Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Înșelări sunt multe, Adevărul este unul singur

Recomandăm acest articol:

Gravele înșelări răspândite de Pr. Ioan de la Rarău

Adaug la cele de mai sus și următoarele (aplicabile acolo unde este cazul, chiar dacă este vorba de preoți care au întrerupt pomenirea ereticilor):

1. Este înșelare a trimite pe credincioși să îi dezlege un episcop de păcate, chipurile pentru că nu îi poate dezlega un preot.

2. Este înșelare a pretinde ca duhovnic ascultare necondiționată și totală.

3. Este înșelare a consluji – ca preot îngrădit – cu altul care nu este îngrădit sau cu unul care pretinde că s-a îngrădit, dar trimite pe credincioși la slujbele ecumeniștilor.

4. Este înșelare a îngădui idolatrizarea proprie, în calitate de duhovnic.

5. Este înșelare a interzice credincioșilor să citească sau să întrebe cele legate de mântuire.

6. Este înșelare a amenința credincioșii cu canoane grele, numai pentru a-i ține în „ascultare” oarbă, surdă, mută, chioară, șchioapă și ciungă.

7. Este înșelare a se considera un duhovnic ca urmaș al unui alt mare duhovnic. Nu există urmași în sensul acesta, ci doar slugi binecredincioase sau netrebnice ale lui Hristos.

8. Este înșelare a recomanda ascultarea audio sau video a Sfintei Liturghii. De atâta tehnologie vor ajunge astfel de înșelați și înșelători vedete și fani, nu creștinii sub îndrumarea unui duhovnic ortodox.

9. Este înșelare a se considera cineva suficient de sine sau atotștiutor. Suntem ucenici umili ai Sfinților Părinți și deocamdată ne lipsește și râvna și știința și smerenia și viețuirea lor, deci avem mereu ce învăța de la ei și ce anume să aplicăm în propria noastră viață. Cel mai netrebnic dintre toți sunt eu, dar mă bucur că măcar așa nu am niciun renume bun.

10. Este înșelare a accepta ca să spună credincioșii: „mă duc la slujbă la părintele cutare.” Este o expresie care cochetează cu schisma. Slujba nu este a preotului, ci a Bisericii, harul nu este al preotului, ci al Duhului Sfânt, iar vrednicia nu este vreuna personală, ci ea rezidă în succesiunea apostolică.

Să ne ajute Domnul la tot lucrul bun!

Îmi cer iertare celor cărora le-am greșit, cu voie sau fără voie, și vă urez tuturor post binecuvântat, întru mărturisirea ortodoxă și viețuirea ascetică patristică, sub oblăduirea Preacuratei Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioarei Maria!

pr. Ciprian Staicu

Cărămida

Am crezut că nu văd bine…

Cu ocazia întronizării noului arhiepiscop al Sucevei au sosit la Suceava mai mulți ierarhi, adică toți pseudo-ierarhi eretici ecumeniști. Bun, asta știm…

Iată pozele de pe site-ul basilica: cea de mai sus, completată de una retro:

Iată cărămizile… distanțării sociale? Sau sunt din zidurile distanțării de Adevăr?

Am crezut, la prima vedere, că au căzut cărămizi de pe acoperiș… Apoi, m-am gândit că poate este … o minune și au crescut din pământ… Sau poate au fost puse de o mână vrăjmașă, ca să fie folosite ca… proiectile.

Nu, este doar nivelul de înțelegere a realității manifestat în mintea ereticilor ecumeniști: i-a pălit erezia precum o cărămidă în moalele capului.

În pericopa de azi Hristos spune celor doi orbi, care strigau după El: „Fie vouă după credința voastră!” (Matei 9, 29) Când S-a atins de ochii lor le-a spus aceasta. Și ei s-au făcut bine. Cum să se atingă Hristos de ecumeniști, când ei au transformat Biserica Lui în loc de preamărire a demonului ecumenist? Și Îl întâmpină pe Hristos nu cu pietre, ca odinioară evreii, ci cu cărămizi?

Poza a doua are ca scop să mențină „bunăvoința” oficialilor pentru cei care ascultă toate regulile antihristice, indiferent cum afectează ele pe oameni.

Ce fel de om nou coace ecumenismul?

Unul care nu se mai atinge de sfintele icoane, care nu se mai apropie de alt om, care nu mai este după chipul Domnului, ci și-a pus botniță, despre care orice om cu scaun la cap știe că este la fel de „binefăcătoare” ca și o cărămidă după ceafă.

Tot în Evanghelia de azi se spune că Hristos a vindecat un demonizat. „Și fiind scos demonul, mutul a grăit.” (Matei 9, 33)

Ecumeniștilor, ce demon aveți, de nu mai grăiți decât minciuni prin bărbile acoperite de măști? Cine să vă izbăvească de muțenia prin care transformați Ortodoxia într-o sectă primitoare de antihrist? Vipere fățarnice, farisei nevrednici de chemarea sfântă a preoției, nici voi nu vă mântuiți, dar nici pe alții nu îi lăsați să se mântuiască!

Un adevărat slujitor al lui Hristos ar gândi așa: „Ajută-mă, Hristoase, să merg în rai, ca să nu Te mâhnesc, pentru că este foarte grav ca după câte ai făcut pentru mine să știi că am ajuns în iad.” (Sfântul Paisie Aghioritul) Și era doar un monah, nici măcar preot sau arhiereu.

Ecumeniștii? Osanale, praznice, cântări… iar țara se duce de râpă, nu din cauza virusului săltăreț cu trambulina, ci din pricina trădării dreptei credințe!

Iată cât de bine s-au pregătit antihriștii:

Simulari exercitii si legi care au planificat si au pregatit Covidul

Ce ar spune azi un ucenic adevărat și smerit al Blândului Păstor? Iată sfaturi actuale ale părintelui Iustin Pârvu, Noul Mărturisitor de la Petru Vodă:

Sursa (plus un articol generos): http://romanortodox.info/pr-justin-parvu-proorociri-inca-mai-avem-ierarhi-care-sa-tina-carma-era-anul-2010-dar-va-veni-vremea-cand-nu-vom-mai-putea-sa-ii-pomenim-nici-pe-acestia-si-ne-vom-retrage-in-pesteri/

Să avem parte de rugăciunile sfinției sale!

pr. Ciprian Staicu

Notă: a se considera acest articol drept predica de azi. Iertați!