Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Porumbelul antiecumenist…


În video de mai sus se vede clar cum primarul orașului Kalamata (sudul Greciei, al peninsulei Peloponez – n.trad.) a eliberat un porumbel (cam negru, ce-i drept – n.trad.), în momentul sfințirii apelor (6 ianuarie 2018), însă acesta a căzut imediat mort în mare. Mulți s-au mirat de această întâmplare.

Noi nu avem semne de întrebare legate de acest eveniment macabru. Informații de încredere ale agenției “Whoever believes that can believe anything” (Cine crede că poate să creadă orice), menționează că porumbelul era antiecumenist și chiar îngrădit de erezie. De aceea, de îndată ce l-a văzut – sărmanul – în fața lui pe Mitropolitul de Messinia, Hrisostom Savvatos (care, printre altele, este și conducătorul delegației grecești în dialogul teologic cu papistașii, un ecumenist convins și furios pe cine nu e de acord cu el – n.trad.) a făcut stop cardiac!
Îl condamnați pe porumbel pentru aceasta? Noi deloc! Iată consecințele triste ale ecumenismului. Chiar și ecosistemul (natura) este în pericol din pricina ecumeniștilor. .

Patriarhul ecumenic Bartolomeu trebuie neapărat să ia măsurile necesare pentru salvarea porumbeilor și a altor specii ale ecosistemului. Despre broaștele țestoase el face, de bine de rău, atâta tărăboi (se referă la persoanele… lente, adică la ereticii care nu se mișcă din ereziile lor, cum sunt prietenii lui buni: papistașii – n.trad.).

Față de bieții porumbei, devreme ce mai întâi Duhul Sfânt s-a arătat în chip de porumbel, la Botezul Domnului, nu trebuie să aibă o sensibilitate cu atât mai mare?

De aceea, Preafericite (oare știe ce e fericirea? – n.trad.), singura soluție pentru ca porumbeii și alte specii de animale să fie salvate de orice Savvatos intelectual este să convocați un Sinod Panortodox, care să condamne ecumenismului, să îi caterisească și să îi anatematizeze pe protagoniștii lui și să anuleze hotărârile eretice ale Sinodului (Adunării, mai degrabă – n.trad.) din Creta.

În orice caz, nădăjduim că Patriarhul Bartolomeu va respecta așa cum se cuvine sensibilitățile noastre ecologice, căci este clar că numai acestea și nimic altceva ne îndeamnă să propunem convocarea unui Sinod Panortodox…

Sursa – http://trelogiannis.blogspot.ro/2018/01/blog-post_94.html

traducere din limba greacă de

pr. Ciprian Staicu

 

PS 1 – ați văzut vreodată un miel îmbrățișat de… un lup? Cu o dragoste… ecumenistă?

PS 2 – nu putem spune Dumnezeu să îl ierte… pentru porumbel, că nu se cade, neavând suflet, dar ne rugăm pentru pocăința celor care L-au trădat pe Hristos prin îmbrățișarea hulitoarei de Dumnezeu panerezii a ecumenismului.

Să învieze Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui…

Către frații mincinoși și calomniatori

„De ce să fie libertatea mea judecată de o altă conștiință?” (I Corinteni 10, 29)
„Doamne, izbăvește-mi sufletul de buze nedrepte și de limbă vicleană!” (Psalmul 119, 2)

Ca oamenii să nu creadă în dumnezeirea lui Hristos, diavolul i-a instigat pe arhiereii Legii, pe cărturari și pe farisei, care denaturau învățătura dumnezeiască a Vechiului Testament. Domnul Iisus Hristos îi alunga pe demoni din oamenii demonizați, iar acești fățarnici menționați mai sus spuneau: „cu domnul demonilor îi scoate pe demoni.” (Matei 9, 34)

Sfântul Apostol Pavel nu s-a temut de nimic mai mult decât de frații-mincinoși (vezi Galateni 2, 4: „din pricina fraților mincinoși care se strecuraseră să ne iscodească libertatea pe care o avem în Hristos Iisus, ca să facă din noi niște sclavi.”).

Înainte ca sămânța Evangheliei să prindă rădăcini în Corint, unii au apucat și i-au dezbinat pe creștini în grupări: „Când unul zice: Eu sunt al lui Pavel! Iar altul: Eu sunt al lui Apollo! Oare nu sunteți oameni trupești?” (I Corinteni 3, 4) (expresia oameni trupești = oameni lipsiți de cele duhovnicești, oameni împătimiți – n.trad.)

Așadar, nu este ciudat că și acum, înainte ca lupta cea bună împotriva panereziei ecumenismului să prindă bine-bine rădăcini și să înainteze, diavolul nu a întârziat să semene neghina în câmpul întreruperii pomenirii sau al îngrădirii de erezie a creștinilor ortodocși de episcopii ecumeniști.

Astfel, unii frați mincinoși, care până ieri erau împreună-luptători cu noi, astăzi li s-a înălțat mintea, cum scrie Papadiamandis, și cred că sunt judecători ai tuturor. Aceștia au pus și o sfântă inchiziție, au agenți care ne urmăresc unde mergem, unde suntem găzduiți! Taie capetele celor care nu vor să se supună obsesiilor lor bolnave.

Egoismul lor rănit nu a întârziat să se arate și s-a descărcat asupra noastră, aghioriți săraci, pentru că noi nu am învățat să ne înrolăm în grupări, nici să devenim adepți ai cuiva. Ne-a ferit Dumnezeu, pentru că niciodată nu am făcut parte din grupări sau organizații cunoscute și Îl slăvim pe Dumnezeu pentru aceasta.

Noi nu cerem de la nimeni să facă ascultare de noi, pentru că știm ce înseamnă ascultarea. De altfel, astăzi diavolul târăște în urma lui prin ascultare suflete nenumărate în panerezia ecumenismului, pentru că ascultarea a devenit o adorare a sinelui și o idolatrizare a părinților duhovnicești mai în vârstă, motiv pentru care multă lume suferă astăzi.

Din păcate, întotdeauna în istorie, când începe să se creeze ceva bun, un nou duh pentru mărturisirea adevărului, se năpustesc asupra celor bine intenționați acei indivizi, aventurieri și oportuniști, care vor să iasă din anonimat, vor să dobândească un nume mare și slavă. Aceștia sunt cunoscuții demagogi care târăsc după ei suflete nevinovate. Pe ei nu îi doare pentru adevăr, nu lucrează spre slava lui Hristos, a Bisericii, adică a Ortodoxiei.

Însă, pentru că suntem datori să împrăștiem negura și confuzia pe care unii au creat-o în mod intenționat, dorim să ne exprimăm din nou principiile noastre și scopurile clare pe care ni le-am pus de la început, în calitate de părinți aghiotiți:
1) Cu harul și cu ajutorul Domnului am început o luptă bisericească împotriva panereziei ecumenismului. Aceasta am făcut-o după ce mila nesfârșită a lui Dumnezeu ne-a scos din întunericul păgân al acestei panerezii.

2) Noi trezim conștiințe, nu le adormim. Avem drept țintă numai adevărul lui Hristos și al Ortodoxiei. Nu îndreptăm conștiințele într-o anumită direcție, așa cum fac majoritatea părinților și duhovnicilor contemporani, nici nu impunem nimic nimănui într-un mod guruist (precum face un guru, vrăjitor oriental – n.trad), respectăm pe deplin libertatea omului dăruită acestuia de către Dumnezeu.

3) Ne dorim ca fiecare creștin să se hotărască de unul singur și astfel să intre în lupta cea bună a mărturisirii ortodoxe, ducând-o până la capăt, în cunoștință de cauză și cu responsabilitate. Pe de altă parte, nu le spunem oamenilor: nu mergeți la ecumeniști, pentru că aceștia nu au Taine valide sau cercetați ce fel de cuget ortodox au preoții și nu contează dacă aceștia îi pomenesc pe episcopii eretici ecumeniști, desigur nici nu îi obligăm să nu se ducă la aceștia, ci doar îi învățăm pe oameni ce spun Sfintele Canoane, respectând libertatea conștiinței lor, și ne rugăm ca Dumnezeu să îi lumineze să facă ceea ce este bineplăcut Lui și ortodox, nu ceea ce este plăcut oamenilor și distrugător de suflet.

4) Luptăm după putere și arătăm învățătura Bisericii, care este reprezentată de textele Sfinților Părinți, de Sfintele Canoane ale Sinoadelor Ecumenice și ne dorim să fim următori ai Sfinților Părinți și nu ai oamenilor împătimiți, să fim următori ai Sfinților în fapte, nu numai prin cuvinte.

5) În ceea ce îl privește pe părintele Matei Vulcănescu, mulți oameni m-au rugat să scriu un răspuns la faptul că acesta susține că noi creăm schismă și că nu ne-au chemat la Sinaxa Monahilor și a Clericilor din Grecia. Părintele Profesor Theodor Zisis l-a invitat telefonic pe Gheronda Evstratie la această întâlnire și Gheronda a refuzat, spunându-i următoarele: Cum putem noi să ne rugăm împreună cu cei care nu au întrerupt pomenirea? Trebuie ca cei îngrădiți de erezie să facă sinaxă și nu cei care încă îi pomenesc pe ecumeniști.

De aceeași părere suntem și noi. La astfel de sinaxe nu participăm, dar pe de altă parte nici nu luptăm împotriva lor. Nu am scris ceva pe internet, nici nu avem drept scop să ne luptăm între noi. Acest lucru îl face însă părintele Matei Vulcănescu, pentru că lui nu îi pasă de adevăr și de lupta împotriva panereziei ecumenismului.

Vreau să îl informez pe această cale pe părintele Matei că vestita Sinaxă a Clericilor și a Monahilor care a avut loc ani de zile la Gazea, în Volos, la Mănăstirea Sfintei Treimi, care este metoc al Sfintei Mănăstiri a Marii Lavre din Sfântul Munte Athos, s-a ținut întotdeauna cu binecuvântarea noastră, ca proistameni ce eram (adică delegați de stăreția mănăstirii Marea Lavră ca organizatori și purtători de grijă ai acestei Sinaxe – n.trad.).

Și chiar mai mult, atunci când egumenul Marii Lavre a pus problema de a nu se mai face Sinaxa acolo, părintele Evstratie, părintele Vasile și eu am fost cei care am spus că totuși se va face și părinții și-au continuat întâlnirile acolo. Și acum părintele Matei îmi spune că nu m-au chemat, în vreme ce noi eram cei care îi găzduiam. Dar și dacă m-ar fi chemat personal, nu m-aș fi dus, pentru că acolo erau și oameni care nu s-au îngrădit de erezie și înșeală lumea, așa cum sunt părintele Matei Vulcănescu și alții.

6) Noi nu am deschis niciodată vreo discuție despre calendarul vechi și cel nou, alții au făcut-o… Declar încă o dată că tot ceea ce spune părintele Matei Vulcănescu sunt minciuni și mai ales cele referitoare la schisma pe care el zice că noi vrem să o facem și că vrem să îi ducem pe credincioși spre sinoade ale stiliștilor. Să îi fie rușine părintelui Matei. Desigur, aceste lucruri le-am declarat și în omillile mele în România.

7) Părintele Matei a fost deranjat că am spus adevărul despre mitropolitul Serafim de Pireu, care deja acceptă sinodul tâlhăresc din Creta, are comuniune canonică cu patriarhul Bartolomeu și cu arhiepiscopul Ieronim. Ca să își justifice comuniunea pe care el o are cu erezia ecumenismului, pomenindu-l pe mitropolitul de Pireu, părintele Matei minte, zicând că Serafim a încetat pomenirea lui Bartolomeu și a lui Ieronim. Oricine vine la Pireu va vedea însă adevărul cu ochii proprii. Dacă îl consideră pe Serafim ortodox și că ceea ce acesta face este patristic, atunci de ce spune minciuni? Dacă nu este Serafim ortodox, atunci de ce părintele Matei nu a întrerupt pomenirea mitropolitului lui?

Începând cu Sinaxa inter-ortodoxă clericală și mirenească pe care, în calitate de părinți aghioriți, am organizat-o la Oreokastro (lângă Thesalonic, 4 aprilie 2017), lucru care unora nu le-a plăcut, au izbucnit primele calomnii și injurii la adresa noastră. Cu ajutorul Domnului nu am răspuns la fel, lucru care de altfel ar fi nepotrivit unor creștini, cu atât mai mult unor monahi.

Ne-au jignit, noi nu i-am jignit, ne-au defăimat, noi nu am vorbit de rău pe nimeni, vom continua să mergem pe această cale cu ajutorul Maicii Domnului. De altfel, omillile noastre sunt puse pe internet și oricine poate să vadă ce spunem și dacă facem (punem în practică – n.trad) ceea ce spunem.

În fine, împreună cu rugăciunea și cu iubirea noastră față de toți frații mincinoși, ne rugăm ca Dumnezeu să îi ierte (Părinte, iartă-i, că nu știu ce fac) și să îi lumineze. Ecumeniștii ne prigonesc și ne alungă din Sfântul Munte Athos, ne prigoniți și voi, să fie binecuvântat. Vă mulțumim mult.

 

Cu durere în suflet și cu iubirea lui Hristos,
Gheron Sava Lavriotul

01 ianuarie 2018

traducere din limba greacă de
pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu

Varianta pdf a textului:

Scrisoarea lui Gheron Sava Lavriotul catre calomniatorul pr Matei Vulcanescu

PS – am ales probabil cea mai frumoasă și mai de cinste poză de pe internet pentru acest articol, dorindu-i tot binele părintelui Matei, în urma pocăinței și schimbării modului de raportare la Ortodoxia Sfinților Părinți. An binecuvântat! (Redacția)

Calendarul ortodox pe anul 2018 (fără influențe ecumeniste)

Prin purtarea de grijă a vrednicului părinte Vasile Iovița, îngrădit de panerezia ecumenistă:

Cuvant catre cititorii ortodocsi ai acestui blog

La această adresă veți găsi calendarul ortodox pe anul 2018, nefalsificat, fără dezlegare la pește ca la ecumeniști (în timpul posturilor mari) etc.

Blagosloviți și mulțumim, părinte Vasile!

Note: am înlocuit cuvântul Rusalii (care de fapt semnifică niște demoni, în spiritualitatea dacă, cu Pogorârea Duhului Sfânt; am adăugat Sfinții mai noi, cu cinstire deosebită în rândul românilor, am reașezat în pagină lunile calendarului, am marcat cu roșu praznicele împărătești și sărbătorile Sfinților cu cinstire generală în Ortodoxie etc. Dacă mai există greșeli, vă rugăm să le semnalați la adresa – ciprioan@yahoo.com, iar pdf-ul de mai jos va fi actualizat și schimbat. (pr. Ciprian)

CALENDARUL BISERICII ORTODOXE ROMANE 2018

(cu ultimele corecturi, la solicitarea credincioșilor, care au semnalat anumite greșeli)

Pentru cei care au ochi să vadă cine îi manipulează…

Am primit pe mail, de la domnul Mihai R. aceste remarci, pe care am considerat că este bine a le cunoaște poporul dreptcredincios, ca o dovadă în plus a amestecului voit de adevăr și minciună, de lumină și manipulare, de către cei care „conduc” destinele neamului… către ce?

Neplăcut, cu iertare, dar astă seară semnalez interviul TVR al minciuno-patriarhului BOR, unde la minutul 1,10 -1,11 se afirma că: pseudo-sinodul din Creta „…nu aduce nici dogme noi, nici canoane noi, ci documentele sunt mai mult de ordin pastoral, nu schimbăm nici doctrina, nici disciplina Bisericii, nici disciplina canonică…”.

link https://www.youtube.com/watch?v=n93iGN-ZIJQ

Am în vedere scrieri patristice, precum și interpretările după Dicționarul de simboluri J. Ferre: se remarcă, în încăpere, în spatele celor doi interlocutori, stâlpii masonici Ioachim și Boaz specifici templului masonic, poziția centrala a viitoarei Catedrale a Neamului ca miza importanta pentru viitor, simbolul masonic al mâinii ascunse arborat în public și în fotografii de presă de către maeștrii de rang înalt 33, în vederea exprimării unui mesaj de forță și încredere în puterea oculta (mâna minciuno-patriarhului e ascunsă în rasă – explicație pe link https://www.youtube.com/watch?v=3r3isSKmdnI, în primele minute); se mai poate analiza conținutul, timpul și momentul interviului, alegerea TVR pentru mesaje importante cu ținte peste hotare în lumea diplomației bisericești, contextul obiectelor de fundal, jocul de lumini-umbre-culori, interior- exterior, poziționarea celor doi, devoalarea de mesaje în trepte, accesibile pentru auditoriu diferit.

Se evocă un personaj istoric care mergea la „misa romano-catolică și apoi venea la slujbă la Patriarhie”– min. 18-18,55, deci implicit se recunoaște erezia papistașă,precum și participarea unui eretic la Sfânta Liturghie ca fiind canonică, în acord cu cerințele pseudo-sinodului din Creta. Să nu fie!

Urâciuni, de care să ne îndepărtăm, cu privirea către Hristos!

Doamne ajută!

Noi vești bune pentru ortodocși – înregistrarea conferinței lui Gheron Sava, alături de monahul Efrem, la Arad (16 decembrie 2017)