Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Pentru o școală normală…

Am primit acest mail:

Cerere de înscriere sau retragere din unitatea de invatamant pentru anul 2020-2021 l

Pentru ca de multe ori am vizitat site-ul dvs si am copiat documentația anti-Covid , pentru a da și altora , m-am gandit sa va aduc la cunostinta soluția pe care deja o am pus-o in practica ca o forma de apărare a copiilor noștri în fața măsurilor criminale anti-Covid la adresa copiilor României. Incepand de saptamana trecută, pentru a fi depuse  la secretariatul școlilor de care părinți , tutore sau chiar de elevii in casa, distribuim  invatatorilor, dirigintilor, profesorilor părinților si elevilor  atente – cu condiția sa fie de buna credințe pe care o verificam prin întrebări (sunteți de acord cu măsurile luate de guvern contra Covid ?), si evităm intenționat conducerea școlilor, inspectoratul, si directorii, pentru ca ei sunt dușmani nostri care executa orbește odine politice primite de sus, fără nicio milă , fără  sa le pese.
Cu prețuire,
Mihai Cristian – Craiova
Cerere de înscriere sau de retragere din unitatea de învățământ pentru anul școlar 2020-2021
Cerere de înscriere sau de retragere (valabile fiecare, după caz) din unitatea de învățământ cu numărul: ….și numele:………………..  ……………….din orașul (comuna) ……………., pentru anul școlar 2020-2021, a elevului(ei):………………………………. clasa:……

Subsemnatul (a)…………………………………………………… domiciliat (ă) în orașul (comuna)……………….., județul……………………., cu adresa locuinței…………. ………………………………………………… în calitate de părinte, tată:………………… mamă:……………………….., după caz tutore și adresa tutorelui……………………… ……………………………………………………. al elevului(ei)………………………………
care dorește să participe la începerea anului școlar  2020-2021 ca viitor învățăcel în unitatea dumneavoastră de învățământ cu numele și adresa: ……………………………………………………….. ……………………………………
în clasa………. seria :……………. specializarea:……………………………………………
Vă solicităm ca în urma răspunsului oferit nouă: părinți sau după caz tutore, asumat în scris de către unitatea de învățământ către care înaintăm cererea, pe baza analizei efectuată de conducerea unității de învățământ a condițiilor și criteriilor pe care vi le impunem și le formulăm mai jos, să considerați ca înscris sau retras, pentru anul școlar 2020-2021 a copilului nostru în / din cadrul unității de învățământ pe care o reprezentați; în măsura în care acceptați (având ca efect înscrierea) toate condițiile sau respingeți fie și una dintre cele 5 (cinci) condițiile (având ca efect retragerea) cerute prin prezentul act, de către noi, pentru copiii noștri, avuți în grijă de la Iisus Hristos – Dumnezeu și Om – Cap al Sfintei Biserici Ortodoxe, Căruia ne supunem și slujim și care a spus „Iisus, văzând, S-a mâhnit şi le-a zis: Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu. Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea.” (Marcu 10, 14-15)
Condițiile – criterii cerute imperativ și absolut:
1. Exercitarea fără purtarea măști la gură în interiorul clădirilor unităților de învățământ  a actualilor și viitorilor învățăcei cât și a tuturor cadrelor de învățământ, considerând ca modelul rău dat copiilor este cheia de boltă a eșecului educațional al generațiilor viitoare, pe care nu le vrem compromise.
2.Exercitarea fără scanare ca triaj la intrare, la ieșire sau în tot timpul afectat perioadei de  învățământ,  tuturor implicați ce se găsesc în aria unității școlare.
3.Exercitarea fără testare și fără distanțare fizică, fie cu RT PCR, fie alte teste medicale în tot timpul afectat perioadei de învățământ, în aria unității școlare.
4. Exercitarea fără școală digitală, online, la nicio materie, disciplină.
5. Exercitarea fără vaccinarea obligatorie în incinta unităților de învățământ.
Această cerere se va întocmi în două sau trei (după caz) exemplare originale, urmând a primi număr de înregistrare cu semnătura și stampila unității de învățământ, ca semn al valabilității prezentei cereri într-o instanță de judecată:
1. Primul exemplar aparține unității de învățământ , data, număr de înregistrare, semnătura, stampila:…………………………………………………..
2. Al doilea exemplar (în copie originală ), părintele – tată, nume și prenume, data, semnătura :……………………………………………………………………………..
3. Al treilea exemplar (în copie originală ), părintele – mamă, nume și prenume, data, semnătura :………………………………………………………………………….
4. Al doilea exemplar secund după caz tutorelui (în copie originală), nume și prenume, dată, semnătura:……………………………………………………………….
5. Al treilea exemplar secund după caz elevului (în copie originală) orfan sau cu unul sau ambii părinți absenți cu specificația motivului absenței, nume și prenume, data, semnătura, vârsta…………………………………………………………
Vă mulțumim
Domnului director și conducerii unității de învățământ:……………………………..

Se completează după caz și se trimite școlii respective.
Aveți atașat în format pdf acest tip de cerere și mai jos:
Pentru cine vrea să o mai modifice, varianta word:
Notă: nu știm exact cât de viabilă este această cerere, ne-am făcut însă datoria și am corectat nițel la ea gramatical și v-o oferim. Faceți cum vă luminează conștiința.
Redacția

Aș vrea să mă iubească ceilalți oameni…

Odată m-a întrebat cineva:
– Ce vrei tu de la viața ta?
– Vreau ca ceilalți oameni să mă iubească, am răspuns; pe atunci nu știam…
Anii au trecut și din nou m-a întrebat acel om:
– Ai reușit să îi faci pe ceilalți să te iubească?
– Nu știu, am răspuns. Este greu să te iubească cineva pentru ceea ce ești. Toți te iubesc pentru ceea ce PARI A FI…!