Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Îl rugăm pe Dumnezeu să ne dea vreme de pocăință, spre mântuire!

Toată lumea își urează: „La mulți ani!”

Pentru unii însă VIAȚA este cu totul altceva:

Despre relativitatea timpului:

Cu puțin timp înainte de a adormi somnul morții un monah a cerut ca pe crucea mormântului său să fie scris așa:

„Monahul H. Vârsta – 80 de ani. A trăit – 3 ani”

Cei trei ani au fost ultimii trei ai vieții lui pământești, când i s-a dăruit trăirea existențială a iubirii desăvârșite a lui Hristos.

Redacția

Spor la rugăciunea ortodoxă. Ea ține lumea!

„Doamne Dumnezeul nostru, Preasfântă Treime, Ţie, Doamne, ne plecăm genunchii sufletului şi ai trupului nostru. Ţie singurului Bun şi fără de păcat, Ţie adevăratului Dumnezeu, Care ai făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele, toate cele văzute şi nevăzute. Ţie, Dumnezeule, ne închinăm, Te lăudăm, Îţi mulţumim şi Te rugăm: caută cu milostivire spre smerita noastră rugăciune şi primeşte mulţumirile, laudele şi cererile noastre.

Te rugăm, Dumnezeule, să ne dai răbdare, înţelepciune, dragoste desăvârşită, nădejde nezdruncinată şi toate virtuţile care ne trebuie ca să ne mântuim. Apără-ne de oameni gâlcevitori, de oameni rătăciţi, de patimi şi de păcate. Ajută-ne, Doamne, să nu ne lepădăm de Tine în niciun fel.

Te rugăm acum, Dumnezeul nostru, să cauţi cu milostivire și să faci să fie primite la Tine toate cele lucrate de noi, nevrednicii, în numele Tău, în anii trecuţi până în clipa de faţă: rugăciunile, cântările, milosteniile la săraci şi toate ostenelile noastre. Căci ştim că noi nu avem nimic al nostru, ci am luat totul dintru ale Tale.

Deschide, Doamne, urechile sufletelor noastre, ca să audă glasul trâmbiţei Tale de mântuire şi să înviem pentru viaţa veşnică. Trimite tuturor ortodocșilor din toată lumea har şi putere, ca să biruiască pe satana. Și vino în ajutorul creştinului necăjit şi întristat, care are trebuinţă de ajutorul Tău.

Doamne, noi, oile păşunii Tale, nu avem nici o altă apărare, ci numai Tu eşti Apărătorul nostru puternic şi numai în Tine ne încredem, de aceea Te rugăm să ne ajuţi şi să nu ne lepezi de la faţa Ta.

Adu-Ţi aminte, Doamne, şi de cei adormiţi din neamurile noastre, de părinţii noştri, de toţi fraţii şi surorile care au plecat dintre noi, de toţi cei ce s-au pomenit la Sfintele Liturghii şi pomeneşte-i întru împărăţia Ta.

Auzi-ne şi pe noi, Doamne Dumnezeul nostru, cum ai auzit pe ucenicii Tăi când Te rugau, cum ai auzit pe Prooroci, pe Mucenici, pe Ierarhi, pe Sfinţii Părinţi şi nu ne lepăda pe noi de la Faţa Ta, că zidirea Ta suntem şi alt Dumnezeu nu ştim, ci numai Tu eşti Dumnezeul nostru, în Care credem şi Căruia ne închinăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin.”