Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Panereticul papă Francisc îl pune pe Buddha la același nivel cu Hristos!

La adresa – https://katanixis.blogspot.ro/2017/04/blog-post_312.html#more sunt detaliile de mai jos:
Se vorbește despre mesajul pe care papa Francisc l-a trimis cu ocazia sărbătorii Vesakh, care este cea mai importantă sărbătoare budistă, în care se prăznuiesc (în 3 mai în Asia de Răsărit și în 10 mai în Asia de Sud) diferite momente din existența pământească a lui Buddha: nașterea, ”iluminarea”, moartea.
Papa spune printre altele în mesajul lui: ”religiile trebuie să colaboreze, pentru că religia este folosită adesea astăzi pentru a justifica violența. Trebuie să se renunțe la orice discurs al urii în mijloacele mass-media.”
Este recunoscută de către ereziarhul papă ”unicitatea religiilor noastre” (papistașă și budistă), însă se subliniază că papistașii (papa zice ”creștinii”, dar papistașii nu sunt creștini, nefiind botezați) și budiștii trebuie să colaboreze în cât mai multe domenii. El spune: ”Iisus Hristos și Buddha au promovat ferirea de violență, pentru că AMÂNDOI au fost niște făcători de pace.” Așadar se face o incredibilă identificare între Dumnezeu Cel adevărat și Buddha, ca și cum ar fi pe aceeași treaptă!
Anathema ție, ereticule Francisc, ocrotitor al homosexualilor și al pedofililor, surpător al ecumeniștilor din adevăr în minciună.

Ecumeniștilor români, acesta este dumnezeul și călăul vostru, de groaza căruia tremurați: papa cel ”infailibil.” Lui vă închinați voi, nedemni urmași în scaunul arhieriei ai Sfinților Ilie Iorest, Sava Brancovici, Simion Ștefan și Iosif al Maramureșului, pe care îi sărbătorim astăzi ortodocșii iubitori de Adevăr. Nu voi conduceți azi B.O.R., nu vă lasă Hristos să duceți Biserica Lui spre iad, ci voi sunteți rupți de Biserica neamului românesc. Hristos așteaptă pocăința voastră. Poporul așteaptă să fie cârmuit în Adevăr, nu doar sărăcit, amenințat, mințit și batjocorit.

Când vă pomenesc preoții cu conștiință ortodoxă, tremură carnea pe ei de frică, de groaza mâniei ierarhului lor. Nu se simt slujind într-un sfânt altar, ci ca și cum ar fi batjocoriți și mutilați sufletește în camera 4 spital de la vechea închisoare din Pitești. O zi dacă ar putea să nu pomenească ierarhul eretic, fără consecințe inchizitoriale pentru ei, ar face-o CÂNTÂND PASCAL, să simtă și ei că slujesc o DUMNEZEIASCĂ Liturghie nemânjită de ereziile din Creta, pe care le-ați semnat ca niște Iude, ca să râdeți ACUM în fața acestui popor care a dat milioane de martiri!

Sfinților Ierarhi Transilvăneni, Sfinților Noi Mucenici din închisorile comuniste, stați împotriva celor care vor să năruie Biserica acestui neam din interior și mijlociți pentru pocăința lor, să le putem săruta și mâinile și picioarele, ca unor adevărați ierarhi ai lui Hristos și mărturisitori ai Adevărului veșnic!

Cu nețărmurită durere, dar și cu nădejde,

pr. Ciprian Staicu

19 Responses to Panereticul papă Francisc îl pune pe Buddha la același nivel cu Hristos!

 1. Cristian Nicolae Bucuroiu says:

  Ecumeniștii, în frunte cu preaereticul papă Francisc (și evident, cu toți supușii lui), amestecând adevărul cu minciuna, lumina cu întunericul, dreapta credință cu erezia, slujesc lui Mamona, trădându-L pe Hristos Dumnezeu-Omul, trădând astfel CALEA, ADEVĂRUL și VIAȚA, Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri și de bună-voie a acceptat, fără de păcat fiind, umilințe, suferință și moartea cea mai cumplită pironit pe cruce, și Care a înviat a 3-a zi după Scripturi, din morți, cu moartea pre moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le.
  Deși Hristos a spus CLAR ȘI LIMPEDE pentru toată lumea: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.” (Ioan 14, 6), ecumenistii împreună cu toți ereticii și păgânii Îl blasfemiază în formă continuă pe Hristos spunându-I: ”Noi avem calea noastră, ai venit degeaba, nu avem nevoie de tine!” – ceea ce înseamnă hulă împotriva Duhului Sfânt, care NU SE IARTĂ ÎN VECI. Căci scris este: ”celui care va zice împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta lui, nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie.” (Matei 12, 32)

  Totuși, ”mesajul Dumnezeu-omului Hristos pentru neamul omenesc este absolut nou: să despărţim păcatul de păcătos, să urâm păcatul, dar să-l iubim pe păcătos, să ucidem păcatul, totuşi să-l mântuim pe păcătos.” (Sf. Părinte Iustin Popovici, Credința Ortodoxă și viața în Hristos, Traducere: prof. Paul Bălan, Editura Bunavestire, Galaţi, 2003, p. 48)

 2. BALTAG LICĂ says:

  Ca să nu fim „mai prejos„ decât dumneavoastră, iată că venim și noi cu un caz, unul chiar din monahismul românesc. Iată ce ne spune monahul Nicoalae Steinhardt în Predica: Admirațiile Domnului din lucrarea Dăruind vei dobândi: cuvinte de credință. Cităm:
  „Dar cazul cel mai izbitor este fără îndoială al orbului din naștere, pe care Hristos îl răsplătește ca pe nimeni altcineva. […] I-a dat vederea. Ce lucru mai de preț iar putea dărui? […]
  Domnul, pricepem, parcă simte nevoia să nu-l lase fără de răsplată, să-și manifeste admirația. Dar cum? În care fel? Prin ce?
  Și-atunci, tot căutând, concepe o idee cu adevărat extraordinară în mintea Sa dumnezeiesc-omenească. Și face un lucru, un gest ce-și află echivalentul(pe plan profan) în al regelui care pe câmpul de luptă ar desprinde de la gâtul său ori de pe pieptul său o decorație și-ar prinde-o pe pieptul unui viteaz ori în al lui Buddha, când, iepure fiind, într-unul din nenumăratele sale avtaruri, se arunca în foe pentru ca să-l poată ospăta pe obositul brahman care venise la el. Ori și în al femeii care, din recunoștință pentru un bărbat, neavând ce-i dărui, pe sine se dăruiește.
  Așa și Domnul, neavând ce anume da, pe Sine Se dă fostului orb, dezvăluindu-se ca Dumnezeu”.( Predica Admirațiile Domnului. În: Dăruind vei dobândi: cuvinte de credință. Iași: Polirom, 2008, p. 398)
  Având în vedere faptul că și Domnul se folosește de profan în pildele Sale, de exemplu în Pilda celor chemați la cină: „Un om oarecare a făcut cină mare…”, pe Nicolae Steinhardt faptul că folosește expresia „pe plan profan” înainte de a-și construi asemănările, nu-l absolvă de vina de a-l considera pe Buddha drept viteazul lui Hristos, viteaz căruia Domnul îi dăruiește una din decorațiile Sale obținute doar cum creștinii știu și mărturisesc acest lucru, și nu-i absolvit autorul nici de vina care reiese din faptul că Hristos oferind una din decorațiile Sale, răsplătește păcatul desfrânării, oricare ar fi motivația săvârșirii lui.
  Iată cum un monah ce a suferit în închisorile comuniste reușește printr-o abilă construcție să înainteze ideea că Buddha este Fiul al lui Dumnezeu, asemenea lui Hristos, Steinhardt în alt loc din aceeași lucrare faptul că cine L-a văzut pe Hristos, a văzut de fapt pe Dumnezeu, ceea ce nu-i greșit.
  Iar următoarea asemănare, cum că Hristos Se dăruiește pe Sine, neavând ce să-i ofere orbului, asemenea femeii recunoscătoare, ne face „una cu pământul”.
  Nu găsiți o asemănare între gândirea Papei Francisc și cea a monahului Steinhardt? Și în cazul citat de mine este vorba de un monah român, despre a cărui volum de predici, cunoscutul Theodor Paleologu a spus în discursul său, la „seara dedicată amintirii lui Nicolae Steinhardt” din data de 22 martie 2017, organizată la Facultatea de Teologie din București, în amfiteatrul prof. Dumitru Stăniloaie, că aceste predici (poate că) ar trebui să se studieze la Omiletică. Și în lucrare mai sunt cazuri asemănătoare cu cel prezentat aici, unul poate chiar mai grav, ținând cont că Steinhardt modifică conștient cuvintele Evangheliei, înlocuind zicerea: „Mulți chemați, puțini aleși” , cu formula personală, cităm: „Puțini aleși, dar toți chemați, toți luminați, toți ajutați, toți așteptați !” (Nicolae Steinhardt. Op. cit., p. 289).
  În fraza deocheată a monahului Steinhardt fiind adevărate doar expresiile: puțini aleși, toți ajutați, toți așteptați. Celelalte două afirmații: „toți chemați” și „toți luminați” conducându-ne printre altele, la faptul că Buddha este asemenea lui Hristos.
  Printr-o nevinovată modificare(toți chemați) și apoi prin adăugarea sintagmei „toți luminați” a încercat Steinhardt să pună laolaltă pe Hristos și pe Buddha, adică tocmai aceea ce se dorește azi de către Papa Francisc. De ce a făcut acest lucru Steinhardt, când el era monah ortodox? Ceea ce cred eu, și am și argumente care reies tot din opera sa, sau din operele celor care au scris despre dânsul, este aceea că monahul Nicolae nu accepta ideea că celelalte credințe, creștine și necreștine, se află în înșelare. A încercat să ne demonstreze, subtil dealtfel, că iubirea lui îi cuprinde pe toți oamenii, luându-se astfel la întrecere cu Hristos în privința iubirii și mântuirii oamenilor.
  Asta este părerea mea și mi-o asum, ea bazându-se, repet, și pe alte pasaje din opera lui și despre Nicolae Steinhardt. Nu acesta mi-a fost scopul când am început lectura unor opere ale sale, dar dacă am dat peste neadevăruri n-am avut cum să le las neamendate.
  Dacă îl etichetăm pe Papa drept eretic pentru faptul că-l identifică pe Buddha cu Dumnezeu, atunci ce vom spune despre Steinhardt, având în vedere că predica lui ne conduce exact la același rezultat ?
  Vă rugăm să nu judecați cu părtinire și nicidecum influențați de concluzia mea, ci fiecare să-și spună punctul de vedere în mod absolut sincer. Hristos a Înviat !

  • Ionut says:

   Dau o singura fraza dintr-un paragraf mai mare in care Nicolae Steihardt explica diferentele fundamentale intre crestinism si religiile orientale. Cine are curiozitatea, sa-l caute in „Jurnalul fericirii”

   „Îl mărturisim deci pe Hristos, refuzând cu toată hotărârea a ne lepăda sau ruşina de El, oricare ar fi modalitatea în faţa semenilor, pe de-o parte, iar pe de altă parte, rămânând mereu cu tărie neclintită în sânul Bisericii întemeiată de El.”

 3. BALTAG LICĂ says:

  Sau: „Orb pe orb dacă va călăuzi, amândoi vor cădea în groapă” – conform Evangheliei.

 4. BALTAG LICĂ says:

  Dacă rezultatul urmărit – unirea tuturor creștinilor, și nu numai – este același, cum spuneți dumneavoastră că cele două cazuri nu au legătură? Sau dacă rezultatul acțiunii este același, cum îl putem exclude pe Steinhardt dintre admiratorii „direcți sau indirecți” ai ereziei papale ? Doar pentru faptul că nu este contemporan Papei Francisc? Erezia aceasta a fost înainte de Papa Francisc, acest papă de azi, devansându-i pe cei precedenți, nefăcând altceva decât să ne spună deschis modul de gândire al conducerii „Bisericii” catolice, sau duhul care este caracteristic acestei acestei „biserici”.
  Aștept cu mare interes toate punctele de vedere, acestea nefiind altceva decât judecăți aduse afirmațiilor lui Steinhardt. Din aceste judecăți vom vedea dacă s-a greșit și cine a greșit. Același lucru am făcut acum și cu Papa, i-am analizat afirmațiile și am găsit, deliberând, că este eretic. Hristos a Înviat !

 5. getul says:

  Hristos a inviat!

  Parinte postez aici ; am gasit niste filmulete pe Youtube acum cateva zile( stiti ca o imagine face cat o mie de cuvinte) care m-au ingrozit. Se pare ca asta e trendul:
  https://www.youtube.com/watch?v=Q1hrFXFqUq4.
  Si ce zice papa ( mai pe fata de atat nu cred ca se poate) :https://www.youtube.com/watch?v=bcnX8H2L1hw

  • admin2 says:

   Anathema tuturor ereticilor!

  • admin2 says:

   Papa nu va renunța la ereziile lui, ci îi va distruge pe toți cei ce i se pleacă.
   Anathema lui și filo-papistașilor ecumeniști !

  • BALTAG LICĂ says:

   Referitor la al doilea link indicat de „getul”, relatăm următoarele:
   Având în vedere faptul că Biserica Ortodoxă Română(BOR) de azi îl pomenește pe Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și ținând seama de filmulețul de 1.03 minute de al link-ul al doilea al „getului”, găsește cineva că drumul actual al BOR este unul care se cade a fi, unul în duhul Sfinților Părinți? De aceea anatema lucrează nu numai asupra ereticilor, ci și asupra celor ce-i pomenesc. Și dacă nu v-a displăcut matematica, folosiți-i proprietatea numită asociativitate, care lucrează de la sine, neavând nevoie de acordul cuiva, și-mi veți da dreptate asupra anatemei. Din filmuleț nu rezultă faptul că unirea cu catolicii se va face în condițiile revenirii acestora la dreapta credință, ci fiecare participând cu ce are. Osebiți-vă de aceștia care vor să ne demonstreze că ei îi iubesc pe oameni mai mult decât o face Hristos. Aceștia toți, sub masca unei iubiri nemaivăzute – chiar nemaivăzută până acum, fiind și rămânând unică în istoria creștinismului – ascund de fapt adevărul. Căci unirea aceasta vom vedea cu toții ce o să însemne. Numai că după unire, cei care din neștiință au aprobat-o, văzând impunerile care vor veni ca rezultat al gândirii infailibile a Papei, își vor mușca mâinile. Atunci va fi cumva prea târziu pentru ei, căci s-au dovedit a fi complici prigoanei care va urma. Ce unire poate fi între dulăi și cățeluși? Oricine poate drăgălăși un cățeluș, iar cățeluși suntem noi pentru că-i credem Papei minciunile despre marea lui iubire. Cu toții îi vom vedea iubirea, însă să ne ținem bine încă de pe acum. Căci infailibilitatea îi va da posibilitatea să facă orice-și dorește, și cred că-și dorește foarte multe. Mai ales că el nu este decât un executant !
   Hristos a Înviat !
   P.S.: Nu uitați să vizionați filmulețul de 1.03 minute, linkul al doilea al „getului” !

 6. getul says:

  Baltag Lica, subscriu!

 7. victor.s says:

  pt .Baltag Lica -eu n-am mai citit ” jurnalul fericirii ” de la relatarea cu botezul in numele ecumenismului. As vrea sa iau legatura cu dvs. cum facem ?

  • BALTAG LICĂ says:

   Pentru Victor S., dar și pentru cei curioși în a descoperi adevărul, lucrarea lui Nicolae Steinhardt se numește: Dăruind vei dobândi: cuvinte de credință. Poate fi orice ediție,căci nu are cum să fie schimbat conținutul.Iar din această lucrare să se bată monedă pe următoarele predici: 1. În legătură cu problema predestinării; 2. Predică la Duminica Ortodoxiei; 3. Predică la Duminica a patra din Postul Mare; 4. Admirațiile Domnului: Cazul orbului din naștere;
   5. Mărinimia Domnului: Cazurile: a) Parabola oamenilor tocmiți la vie, și b) Femeia care-L unge cu mir. În toate aceste predici am găsit un alt duh decât cel adevărat ortodox. N-am putut spune că am găsit o amestecare de duhuri, căci duhul Ortodoxiei, chiar de pare a fi prezent, nu poate sta totuși la masă cu celălalt duh. Iar pentru a mă justifica de ce spun „adevărat ortodox” și nu „ortodox”, este pentru a ne delimita, așa cum ne spune Părintele Patric Ranson(1957-1992), de cei care se numesc ortodocși dar care și-au pierdut dreapta credință, de acei ortodocși care cred ceea ce cred protestanții și catolicii ( Bibliografie: Părintele Patric Ranson. În: Profeții și mărturii creștine pentru vremea de acum. Alexandria: Cartea Ortodoxă, 2008, p. 453 ) Încercați, vă rog !, să gustați din aceste predici și apoi să-mi relatați dacă ați găsit ceva care să sune supărător. Vedeți că tehnica este una, nu știm dacă e intenție sau nu, destul de abilă, în care adevărul este laolaltă cu neadevărul, ceea ce va îngreuna destul de mult separarea apelor, adică a duhurilor. Mulțumesc pentru că ați dat curs apelului meu. Eu de fapt am scris o disertație folosind aceste predici. Dar n-am știut de la început că voi da peste așa ceva, iar după ce am găsit neconcordanțele cu învățătura Evangheliei, n-am mai putut să trec mai departe fără a le amenda. Îmi va fi destul de greu să-mi susțin punctul de vedere în fața comisiei, dar cred în cele pe care le-am scris, căci sunt reflecții argumentate cu citate din Scriptură, din Sfinții Părinți, iar unele fiind doar urmare a unei gândiri logice ortodoxe. Predicile amintite le puteți citi și pe Internet dând căutare după numele predicii însoțită de numele autorului. Vă spun din experiență. Vă aștept cu punctele de vedere referitoare la una sau mai multe din aceste cinci predici. De ce să nu o spun, punctele dv. de vedere, oricare ar fi acestea, ele trebuind să fie însă unele „cu adevărat sincere” , mă vor ajuta în demersul meu. Dacă nu sunt aceleași cu cele găsite de mine, le vom comenta aici și vom vedea unde greșim, deci totul este spre bine. Doamne ajută !

  • Ionut says:

   Parerea mea in legatura cu asa-zisul botez ecumenist al par. Nicolae Steinhardt este ca se exagereaza si se denatureaza.
   Chiar faptul ca Nicolae Steinhardt a ales sa fie botezat ortodox spune totul. Iar faptul ca au asistat si ceilalti, de alte confesiuni, la acest Botez, mi se pare de fapt o aducere simbolica a tuturor la Ortodoxie.
   Am ajuns sa despicam firul in patru si sa analizam cu suspiciune fiecare gest al unor oameni trecuti prin iadul puscariilor comuniste, intr-o vreme cand nici ecumenismul nu era ceea ce este acum, de parca noi, astia care palavragim pe net, am fi monumente de virtute si antiecumenism.
   Sunt tot felul de „specialisti” in ale duhovniciei care stau sa analizeze la sangele cuvintele unor mari duhovnici precum Pr. Iustin Parvu, Pr. Arsenie Boca, Pr. Cleopa Ilie si pe ale altora asemenea si trag tot felul de concluzii aiurea.

 8. Teodor Stela (crestinul orthodox ) says:

  Sfintitul Monah si Marturisitor Nicolaie Steinhardt este cel mai potrivit exemplu si indemn pentru intoarcerea evreilor la Orthodoxie si increstinare , pentru ca Unul este MESIA , HRISTOS DUMNEZEU care a venit pe pamant acum 2000de ani si rastignit fiind pe CRUCE , A INVIAT A TREIA ZI din mormant
  Si nu este ” mesia” ala cu coarne adica antihrist scos din iad , numit si aratat de jidovii cu fete schimonosite care vor a l introna.
  Si pentru noi romanii botezati Crestin Orthodox de pe acest pamant , indemnul acestui Sfant a fost si este viu si astazi ” nu
  va inchinati la statul mamona ;
  Pentru statul mamona numai blestemele din Moliftelnicul Sfantului Vasile Cel Mare „