Lupta cu panerezia ecumenistă se duce în Biserică (nu în afara ei), în duhul Sfinților Părinți, în ascultare DEPLINĂ față de Adevărul-Hristos

Studiu teologic despre iconomia in Taina Botezului aprobat in Sinaxa Nationala Ortodoxa Romana