Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Poezia „Hristos Se naște iar”

Hristos Se naște iar

În ieslea mica,
Ridică-te și tu și adu-I dar,
Vino, creștine, fără frică,
Lui să-I dăm slavă iar și iar!
Și precum magii în vechime
Adusu-i-au Lui smirnă și tămâie,
Închină-te și tu, creștine, în Treime
Și biruie cu Domnul această erezie!
Înfruntă-i pe Irozii ce vor să Îl dărâme!
Adu în dar credință dreaptă, frate,
Nu zăbovi, căci timpul a venit,
Nu bâjbâi prin ceață de păcate,
Nu amâna mărturisirea la nesfârșit!
Numai așa vei fi pe Calea cu dreptate!
Pe Domnul lăudați-L, dragi creștini,
Lui dați colinda, Lui cântați!
Și Lui mărturisiți, iubiți români,
Veniți cu toții și vă bucurați!
Se naște Domnul, ieșiți dintre păgâni!
Veniți cu mic, cu mare să-I cântăm,
Un lerui-ler să-I dăruim,
Pe El să Îl slăvim, să-l înălțăm,
O colindă sfântă să-I grăim,
Cu inima să Îl cinstim, să-L bucurăm!
Lerui-ler, în noapte albastră,
Lerui-ler, Măicuță Sfântă,
Intră și-n căsuța noastră,
Vino, Doamne, pe fereastră,
Casa, masa și tot traiul bineîlcuvântă!
Lerui-ler, Domnului ler,
Colindatu-I-am prin veacuri,
Prin zăpadă și prin ger,
Îngeri străbătând meleaguri,
Cu noi Domnului Îi cântă lerui-ler!
 23 decembrie 2018
Prof. Mihaela Cristina Popa