Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

După mult sfat chiar și greșelile se mai îndreaptă

Azi am vorbit la telefon cu părintele Sava. A ajuns cu bine înapoi la Atena. Am abordat subiectul Botezului ortodox, plecând de la gândurile de mai jos:

„Hristos S-a înălțat!

Zilele acestea m-am gândit mult la cele discutate la sinaxă și propun următorul lucru:

Expresia cu „împlinirea (completarea)” Botezului nu cred că este potrivită.

Avem următoarele elemente:

1) Preoție validă a celui care a făcut din păcate slujba Botezului cuiva prin stropire sau turnare. Preoție validă înseamnă că Se pogoară Duhul Sfânt și sfințește apa, deci se face aghiazmă.

2) Faptul ca respectivul cleric nu botează, adică nu afundă pe candidatul la botez de trei ori este greșeala lui impardonabilă, pasibilă de pedeapsa caterisirii. Însă explicația din Pidalion la Canonul 50 Apostolic spune clar că dacă nu l-a afundat de trei ori, acea lucrare nu poate fi numită cu adevărat Botez. De ce? Pentru că botez = vaptizo = a cufunda cu totul.

3) Deci, cu toate că acel cleric are preoție validă, omul venit la botez nu are parte de întreita afundare în aghiazmă.

4) Așadar, nu vorbim de Taine invalide, nici de rebotezare, nici de împlinire a Botezului, ci vorbim de unul și unicul Botez adevărat, care are loc prin întreita afundare, nu prin Mirungere sau prin altceva. Deci trebuie să ne ferim a numi „împlinire” ceea ce trebuie făcut de fapt. Desigur, o explicație mult mai bună poate și trebuie dată de un sinod ortodox, pe noi ne depășește.

Eu am șters comunicatul de pe site, din frică de Dumnezeu. Aștept schimbarea lui, cu pace și cu răbdare, fără a acuza pe nimeni de vreo rea intenție.

Propun sa fie schimbat paragraful 2 din Comunicat cu următoarele (care pot fi desigur încă discutate, eu doar propun), pe care le-am trimis și părinților care au mail, în nădejdea că vor transmite mai departe tuturor:

Cei care au venit la un cleric (episcop sau preot) al Bisericii Ortodoxe Române, pentru a fi botezați, în pruncie sau la maturitate, însă au avut parte doar de stropire sau turnare, NU au fost afundați în aghiazmă de trei ori, în pofida faptului că respectivul cleric avea preoție validă (adică prin rugăciunea lui – epicleza – S-a pogorât Duhul Sfânt și a sfințit apa pentru Botez).

Nu există împlinire sau completare sau desăvârșire a Botezului ortodox, nicăieri în Pidalion nu scrie asa ceva (Botezul nu are o parte făcută și una de completat, ci este simplu și unic).

Prin urmare pe cei menționați mai sus (care au avut parte doar de stropire sau turnare) noi, preoții ortodocși, îngrădiți de panerezia ecumenistă, cu adevărat îi botezăm (nu rebotezăm) prin întreita afundare, cum am primit de la Sfinții Apostoli și de la Sfinții Părinți, fără a considera niciun moment că ceea ce săvârșim este o rebotezare, ci doar vrând să facem ceea ce este bine, adică așa cum noi înșine am făcut întotdeauna când am botezat ortodox pe cineva.”

Am scris acest articol cu binecuvântarea duhovnicului, dând glas conștiinței și nădăjduind a nu greși. Iar dacă am greșit cu ceva și nu am zis bine, voi schimba. Hristos știe că nu vrem nimic rău, ci vrem cu dragoste să Îi slujim cum se cuvine.

pr. Ciprian Staicu