Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Cine stă și se gândește, poate se… înțelepțește

„Creștinii au ajuns să trăiască într-o stare aflată între „fericirea” mahomedană (mese întinse și desfătări-desfrânări în „raiul” lor demonic – n.n.) și individualismul occidental…”

Dialog Mamă-Fiu

(spre mântuirea oamenilor):

Hristos spune: „Ce îmi ceri, Maica Mea?”

Maica Domnului Îi răspunde: „Mântuirea muritorilor (a oamenilor).”

Hristos spune: „M-au mâniat (prin fărădelegile lor).”

Maica Domnului Îi răspunde: „Fie-Ți milă de ei, Fiul meu.”

Hristos spune: „Dar nu se vor întoarce ușor de la păcatele lor…”

Maica Domnului Îi răspunde: „Mântuiește-i (Ajută-i) cu harul Tău.”

Hristos spune: „Bine, vor avea parte de izbăvire prin mila Mea.”

Maica Domnului Îi răspunde: „Îți mulțumesc, Cuvântule Dumnezeiesc.”

„Uniunea Europeană nu crede nici în existența țărilor (de sine stătătoare și independente – n.trad.), nici în steaguri (ca simboluri ale acestor țări – n.trad.), nici în Hristos, nici în viața veșnică. Ea crede numai în bani și de aceea s-a umplut de deprimare și de deznădejde.”

„Înlăuntru, în adâncul inimii voastre să puneți cuvântul: „sunt ticălos și nevrednic.” Când diavolul aude așa ceva, fuge departe de acel om. Diavolul își face sălaș doar acolo unde este mândrie, slavă deșartă, dorință de a place oamenilor, ură, invidie, răutate, viclenie.” (Sfântul Antim din insula Hios – trecut la Domnul în 15 februarie 1960, canonizat de Biserica Ortodoxă Greacă în data de 14 august 1992)

„Fiul meu, să știi că nici postul, nici privegherea, nici asceza trupească, nici orice alte fapte de-a dreapta nu pot să Îl facă pe Dumnezeu să Se bucure și să I se arate omului respectiv decât numai sufletul smerit și inima pururea simplă și plină de bunătate.” (Sfântul Simeon Noul Teolog, Cuvântul al XVI-lea)

Cam așa ceva (ca exemplu):

Sursa – site http://trelogiannis.blogspot.com/

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

traducere din limba greacă de

pr. Ciprian Staicu