Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Cu durere, dar cu responsabilitate față de părintele Macarie Banu

Sensul giratoriu al teologiei parintelui Macarie

Răspuns la studiul ieromonahului Macarie Banu, intitulat
Trezvie și iubire în mărturisirea dreptei credințe

Doamne ajută!

Câteva remarci generale la început:
– studiul părintelui Macarie, publicat pe site-ul psaltirea.ro, începe cu cuvinte mari și frumoase: trezvie, iubire, mărturisire de credință, busolă, statornic, dreapta credință, uniți etc.
din punct de vedere al tehnoredactării, lucrarea este absolut de excepție. Este în format pdf, dar este codat și nu poți nici măcar să copiezi o parte din text, poate îți place un citat, ci trebuie să iei totul la pachet. Acest lucru nu cred că este întâmplător.
– atrage și încântă privirea prin format, alcătuire, culoare, analiză.

Analiza textului

Pagina 2:
– un citat foarte lung din opera mitropolitului Ierothei Vlahos, elocvent și ortodox.

Pagina 3:
paragraful 1: ”lupta se duce împotriva panereziei ecumenismului și trebuie purtată cu multă înțelepciune și sfătuire.”
Răspuns: luni de zile (iulie 2016 – februarie 2017) ne-am adunat în sinaxă cu părintele Macarie, la început doar câțiva, apoi s-a ajuns la zeci de părinți români, am încercat să ne sfătuim, să avem o atitudine comună, însă de fapt el se folosea de ceilalți părinți – pe unii acuzându-i în ascuns, cu alții aliindu-se, pentru a face un singur lucru: a-și crea propria biserică de catacombe, în care Împărtășania se dă la pachet și spovedania se face prin … bipuri. La început nu ne-am dat seama, însă cu timpul totul iese la iveală. Deci la capitolul sfătuire – părintele Macarie o face doar cu sine însuși.

– Tot în paragraful 1: acuză pe alții de tendințe schismatice, de fapt pe cei cu care a fost în sinaxă luni de zile, dar care nu au vrut să accepte deraierile lui anti-ortodoxe.

– în ultimul paragraf: pomenirea episcopului care propovăduiește erezia (nefiind caterisit de un sinod) nu te poate transpune automat în starea de eretic.
Răspuns: pomenirea episcopului cu cuget eretic te face părtaș la credința lui, deci ești în stare de erezie, adică de hulire a lui Dumnezeu. Un viitor sinod doar pecetluiește și aplică o condamnare care vine în urma lipsei de pocăință până la acel sinod, însă nu sinodul certifică existența ereziei, ci cugetul eretic se mărturisește pe sine, prin cuvintele și faptele săvârșite de persoana în cauză.

Pagina 4:
Răspuns: noi, cei schsimatici, în viziunea părintelui Macarie, am avut mereu o atitudine deschisă față de ceilalți preoți, câștigând din ce în ce mai mulți la dreapta mărturisire. Deci nu am întrerupt comuniunea cu ei, așa cum acuză autorul studiului în paragraful 1. Însă am oprit comuniunea cu părintele Macarie Banu pentru blasfemierea Sfintelor Taine ale: Preoției, Spovedaniei și Împărtășaniei (a se vedea studiul din anexa 1).

Răspuns la paragraful 2: nu există canon opțional, toate sunt obligatorii. Acesta este cugetul patristic și canonic. Oricine gândește ortodox ia atitudine când credința lui este terfelită printr-o erezie. Obligativitatea vine din conștiința trează și din iubirea adevărată spre întoarcerea ereticului la adevăr (apropo de titlul studiului pr. Macarie).

– tot în paragraful 2: preotul… care nu are echilibrul sufletesc necesar, mai bine este să stea pe loc…
Răspuns: ca un fost practicant de arte marțiale, pr. Macarie insistă pe echilibru, cu toate ocaziile. Nu înțeleg ce înseamnă a sta pe loc în acest caz, decât că ar propune ideea: fraților, numai unii ca mine (adică părintele Macarie) știu ce fac și sunt echilibrați, deci faceți ca mine, că eu ȘTIU. Aș răspunde cu cuvintele: smerește-te, părinte Macarie, practicile folosite de sfinția ta pe linie liturgică și duhovnicească sunt inadmisibile din punct de vedere ortodox.

Răspuns: citatul din opera Sfântului Athanasie nu este prezentat clar, spre a putea fi verificat. În plus, părintele Macarie nu poate el însuși verifica cele citate, lipsindu-i cunoștințele necesare pentru citirea operelor patristice în original, spre o analiză critică a unei eventuale traduceri deficitare în română. Aceasta nu înseamnă că Sfântul Athanasie cel Mare nu a scris cele menționate, însă studiul teologic presupune niște reguli obligatorii în cercetare.

Pagina 5:
Răspuns: se citează din cartea părintelui Epifanie. Aici este o problemă: în original grec nu apare în titlul ei cuvântul stilism, ci zelotism. Traducând în limba română această carte, pr. Ștefan Nuțescu în mod voit a schimbat termenii, pentru a da impresia că toți zeloții sunt de fapt niște schismatici, ori deja schismatici, ori în devenire. Ceea ce este profund fals: toți sfinții au fost zeloți, adică au avut râvnă, zel pentru dreapta credință. Acuzația de zelotism, în contextul patristic, de 2.000 de ani, este una falsă, căci fără zeloții credinței nu existau nici martiri, nici Sinoade, nici Sfinți Părinți.

– primul paragraf: Răspuns: ca peste tot în lucrare, se fac acuzații la general, fără a se spune unde, cine, cum, cu un singur scop: să acrediteze ideea că SINGURUL care știe adevărul și cum se duce lupta este echilibratul părinte Macarie. Cu har sau fără har, cu Taine și fără Taine etc, important este să transpară ideea că părintele Macarie știe și ceilalți se înșeală. Exact aici se află miezul problemei, căci o asemenea gândire este EXACT ESENȚA SCHISMEI. Părintele Macarie este un schismatic, care vrea să transforme sensul duhovniciei, al spovedaniei și al împărtășirii. Nu se află în unire cu nimeni decât cu propriul său cuget, pe care vrea să îl impună prin vaccinări teologice ca și acest studiu.

– paragraful 2 este un atac la persoana mea, acuzându-mă că mi-am rebotezat fiica.
Răspuns: botezul Mariei nu a avut absolut nici o legătură cu Creta, cu ecumenismul, ci cu faptul că părintele Sosipatru Pitulias din Veria (Grecia) nu a botezat-o cum trebuie, ci a afundat-o doar până la gât, turnându-i apă pe cap. Iar când a ajuns la vârsta de a înțelege lucrurile, ea însăși a cerut și a primit botezul după rânduiala ortodoxă (a se vedea anexa 2 despre Botez, studiu aprobat în Sinaxa Națională din 1 iunie 2017, de toți părinții prezenți). Botezul ortodox a fost săvârșit în prezența duhovnicului nostru, părintele Claudiu Buză, cu binecuvântarea părintelui Iulian Prodromitul și la îndemnul pr. prof. Theodoros Zisis și a lui Gheron Sava Lavriotul (oameni care cunosc teologie, atât scrisă, cât și în Duh).
De asemenea, remarc lașitatea părintelui Macarie, care știe doar să arunce cu noroi, fără a da nume, dovedind lipsă de echilibru și probabil și absența acută a unui duhovnic pentru sfinția sa.
Tot aici apare și durerea părintelui Macarie, că alături de părintele Eftimie Mitra, a fost exclus din Sinaxa Națională. Motivul a fost lipsa lor de sinceritate, nu lipsa sau nerecunoașterea luptei lor împotriva ecumenismului, lucru pe care îl fac declarativ, însă nu au suferit NIMIC pentru Hristos, ca din fapte (roade) să se vadă dacă este vorba de un copac bun sau nu.

Răspuns: paragraful cu biserici paralele seamănă cu știrile din media: aruncă în față un pericol iminent, uitând că în România părinții din Sinaxa Națională (din care majoritatea au fost prezenți la Botoșani) nu s-au lipit de nici un episcop, nu au făcut biserici paralele, dar nici nu își bat joc de Hristos, dându-L la cutie mirenilor acasă!

Răspuns la ultimul paragraf: se vede că părintele Macarie nu a citit istoria Bisericii, căci după Sinodul de la Ferrara-Florența și întoarcerea episcopilor apostați la Bizanț poporul nu a mai mers deloc la slujbele lor, unindu-se în jurul Sfântului Marcu Eugenicul. Exact așa se crește conștiința poporului, se dobândește trezvia autentică – ceea ce îndeamnă teoretic părintele Macarie, dar nu o face – prin întreruperea comuniunii cu ereticii, nădăjduind în întoarcerea lor. Părintele Macarie nu menționează nimic despre mesajele pe care le-a trimis la mulți să nu meargă la Sinaxa de la Tesalonic, nici la cea de la Botoșani, că acolo se adună schismaticii. Au avut loc ambele Sinaxe, unde a văzut cineva ceva neortodox în discursul abordat acolo? Doar în mintea lipsită de trezvie a părintelui Macarie TOȚI CEILALȚI GREȘESC. De fapt vorbim de un om suferind de patima trufiei, care nu acceptă nici sfătuirea, nici sinaxa, nici colaborarea, ci VREA SĂ FACĂ TOȚI CUM SPUNE EL ! (ca un maestru de arte marțiale…)

Pagina 6:
– paragraful 1: părintele Macarie Banu se întreabă cum ar sfinți Dumnezeu Tainele, dacă se împărtășesc spre osândă oamenii cu ele?
Răspuns: Hristos face ceea ce a promis la Cina cea de Taină (vezi Luca 22, 19) și la Înălțarea la cer (Matei 28, 19). Că unii dintre clerici și credincioși au duh de iude, că sunt căzuți în erezie nu este răspunderea Domnului, ci este urmarea firească a darului libertății primit de fiecare. Tainele se sfințesc, dar noi nu ne sfințim dacă avem cuget eretic. Iar din practica la cutiuță, ucenici ai părintelui Macarie au început să se și demonizeze împărtășindu-se după cum le-a spus el, rupând cu scobitoarea Împărtășania și consumându-o așa etc. Unii au ieșit din hățișul acesta blasfemiator, dar părintele Macarie are grijă să își țină oamenii sub control, prin mesajele nenumărate prin care spălarea pe creier este menținută sub control. Ferească Dumnezeu!

– de la paragraful 2 – după ce în patru pagini și-a spus tot of-ul, părintele Macarie începe să spună lucruri bune, despre păcatul celor care nu iau atitudine, despre cei care spun că în Creta nu s-a întâmplat nimic etc. Asta ar fi mierea de după fiere. Din păcate, nu poți selecta textul, părți din el, doamna Corina și doamna Ana (ucenicele și colaboratoarele părintelui Macarie) au avut probabil grijă ca oricine citește, să primească totul la pachet. Cinste lor pentru profesionalismul editorial, dar și compătimire pentru că au un duhovnic înșelat. Cu doriri de mântuire, desigur.

Pagina 7:
– paragraful 1: despre datoria celor caterisiți pe nedrept…
Răspuns: deontologic, ca unul care slujește într-o casă (chiar dacă are forma de biserică, lăcașul de la Schitul Oituz nu a fost sfințit de nimeni, deci părintele Macarie îi scoate pe oameni din biserică și îi aduce în casa de la Oituz – exact lucru de care îi acuză pe cei caterisiți), nu are dreptul să dea sfaturi, ca unul care nu a suferit încă pentru Hristos, dar și-a bătut joc de Tainele Lui.
Părinte Macarie, în dosarul meu de judecată de la Miercurea-Ciuc nu apare nimic referitor la botezul fiicei mele, deci nu am fost caterisit pentru așa ceva, cum au vrut prietenii dvs (de pe la Astradrom sau din altă parte) să lase impresia. Ca primul care am fost judecat de ereticii ecumeniști și încununat, din voia lui Dumnezeu, pentru mărturisirea dată, refuz să primesc orice sfat de la o persoană care nu cunoaște teologie ortodoxă.

Răspuns la paragraful 2: ideea pusă pe tapet că ceilalți duc lupta în afara Bisericii este de-a dreptul jignitoare. Însă are un mare avantaj: îi asigură părintelui Macarie Banu bunăvoința ierarhului apostat Ioachim Băcăoanul, ca să nu îl judece, ci să îl lase să continue, că e băiat bun.

– ultimul paragraf îndeamnă la să înmulțească iubirea dintre noi.
Răspuns: faptul că analiza mea de mai sus poate părea tăioasă nu arată vreo lipsă de iubire, ci ea provine din nevoia de a demasca amestecul voit de minciună, insinuare, manipulare și nițel adevăr pe care îl folosește părintele Macarie în studiul lui. (în aceste 7 pagini nu vedem la subsol absolut nici o referință clară la vreun citat din Sfinții Părinți).

În concluzie, așa cum îmi spunea părintele Onisim Banu în această seară: mi-a scris părintele Macarie și mi-a trimis studiul lui, iar eu i-am răspuns: am avut și până acum trezvie și iubire, voi avea și de acum încolo. Subliniez că părintele Onisim Banu face parte din aceeași categorie pe care o acuză de cele de mai sus părintele Macarie. Însă cel din urmă îi dă sfaturi, uitând că ar trebui în loc să îi sărute mâna cu evlavie.

De la pagina 8 urmează partea desenată – a cărei analiză va urma – în stilul specific părintelui Macarie, doar că acum nu mai desenează pe șervețele de hârtie, cum ne obișnuise la sinaxe, ci are profesioniști care desenează corăbioare, scheme, săgeți, punctulețe, omuleți, turnul din Pisa, sensuri giratorii, anatomie umană, cu tot cu intestine, copaci, munți, natură, curcubee, floricele, pentagrame, capete de draci, pahare de vin și de bere, purcei, șerpi etc etc.

Cu siguranță sunt și lucruri bune și adevărate în această parte a doua. Singurul lucru pe care îl cer părinții ortodocși de la schismaticul părinte Macarie este să înceteze cu blasfemierea Sfintei Împărtășanii, cu spoveditul prin bipuri etc și să fie următor Sfinților Părinți.

Nădăjduim cu toții, cu multă iubire, luminată de adevăr și de supunerea față de Sfinții Părinți, că o va face. Altiminteri, oricâte corăbioare va desena, NU VA FI ÎN CORABIA MÂNTUIRII !

 

pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu

(mini-studiu publicat cu binecuvântarea duhovnicului meu)

Notă: orice preot (ieromonah sau de mir), diacon, monahie, mirean vrea să semneze alături de mine, o poate face la comentarii. Cu Dumnezeu înainte!

Anexa 1:

Răspuns teologic ortodox referitor la practici liturgice greșite promovate de ieromonahul Macarie Banu de la Schitul Oituz

Anexa 2:

Lupta cu panerezia ecumenistă se duce în Biserică (nu în afara ei), în duhul Sfinților Părinți, în ascultare DEPLINĂ față de Adevărul-Hristos

29 Responses to Cu durere, dar cu responsabilitate față de părintele Macarie Banu

 1. ban says:

  Asta cu sfintirea Tainelor la preotii eretici cred ca e la fel ca la mireni: care e pregatit, ii este de folos; care nu, pe acela nu il va ajuta, sau chiar il va afecta.

  • admin2 says:

   Este din ce în ce mai rău pentru cei care au trădat Ortodoxia. Și satana nu se mulțumește cu jumătăți de cădere, el vrea să ne înghită. Dar nădăjduim în îndreptarea fraților și în mântuirea noastră a tuturor, întru dreapta credință a Sfinților Părinți.
   Cu respect, pr. Ciprian.

 2. Matiu Cosmin says:

  Doamne Ajuta!

  Sinaxa si rezultatul ei au fost foarte bune. Oricine ezita sa taie „cordonul ombilical” al comuniunii cu ecumenistii va sfarsi otravit. Timpul petrecut in pacat si in comuniune adoarme si ucide constiinta si din aparatori ai dreptei credinte se transforma in prigonitori.

 3. Andrei says:

  „Iubiţilor, nu daţi crezare oricărui duh, ci cercaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulţi prooroci mincinoşi au ieşit în lume” (1 Ioan 4:1)… Calugarii din pustie s-au dus sa verifice daca lucrarea sfantului Simeon Stalpnicul este de la Dumnezeu si i-au spus: ‘Coboara de pe stilp ca noi stim ca tu esti in inselare’. Sf. Simeon INDATA A COBORIT DE PE STILP si era gata sa se intoarca cu ei inapoi renuntind la anevointa sa. Atunci fratii vazind smerenia lui adunca i-au spus: „Nu nu ramii pe stilp mai departe ca este de la Dumnezeu lucrarea ta…” (povestire din pateric)
  Deci, rodul Duhul lui Dumnezeu este smerenia. Cine nu o are se afla in inselare. Trebuie de renuntat la orice lucrare duhovniceasca care nu aduce acest rod fie si impartasanie (in cutie), fie si post, fie si rugaciune. Dintii se capata smerenie prin pocainta, pe urma Domnul te invata ce sa faci mai departe.

 4. Marius Gogonea says:

  Rugamu-ne Tie Dumnezeule: Cu Lumina Adevarului umbreste caderea Parintelui Macarie si a clerului infierbantat de ecumenismul ereziilor. Daruieste Hristoase poporului Tau imbracat in Haina Luminoasa a Botezului, pocainta fierbinte si, in nemarginita dragostea Ta, imbraca-l cu Duhul marturisirii Numelui Tau cel Sfant.

 5. Sincer, nu mă așteptam ca părerea personală a părintelui Macarie să devină un „studiu” prin care să-și justifice înșelarea și prin care să denigreze întreaga lucrare de îngrădire din care care el însuși face parte, fiind cel dintâi care a oprit pomenirea ierarhului său, adică a întrerupt comuniunea cu ÎPS Ioachim și cu toți ierarhii apostați. Dacă sfinția sa s-a îngrădit de erezie, cum poate încuraja comuniunea cu cei care se fac părtași trădării, văzând-o ca pe o normalitate?! Adică, tu ca preot întrerupi pomenirea și comuniunea, iar pe fiii duhovnicești îi încurajezi să participe la slujbele unde sunt pomeniți ierarhii apostați?! Părinte Macarie, Sinaxa Națională chiar nu a însemnat nimic pentru sfinția voastră? Faptul că zeci de preoți și mii de credincioși s-au îngrădit de erezie și spun lucrurilor pe nume, e o înșelare în masă? Doar sfinția voastră și monahul Teodot vedeți „duhovnicește” și îndrumați „părintește”?!
  Vă rog din tot sufletul să părăsiți calea pe care mergeți și să urcați în Corabia care trebuie, aceea stropită cu sângele lui Hristos vărsat pe Cruce, care are ca destinație Ierusalimul cel Ceresc, având la cârmă Adevărul!

  • admin2 says:

   Amin, părinte duhovnic.
   Cu dragoste în Hristos pentru sfinția ta, cât și pentru părinții Macarie și Teodot (îngrădindu-mă însă în duh de rătăcirile ultimilor doi), pr. Ciprian.

 6. Să ne trăiți întru HRISTOS, mulți ani, Părinte, împreună cu toti ceilalți preoți ortodocși, să pașteți turma cea cuvântătoare în Duhul Adevărului, spre slava Sfintei Treimi, spre mântuire!
  Neîncetat rugându-ne lui Dumnezeu să ne dăruiască întâi de toate Duh Sfânt prin trezvie, urmând prin cuget, fapte și inimă curată – CALEA CEA DREAPTĂ ȘI TOT MAI STRÂMTĂ a lui Hristos, căci El, Dumnezeu-Omul și Mântuitorul a spus: ”Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.” (Ioan 14, 6)

  Iată o parte din jaloanele CĂII CEA STRÂMTĂ, SINGURA CE DUCE LA MÂNTUIRE dăruite prin Sfânta Scriptură în Noul Testament, celor ce iubesc pe Hristos și vor să-I urmeze, jaloane de care ținând cont neîncetat, putem evita căderea în erezie:

  ”taina fărădelegii se şi lucrează, până când cel care o împiedică acum va fi dat la o parte. Şi atunci se va arăta cel fără de lege, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii Sale şi-l va nimici cu strălucirea venirii Sale. Iar venirea aceluia va fi prin lucrarea lui satan, însoţită de tot felul de puteri şi de semne şi de minuni mincinoase, Şi de amăgiri nelegiuite, pentru fiii pierzării, fiindcă ei n-au primit iubirea adevărului, ca ei să se mântuiască. Şi de aceea, Dumnezeu le trimite o lucrare de amăgire, ca ei să creadă minciuni, Ca să fie osândiţi toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci le-a plăcut nedreptatea.” (II Tesaloniceni 2, 7-12)
  ”Deci, dar, fraţilor, STAȚI NECLINTIȚI ȘI ȚINEȚI PREDANIILE pe care le-aţi învăţat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră.” (II Tesaloniceni 2, 15);
  ”să ne izbăvim de oamenii cei nesocotiţi şi vicleni. Căci credinţa nu este a tuturor;” (II Tesaloniceni 3, 2)
  ”Fraţilor, vă poruncim în numele Domnului nostru Iisus Hristos, să vă feriţi de orice frate care umblă fără rânduială şi nu după predania pe care aţi primit-o de la noi.” (II Tesaloniceni 3, 6)

  Nevrednic şi păcătos cât nisipul mării, cristian bucuroiu

 7. Mihai says:

  Pr Andrei Savin din parohia Baratca jud Neamț a fost scos cu forța de către argați din m.m.b, trimiși de către ,,făcătorul de minuni” Teofan, așa cum le place unora sa ai zica

 8. Mihai says:

  În urma cu o săptămână un alt Părinte din Grecia la fel a fost scos cu forța din parohia unde slujea, este vorba despre Pr Fotios Tzouras din satul Stavrodromi regiunea Seres, care a încetat pomenirea episcopului Makarios de Sidirokastrou

  • admin2 says:

   Voi reveni și eu cu câteva detalii despre el, foarte interesante și ziditoare.
   Pr. Ciprian

 9. Tanase Gheorghe says:

  Vrednici sunt Pr Vasile si Andrei Savin .

 10. Sf Ipomonia says:

  Parinte,
  Care e atitudinea DV fata de EP Artemie si cei care il urmeaza?!

 11. Irina says:

  Ce logică au trimișii MMB pentru a acționa în halul ăsta?cu ce au fost „spălați pe creier”?…pe pr.Andrei l’au trimis să facă pocăință 3 luni la Horaița,dar pe starețul de la Zosin de ce nu’l trimit la „reeducare”?

 12. un ins dintre atatia says:

  Unde se poate citi studiul impricinat?
  In afar de de un desen cu nu stiu ce giratoriu, nu am dat de niciun studiu (nici macar pe psaltirea.ro nu am gasit vreun link).
  Ar trebui sa puneti in capul/la finalul analizei sfintiei voastre linkul cu respectivul „studiu” al pr Macarie. Nu asa e corect?
  Cu iertare,
  Ovidiu.

  • admin2 says:

   Intrați pe site-ul menționat. Apăsați pe butonul roșu: de importanță actuală, mergeți pe listă în jos și în capăt apare studiul, la nr. 81, dați click pe el și vi-l descarca automat pdf în calculator. Eu am făcut doar un printscreen de pe o pagină, mai mult nu pun pe site, pentru că scopul acestui site nu este promovarea înșelărilor.

 13. Carmen says:

  Doamne ajuta si sa ne traiti parinte Ciprian!
  Dupa lectura textului pe are l-ati facut referitor la ratacirile parintelui Macarie, nu-mi ramane decat sa semnez alaturi de dumneavoastra, cu speranta ca Parintele Macarie se va intoarce la ADEVAR, la Bunul si Predulcele Iisus Cel din Treime, slavit cu Tatal si cu Duhul Sfant!
  Hristos in mijlocul nostri!
  carmen ghiorghita, prima dintre CEI pacatosi.

 14. utzu says:

  Vă mulțumesc pentru jertfă, părinte. Dumnezeu să vă întărească în mărturisire și să vă ridice frați slujitori, însoțitori și tovarăși în drumul spre mântuire. Din câte pot vedea, puțini sunt cei deschis ecumeniști dar foarte mulți sunt înșelați iar alții doar amăgiți. Sunt căderi care pot fi combătute prin mărturisirea prin cuvânt, dar cele mai multe nu pot fi luptate decât prin mărturisirea prin viețuire și prin roade duhovnicești. Ne rugăm Domnului, care ne-a dăruit nouă celor mici jertfa sfinției voastre, să vă dea luminare și hotărâre împotriva ecumenismului spurcat și demonic. Vă rog să mă iertați și să binecuvântați. Doamne, ajută!

 15. BALTAG LICĂ says:

  Și eu cred că părintele Macarie Banu este în înșelare. Ori în căruță, ori în teleguță. Încearcă domnia sa să facă slalom printre ecumeniști, dar nu se vede că ar fi altfel decât ei. Ar vrea să fie antiecumenist dar nu se îngrădește de ecumeniști. Joacă la două capete, cum se spune, dar ceea ce e mai grav este că aduce acuzații preoților care au fost caterisiți pentru că au mărturisit Adevărul. Deci nici măcar afirmația că joacă la două capete nu mai este adevărată, căci domnia sa joacă de partea lui Ioachim Băcăoanul. Poate fi unul dintre cei căldicei, cei care se joacă dea Ortodoxia. Nu sunt de acord cu dânsul și mă îngrădesc clar de domnia sa. Odată ce-i pomenește pe ereziarhi, înseamnă că este de acord cu aceștia, iar eu unul nu sunt de acord cu o astfel de abordare a dreptei credințe. Rămân în turma în care sunt acum, adică alături de Părintele Staicu și cei asemenea domniei sale. Doamne ajută !

  • admin2 says:

   Părintele Macarie a vrut să fie un salvator al Ortodoxiei românești. Ori lupta aceasta cu erezia este una eminamente teologică și se face numai în echipă.
   Nu avem nevoie de soluții noi, personale, tot ce ne trebuie avem de la Sfinții Părinți, pecetluit de viața și chiar mucenicia lor.
   Pr. Ciprian

 16. utzu says:

  M-am tot gândit la studiul părintelui Macarie şi nu pare deloc greşit. Pare echilibrat şi chibzuit însă, cel puţin pentru cazurile pe care le cunosc eu, îndemnurile sale nu sunt întru-totul aplicabile. Practic, singurul punct de diferenţiere pe care l-am găsit este îndemnul adresat credincioşilor să nu-şi părăsească bisericile, în vreme ce la Botoşani, credincioşii au fost îndemnaţi să meargă la părinţii care s-au îngrădit de erezie. Or, îndemnul părintelui Macarie nu mai este de actualitate întrucât cei mai mulţi dintre credincioşii care cunosc despre trădarea din Creta au fost deja în bisericile lor, au dat mărturie despre aceste greşeli, uneori mai vocal, alte ori mai reţinut etc. Din ceea ce cunosc, încă de la primele luări de atitudine, preoţii parohi şi mulţi dintre enoriaşi s-au poziţionat împotriva celor mărturisitori. Este foarte greu să-ţi vezi duhovnicul, prin care Dumnezeu a făcut minuni în viaţa multora dintre noi, făcând abuz de autoritate, încercând să se impună prin lucruri care nu sunt de la Duhul Sfânt şi, uneori, prin greşeli de-a dreptul lumeşti. Deşi exemplul părintelui stareţ Teodosie de la Zosin este unul extrem, reacţia sa este reprezentativă pentru râvna greşit aplicată pentru a-şi proteja ucenicii de căderi şi înşelări. În cazul fraţilor din parohii, cu şi mai puţină experienţă decât preoţii, cred că au fost şi mai multe căderi. Cred că este foarte greu să vezi prieteni lângă care te-ai rugat ani de zile că te privesc cu ură pentru o simplă mărturisire a nevredniciei ierarhului. Nu cred că pe muţi i-ar lăsa inima să primească Sfânta Împărtăşania astfel. Iniţial mulţi mărturisitori şi-au propus să nu-şi lase parohia, dar văzând că în urma mărturisirii, majoritatea enoriaşilor deja au făcut o alegere în a rămâne lângă ierarhul ecumenist, neprimind nicio altă mărturie prin cuvânt din partea noastră, nu cred că mai are rost să insistăm în a provoca tulburare şi cred că trebuie să căutăm să ne îmbisericim acolo unde se mai poate. Din această cauză cred că îndemnurile corecte ale părintelui Macarie se referă la o situaţie care nu mai are corespondent în realitate. Pare că părintele Macarie a căutat să emită un îndemn cât mai „echilibrat” însă a judecat acest echilibru raportându-se la o situaţie inexistentă sau, cel puţin, fără caracter general. M-aş bucura sincer să aud că mai sunt parohii în ţară unde preoţii parohi vorbesc deschis împotriva ecumenismului la predică, unde încă se condamnă vocal Sinodul din Creta, unde parohia îngăduie să se rostească cuvântul „nevrednic” la Sfânta Liturghie, dar mă îndoiesc că mai sunt multe astfel de cazuri. În realitatea pe care o trăim astăzi, în care ecumenismul este proclamat fără ruşine în pastorala de Paşti, îndemnul părintelui Macarie, oricât de echilibrat şi înduhovnicit pare pe hîrtie, este, după mintea mea, pur şi simplu fals şi de neaplicat. Dar acesta este singurul reproş pe care îl găsesc în mărturisirea foarte frumoasă a părintelui Macarie. PS. Extraordinar de frumos documentul în sine. Pentru mine portalul ortodoxinfo nu este cea mai fericită formă de mărturisire, dimpotrivă, consider că aduce unele deservicii. Ce extraordinar de frumos ar fi fost dacă aţi fi reuşit să ridicaţi şi sfinţia voastră un portal aşa cum v-aţi propus pe la începuturi, pe care să participe toţi fraţii dvs de credinţă, nu ca să combată sau să denunţe ce e neinspirat pe alte bloguri/siteuri ortodoxe, ci ca să se încerce a se aduce şi mai multă roadă, învăţând din greşelile altora şi ferindu-vă de ele. ce frumosc ar fi fost să fie asemănător acestui document. Iertaţi-mă. Doamne, ajută!

  • admin2 says:

   Eu nu am timp de portaluri, efectiv nu am. Nici nu sunt IT-ist de profesie. Iar ideea de a face portal în echipă a existat, însă a fost anulată de părintele Macarie însuși.
   Nu mă implic decât în problemele teologice, pentru că nu mă pricep la altceva. Iar în teologie rămân în învățătura Sfinților Părinți, nu adaug și nu scot nimic cu de la mine putere.
   Iar din punct de vedere ortodox, trecând peste estetica lui modernă, textul părintelui Macarie nu este ortodox, din toate punctele de vedere date în răspunsul dat. Eu cred în deplinătatea și curăția credinței, nu în ”aranjamentul” ei după placul oricui. Fundamentul este Sfânta Scriptură, iar linia este teologia Sfinților Părinți. Nici mai mult, nici mai puțin.
   Cu respect, pr. Ciprian.