Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Cuvânt de mângâiere

Sfântul Nectarie, mitropolitul Pentapolisului:

„Mult-milostivul Dumnezeu vrea fericirea noastră a tuturor și în viața aceasta, precum și în cea viitoare. De aceea El a întemeiat Sfânta Lui Biserică, pentru ca să ne curățească de păcat, să ne sfințească, să ne împace cu El Însuși, să ne dăruiască binecuvântările cerului.”

Din patericul mirenilor:

„În robia întunecată și amenințătoare care ne sugrumă de pretutindeni este o mângâiere faptul că unii, foarte puțini, nebuni pentru Hristos, îngenunchează în fiecare noapte și devin Lumină, sunt cuprinși de Foc și topesc gheața inimilor noastre, varsă lacrimi nesfârșite și ne spală și ne izbăvesc de Mânia dumnezeiască…”

Redacția