Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Cine este Hristos?

Sfântul Justin Popovici ne învață:

„Fără Domnul Iisus Hristos nu există om desăvârșit.

Fără Hristos niciun om nu se poate desăvârși, nici să se înduhovnicească prin ceva bun, drept, dumnezeiesc și veșnic.

Fără Domnul omul cade, se împiedică, se poticnește, se rostogolește, se prăvălește până acolo unde prăbușirea nu are sfârșit, adică la starea de neom.

Da, fără Hristos, Dumnezeu-Omul, nu există om adevărat.

Fără Hristos orice om devine sub-om, om inferior, om fără însușiri omenești, devine jumătate om sau neom.

Așadar, Hristos este TOTUL pentru om!

Sursa – http://trelogiannis.blogspot.com/

traducere din limba greacă de

pr. Ciprian Staicu