Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Ereticii se ridică împotriva ereziarhului

Doar ca să vedem că nu este totul roz în Babilonul papistașilor, uneori conștiința umană – din fericire – nu mai poate răbda atâta minciună:
Articol apărut la adresa: http://www.katanixis.gr/2017/09/blog-post_134.html#more

Scârțâieli în dogma papistașă: acuzația unor clerici că papa învață pe alții erezii

”Este prima dată că s-a folosit o asemenea măsură de atunci când a fost ales papa Ioan al XXII-lea, în anul 1333.

Actualul papă este acuzat să susține 7 păreri eretice referitoare la căsătorie, la viața morală și la primirea tainelor (desigur, avem în vedere realitatea că tainele lor nu au deloc har, ei nefiind Biserică – n.trad.)”

Clerici și teologi din întreaga lume l-au acuzat pe papa Francisc că învață erezii. Teologii tradiționaliști ai lor insistă că papa ”a susținut în mod direct sau indirect aceste idei.”

Într-o scrisoare de 25 de pagini, care i-a fost înmânată luna trecută lui Francisc, 62 de clerici și intelectuali din 20 de țări au alcătuit o corectură frățească adresată papei. Scrisoarea, care este disponibilă în 6 limbi, menționează că prin bula papală «Amoris Laetitia» (Bucuria iubirii) și prin alte ”cuvinte, fapte și atitudini legate de acest subiect”, Francisc a susținut 7 idei eretice legate de căsătorie, de viața morală și de primirea tainelor și a provocat răspândirea acestor idei eretice în Biserica Catolică (de fapt comunitatea religioasă eretică papistașă în întregul ei – n.trad.).
Bula Amoris Laetitia a fost emisă în aprilie 2016 și a devenit subiectul unei critici foarte puternice din partea intelectualilor, pentru că a deschis posibilitatea mirenilor papistași recăsătoriți de a primi împărtășania (ostia, un fel de napolitană, în care nu este prezent sub nici un chip Hristos – n.trad.).
În documentul respectiv, papa cere bisericii să fie mai binevoitoare cu ”membri ei nedesăvârșiți”, zicând că ”nimeni nu poate să fie condamnat pe veșnicie.” În Amoris Laetitia papa spune că preoții și episcopii vor trebui să hotărască după caz dacă cineva care a divorțat și s-a recăsătorit poate să fie primit în comunitatea papistașă și să se împărtășească.

Aceasta vine în contradicție cu legea lor bisericească, potrivit căreia nu mai pot fi împărtășiți decât dacă cei recăsătoriți renunță la relațiile lor intime, pentru că prima căsătorie continuă să fie în vigoare, din punct de vedere al Vaticanului. Persoana săvârșește în acest caz păcatul adulterului, conform învățăturii papistașe.

Semnatarii scrisorii subliniază totuși că ei nu afirmă ”vinovăția directă a papei Francisc pentru răspândirea celor 7 erezii” pentru că ”nu este datoria lor de a judeca dacă papa a săvârșit sau nu păcatul ereziei.” (deci la papistași nu se va pune niciodată problema unei întreruperi a pomenirii, mai ales că acel Canon 15 a fost dat în vremea Sfântului Fotie cel Mare, pe care papistașii îl urăsc de obște – n.trad.)

Ei notează că ”alții care au vorbit despre credința catolică au avut parte de represalii” din partea papei. Semnatarii vorbesc despre ”numărul mare de clerici și de laici care sunt lipsiți de libertatea cuvântului” în comunitatea papistașă.

Papa încă nu a răspuns acestei scrisori.

 

traducere din limba greacă de

pr. Ciprian Staicu

 

PS – O mărturie la cald: o italiancă botezată ortodox ne spunea ieri, la întrebarea de ce a ales să devină ortodoxă, că aici a găsit: dragoste adevărată, seriozitate, smerenie și certitudinea că Hristos este în Potir. Simplu, nu? Să ia aminte ortodocșii noștri cu vechime în dreapta credință!