Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Cerul și pământul, unite în rugăciune dumnezeiască

Cuviosul Iosif Isihastul spunea: ”Pentru că Dumnezeu este Iubire și toate cele pe care le-a făcut, cele de sus (din cer) și cele de jos (de pe pământ), s-au făcut din/prin multa Lui Iubire, Dumnezeu nu a cerut nimic altceva de la om decât iubire.”

(Sursa: http://trelogiannis.blogspot.ro/2017/04/blog-post_118.html)

”Într-o duminică, Sfântul Spiridon, episcopul Trimitundei, slujea singur în Sfântul Altar. Toți credincioșii din biserica respectivă cântau. După citirea pericopei evanghelice, au început să cânte nenumărate voci îngerești. Toți creștinii au amuțit, și de uimire, și de minunare, și de evlavie, și de teamă. Și când Sfântul Spiridon a spus către popor: Pace tuturor, Îngerii și Arhanghelii, Serafimii și Heruvimii, Tronurile, Stăpâniile, Puterile și toate cetele îngerești au răspuns într-un singur glas: Și duhului tău. Astfel creștinii care erau în biserica, în acea duminică de neuitat, au trăit această unire a Liturghiei cerești a Bisericii biruitoare cu Biserica luptătoare de pe pământ: o Singură biserică cu un singur Păstor: Iisus Hristos.”

(Sursa: http://trelogiannis.blogspot.ro/)

Hristos a înviat!