Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

CARTE de teologie ortodoxă: Uniți întru slujirea lui Hristos

Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu sprijinul fraților din diaspora ortodoxă (dovadă că aceștia nu sunt deloc așa cum au vrut unii să se folosească de numele lor în scopuri anti-românești) a văzut lumina tiparului cartea:

Este în format academic B5, are 418 pagini, cuprinde 118 articole și studii din perioada 2016-2018. Aceste texte reprezintă o parte din lucrarea de misiune ortodoxă patristică a părinților athoniți îngrădiți de panerezia ecumenistă – iar ca autori sunt menționați: Gheron Sava Lavriotul și Gheron Hariton Athonitul, precum și mare parte din munca de traducere din limba greacă și de analiză teologică a subsemnatului; de asemenea – ca unii ce suntem iubitori de frumos și adevăr – am pus în carte și poezii alcătuite de doamna prof. Mihaela Cristina Popa din Slatina și de fratele Cristian-Nicolae Bucuroiu din București, dragul meu prieten.

Cartea cuprinde și studii, articole, scrisori, predici ale altor părinți și mireni, precum și luările de poziție împotriva „împărtășirii la cutiuță”, a ereziei „părtășiei la erezie” (de fapt o comuniune ascunsă cu ecumenismul) și a deviației de tip stilist a „invalidității Tainelor”, ca extreme neortodoxe legate de lupta cu ecumenismul.

De asemenea, au fost introduse și părțile cele mai importante și lămuritoare din unele Conferințe ale lui Gheron Sava Lavriotul în România, în special părțile legate de întrebări și răspunsuri din partea celor prezenți.

Cartea a fost organizată cronologic, astfel încât să ofere celor care nu cunosc situația actuală a Bisericii o prezentare pe larg, argumentată, ortodoxă, expusă clar și potrivit succesiunii evenimentelor ce au avut loc. Această lucrare s-a limitat la un număr de 400 de pagini nu pentru a evita punerea în cuprinsul ei a altor contribuții ale mărturisirii ortodoxe românești, ci pentru că atât au permis condițiile de finanțare și puterea de sinteză teologică a subsemnatului.

Desigur, această lucrare este doar un ajutor pentru cei care nu vor să își piardă credința ortodoxă. Vor mai urma și altele, scrise de oameni mai vrednici și mai luminați de Dumnezeu decât noi. Ea este însă potrivită pentru a fi oferită celor care vor să trăiască în Adevăr, pe calea Sfinților Părinți.

Mulțumesc tuturor celor implicați în realizarea ei, îi binecuvântez pe cei care ne-au sprijinit și Dumnezeu să pomenească numele lor în ceruri, alături de smerita noastră contribuție la Sfânta Proscomidie și nu numai.

Pe coperta patru sunt două imagini, care arată unirea întru mărturisire cu frați ortodocși din alte țări ortodoxe. De asemenea, a fost inserat și un tropar alcătuit în Grecia, tropar-stindard al luptei împotriva hotărârilor eretice și masonice din Creta.

Pentru alte detalii vă puteți adresa la adresa de e-mail: ciprioan@yahoo.com

Cu respect,

pr. Ciprian Staicu