Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Trei giganți ai antropologiei ortodoxe

Sfântul Vasile cel Mare: Părintele Sfinților Părinți, un mare om, cu noblețe ascetică, model de pedagog, milostiv și iubitor de oameni, până la cea mai mare jertfă de sine, acuzator al bogăției și al luxului, clopot al teologiei, dreptar al Tradiției ortodoxe patristice, slujitor asemenea îngerilor și profet de Dumnezeu inspirat al revelațiilor dumnezeiești, icoană vie a Evangheliei lui Hristos, al doilea Iacob, fratele Domnului și al doilea Moise, al harului Noului Testament.

Sfântul Grigorie Teologul: plin de sensibilitate și de nezdruncinat în același timp, poet și isihast și apărător plin de sârguință al Ortodoxiei și Părinte al Bisericii aflată în încercări; vultur al teologiei, care zboară la mari înălțimi, vas viu și plin al Duhului Sfânt, icoană vie a Păcii lui Dumnezeu, canon sau dreptar al Bisericii și al doilea Evanghelist Ioan, cel iubit de Iisus.

Sfântul Ioan Gură de Aur: gigantul lipsit de orice compromis, iubitorul de nevoință și stâlpul de nezdruncinat al Bisericii, învățătorul credincioșilor și mustrătorul celor nelegiuiți, al doilea Înaintemergător și apărător al celor nedreptățiți, părintele celor simpli și îndurerați, dreptarul înfrânării și izvorul iubirii fără limită pentru oameni, râul de aur al interpretării textelor evanghelice, noul Pavel, al treisprezecelea Apostol al lui Iisus Hristos!

Sursa – http://trelogiannis.blogspot.com/2021/01/blog-post_689.html

traducere din limba greacă de

pr. Ciprian Staicu