Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Episodul 85: Partea a doua a Mesajului doctorilor români împotriva legii vaccinării obligatorii


Doctor Răzvan Ionescu

Aş dori să vorbesc, nu numai în calitate de medic, cât mai ales de simplu cetățean. Legea în discuție ridică  multe semne de întrebare și m-aş opri acum asupra unuia singur. Problema cea mai importantă din punctul meu de vedere este aceea a obligativității unui act medical, oricare ar fi actul medical și indiferent de argumentația adusă pentru obligativitatea sa.

A obliga pe cineva să accepte o intervenție pe care nu şi-o doreşte asupra propriului corp contravine Constituției României, care la articolul 26 stabilește suveranitatea individului în raport cu el însuși. Acest articol spune, citez: „Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăși, dacă nu încalcă drepturile și libertățile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.”

Într-o societate democratică fiecare individ are aceeaşi valoare,  prin urmare nimeni nu poate fi obligat să-şi asume un act pe care nu şi-l doreşte, nici în plan fizic și nici în cel al conștiinței. În concluzie,  vă rugăm să votați în privința legii vaccinării astfel încât să asigurați că orice om va putea dispune liber de trupul și de conştiința sa, fără a suferi hărțuire, discriminare, oprobiu public sau altfel de reforme de coerciție.

Vă rugăm să votați astfel încât să beneficiem cu toții în continuare de libertatea după care am tânjit până în 1989. Vă rugăm să votați cu conştiința că obligativitatea ține de totalitarism și că libertatea se păstrează cu vigilență și o poziție fermă față de orice deviere către dictatură, oricât s-ar încerca justificarea dictaturii, printr-un aparent bine al tuturor. Aşa să ne ajute Dumnezeu.

Doctor Cătălina Teodora Rudencu

Proiectul de lege îngrădește dreptul de exprimare a opiniei personale a medicilor, a asistenților medicali și a farmaciștilor. La articolul 59 din proiectul de lege găsim precizarea că personalul medical sanitar și farmaceutic, indiferent de specialitate, are obligația să furnizeze informații co-recte dovedite ştiințific, legate de vaccinuri și de activitatea de vaccinare.

Comisia pentru sănătate și familie a aprobat o formă ușor nuanțată a acestui articol, încercând să-i îndulcească caracterul vădit coercitiv, dar a păstrat la articolul 71 prevederea conform căreia nerespectarea prevederilor articolului 59 constituie abatere disciplinară gravă, care se sancționează de Colegiul Medicilor din România, de Ordinul asistenților medicali generaliști, al moaşelor și al asistenților medicali din România, de Colegiul Farmaciștilor din România și de Colegiul medicilor Dentiști din România.

În proiectul de lege se dorește ca personalul medical să adopte o poziție de consens privind necesitatea vaccinării obligatorii a întregii populații, și mai mult se prevede și soluția pentru eventualele opinii profesionale contrare spiritului de activitate, adică sancționarea medicilor sau a farmaciștilor respectivi. În contextul coercitiv al proiectului de lege, sintagma informației corecte, dovedită ştiințific, pe care personalul medical este obligat să o furnizeze, lasă loc de interpretare, pentru că ştiința nu şi-a spus ultimul cuvânt în domeniul vaccinării.

Dacă un medic, pe baza experienței clinice personale sau în urma studiului literaturii ştiințifice, ar ridica o problemă legată de siguranța sau de eficacitatea vaccinării sau a  unui vaccin, ar fa-ce-o tocmai în spiritul jurământului lui Hipocrate, din grijă pentru pacient. „Întâi de toate nu face rău.” Acest lucru ar constitui o opinie profesională legitimă pentru un membru al personalului medico-sanitar.

Doctor Mircea Puşcaşu

Cred că acest proiect de lege este unul profund greșit, sănătatea nu vine într-o fiolă. Or acest proiect de lege pune semnul egal între vaccinare și sănătate. Un vaccin, ca orice medicament, pre-supune anumite riscuri, unele mai mici, altele mai mari, toate văzute în prospecte, recunoscute de către producătorii de vaccinuri.

Dacă o mamă refuză vaccinul anti oreion, spre exemplu, pentru copilul ei, face acest lucru ci-tind prospectul, încercând să evite riscul unei encefalite sau al unei boli auto-imune incurabile, prevăzute în prospect.  Această mamă nu doarme nopțile, în momentul în care copilul este bolnav. Iar prevederile acestei legi o consideră pe această mamă infractoare. De aceea acest proiect de lege ar trebui respins, pentru că el nu încalcă doar etica medicală, tratatele naționale și legile în vigoare, acest proiect de lege încalcă natura umană și bunul simț.

Doctor Mihaela Pungan

Sunt medic primar neurolog. Sunt pro vaccinare informată și consimțită. Sunt împotriva vaccinării obligatorii. Pacientul trebuie să fie informat despre beneficiile actului medical, despre reacțiile adverse ale vaccinurilor. În cazul  nostru am remarcat reacții de tipul encefalitelor, policulanevritelor, mielitelor, pe termen scurt dar cu implicații pe termen lung, care au putut duce la boli cronice. Prin urmare, sunt pentru vaccinul informat, consimțit și sunt contra vaccinării obligatorii.

Doctor Mircea Bogdan Matei

Vaccinarea este un act medical. Orice act medical este un proces individual pe care orice medic îl parcurge cu fiecare pacient în parte, pentru că fiecare pacient are particularitățile lui. Pacientul investește medicul și actul medical al vaccinării cu o anume încredere și cu anumite aşteptări. Dacă vaccinarea devine obligatorie prin lege, tot acest proces v-a dispărea.

Vaccinarea se transformă dintr-un act medical într-un act administrativ. Medicul va fi obligat prin lege să administreze vaccinuri unui pacient, la rândul lui acela va fi obligat să le primească. Încrederea care trebuie să fie în între medic și pacient va dispărea.

Văzând că nu găsește un partener de dialog în medicul său, și pacientul își va părăsi medicul, va recurge la alte mijloace de informare și va lua decizii în consecință. Vă aduc aminte că România  este țară semnatară a Convenției de la Oviedo, prin care se respectă drepturile pacienților în domeniul bio-medical.

Doctor Anca Nițulescu 

Proiectul de lege prevede vaccinarea  obligatorie a personalului medical, cu un număr necunoscut de vaccinuri, lăsând practic deschisă probabilitatea condiționării exercitării profesiei medicale de statusul vaccinal. La articolul 13, litera C din proiectul de lege, se precizează că vaccinarea pentru personalul medical va fi obligatorie.

Nu se precizează anume însă ce vaccinuri, câte și cu ce frecvență vor fi administrate personalului medical, lăsând practic deschisă posibilitatea ca această listă să fie îmbogățită continuu, cu noi vaccinuri. Din păcate având în vedere experiența din alte țări, există riscul ca angajarea și menține-rea în profesie a personalului medical, să fie condiționată de administrarea vaccinurilor obligatorii.

Varianta pdf a acestui video transcris:

Mesaj al medicilor romani impotriva vaccinarii obligatorii

Redacția