Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Întru propovăduirea Evangheliei Cuvântului dumnezeiesc

Cu ajutorul lui Dumnezeu se împlinesc deja doi ani de când – la cererea credincioșilor – am înregistrat și oferit online predicile rostite în duminicile și sărbătorile de peste an. Am acoperit cam toate temele importante, am analizat pericopa evanghelică și apostolică a zilei respective și am încercat să îndemn a ne hrăni cu toții din tezaurul ermineutic omiletic și dogmatic al Sfinților Părinți.

Nădăjduiesc că măcar unui suflet i-a fost de folos ceva din cele spuse, spre mântuire și spre a-L iubi tot mai mult pe Dumnezeu.

 

Pe acest site niciodată nu s-au făcut calcule de audiență, număr de vizualizări etc, pentru că acele lucruri țin – duhovnicește vorbind – doar de slava deșartă.

Până la praznicul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos (19 aprilie 2020) nădăjduiesc să fie finalizate și tipărite două lucrări pentru care este nevoie de efort îndelungat:

a) „Învățătura Sinoadelor Ecumenice despre întinarea prin erezie și despre validitatea Tainelor”, scrisă de părinții aghioriți contemporani;

b) o carte de predici, format B5 (aproximativ 100 de predici din cele rostite în perioada 2017-2019), cu titlul: „Întru slava Domnului nostru Iisus Hristos – Capul Bisericii. Predici ortodoxe”, la transcrierea cărora au muncit o echipă întreagă de binevoitori ortodocși;

Ambele vor apare sub egida Asociației „Prietenii Sfântului Efrem cel Nou.”

Îmi cer iertare dacă am supărat sau am smintit pe cineva cu ceva și nădăjduiesc ca ucenicia prin hrănirea din izvoarele patristice ale Ortodoxiei să ne fie de folos nouă tuturor.

Cu respect și dragoste pentru toți ortodocșii,

adică cei îngrădiți de panerezia ecumenistă,

pr. Ciprian Staicu