Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Să îi mulțumim Domnului!

Este ușor ”să navighezi pe net.” Însă fără cârmă și fără o destinație clară este doar pierdere de vreme.

Să nu uităm că am fost răscumpărați de Hristos cu preț mare, adică cu însăși viața Lui.

Doamne, Ție Îți mulțumim!

Din dragoste față de Hristos:

1. ”Învățătură de credință (dogmă): orice ai fi făcut până acum (dar orice!!), în această clipă totuși Dumnezeu te iubește!

Poate nu înțelegi lucru acesta. Poate nu îl vrei. Poate vrei să te complaci în păcate. Poate îți place să fii chinuit. Poate te-ai obișnuit cu pedeapsa, ca să simți o formă de îndreptățire de sine, să faci pe victima.

Dar Dumnezeu este altceva, nu se identifică cu gândurile tale. Dumnezeu este Iubire…

Oare înțelegi cât de puțin ce înseamnă aceasta: DUMNEZEU! ESTE! IUBIRE!

2. ”Zis-a Avva: În clipa în care ești nemulțumit și nu spui mulțumesc, știi cine aude starea mizerabilă a sufletului tău?

Îngerii lui Dumnezeu, demonii din adâncuri, dar și toate celulele tale!

Gândește-te: această voce care vine dinlăuntrul tău și spune: totul este mizerabil, nu mai suport viața aceasta, nu văd nicăieri vreun câștig în ea și alte asemenea gânduri deprimante se întind ca un val negru care înnegrește întreaga ta ființă, adăpând cu această negreală seva celulelor tale.

Și, în final, se va întâmpla: după credința ta și așa cum vrei !”

3. ”Cu ani în urmă, o bătrânică mergea în fiecare duminică, dis-de-dimineață la utrenie, atunci când se citesc ”cărțile”, cum spunea ea. De cum ajungea la biserică, stătea în picioare în fața icoanei lui Hristos. Cântărețul, care a observat-o ai multă vreme, la un moment dat a întrebat-o:

-Ce faci atâtea ore, până se termină Sfânta Liturghie, în fața icoanei lui Hristos? Nu știi să citești, ca să înțelegi troparele care se zic. De ce vii așa devreme la biserică?

-Și bătrânica i-a răspuns: Eu Îl privesc pe El și El mă privește pe mine!!!

 

traducere din limba greacă de

pr. Ciprian Staicu

 

Sursa – site http://trelogiannis.blogspot.ro/

4 Responses to Să îi mulțumim Domnului!

 1. Parascheva says:

  Psalmul 102
  1. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui.
  2. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui.
  3. Pe Cel ce curăţeşte toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale;
  4. Pe Cel ce izbăveşte din stricăciune viaţa ta, pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări;
  5. Pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta; înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile tale.
  6. Cel ce face milostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate.
  7. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale.
  8. Îndurat şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv.
  9. Nu până în sfârşit se va iuţi, nici în veac se va mânia.
  10. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă,
  11. Ci cât este departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui, spre cei ce se tem de El.
  12. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre.
  13. În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El;
  14. Că El a cunoscut zidirea noastră, adusu-şi-a aminte că ţărână suntem.
  15. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; aşa va înflori.
  16. Că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte încă locul său.
  17. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul,
  18. Şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui
  19. Şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său şi împărăţia Lui peste toţi stăpâneşte.
  20. Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari la vârtute, care faceţi cuvântul Lui şi auziţi glasul cuvintelor Lui.
  21. Binecuvântaţi pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceţi voia Lui.
  22. Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui; în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul.
  Amin!

 2. Ion Ciungu says:

  Viu este Mântuitorul lumii, Domnul nostru Iisus Hristos. Să fim cu El în fiecare moment, în vecii vecilor!

  Copilă născută mută, a vorbit pentru prima dată săptămâna trecută, în fața icoanei Grabnic Ascultătoarea a Maicii Domnului, la Mănăstirea Panagia Theoskepastos, din Sohos, nord-estul Greciei.
  Anul trecut, în decembrie 2016, un tânăr din Skopje, care nu vorbise niciodată până atunci, a vorbit pentru prima dată în fața aceleeași icoane, la Mănăstirea Docheiaru (pentru prima dată în 18 ani).
  Așa am aflat din articolul „8-yr-old mute girl begins to speak before miraculous icon of Mother of God”, publicat azi, 19 septembrie 2017, pe site-ul ortodox rus orthochristian.com>
  http://orthochristian.com/106486.html

  Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!

 3. Alexandru says:

  Bogdaproste!