Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Pregătiți pentru sfârșitul lumii și propovăduind erezii papistașe

Azi am avut o convorbire telefonică cu cineva care s-a recomandat: Ioan, inginer în telecomunicații, ucenic al ieromonahului Cleopa de la Arad. Discuția a durat peste 30 de minute, în care am încercat să îi arăt derapajele teologice ale duhovnicului său. Nu a fost chip să pot – logic, rațional, teologic, cu răbdare, în mod repetat – să ajung la un consens, singurul argument primit din partea lui fiind că nu suportă ca cineva să se ia de duhovnicul lui.

În zilele precedente am fost supus unui tir de sms-uri din partea pr. Cleopa, în care m-a amenințat, împreună cu familia mea, chiar și cu moartea (spunând că s-ar putea să fac cancer, așa cum au făcut soțiile a trei consilieri – probabil de la Episcopia Aradului – care i-au stat cândva împotrivă). Dovezile le-am păstrat. Dar nu iau în seamă amenințările, însă sunt dator să aduc lămuriri teologice, alături de concluziile lor.

Acest articol nu se vrea un atac la adresa ucenicilor pr. Cleopa, ci un semnal de alarmă adresat celor care îl idolatrizează (nădăjduiesc că în afară de cel cu care am purtat convorbirea nu mai este nici unul de acest fel).

Notă – Între timp m-a sunat și al doilea, dar discuția a fost mai scurtă, m-am convins că crede aceleași lucruri.

Așadar, ceea ce de ani de zile pr. Cleopa Jurj îi învață pe oameni, dar mai abitir în ultima vreme – lucruri pe care mi le-a trimis și mie prin cele 44 de sms-uri (față de cele 3 ale mele) pot fi sintetizate astfel:

a) Hristos Se ridică la cer la finalul Liturghiei, iar Sfintele Taine se prefac „la loc”, în pâine și vin.

Răspuns ortodox:

1. Această învățătură este o erezie papistașă, numită a consubstanțiației. Că Hristos S-ar pogorî și S-ar „uni” cu pâinea (în chipul: in panem sub panem cum panem, adică în pâine, cu pâine, sub pâine), iar la finalul Liturghiei Hristos pleacă.

2. La fel „pleacă” Hristos și la actualele misse papistașe (vine și se unește cu ostia, care este adusă de la fabrică în saci, apoi la finalul missei El pleacă și ostia care a rămas în plus și nu s-au „împărtășit” mirenii rămâne napolitană și se aruncă la gunoi). Subliniez că Hristos nu Se pogoară la papistași sub nicio formă, sunt eretici condamnați, fără preoție și fără botez și fără Taine și har.

3. L-am întrebat pe acel Ioan cum explică următorul lucru: în duminicile din Postul Mare preotul scoate Agnețe și pentru Liturghia Darurilor înainte-sfințite. Acele Agnețe rămân pe Sfânta Masă până la Liturghia respectivă. Acolo este Trupul lui Hristos sau nu? Desigur că este, dar interlocutorul meu era cu totul neștiutor a răspunde, repeta că pe el așa l-a învățat pr. Cleopa.

4. Împărtășania din Joia Mare (al doilea Agneț, care se va usca apoi și este folosit tot anul pentru cei bolnavi grav sau pentru noii botezați) mai este Împărtășanie după terminarea Liturghiei din Joia Mare? Dar după cea de Paști? Dar după cea de-a doua zi de Paști (la utrenia dinaintea ei se face uscarea Agnețului scos în Joia Mare)? Interlocutorul iar a amuțit. Desigur că Hristos este prezent. El este Împărtășanie.

5. Așadar, printre cei îngrădiți de erezie avem și următoarele cazuri speciale: ieromonah Macarie Banu de la Oituz, care dă Împărtășania uscată la cutiuță acasă, ieromonah Grigorie Sanda din Oltenia, care o lăsa în căni, să se împărtășească credincioșii singuri și ieromonah Cleopa Jurj, care crede că Hristos Se înalță la cer la sfârșitul Liturghiei. Toți trei sunt hulitori ai Sfintelor Taine.

6. Singura „explicație” a ieromonahului Cleopa, auzită deja și de la trei fii duhovnicești ai lui, este că preotul spune la finalul Liturghiei: „Înalță-Te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava Ta.” El interpretează aceasta ca părăsire de către Hristos a Împărtășaniei. Spune vreun Sfânt Părinte, în explicarea Sfintei Liturghii, cum ar fi Sfântul Nicolae Cabasila sau Sfântul Maxim Mărturisitorul, așa ceva? Nici pomeneală. Aceste cuvinte se referă nu la o mișcare mecanică a lui Hristos, de jos în sus, ci arată că prin Înălțarea Domnului la cer și șederea de-a dreapta Tatălui s-a împlinit iconomia mântuirii, adică a îndumnezeirii firii umane. Dar pentru a cunoaște acest lucru trebuie să citim.

Notă – Între timp a mai sunat și o femeie. Este culmea, fără să știe unii de alții – așa mi-au spus la telefon – s-au trezit într-o jumătate de oră să mă sune, în aceeași zi, trei ucenici ai pr. Cleopa. Așa că nădejdea mea că virusul ereziei nu s-a răspândit văd că tinde să se spulbere, din păcate.

7. Inginerul Ioan nu a putut să îmi răspundă la o întrebare simplă: dacă el se împărtășește într-o duminică, la finalul Liturghiei, când Hristos „pleacă”, cum de El pleacă din Potir, dar nu pleacă din cel care s-a împărtășit? Cum de îl ține omul, mireanul pe Hristos cel real înăuntrul lui? A ajuns firea umană închisoare pentru Hristos? Niciun răspuns. De asemenea, l-am întrebat dacă a participat vreodată la o Liturghie a Darurilor înainte sfințite și a zis că da. Și l-am întrebat: acea slujbă ce sens are? Că nu are epicleză, ca să se prefacă pâinea și vinul, ci se folosesc Daruri ÎNAINTE SFINȚITE! Deci, pe Sfânta Masă, la acea Liturghie a Darurilor înainte-sfințite este prezent Hristos sau nu? Dacă nu, atunci înseamnă că acea slujbă este ce anume? O păcăleală? Făcută de Sfântul Grigorie Dialogul? Să mă ierte Sfântul. Deci, revenind la adevăr, acolo este prezent Hristos tocmai pentru faptul că la finalul Liturghiei de duminică, atunci când – la epicleză – S-a sfințit și acest Agneț, Hristos NU S-a ridicat la cer.

Cred că orice om rațional a priceput, nu este nevoie de mai mult.

b) Sfârșitul lumii va veni în anul 2032.

Răspuns ortodox: Hristos a închis subiectul și nu le-a spus Apostolilor când va fi A Doua Venire, dar „Maica Domnului” sau mai știu eu cine i-a descoperit ieromonahului Cleopa? Adică există cineva mai presus decât Hristos, Care a spus că NU ESTE AL VOSTRU A ȘTI aceste lucruri?

Nu cred că este nevoie de mai mult, ne aflăm doar într-o zonă a ereziei hiliaste, asemeni celei propovăduite de Martorii lui Iehova, referitoare la sfârșitul lumii, calcule, număr de oameni mântuiți și multe altele, toate provenite de la vrăjmașul neamului omenesc.

c) Că ieromonahul Cleopa este adept al pierderii harului în BOR este deja lucru știut. Am mai tratat subiectul pe larg pe acest site. Este doar o concepție schismatică, nimic mai mult.

În concluzie, ca duhovnic pot să spun următoarele:

1. Oricine „crede” în duhovnicul lui, orice i-ar spune săvârșește idolatrie. Omul trebuie să creadă în Hristos, în nimeni altcineva, iar pe duhovnic să îl urmeze doar DACĂ îl conduce spre Hristos.

2. Orice duhovnic care se lasă idolatrizat este demn de caterisire, căci își creează o grupare schismatică, parasinagogă numită în canoane.

3. Oricine nu citește învățătura Bisericii, ci merge după „păreri”, „opinii” și „convingeri personale” nu este ortodox, ci doar neoprotestant.

4. Cine dorește să citească despre subiectul „prefacerea Cinstitelor Daruri” și despre „consubstanțiație” are la îndemână biblioteci teologice, opere patristice, studii și surse disponibile chiar și pe internet. Nu este altcineva de vină pentru că unii nu au citit nimic și acceptă orice baliverne în numele credinței.

5. Eu m-am îngrădit de erezie nu pentru a ajunge „frate” cu alți eretici și schismatici. Niciodată în istoria Bisericii nu a existat principiul că dacă o problemă de credință a apărut într-o parte a lumii creștine, cei aflați departe de acea zonă se făceau că nu aud și că nu îi interesează, ci puritatea credinței a fost legea fundamentală a gândirii patristice ortodoxe.

6. Când eu voi greși sau dacă am greșit în cele ale credinței nădăjduiesc să fiu mustrat și îndreptat. Așa mi-am pregătit fiii duhovnicești, nu în vreo ascultare oarbă nemântuitoare.

7. Ereziile propovăduite de ieromonahul Cleopa sunt deja de notorietate publică. Îngrădirea mea față de el și de toți cei de un gând cu el este totală.

Cu urări de pocăință și de mântuire,

prin cunoașterea și respectarea

Adevărului Bisericii,

pr. Ciprian Staicu

 

Notă: dacă se vor înmulți apelurile și amenințările – pe orice cale ar fi – ne încredințăm purtării de grijă a lui Dumnezeu și vom sesiza autoritățile competente a liniști pe cei turbulenți. Teamă nu ne este!