Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Pseudo-sinodului din Creta, care a hulit învățătura ortodoxă despre Biserica cea Una, precum și tuturor ecumeniștilor, ANATHEMA !

Hristos și toți Sfinții sunt împotriva trădătorilor Ortodoxiei și dau anathema panerezia ecumenismului și pe ereziarhii ei!

ANATHEMA!!!

ANATHEMA!!!

ANATHEMA!!!

Iar direcția în care sunt conduși oile cele mute și… săltărețe (nu cuvântătoare), cu DJ chiar, este aceasta:

În centrul filmării de mai sus… arhiepiscopul ortodox(?) Macarie al Keniei, la o Liturghie… pur ortodoxă(?) Chiar și grecii se miră cum un cipriot de-al lor a putut ajunge în halul acesta… (conform http://trelogiannis.blogspot.ro/2018/02/blog-post_266.html)

Însă înjosirea Ortodoxiei prin slujitorii ei nevrednici mai are de trecut prin câteva trepte… de-a râpa.

Tuturor ecumeniștilor, anathema!

Tuturor ereticilor, anathema!

Cu dragoste și cu lacrimi de durere pentru apostazia lor le-o spunem că mai au vreme să înceteze cu hulirea lui Hristos și să se întoarcă la Ortodoxia Sfinților Părinți.

Binecredincioșilor creștini – adică ortodocși – de aici și de pretutindeni, care mărturisesc integral și curat adevărul Bisericii, MULȚI ANI TRĂIASCĂ, spre MÂNTUIRE ÎN HRISTOS!

Redacția

7 Responses to Pseudo-sinodului din Creta, care a hulit învățătura ortodoxă despre Biserica cea Una, precum și tuturor ecumeniștilor, ANATHEMA !

 1. Marius Gogonea says:

  Tuturor ereticilor: Anathema, anathema, anathema! Slava intru cei de sus, lui Dumnezeu si pe pamant pace, intre oameni bunavoire!

 2. dreaptaCREDINTA RO. says:

  Din Tâlcuirea la Apocalipsă a Sfântului Ierarh Nou Mucenic Ermoghen al Tobolskului şi Siberiei

  Sfântul Ierarh Ermoghen, Noul Mucenic
  În vremurile antihristului locul idolilor va fi luat de stăpânire, care va cere închinare pentru sine, iar cel ce va respecta legile civice ale societăţii, deşi fără a aduce direct vreo atingere credinţei, va fi părtaş al acestei stăpâniri. Atunci se va face despărţirea celor buni de cei răi, potrivit voii lui Dumnezeu, a urmaşilor lui Hristos de slugile lui antihrist.

  Adevăraţii credincioşi din împărăţia antihristului – societatea vremurilor din urmă – vor vieţui în singurătate, departe de lume. Ei nu se vor supune nici unor legi civice ale societăţii, nu vor avea nici un fel de obligaţii civice. Cei ce vor recunoaşte legile societăţii şi se vor supune, chiar cu neplăcere, se vor face părtaşi antihristului prin aceasta şi vor fi lepădaţi de la faţa lui Dumnezeu.

  În timpul stăpânirii antihristului va fi minte satanicească, ce va acţiona politiceşte, fără să se atingă de credinţă în chip brutal. Tuturor li se vor acorda drepturi egale, toate sectele vor avea deplină libertate, deşi, în cele din urmă, stăpânirea antihristului va combate toate sectele şi religiile.

  Va acţiona din punct de vedere moral şi va căuta să convingă şi să se vatăme de moarte sufletele oamenilor. Dreptul la propovăduire şi la săvârşirea „legală” a slujbelor bisericeşti îl vor avea numai cei ce respectă legile statului şi nu încalcă „disciplina”. Lăcaşurile de închinăciune vor fi sub strictă supraveghere şi în ele va dicta aceeaşi ocârmuire, ea fiind capul în locul lui Hristos şi nu vor sluji lui Hristos, ci antihristului. Dar creştinii orbiţi nu vor observa nimic, deşi acest lucru l-ar putea înţelege şi un prunc mic.

  Stăpânirea antihristului îi va lua aşadar pe toţi sub un control riguros, ca să ştie cine se supune şi cine nu; după cum scrie şi părintele Lavrentie de la Cernigov: „atunci te vor mâna cu de-a sila la biserică”. Totuşi unii nu vor fi prigoniţi de la început, pentru a păstra aparenţele în legătură cu libertatea conştiinţei. Abia spre sfârşit, când toţi se vor găsi anihilaţi în staulul Babilonului şi mânia lui Dumnezeu va fi aproape, stăpânirea va da ordin să fie nimiciţi ca nişte criminali înrăiţi, cei ce se răzvrătesc „împotriva umanităţii”, iar în acele vremuri decăzute, întreg poporul va primi cu entuziasm măsurile luate de stat.

  din Tâlcuire la Apocalipsă de episcopul Ermoghen al Tobolskului şi Siberiei, Sfânt Ierarh Nou Mucenic asasinat de bolşevici în 1918.

 3. Daniela Caragacian says:

  Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Cel Viu, Veşnic, Atotputernic şi Prealuminat, întăreşte-ne, luminează-ne, curăţeşte-ne de păcate şi de toată necurăţia din noi şi izbăveşte-ne de tot ce este rău. Nu ne lăsa pe noi în întunericul păcatelor şi al fărădelegilor, ci iartă-ne Doamne şi îndreaptă-ne paşii spre calea cea bună a Sfântului Adevăr, ca după o viaţă de fapte bune, să ajungem şi noi să vedem Lumina Sfântului Tron Divin şi să rămânem în apropierea ei. Luminează-ne inima, sufletul şi mintea. Luminează-ne familiile, copiii şi pe toţi cei dragi ai noştri.Luminează lumea întreagă, că în această lume trăim şi noi. Luminează-ne viaţa noastră şi tot ce nu este luminat de Tine Doamne! Binecuvintează-ne să facem cele bine plăcute Ţie, Tuturor Sfinţilor şi Tuturor Sfintelor Personalităţi Cereşti. Doamne Iisuse Hristoase, Te rugăm luminează-ne, curăţeşte-ne de păcate, pune focul iubirii Tale sfinte în inimile noastre, ocroteşte-ne, fă-ne răbdători, smeriţi şi înţelepţi şi dă-ne ajutorul necesar mântuirii sufletelor noastre, ca să trăim în veşnicie în Iubirea Ta Sfântă unde Slavă să-Ţi cântăm împreună cu Îngerii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, Îţi mulţumim pentru tot ajutorul şi pentru toate milele Tale ştiute şi neştiute! Slavă Ţie Doamne! Slavă Ţie! Amin!

 4. BALTAG LICĂ says:

  Sunt binevenite aceste tâlcuiri, pentru că mai ne trezește din amorțire, sau ne mai aduce cu picioarele pe pământ. Noi nu mai mergem de ceva timp la Biserica oficială Ortodoxă, cam noi suntem cei vizați a fi „mânați” de la spate, „teroriștii fără arme” dacă e să ne numim după cum vor ei, cei corecți politic. Părintele Paisie Aghioritul ne spunea că încă nu e sfârșitul, că mai trebuie să se împlinească ceva profeții până să vină sfârșitul, anume că situația aceasta cu ecumenismul se va vindeca și toți își vor lua plata lor, și cei care respectă Ortodoxia, și cei care n-o respectă. De abia după marele război ne spun Sfinții că va veni antihristul. Vom vedea ce va fi, deocamdată mergem pe drumul nostru, unul anti-ecumenist și fără a fi părtași la erezie. Doamne ajută !