Art. 23 lit e) se da parintilor dretul de decizie si nu li se ia nimic inapoi.
  Toate cele Bune

 6. Kmy says:

  Proiectul de lege al vaccinării este
  ilegal, abuziv și nejustificat:

  vezi petitia Dr. Mircea Puscasu de la asociatia Bucovina profunda https://bucovinaprofunda.wordpress.com/2017/04/19/proiectul-de-lege-al-vaccinarii-este-ilegal-abuziv-si-nejustificat-scrisoare-deschisa/

 7. Kmy says:

  Proiectul de lege al vaccinării este
  ilegal, abuziv și nejustificat:
  https://bucovinaprofunda.wordpress.com/2017/04/19/proiectul-de-lege-al-vaccinarii-este-ilegal-abuziv-si-nejustificat-scrisoare-deschisa/
  partea 1

  Scrisoare deschisă
  Scriem prezentul document pentru a ne manifesta dezacordul și indignarea noastră față de Proiectul de Lege privind organizarea și finanțarea activității de Vaccinare (vezi aici: Proiect Legea Vacc -10apr2017 , numit in prezentul document și PLV). Am analizat cele două documente publicate pe siteul ms.ro în Transparență decizională și vă comunicăm opiniile, obiecțiile și propunerile noastre.

  I. Proiectul de lege al vaccinării decretează și se intemeiază pe un abuz
  PLV prevede instituirea nejustificată, abuzivă și ilegală a unor intervenții medicale, a vaccinărilor, ca fiind obligatorii (la art.4, litera a). Întreg textul proiectului legislativ se poate rezuma aproximativ astfel: decretează normativ un abuz (obligativitatea vaccinării) și înființează un întreg aparat național format din sisteme electronice de control și dintr-o rețea națională de instituții noi, plătite din fonduri publice (sau atribuie drepturi abuzive noi unor instituții existente), care să se ocupe de instaurarea și perpetuarea acestui abuz in formă continuată.

  Textul transformă vaccinarea, ca tratament medical, din drept în obligație și pune o presiune triplă pe părinți, în vederea vicierii și forțării consimțământului acestora prin:

  – medicul de familie (cf. art.17, alin(1), lit. r,s,ș din PLV),

  – instituțiile de învățământ, care devin împuternicite să excludă nevaccinații(cf. art.20, lit.b), încălcându-le dreptul la educație prevăzut în Art.32 din Constituție

  – Comisiile Județene de Vaccinare, instituții de presiune, cu atribuții vaste, inclusiv de a forța consimțământul părinților sub amenințarea că, in cazul in care părinții nu au incredere in vaccinările decretate de autorități drept obligatorii pentru copiii lor, refuzul consimțământului se va echivala (cf. art.11, alin(4), lit. m și n din PLV) cu infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului, pedepsită in Noul Cod Penal, Art.197, cu închisoare de la 3 la 7 ani.

  Din punct de vedere juridic și bioetic introducerea conceptului consimțământului prezumat în PLV, art.7, alin.2, este la fel de inacceptabilă ca și obligativitatea sau forțarea consimțământului părinților.

  În documentul intitulat Expunere de motive -PLV , echipa ce a lucrat la proiectul legislativ a încercat să aducă justificări la instituirea abuzivă a obligativității vaccinărilor, citând trunchiat și selectiv din documente juridice naționale și internaționale, evitând și denaturând spirtul acestora, prezentând informații și raționamente false sau defectuoase.

  În România obligativitatea oricărui act medical este in contradicție cu prevederile constituționale, cu legile in vigoare, cu deontologia medicală, încalcă convențiile internaționale privind etica medicală și normele simple ale bunului simț. Detaliem aceste încălcări in secțiunea II. a acestui document.

  Inițial am pornit prezenta analiză cu ideea să imbunătățim textul proiectului, dar la final am ajuns la concluzia că proiectul este total irecuperabil, statutând un abuz și fiind o jignire la adresa cetățenilor liberi ai acestei țări. Proiectul este ilegal, neconstituțional și abuziv, pornind de la motivații și premise false sau tendențioase.

  II. Proiectul legislativ al vaccinării forțate este inutil, nejustificat, ilegal și abuziv
  PLV este un eșec total fiind în contradicție cu drepturile constituționale, cu prevederile convențiilor internaționale privind etica medicală, cu legi românești în vigoare, cu deontologia medicală, cu realitatea științifică medicală internațională și cu bunul simț. Să le luăm pe rând.

  1. Constituția României
  Încercând să justifice abuzul decretării obligativității vaccinărilor și a celorlalte abuzuri ce decurg aceasta, echipa de lucru citează din Constituția României : “Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice” (Art.34 alin 2).

  Dar a obliga o persoană, fără acordul său (fără acordul părinților în cazul copiilor) , împotriva voinței sale să se supună unei intervenții medicale este o încălcare a mai multe drepturi prevăzute în Constituție:

  drepturi legate de inviolabilitatea ființei umane și dreptul la integritate fizică (Art.22)
  drepturi de autodeterminare, dreptul la viață privată și de a dispune de propria persoană (Art.26)
  drepturi legate de libertatea de conștiință, gândire și opinie (Art.29)
  dreptul la educație (Art.32) este încălcat prin dispoziția din proiectul de lege ce prevede obligația unității de învățământ de a suspenda participarea la cursuri a copiilor a căror părinți nu-și dau acordul pentru vaccinare(cf. art.20 lit.b din Plv)
  dreptul la servicii medicale (Art.34), dispare ca drept, el devenind o obligație.

  2. Convenția privind drepturile omului și biomedicină, Oviedo, 1997
  Convenția este un tratat al Consiliului European ratificat de țara noastră prin Legea nr. 17 din 22 februarie 2001 și prevede ca regulă de bază suveranitatea principiului consimțământului liber și informat (Art.5), prevede primatul interesului binelui persoanei față de interesul general al societății sau științei (Art.2), prevederi cu care PLV intră în contradicție.

  Scopul prevederilor acestei Convenții este acela de a proteja demnitatea fiinţei umane şi de a garanta oricãrei persoane, fãrã discriminare, respectul integritãţii sale şi al celorlalte drepturi şi libertãţi fundamentale față de aplicațiile biologiei şi medicinei (Art.1), fiecare țară semnatară obligându-se să ia mãsurile legislative necesare în legislaţia sa internă pentru a da efect dispoziţiilor acestei convenţii.

  Prevederi din PLV precum obligativitatea vaccinărilor, vicierea consimțământului sau acordul prezumat arată ignoranță, incompetență, lipsă de respect față de demnitatea și integritatea umană și lipsă de considerație față de tratatele comunitare ratificate de țara noastră.

  3. Convenţiile internaţionale privind bioetica și deontologia medicală
  Obligativitatea unor acte medicale (vaccinări) prevăzută într-o lege este în contradicţie cu reglementările internaţionale privind atât etica şi cercetarea medicală, cât şi profesia de medic în general, reglementări legate de drepturile omului, consimţământul informat şi obligaţiile autorităţilor medicale. Amintim aici câteva convenții internaționale care s-ar încălca astfel: Declaraţia de la Helsinki (Art. 3, 6-10, 16-18, 25-32 ), Codul Nuremberg (Punctele 1, 2, 4-10), Raportul Belmont (Cap. 2-4, 6), Declaraţia de la Geneva ș.a.

  4. Legea drepturilor pacientului 46/2003
  În concordanță cu prevederile internaționale și cu drepturile constituționale, Legea drepturilor pacientului prevede, la cap. 3, art. 13, că „pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală”, iar PLV conține numeroase prevederi ce încalcă sau diminuează acest drept.

  5. Etica și practica medicală
  Existenţa efectelor adverse ale vaccinurilor (întregi clase noi de patologie certificate de tratate[1] și studii publicate în literatura de specialitate sau chiar de producătorii de vaccinuri, în prospectul[2] oficial) împiedică posibilitatea stipulării într-o lege a obligativităţii acestora. Atât deontologia și etica medicală, cât şi jurisprudenţa internaţională nu admit ca rezonabilă, nici măcar recomandarea unor acte medicale ale căror beneficii sunt inferioare riscurilor, cu atât mai puţin obligativitatea unor proceduri dovedite drept potenţial periculoase şi controversate în ce priveşte eficienţa.

  Astfel, în prospectele oficiale, cât și în literatura medicală se menţionează faptul că vaccinurile pot provoca: boli autoimune[3] [4] [5], boli neurologice[6], autism[7] , encefalită[8], diabet juvenil (tip I)[9], sindromul morţii subite a sugarului[10] şi alte afecţiuni grave (encefalită, cerebelită, meningită, sindrom Guillain Barré, sindrom Kawasaki, purpura Henoch Schonlein).

  Aceste afecţiuni postvaccinale au fost certificate şi de instanţe judecătoreşti sau medicale, iar cei responsabili au fost puşi să plătească despăgubiri victimelor[11], aproximativ un milion de euro pe caz[12].

 8. Kmy says:

  Proiectul de lege al vaccinării este
  ilegal, abuziv și nejustificat:

  Partea II:

  6. Pretextul recentei epidemii de rujeolă
  Un alt pretext invocat de echipa ce a produs proiectul, ca justificare a introducerii vaccinării obligatorii prin PLV a fost recenta epidemie de rujeolă, care ar fi cauzată datorită scăderii ratei de vaccinare ROR.

  Din datele oficiale (cf. Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile) aflăm cifrele rujeolei din 2016-2017: 4.100 de cazuri, la o rată de vaccinare scăzută la 73%.

  Autorii PLV omit să menționeze că mulți din cei 4.100 erau deja vaccinați ROR când au făcut boala, și omit să amintească faptul că în 2011-2012, la o rată de vaccinare de 95%, s-au înregistrat 12.134 cazuri de rujeolă. Deci vaccinarea ROR nu protejează integral de rujeolă și incidența rujeolei și amploarea epidemiei nu sunt legate de rata de vaccinare, așa că întreaga justificarea din PLV cade la testul de logică simplă, iar întreg cortegiul de instituții județene, cu atribuții și măsuri, devine hilar și desuet.

  7. Imunitatea de turmă și realitatea
  Trebuie subliniat faptul că întregul efort internaţional de vaccinare în masă utilizează drept justificare teoria imunităţii de turmă (herd immunity). Această teorie este pusă sub semnul întrebării de însemnaţi membri ai comunităţii ştiinţifice mondiale[13], fiind considerată un mit întreţinut artificial şi interesat, dar infirmat de realitatea concretă[14]. Imunitatea vaccinală limitată în timp, cât şi desele nereuşite ale vaccinurilor în a produce anticorpi, dar mai ales nenumăratele epidemii pornite în sânul comunităţilor integral vaccinate spulberă mitul imunităţii de turmă realizată prin vaccinare[15].

  8 . Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului (ratificată la noi prin Legea nr. 18 din1990)
  Echipa ce a emis PLV, încercând să motiveze proiectul legislativ în discuție, citeză din art.4 al Convenției: ”Statele părţi se angajează sa ia toate măsurile legislative, administrative şi de orice altă natură necesare în vederea punerii în aplicare a drepturilor recunoscute în prezenta convenţie”.

  Dar prin discriminarea celor ce nu sunt de acord cu vaccinările obligatorii și prin privarea dreptului la educație, PLV denaturează spiritul Convenției și încalcă alte articole esențiale ale ei, precum Art.2,(2): “Statele părți vor lua toate măsurile de protejare a copilului împotriva oricărei forme de discriminare sau de sancționare pe considerente ținând de [..] opiniile declarate sau convingerile părinților, ale reprezentanților săi legali sau ale membrilor familiei sale.”.

  9. Influența și presiunea corporațiilor asupra autorităților
  Existența unor precedente cazuri de corupție și de conflicte de interese, naționale și internaționale, în domeniul sănătății publice, face necesară circumspecția noastră în a acorda puteri discreționare unor funcționari coruptibili, pentru a nu deschide poarta unor abuzuri greu de imaginat.

  Presiunile ilegale ale corporațiilor pot fi enorme, pentru că aceste entități au profit de ordinul miliardelor de euro din urma contractelor cu statele naționale și pot aloca bugete de zeci de milioane de euro pentru tehnici ilegale de lobby. Amintim aici doar recentul scandal al fostului șef al CNAS, Lucian Duță și mita de 8.6 milioane de euro pusă în joc de două corporații IT pentru a obține contracte cu Statul, tot in domeniul sănătății publice.[16]

  Trebuie amintite aici și alte indicații halucinante date de autorități medicale, precum secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Adrian Streinu-Cercel, care estima în 2006, că gripa aviară va ucide două milioane(!) de români în 5 luni[17]. Profesorul Cercel ordona populaţiei din România să se vaccineze, ameninţând pe cei care refuzau vaccinarea, că vor suporta costurile tratamentului de gripă porcină.

  Vaccinarea antiporcină a avut implicații negative în lume, vădindu-se imixtiuni oneroase ale concernelor farmaceutice pe lângă factorii de decizie naţionali şi internaţionali, cât şi reacții adverse grave (în special cerebrale) ale vaccinului Pandemrix. Acesta a afectat peste 800 de copii în Europa, doar în Marea Britanie plătindu-se 60 milioane de lire despăgubiri în urma unui proces câştigat de 60 de victime ale acestui vaccin12.

  III. Propuneri, concluzii:
  Anularea PLV și sancționarea echipei ce a lucrat la elaborarea lui
  PLV este total irecuperabil, fiind construit în jurul unei idei abuzive, aceea de a face presiune asupra cetățenilor să-și dea acordul pentru vaccinarea lor și a copiilor, justificările fiind defectuase și ilogice.

  Având în vedere încălcările flagrante ale documentelor naționale și internaționale menționate mai sus, cât și contradicțiile etice, medicale și științifice, se desprind logic două posibile concluzii:

  Incompetența profesională juridică, etică și medicală a echipei care a elaborat PLV,impunându-se demiterea și sancționarea pe linie administrativă a membrilor echipei de către conducerea Ministerului
  Existența unor interese nedeclarate în elaborarea PLV ale membrilor echipei de lucru sau unor terțe părți, existența unor fapte de corupție și/sau conflicte de interese, care să impună cercetarea, anchetarea și sancționarea penală a vinovaților de către instituțiile abilitate.
  Considerăm că proiectul de lege este un afront la libertatea cetățenilor acestei țări și denotă lipsă de respect față de demnitatea și integritatea umană și lipsă de considerație față de tratatele comunitare ratificate de țara noastră și suntem încredințați că veți lua măsurile care se impun.

  miercuri, 19 aprilie 2017 Asociația Bucovina Profundă

  Mircea Pușcașu, președinte

 9. Florentina says:

  Mi-e tare mila de pruncii vaccinați ei sărmanii nu au cum să se apere …Sunt nedreptățiti chiar de părinții lui.

 10. Kmy says:

  Vaccinurile sunt implicate în moartea copiilor de la Spitalul Marie Curie

  Raportul oficial al Corpului de Control al Primului-ministru

  De ce mor copiii în România? Sindromul hemolitic uremic și vaccinurile (4.)

  https://bucovinaprofunda.wordpress.com/2016/05/25/vaccinurile-sunt-implicate-in-moartea-copiilor-de-la-marie-curie-raportul-oficial-al-corpului-de-control-al-primului-ministru-de-ce-mor-copiii-in-romania-sindromul-hemolitic-uremic-si-vaccinurile/

 11. Kmy says:

  Ce nu stiati despre vaccinuri ! ce ne ascunde gruparea big-pharma !

  vezi studii stiintifice pe site-ul asociatiei Bucovina profunda a Dr. Mircea Puscasu (Dumnezeu sa-i dea sananate !)

  https://bucovinaprofunda.wordpress.com/category/antivaccin/

  vezi si site similar : http://nuvaccinurilor.blogspot.ro/

  Doamne pazaste-ne de cei de la Ministerul sanatatii si de cei de la OMS (Organizatia Mortii Sanatatii) care ne vor binele cu forta!