Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Cine este Cerberul cel Mare al ereticilor ecumeniștilor de astăzi?

Întru cinstea Sfântului Apostol Iuda, ruda Domnului și spre slava Sfintei Ortodoxii a Sfinților Părinți, pe care să nu o lăsăm a fi călcată în picioare de slugile ecumeniste ale lui antihrist!

Link: https://www.bibliaortodoxa.ro/noul-testament/44/Iuda

La poarta iadului, unde sunt așteptați toți ereticii nepocăiți, nu merge cu:

„cuțu, cuțu, na Grivei…”

„… În vremea de pe urmă vor fi batjocoritori, umblând potrivit cu poftele lor nelegiuite. Aceştia sunt cei ce fac dezbinări

Dar voi, iubiţilor, zidiţi-vă pe voi înşivă, întru a voastră prea sfântă credinţă, rugându-vă în Duhul Sfânt.” (Iuda, versetele 18-20)

Redacția