Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Ereticii se ridică împotriva ereziarhului

Doar ca să vedem că nu este totul roz în Babilonul papistașilor, uneori conștiința umană – din fericire – nu mai poate răbda atâta minciună:
Articol apărut la adresa: http://www.katanixis.gr/2017/09/blog-post_134.html#more

Scârțâieli în dogma papistașă: acuzația unor clerici că papa învață pe alții erezii

”Este prima dată că s-a folosit o asemenea măsură de atunci când a fost ales papa Ioan al XXII-lea, în anul 1333.

Actualul papă este acuzat să susține 7 păreri eretice referitoare la căsătorie, la viața morală și la primirea tainelor (desigur, avem în vedere realitatea că tainele lor nu au deloc har, ei nefiind Biserică – n.trad.)”

Clerici și teologi din întreaga lume l-au acuzat pe papa Francisc că învață erezii. Teologii tradiționaliști ai lor insistă că papa ”a susținut în mod direct sau indirect aceste idei.”

Într-o scrisoare de 25 de pagini, care i-a fost înmânată luna trecută lui Francisc, 62 de clerici și intelectuali din 20 de țări au alcătuit o corectură frățească adresată papei. Scrisoarea, care este disponibilă în 6 limbi, menționează că prin bula papală «Amoris Laetitia» (Bucuria iubirii) și prin alte ”cuvinte, fapte și atitudini legate de acest subiect”, Francisc a susținut 7 idei eretice legate de căsătorie, de viața morală și de primirea tainelor și a provocat răspândirea acestor idei eretice în Biserica Catolică (de fapt comunitatea religioasă eretică papistașă în întregul ei – n.trad.).
Bula Amoris Laetitia a fost emisă în aprilie 2016 și a devenit subiectul unei critici foarte puternice din partea intelectualilor, pentru că a deschis posibilitatea mirenilor papistași recăsătoriți de a primi împărtășania (ostia, un fel de napolitană, în care nu este prezent sub nici un chip Hristos – n.trad.).
În documentul respectiv, papa cere bisericii să fie mai binevoitoare cu ”membri ei nedesăvârșiți”, zicând că ”nimeni nu poate să fie condamnat pe veșnicie.” În Amoris Laetitia papa spune că preoții și episcopii vor trebui să hotărască după caz dacă cineva care a divorțat și s-a recăsătorit poate să fie primit în comunitatea papistașă și să se împărtășească.

Aceasta vine în contradicție cu legea lor bisericească, potrivit căreia nu mai pot fi împărtășiți decât dacă cei recăsătoriți renunță la relațiile lor intime, pentru că prima căsătorie continuă să fie în vigoare, din punct de vedere al Vaticanului. Persoana săvârșește în acest caz păcatul adulterului, conform învățăturii papistașe.

Semnatarii scrisorii subliniază totuși că ei nu afirmă ”vinovăția directă a papei Francisc pentru răspândirea celor 7 erezii” pentru că ”nu este datoria lor de a judeca dacă papa a săvârșit sau nu păcatul ereziei.” (deci la papistași nu se va pune niciodată problema unei întreruperi a pomenirii, mai ales că acel Canon 15 a fost dat în vremea Sfântului Fotie cel Mare, pe care papistașii îl urăsc de obște – n.trad.)

Ei notează că ”alții care au vorbit despre credința catolică au avut parte de represalii” din partea papei. Semnatarii vorbesc despre ”numărul mare de clerici și de laici care sunt lipsiți de libertatea cuvântului” în comunitatea papistașă.

Papa încă nu a răspuns acestei scrisori.

 

traducere din limba greacă de

pr. Ciprian Staicu

 

PS – O mărturie la cald: o italiancă botezată ortodox ne spunea ieri, la întrebarea de ce a ales să devină ortodoxă, că aici a găsit: dragoste adevărată, seriozitate, smerenie și certitudinea că Hristos este în Potir. Simplu, nu? Să ia aminte ortodocșii noștri cu vechime în dreapta credință!

8 Responses to Ereticii se ridică împotriva ereziarhului

 1. anador says:

  Cum vine asta? Daca papa e infailibil cum poate gresi?! Sau …totusi, poate?!
  Atunci sa ii mai reteze din…extremitati!

 2. anador says:

  Daca s-ar putea… cornitele de tot!

 3. Preotul Tudor says:

  De ce ecumenismul este cea mai mare erezie din istoria Bisericii?
  de Adamandios Ţachiroglu

  Pentru că mulți credincioși neinformați întreabă: ce rău există în așa-numitul ecumenism? De ce vorbesc unii despre panerezie și despre întinarea credinței și de ce sunt acuzați episcopii și preoții (care nu se îndepărtează de ecumeniști), mai ales că toată această mișcare ecumenistă este impusă de condițiile de azi, consider că este necesar să fie menționate constatările de mai jos referitoare la caracterul ecumenismului.
  Ecumenismul este:
  1. Luptător împotriva lui Dumnezeu (Vrăjmașul lui Dumnezeu), pentru că pretinde bunăvoință față de cei aflați în afara Bisericii și recunoaște ereziilor și diferitelor credințe păgâne părtășia sau participarea la lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu, iar pe unele dintre aceste religii le numește în mod blasfemiator chiar avraamice. Însă, potrivit învățăturii Sfântului Apostol Pavel, cei care sunt chemați să fie fii în credință ai lui Avraam sunt cei ”născuți din credință” (Galateni 3, 7) (cei care cred în Sfânta Treime așa cum a crezut Avraam, adică ortodocșii – n.trad.).
  2. Luptător împotriva lui Hristos, pentru că potrivit ”teologiei” lui Ioannis Zizioulas, este recunoscut primatul sau întâietatea Tatălui, față de Care este subordonat în mod automat Fiul (El nu este socotit egal sau deoființă cu Tatăl). Și arienii și nestorienii au încercat să impună această subordonare a Fiului față de Tatăl. În același timp, devreme ce ecumeniștii îi recunosc pe monofiziți ca biserici, ei admit și erezia lor – cea despre o singură fire a lui Hristos – deci ca învățătură ei sunt în opoziție cu dogma ortodoxă.
  3. Luptător împotriva Duhului Sfânt, pentru că îi recunoaște pe papistași ca biserică, în pofida învățăturii lor despre ”filioque” (a purcederii Duhului Sfânt și de la Fiul) și le atribuie preoție și succesiune apostolică.
  4. Luptător împotriva Sfintei Treimi, pentru că prin ”primatul Tatălui” Îi subordonează pe Fiul și pe Duhul Sfânt. În același timp, ei învață că ”de fapt comuniunea celor Trei Persoane devine unitate numai într-o singură persoană, cea a Tatălui.” (conform revistei Theologia, nr. 2/2009, p. 32). Această învățătură este cu totul anti-ortodoxă, adică eretică.
  5. Luptător împotriva Bisericii, pentru că prin acceptarea teoriei ramurilor, a teoriei incluziunii și prin multe altele cuprinse în declarațiile oficiale și în textele semnate sunt recunoscute mai multe biserici, în loc de una și se anulează răspunsul negativ la întrebarea retorică: ”Oare S-a împărțit Hristos?” (I Corinteni 1, 13). În același timp, ecumeniștii emit păreri despre reînființarea Bisericii, lucru care îi arată din nou pe aceștia ca fiind niște luptători împotriva lui Hristos.
  6. Luptător împotriva Maicii Domnului, Născătoarea de Dumnezeu, pentru că ecumeniștii se roagă împreună cu cei care neagă Fecioria Maicii Domnului și numele ei de ”Născătoare de Dumnezeu” sau cu cei care propovăduiesc, precum papistașii, învățături despre ”imaculata concepție” a Maicii Domnului.
  7. Luptător împotriva sfintelor icoane, pentru că se roagă și îi recunosc ca ”biserică” pe cei care îl au ca ”sfânt” pe împăratul Carol cel Mare al francilor, condamnat ca eretic de Sinodul al VII-lea Ecumenic și îi recunosc pe cei care refuză teologia și cinstirea sfintelor icoane.
  8. Luptător împotriva sfinților, pentru că în cuvântul său de salut către delegația papistașă prezentă cu ocazia sărbătorii oficiale a Patriarhiei Ecumenice din data de 30 noiembrie 1998 (adică praznicul Sfântului Apostol Andrei), patriarhul ecumenic Bartolomeu a susținut faptul că ”strămoșii noștri care ne-au lăsat nouă ca moștenire schisma au fost victime nefericite ale șarpelui începător al răului și ei se află deja în mâinile lui Dumnezeu, Dreptul Judecător.” (adică sfinții au fost de vină pentru schismă, nu ereticii, afirmație care este o mare blasfemie – n.trad.)
  9. Luptător împotriva sfintelor canoane, pentru că același patriarh a numit Sfintele Canoane drept ”ziduri ale rușinii”, care trebuie să fie înlăturate și episcopii ecumeniști le calcă în picioare și le interpretează după bunul lor plac.
  10. Luptător împotriva Sfintelor Taine, pentru că recunoaște tainele, succesiunea apostolică și botezul ereticilor (care de fapt nu există, adică nu au nici o valoare mântuitoare – n.trad.)
  11. Luptător împotriva Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, pentru că promovează schimbări și denaturări în slujba Sfintei Liturghii și în textul rânduielii ei.
  12. Luptător împotriva episcopilor sau a demnității arhierești, pentru că anulează rolul adevărat al episcopului ca cel ce drept învață cuvântul adevărului lui Hristos, îl promovează pe episcop drept cap al Bisericii, dându-L deoparte pe Hristos și neagă existența Bisericii fără episcop, chiar și dacă acesta este eretic.
  13. Luptător împotriva turmei lui Hristos, pentru că exclude turma credincioșilor de la rolul ei în Biserică și o retrogradează la nivelul de ”oi credincioase”, îi ia dreptul de a-i controla pe episcopi în probleme de credință și impune turmei să meargă alături de ecumeniști în erezie.
  14. Luptător împotriva omului, pentru că ascunzând și denaturând Adevărul cel unic al lui Hristos, îi exclude pe oameni de la lucrarea Lui mântuitoare și îi învață calea spre pierzanie.

  În fine, pentru că există și întrebarea: devreme ce nu toți episcopii îi învață pe oameni ecumenismul, desigur sunt unii care îl condamnă, oare noi de ce să îi acuzăm pe aceștia? Răspunsul este: pentru că din diferite motive și potrivnic învățăturii Sfinților Părinți, ei tac și nu spun lucrurilor pe nume, nu pun în aplicare Sfintele Canoane referitoare la condamnarea ereziilor și la apărarea turmei lui Dumnezeu de acestea, slujesc împreună cu cei care sunt acuzați ca fiind eretici, au o atitudine de îngăduință față de cei ce cad sub incidența acuzațiilor de mai sus, lucru care constituie batjocorire a Celui Preaînalt, și contribuie astfel la consolidarea și la acceptarea ereziei; această atitudine a lor îi face și pe ei înșiși să fie părtași la erezie.

 4. Maximus says:

  „Aceasta vine în contradicție cu legea lorbisericească, potrivit căreia nu mai pot fi împărtășiți decât dacă cei recăsătoriți renunță la relațiile lor intime, pentru că prima căsătorie continuă să fie în vigoare, din punct de vedere al Vaticanului. Persoana săvârșește în acest caz păcatul adulterului, conform învățăturii papistașe.”
  Sunteti sigur ca e „conform învățăturii papistase”?
  Nu de alta,dar pare să fie o învățătură EVANGHELICĂ.
  Sau dvs nu mai faceti diferență, și tot ce au moștenit catolicii din ortodoxia din care sau desprins, numiți „învățătură papistasa”?

  • admin2 says:

   Normal că sunt și învățături actuale ale papistașilor păstrate din vechime, când erau ortodocși.
   Probabil că exprimarea autorului a fost un pic deficitară aici.

 5. florentina says:

  Papa nici nu va raspunde scrisorii caci ridica pacatul la rang de virtute si ca sa o zic mai direct e prea indracit si nu se teme decat de antihrist ,motiv pt.care îi pregateste terenul; unde multi vor alege painea in locul CRUCII.ANATEMA PAPEI!