Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Predică a Sfântului Justin Popovici la praznicul Duminicii Ortodoxiei

„În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
Frați și surori, astăzi este Sfânta Duminică a Ortodoxiei, una dintre cele 52 de duminici ale anului, care se numește Duminica Ortodoxiei.
Este o Duminică mare și sfântă, în care se sărbătorește biruința Ortodoxiei asupra oricărei minciuni, a oricărui neadevăr, a oricărei erezii, a oricărui dumnezeu fals; este biruința Ortodoxiei asupra oricărei învățături mincinoase, asupra oricărei filosofii mincinoase, a oricărei științe, civilizații sau imagini mincinoase. Este sfânta biruință a Ortodoxiei. Și aceasta înseamnă sfânta biruință a Atotadevărului.
Însă cine este Atotadevărul în această lume? Cine este Adevărul? Este Cel Care a spus despre sine: „Eu sunt Adevărul!” Adică Iisus Hristos, Dumnezeu în trup.
Da, Aceasta este Adevărul în lumea noastră pământească, Acesta este Adevărul pentru om. „Dumnezeu S-a arătat în trup.” Domnul nostru Iisus Hristos a luat trup astfel încât prin trupul nostru să ne spună nouă oamenilor ce este adevărul, cum poate fi trăit adevărul, cum se moare pentru el și cum prin adevăr se trăiește veșnic. Hristos a concentrat în Sine toate adevărurile și ne-a dat nouă Atotadevărul Ortodoxiei.
Când Dumnezeu, adică Domnul nostru Iisus Hristos, a coborât în această lume, El a devenit văzut pentru oameni. Dumnezeu S-a făcut văzut. Iar noi, văzându-L pe Hristos, în realitate Îl vedem pe Dumnezeu Cel Viu. Acesta este Icoana Vie a lui Dumnezeu în lume.
Păstrând Icoana cea Vie a lui Dumnezeu în lume, Biserica Ortodoxă l-a păstrat pe om, L-a păstrat pe Hristos ca om. Dumnezeu Însuși S-a făcut om, ca să găsească în noi, să readucă la lumină icoana dumnezeiască cea vie, pe care noi am întinat-o cu păcatele și cu patimile noastre, am deformat-o, am ruinat-o prin viața noastră păcătoasă.
Așa cum se spune în minunatele cântări bisericești, Domnul a coborât în lume, S-a făcut om „pentru ca să recreeze icoana Sa”, adică să restaureze chipul Său în om, „cel stricat prin patimi”, adică cel care s-a distrus prin greșelile și prin păcatele noastre, iar omul a devenit un chip deformat, urât al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, coborând în această lume ca Icoana cea curată (sfântă) și neprihănită a lui Dumnezeu, l-a învățat pe om ce este cu adevărat omul, ce este omul desăvârșit, cum trebuie să fie omul în această lume.
Și cum trebuie așadar să fie omul în această lume?
În această lume cu adevărat ne luptăm pentru această dumnezeiască icoană, care este în sufletul nostru.
Cine ne-o fură? Toți iconomahii (luptătorii împotriva icoanelor).

Primul iconomah este păcatul. Acesta nu îl dorește pe Dumnezeu, nici în om, nici în lume, nici în jurul omului. Iar iconomahul prin excelență care lucrează prin păcat este satana, îngerii lui, demonii cei înfiorători. Ei sunt cei care ne fură sufletul, care îl târăsc în păcate și ascund cu totul icoana dumnezeiască ce se află înlăuntrul nostru.

Cu smoala neagră a păcatului, demonii întinează icoana dumnezeiască ce este în sufletul nostru. Iar omul, atunci când trăiește fără pocăință, în păcat, când nu se luptă cu păcatele lui, când rămâne în ele, când nu le spovedește, ce mai rămâne din sufletul lui? Mai rămâne icoana cea dumnezeiască murdărită cu puroiul cel negru al păcatului, al patimilor, al morții. Priveliște înfricoșătoare, rușine cumplită!

Așadar, ce înseamnă să fim icoane ale lui Dumnezeu?
Fraților, înseamnă următoarele:
a) noi avem minte, dar mintea noastră este chipul minții dumnezeiești înlăuntrul nostru;
b) noi avem voință, dar voința noastră este chipul voinței dumnezeiești înlăuntrul nostru;
c) noi avem sentiment, avem inimă, însă acestea sunt icoane ale însușirilor dumnezeiești înlăuntrul nostru;
d) noi trăim în această lume, însă această viață este chipul vieții lui Dumnezeu;
e) noi, ca icoane ale lui Dumnezeu, suntem nemuritori, dar aceasta este chipul nemuririi dumnezeiești.
Dumnezeu ne-a făcut să fim văzători al Lui, ca să trăim în această lume prin El, ca mintea noastră să se gândească întotdeauna: ai grijă de la Cine ești, ești de la Dumnezeu, să ai gânduri curate, dumnezeiești.
Atunci este desăvârșită și sănătoasă voința noastră când ea este în acord cu voia lui Dumnezeu, Care este Modelul ei.
Sentimentul nostru atunci este curat, sănătos, dumnezeiesc, când este în acord cu viața dumnezeiască.
Să ne curețe El de tot păcatul, de orice patimă, de moarte. Să ne elibereze de satana, ca să putem să fim cu adevărat icoane vii ale lui dumnezeu, ca omul să poată să fie pe pământ o măreție dumnezeiască.
Omule! Frate! Niciodată să nu uiți că ești un mic dumnezeu pe pământ! În pământul trupului tău tu ai icoana cea vie a lui Dumnezeu. Ai grijă cum trăiești. Ai grijă ce faci cu Icoana lui Dumnezeu care este înlăuntrul tău. Ai grijă, omule!
Căci viața noastră începe de pe pământ și ajunge la înfățișarea înaintea întreitei Persoane atotluminoase a lui Dumnezeu, ca să dăm acolo răspuns ce am făcut cu Icoana lui Dumnezeu atât timp cât am fost în această lume.
Mă rog ca Bunul Dumnezeu să dăruiască inimii fiecăruia dintre noi toate darurile cerești, toate virtuțile evanghelice: credința și iubirea și nădejdea și rugăciunea și postul și răbdarea și blândețea și smerenia, astfel încât să putem să rezistăm la toată această luptă cumplită pământească, să păstrăm în sufletul nostru chipul dumnezeiesc și să ne mutăm din această lume la Domnul Cel Înviat, în lumea cealaltă.
Însă până atunci, Sfântul Post să ne conducă spre Sfintele Paști, spre Sfânta Înviere a lui Hristos, ca să ne închinăm Lui, când mai suntem încă în acest trup, căci el este Domnul Cel Înviat, Biruitorul păcatului, al morții și al diavolului, Cel care ne-a câștigat Viața cea Veșnică pentru trupul nostru și pentru sufletul nostru.
Lui, numai Lui, exclusiv Lui I se cuvine slava și cinstea veșnică, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”
Sursă – http://www.katanixis.gr/2018/02/blog-post_664.html
traducere din limba greacă de
pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu

12 Responses to Predică a Sfântului Justin Popovici la praznicul Duminicii Ortodoxiei

 1. Lucretia says:

  Îmi cer scuze că mă abat de la subiect.
  Am intrat pe site-ul oficial al Camerei Deputaţilor şi am observat că se pot trimite sugestii şi propuneri la Serviciul de Relatii cu Publicul al Camerei Deputaţilor (srp@cdep.ro) pentru orice lege aflată în dezbatere publică. Aşadar, având în vedere că acum se dezbate Legea privind documentele electronice, am trimis şi eu un mesaj:

  CU DUMNEZEU ÎNAINTE, NU CU CIPUL!

  Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi ale Tuturor Sfinţilor, iartă-ne şi ne miluieşte pe noi! Orânduieşte, Doamne, cele de folos pentru cei ce suferă sufleteşte şi trupeşte!

  Pentru încercarea credinţei noastre, Dumnezeu ne pune în faţă acum Pâinea şi Crucea. Am fost avertizaţi încă de la începuturile creştinismului să nu ne însemnăm cu un număr al cărui semn este 666 în locul numelui de Botez, ca să nu ne pierdem mântuirea. Îi dăm cezarului taxe şi impozite, dar nu şi sufletul. Prin controlul total, care se doreşte, putem fi influenţaţi şi pe plan spiritual.

  Nouă ni s-a impus deja CNP fără să ni se explice rostul acestuia. Acest număr ia treptat locul numelui de Botez! Adică exact ce ne interzice credinţa creştină! Calculatorul deja ne identifică după CNP, adică după număr, nu după nume. Mai întâi se doreşte impunerea unei tehnologii bazate pe 666 pentru documentele electronice, iar microciparea populaţiei va fi următoarea pretenţie considerată modernă! Odată cu avansarea tehnologiei, numele de Botez îsi va pierde importanţa şi vom fi cu toţii nişte numere, iar demnitatea umană va fi pierdută pentru totdeauna.

  Cine îşi asumă răspunderea pentru mânia lui Dumnezeu care se va abate asupra românilor care renunţă la numele de Botez în favoarea unui număr, al cărui semn este 666, lepădându-se astfel de Hristos??? Iată citatele biblice în faţa cărora ar trebui să tremure orice român ortodox pus să semneze aprobarea actelor electronice cu cip:

  ,,Şi ea (fiara) îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei saraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase” (Biblia,Apocalipsa, 13:16-17)

  ,,Cine se închină fiarei şi chipului ei şi primeşte semnul ei pe fruntea lui, sau pe mana lui, va bea din vinul aprinderii lui Dumnezeu, turnat neamestecat, în potirul maniei sale, si se va chinui in foc si in pucioasa, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se suie în vecii vecilor. Şi nu au odihnă nici ziua nici noaptea cei ce se închină fiarei şi chipului ei şi oricine primeşte semnul numelui ei.” Biblia; Apocalipsa, cap. 14, versetele 9-11.

  În concluzie, acceptarea documentelor electronice presupune acceptarea sclaviei antihristice cu care nici alegătorii, nici aleşii nu ar trebui să fie de acord. Toţi duhovnicii spun că acest neam se poate salva doar prin credinţa ortodoxă trăită şi aplicată în viaţa de zi cu zi. Dumnezeu să vă ajute să luaţi decizii înţelepte pentru creştinii acestei ţări, oferindu-le posibilitatea de a opta pentru documente fără cip! Amin.

 2. BALTAG LICĂ says:

  Ultima treaptă a Rugăciunii, din cele șapte trepte amintite de Părintele Cleopa, este aceea când omul se confundă cu Domnul său, adică cu Hristos Dumnezeu. De altfel și cea de-a 9-a Fericire face referire tot la această „confundare” a omului cu Hristos Dumnezeu și nu cred că e întâmplător faptul că este ultima dintre cele nouă Fericiri, adică cea mai înaltă. Da, noi suntem chipul lui Dumnezeu, suntem fiecare dintre noi Biserică sfințită, necreată de vreo mână omenească, ci direct de către El. Să avem mare grijă să nu-L dezamăgim prin modul nostru de a ne duce viața. Nimic din ce avem, mă refer atât la cele ale trupului cât și la cele ale sufletului, nu ne aparțin, ci toate ale Lui sunt. Totul este al Lui. Noi de la El am ieșit și la El vom merge la sfârșitul nostru ca să dăm socoteală pentru modul cum am trăit. Să nu-L dezamăgim, aceasta-i dorința mea. Doamne ajută !

 3. Mihail says:

  La deschiderea noului an universitar 2017-2018 la Iasi, la Universitatea Alex.Ioan Cuza, IPS Teofan Savu adoarme asezat langa “episcopul “ Petre Gherghel (scena memorabila a istoriei bisericesti post- Creta), min. 8,36-8,44 link https://www.youtube.com/watch?v=boPgNmggYXM

 4. Mihail says:

  Ecumenism, rugaciuni in comun cu ereticii, papa ctitor al unei manastori ortodoxe in Austria, gasim puse recent pe linkul https://www.youtube.com/watch?v=i66_IQRbH3Y : ereticul papa trimite un mesaj si depune suma de 100000 euro ca, ctitor al unui lacas. Vestea nevrednicilor o citim si in ziarul Lumina, conform caruia: pseudo-evenimentul “a avut loc în Catedrala ortodoxă greacă „Sfânta Treime” din Fleischmarkt-Viena și s-a bucurat de prezența Sanctității Sale Bartolomeu, Arhiepiscop al Constantinopolului – Noua Romă și Patriarh Ecumenic, a Preafericitului Părinte Teodor, Patriarhul Alexandriei și al Întregii Africi, a Cardinalului Kurt Koch, președintele Consiliului Pontifical pentru promovarea unității creștinilor, președintele Parlamentului Austriei, ierarhi ortodocși și romano-catolici, după cum ne-a informat părintele Emanuel Nuțu, preot slujitor la Parohia ortodoxă română din Viena” -citat incheiat (ne amintim si vestea care a circulat in presa evz.ro – 1999, conform careia la vizita ereticului papa Ioan Paul al –II lea , acesta a contribuit, asemanator, ca, ctitor la constructia Catedralei).
  La Viena pseudopatriarhii – PF Bartolomeu si -PF Teodor au participat si la o conferinta interreligioasa, impreuna cu “ două sute de lideri religioși, politicieni … inclusiv lideri ai Consiliului Pontifical pentru Dialogul Interreligios, Liga Musulmană Mondială și Biserica Evanghelică din Egipt” conform site-ului basilica.ro

 5. Maximos says:

  Azi Grigorie Palama.
  A rostit Anathema.
  Lui Varlaam si Akindin.
  Ce erau plin de venin.
  Si de rea invatatura.
  Ce Biserica umplura.
  Sfantul Ierarh Aghiorit.
  S-a luptat, s-a ostenit.
  La eretici sa arate.
  Ca-s energii necreate.
  De care se-mpartasesc.
  Cei ce drept se nevoiesc.
  Iar Dumnezeu ca Fiinta.
  Nimanui nu-i cu putinta.
  Ca vreodata a-L vedea.
  Sau cu mintea a cugeta.
  Tuturor inaccsesibil.
  A-L vedea nu e posibil.
  Doar de Har ne-mpartasim.
  Sa ne indumnezeim.
  Caci numai prin isihie.
  Exista Ortodoxie.
  Si sa tinem de Soboare.
  Ca sa aflam vindecare.
  Dogma sa n-o masluim.
  Ca-n Biserica sa fim.