Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Surparea visarionismului: oricine înlocuiește pe Hristos, ca Centru al vieții duhovnicești, cu oricare alt om, ESTE UN IDOLATRU

Recomandăm acest articol:

Mișcarea Visarionistă și Oastea Domnului

Notă: este clar că visarioniștii – dintre care unii s-au îngrădit de hotărârile Sinodului din Creta (iunie, 2016) – sunt un cal troian (această mișcare este o IDOLATRIE cu accente schismatice clare și cu învățături blasfemiatoare la adresa Sfintei Scripturi și a Tradiției Sfinților Părinți) și că este nevoie de următoarele:

a) să se lepede public de idolul lor, taica părinte, care nu a fost altceva decât un înșelat plin de sine, care și-a crescut ucenicii nu în dragoste de Hristos, ci în adularea lui Visarion, ca nou mesia, apostol și alte abureli sectare;

b) să dea focului toate materialele sectare visarioniste care le-au umplut bibliotecile și pereții caselor lor și să fie supuși unei mărturisiri de credință ortodoxă, alături de Taina Mirungerii pentru cei care se întorc la Ortodoxie după peregrinarea prin diverse înșelări (desigur, dacă vor să fie ortodocși);

c) se cuvine întreruperea comuniunii ortodoxe cu orice visarioniști nepocăiți, dar și cu preoții care s-au îngrădit de erezie, dar vor stărui în tăcere – ca al treilea fel de ateism (conform Sfântului Grigorie Palama) – și în spovedirea și împărtășirea unor idolatri precum sunt visarioniștii în special și ostașii domnului în general;

d) în acest sens mă rog Domnului Hristos să îl lumineze pe părintele Ghervasie, în așa fel încât să pună început bun și să săvârșească cele cuvenite pentru a-i ajuta pe cei care au stat ani de zile în înșelare, deși s-au aflat sub răspunderea lui ca duhovnic al lor, folosind acum sabia cuvântului Duhului pentru despărțirea adevărului de înșelare și pentru recuperarea celor înșelați;

e) ne rugăm pentru ca părintele Andrei să reușească să îi convingă pe visarioniști de înșelarea lor și suntem într-un gând cu părintele Florin, care i-a înfruntat pe visarioniști pe față, atrăgându-și oprobriul acestora, dar primind cunună de mărturisitor de la Domnul Hristos (alături de toți cei care se opun acestei mișcări idolatre).

NU NE-AM ÎNGRĂDIT DE PANEREZIA ECUMENISTĂ PENTRU A AJUNGE APOI IDOLATRI, CI PENTRU A FI ȘI A RĂMÂNE ORTODOCȘI!

pr. Ciprian și obștea ortodoxă