Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Sufletul nostru nu ni-l pot lua cu forța

Zis-a Avva: Frica de moarte este principala cauză pentru temerile și angoasa noastră. Pentru celelalte cauza este egoismul nostru.
Vedeți cum mas-media cultivă această frică, pentru ca să ne aibă mereu la mâna lor.
Omul înfricoșat caută peste tot să se sprijine de ceva și să devină rob, ca să simtă o anumită siguranță.
Să nu facem hatârul mass-mediei, ci să nu uităm că Hristos cu moartea pe moarte a călcat.
Cele ce ne așteaptă după moartea noastră (dacă am trăit în Hristos – n.trad.) sunt minunate și mai presus de orice închipuire.
Să răspundem la groaza de moarte, pe care mass-media ne-o oferă, cu:
a) iubire (într-o lume lipsită de iubire și care cultivă ura);
b) credință (într-o lume raționalistă și atee);
c) prietenie (într-o societate neprietenoasă);
d) bucurie (într-o situație deznădăjduită).
Nu pot să ne ia cu forța sufletele noastre.
Sursa – http://trelogiannis.blogspot.com/2021/06/blog-post_394.html
traducere din limba greacă de
pr. Ciprian Staicu