Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Britanicii – primii care ies din panică, așa cum se cuvine, cu capul pe umeri!

Ziarele online românești spun că englezii au luat măsuri drastice, ca și la noi. De ex:

https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-23746807-marea-britanie-limiteaza-deplasarile-timp-3-saptamani.htm

Știm cum este presa, mai ales cea românească…

Iată ce au găsit grecii, iar informația am verificat-o pe site-ul oficial al guvernului britanic:

http://trelogiannis.blogspot.com/2020/03/covid-19_23.html

Iar pe site-ul guvernului britanic se confirmă:

https://www.gov.uk/guidance/high-consequence-infectious-diseases-hcid#status-of-covid-19

Mai exact:

Status of COVID-19

„As of 19 March 2020, COVID-19 is no longer considered to be a high consequence infectious diseases (HCID) in the UK.

The 4 nations public health HCID group made an interim recommendation in January 2020 to classify COVID-19 as an HCID. This was based on consideration of the UK HCID criteria about the virus and the disease with information available during the early stages of the outbreak. Now that more is known about COVID-19, the public health bodies in the UK have reviewed the most up to date information about COVID-19 against the UK HCID criteria. They have determined that several features have now changed; in particular, more information is available about mortality rates (low overall), and there is now greater clinical awareness and a specific and sensitive laboratory test, the availability of which continues to increase.

The Advisory Committee on Dangerous Pathogens (ACDP) is also of the opinion that COVID-19 should no longer be classified as an HCID.

The need to have a national, coordinated response remains, but this is being met by the government’s COVID-19 response.

Cases of COVID-19 are no longer managed by HCID treatment centres only. All healthcare workers managing possible and confirmed cases should follow the updated national infection and prevention (IPC) guidance for COVID-19, which supersedes all previous IPC guidance for COVID-19. This guidance includes instructions about different personal protective equipment (PPE) ensembles that are appropriate for different clinical scenarios.”

Pe românește:

Starea COVID-19

„Începând cu 19 martie 2020, COVID-19 nu mai este considerat a fi o boală infecțioasă cu grad de infecție ridicată (HCID) în Marea Britanie.

Grupul de HCID pentru sănătatea publică din 4 națiuni a făcut o recomandare provizorie în ianuarie 2020 pentru a clasifica COVID-19 drept HCID. Aceasta s-a bazat pe luarea în considerare a criteriilor HCID din Marea Britanie despre virus și boală, cu informații disponibile în primele etape ale focarului.

Acum că se cunoaște mai multe despre COVID-19, organismele de sănătate publică din Marea Britanie au analizat cele mai actualizate informații despre COVID-19 în conformitate cu criteriile HCID din Marea Britanie.

Au stabilit că mai multe caracteristici s-au schimbat acum; în special, sunt disponibile mai multe informații despre ratele mortalității (în general scăzute), iar acum există o mai mare conștientizare clinică și un test de laborator specific și sensibil, a cărui disponibilitate continuă să crească.

Comitetul consultativ pentru agenți patogeni periculoși (ACDP) este, de asemenea, de părere că COVID-19 nu ar trebui să mai fie clasificat ca HCID.

Nevoia de a avea un răspuns național și coordonat rămâne, dar acest lucru este satisfăcut de răspunsul guvernului COVID-19.

Cazurile de COVID-19 nu mai sunt gestionate doar de centrele de tratament HCID.

Toți lucrătorii din domeniul sănătății care gestionează cazuri posibile și confirmate ar trebui să urmeze ghidul actualizat național de infecție și prevenire (IPC) pentru COVID-19, care înlocuiește toate ghidurile anterioare ale IPC pentru COVID-19. Acest ghid include instrucțiuni despre diferite ansambluri de echipamente individuale de protecție (PPE) adecvate pentru diferite scenarii clinice.”

Așadar, de la pandemie și grad înalt de periculozitate au redus pericolul de infectare și cu coronavirus și de pericol asupra vieții la ceva ce va merge spre ceea ce este el de fapt: o gripă obișnuită.

traducere din limba engleză de

pr. Ciprian Staicu

Notă: În Marea Britanie, la o populație de 67 de milioane de locuitori, au 6.650 cazuri de îmbolnăvire (azi 23 martie 2020, conform https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries), 967 de cazuri noi, în total 335 de morți. Britanicii cred că în final prin această gripă nouă vor fi de două ori mai multe decese decât una obișnuită (care anul trecut a provocat 900 de decese în Regatul Unit al Marii Britanii), deci aproximativ 1800 de decese.

Dumnezeu să îi ierte pe cei morți, iar pe noi să ne scoată din panică și să înțelegem că vindecarea de coronavirus este relativ simplă, așa cum arată și datele la nivel mondial, unde azi 23 martie 2020 sunt: 378.144 de cazuri de îmbolnăvire, din care peste 100.000 s-au vindecat, iar cazuri active sunt 260.000, din care 12.000 sunt critice (deci diferența de 248.000 probabil că se vor vindeca, plus unii din cei aflați în stare gravă), iar 16.000 au murit. Pare mult (la decese), dar este cu mult mai puțin decât alte boli, accidente și în niciun caz nu se compară cu cele peste 4 milioane de avorturi făcute (oficial) numai de la începutul acestui an.

Capul pe umeri, credința în suflet și cu Dumnezeu înainte!