Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Predica Părintelui Spiridon, ținută de praznicul Sf. Mc. Ștefan, după ce primise toate răspunsurile solicitate de la părinții athoniți mărturisitori, în conferința de la Râmnicu-Sărat (19 decembrie 2017)

Idei demne de reținut:

– „înțelegerea acestui praznic al Sf. Ștefan este ajutată de imnele bisericești alcătuite de sfinții imnografi în cinstea Sfântului Ștefan;

„Ștefan” = cunună (din limba greacă);

– viața Sf. Ștefan a fost o biruință asupra păcatului, o încununare a dragostei dumnezeiești care biruiește moartea;

– numai cu jertfele mucenicești ale Sf. Apostoli și ale celorlalți creștini a fost posibilă cucerirea spirituală a Imperiului Roman;

– Sf. Ștefan a fost calomniat (arhiereii nu îndrăzneau să i se opună, cu argumente istorice și teologice, în cuvânt), pentru a putea fi adus în fața judecății evreiești și apoi a fi ucis;

– pentru acuzatori a fost de ajuns că Sf. Ștefan contrazicea învățătura oficială a arhiereilor rău-credincioși din acea vreme;

– învățături greșite ale arhiereilor evrei: Legea lui Moise este desăvârșită și definitivă, prin ea vine mântuirea; Dumnezeu locuiește numai în Templul din Ierusalim; aici s-au făcut multe minuni, arătând prezența Lui; evreii așteptau un Mesia lumesc, plin de glorie, care va înființa o Împărăție lumească, numai pentru iudei;

– căpeteniile spirituale ale evreilor erau în vremea aceea dominate de ură, de răutate și de viclenie și au reușit să atragă și majoritatea poporului iudeu la rătăcirea lor;

– spun acestea nu ca să îi urâm pe evrei, ci ca să îi compătimim și să ne ferim de toate lucrările lor pe care le urzesc de veacuri împotriva creștinilor;

– prima victimă a răzbunării iudeilor împotriva ucenicilor lui Hristos a fost Sfântul Arhidiacon Ștefan;

– iudeii au creat prin manipulare și zvonuri o stare de agitație în popor;

– Sf. Ștefan nu a avut în Sinedriu nici un creștin să îl apere, dar nici nu avea nevoie, căci Duhul Sfânt îl întărea și îl călăuzea;

– mustrările rostite de Sf. Ștefan sunt dure, dar ADEVĂRATE ! El le-a rostit pașnic, fără să se tulbure;

– se pune întrebarea: devreme ce i-a mustrat cu dragoste înseamnă că nu avea iubire față de cei de același neam cu el?

– tocmai pentru că avea dragoste, Sfântul Ștefan i-a mustrat, ca iudeii să se trezească, să se lepede de credința lor falsă;

– fără dreapta credință nimeni nu poate avea nici har, nici virtuți;

Sfântul Varsanufie cel Mare (Filocalia, vol. XI, răspuns la întrebarea 58): cel credincios, atunci când vorbește cu ereticii și mărturisește dreapta credință, niciodată nu se tulbură, pentru că îl are în inima sa pe Hristos, Împăratul păcii și al slavei;

– este bine să cunoaștem dogmele și canoanele, dar pentru a avea succes în lupta cu ereticii mai este nevoie să avem și despătimire sufletească;

– nici un mărturisitor ortodox nu a recunoscut autoritatea tribunalului bisericesc care i-a judecat, nici pedepsele bisericești hotărâte de eretici;

– aproape fiecare preot își găsește astăzi tot felul de motive pentru a nu lupta cu erezia care se extinde și se generalizează astăzi în viața Bisericii;

– faptul că episcopii care au început lupta cu ecumenismul nu au întrerupt pomenirea ereticilor, ci chiar coliturghisesc cu ei demonstrează în mod incontestabil că acești episcopi au aceeași credință eretică cu episcopul pe care îl pomenesc;

– în vremuri tulburi, dacă cineva vrea să știe cine este de partea adevărului, să caute și să vadă cine sunt cei prigoniți (a se vedea exemplul egumenului Evstratie, pe care îl mustra Sfântul Teodor Studitul, întrebându-se cum de nu este prigonit);

Sfântul Teodor Studitul: „asta înseamnă că tu ai o înțelegere cu ei, ești în comuniune cu ei”;

– cum gândeau primii creștini: numai prin împreuna-pătimire se poate obține Împărăția cerurilor;

– îndrăzniți să mărturisiți, căci Dumnezeu vă va da putere la atacul prigonitorilor ca să biruiți!”

 

Concluzia mea: această predică foarte frumoasă este un pas important în clarificarea faptului că nu tot ce ce zice că luptă împotriva ereziei o și face cu adevărat, decât dacă este gata să urmeze exemplul – în viață, mărturisire și muceniciei – al Sfântului Arhidiacon Ștefan. Domnul Iisus Hristos să îl întărească pe pr. Spiridon, să dea, alături de noi toți, mărturia cea bună până la capăt. (pr. Ciprian)

8 Responses to Predica Părintelui Spiridon, ținută de praznicul Sf. Mc. Ștefan, după ce primise toate răspunsurile solicitate de la părinții athoniți mărturisitori, în conferința de la Râmnicu-Sărat (19 decembrie 2017)

 1. Mihai says:

  Ft buna și la obiect

 2. Mihai says:

  Apropo de evrei, chiar Mântuitorul le zicea evreilor din vremea sa: Nu am venit din această lume și nu m-ați primit, va veni altul în numele meu din această lume, și pe acela al veți primi, daca am greșit cu ceva rog sa fiu corectat
  Vizavii de evrei și ceea ce se petrece acum la Ierusalim în zilele noastre, iată cât de mult de adeveresc cele profețite, deja o serie de state asi anunță mutarea ambasadelor la Ierusalim, în preajma zidului plingerii va fi deschisă o gară cf anunțului în presa israeliană și care va purta numele Donald Trump și vor fi introduse trenuri de mare viteză

  • pr. Ciprian says:

   Se mișcă și ei… spre întâlnirea neașteptată cu Hristos, Împăratul slavei, Cel venit pe norii cerului pentru a judeca lumea.
   Planul lor este lumesc, dar istoria este condusă de Hristos.

 3. Mihai says:

  Sa lăsat cu hapy end, pina mai de curând odată cu legalizarea tuturor nenorocirilor ai auzeai că sa nu mai fie primiți membrii guvernului Tipras, în special a ministrului învățământului Gavrologou, acum taie tortul împreună cu aceștia și armonie mare pe capul lor http://www.newsit.gr/politikh/kosmiko-kai-politiko-gegonos-kopi-tis-pitas-apo-ton-arxiepiskopo-ieronymo-pics/2341267/

 4. Maximos says:

  Intrucat Parintele Spiridon a fost atacat de catre unii care s-au smintit, pentru faptul ca a folosit la Slujbe formula de pomenire : ”Pomeneste Doamne pe
  Arhiepiscopul nostru…”, voi reda mai jos sursa acesteia :
  La sfntele slujbe şi la Dumnezeiască Liturghie preotul spune cererea: „Pentru Arhiepiscopul nostru…, pentru cinstita preoţime şi cea întru Hristos diaconime , şi pentru tot clerul şi poporul, Domnului să ne rugăm”, lăsând loc liber la numele Arhiereului . Iar la Ecfonisul Dumnezeieştii Liturghii (după Axion), se spune : „Întâi pomeneşte Doamne toată Episcopia ortodocșilor , pe care dăruieşte-o sfintelorTale biserici întreagă, cinstită, sănătoasă, îndelungată în zile şi drept învătând cuvântul adevărului Tău”. În acest mod săvârşeau Sfntele Slujbe şi Dumnezeiasca Liturghie Părinţii Aghioriţi în perioada 1970-1973, dar şi Mitr.Augustin de Florina, care au întrerupt pomenirea patriarhului ecumenic şi ecumenist Athenagora. (Sfântul şi Marele Sinod- Între Providenţă şi eşec- Astradrom, Oradea 2016)

  • pr. Ciprian says:

   Cel mai bine este de folosit formula în românește: „Pentru toți arhiereii ortodocși, care drept învață cuvântul adevărului, pentru cinstita preoțime…”
   Noi nu suntem nepomenitori; cine a inventat termenul acesta nu știa teologie ortodoxă (a fi nepomenitor înseamnă în esență a fi schismatic, nu mai ești legat de ierarhie, nu îți mai pasă decât de ce te duce capul, adică ceea ce fac cei ce pedalează pe ideea cu harul și invaliditatea Tainelor etc); noi nu suntem schismatici, nici eretici, ci suntem fii ai Bisericii Ortodoxe, care neputând pomeni nominal pe episcopul nostru eparhiot – din motiv de propovăduire a ereziei de către acesta – mărturisim prin cererile din ectenie că suntem uniți în credință cu toți episcopii care nu au căzut în erezie și pe care Hristos îi cunoaște, chiar dacă noi nu.