Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Viața veșnică este o realitate indubitabilă. Slăvit să fie numele Tău, Doamne Mult Milostive!

Pe o insulă din Marea Egee trăia cu ani în urmă un preot foarte evlavios. Sufletul lui era plin de iubire părintească pentru turma lui și mai ales pentru oamenii necăjiți. A venit însă ziua în care a fost și el încercat și a avut mult de suferit.

Fiica lui, o fată minunată, s-a căsătorit cu puțin timp în urmă cu un tânăr gospodar. Deci, a venit timpul să aducă în lume pe primul ei copilaș. În timpul nașterii, însă, ea a murit! S-a dus ca Mucenică să Îl întâlnească pe Creatorul ei, lăsând multă durere în urma ei.

Tatăl preot era și el foarte îndurerat de această despărțire, însă cu credință neclintită a adus rugăciune de slavă lui Dumnezeu pentru toate. Iar iubirea pentru fiica lui și-o exprima prin rugăciuni fierbinți pe care le făcea pentru sufletul ei și prin acte de milostenie de care nu știa nimeni.

Preotul avea un frate, care fusese căpitan de vas, acum veteran, trăind pe uscat pentru restul zilelor lui. Adunase multă avere și acum se bucura de strădaniile lui. Din păcate, însă, era cam necredincios, cu toate că avea o inimă bună.

Serile, când se adunau de obicei la casa primitoare a preotului, alături de alți prieteni, localnici cu inimă bună, care ajutau mereu la treburile bisericii, beau un ceai cald de salvie și stăteau de vorbă. Într-o seară, căpitanul l-a ironizat pe preot și i-a spus:

– Părinte, nu te grăbi cu afirmațiile gratuite, nu există viață veșnică și fiica ta nu vede ce facem și ce spunem noi aici!

Cu blândețe preotul a încercat să îl ajute să renunțe la necredință, pentru că știa că sufletul lui suferea datorită împietririi inimii. El însă nu părea să fie mișcat de cuvintele preotului.

Așadar, într-o noapte preotul a visat-o pe fiica lui. Era înveșmântată în lumină albă, era bucuroasă și i-a spus: „Tată, îți mulțumesc pentru toate: pentru iubirea ta, pentru rugăciunile tale, pentru milosteniile pe care le faci pentru sufletul meu. Te rog, să îi spui unchiului meu (căpitanul) că îi mulțumesc pentru peștele pe care mi l-a trimis!”

Acestea le-a spus zâmbind îngerește și apoi visul s-a stins…

Când s-a trezit dimineața preotul simțea o mare bucurie și emoție. Seara a povestit visul prietenilor lui. Toți au fost impresionați, numai căpitanul se uita cu neîncredere la fratele lui. Însă când acesta i-a spus că nepoata lui îi mulțumește pentru peștele pe care i l-a trimis și că el, preotul, nu poate să înțeleagă cuvintele ei, căpitanul a sărit brusc în picioare. Ochii i s-au umplut de lacrimi și mâinile au început să îi tremure. Buzele lui au mărturisit credința ascunsă a inimii lui:

„Dumnezeul meu!”, a spus el în șoaptă și a început uluit să se uite când în stânga, când în dreapta.

Toți l-au întrebat ce s-a întâmplat. De ce era așa de tulburat? După ce și-a revenit cât de cât, el s-a reașezat pe scaun și lăsându-și lacrimile să curgă pe chipul lui ars de soare a spus cu voce smerită:
– Da, este adevărat, sufletele trăiesc în veșnicie și ne văd! În ziua înmormântării nepoatei mele mă pregăteam să vin la biserică, pentru slujba prohodirii. Eram foarte îndurerat. Părinte, știi cât de mult o iubeam pe fiica ta. Era întotdeauna ca un înger…

În clipa aceea a ajuns la mine un prieten pescar de pe insula noastră, vecin cu mine. Îi spusesem că atunci când prinde pește bun, să îmi aducă și mie și eu îi plătesc cât vrea pe el.

Însă în ziua aceea m-a enervat prezența lui, pentru că avea și o sticlă de băutură agățată de brâu, într-o parte. I-am spus deci cu asprime:

– Astăzi nu vreau pește, nu vreau nimic. Astăzi este înmormântarea nepoatei mele!

Când a auzit, omul a înlemnit și mă privea tăcut. Mi s-a făcut milă de el și i-am spus:

– Uite, îți plătesc peștele, dar dă-l la un sărac, să fie pomană pentru sufletul ei!

Pescarul a luat banii, mi-a urat condoleanțe și a plecat repede. Întâmplarea respectivă nu am spus-o nimănui și chiar uitasem de ea. Însă sufletul nepoatei mele nu a uitat și mi-a trimis mulțumiri, a spus el și și-a șters lacrimile cu dosul mâinii.

Apoi căpitanul a zâmbit dulce, dar atât de dulce! În acest zâmbet preot a văzut zorii de ziuă ai credinței lui înviate. Noaptea necredinței trecuse

„Slăvit să fie numele Tău, Doamne Mult Milostive ”, a șoptit preotul și l-a îmbrățișat cu privirea pe fratele lui…

Sursa – http://trelogiannis.blogspot.com/2019/01/blog-post_865.html

traducere din limba greacă de

pr. Ciprian Staicu

Dialog cu un pustnic: dacă te plictisești la rugăciune

– Gheronda, de multe ori când încep să mă rog, îmi vin în minte o mulțime de treburi pe care le-aș avea de făcut. Ce să fac?

– Nu, fiul meu. Nu trebuie să te oprești atunci din rugăciune. Să îți amintești că prin toate acestea Dumnezeu „testează” dacă într-adevăr avem dispoziție sufletească sinceră spre a ne ruga.

Așadar, dacă te strădui și insiști în rugăciune, Dumnezeu îți vine în ajutor și împrăștie toate greutățile tale de a te ruga.

– Gheronda, de multe ori încep să mă rog și mă plictisesc!

– Fiule, toată această stare este de la diavolul, care se străduie să te omoare duhovnicește. Însă noi nu trebuie să încetăm a ne ruga. Ascultă această istorioară din Pateric:

Era un monah și de fiecare dată când voia să se roage, îl apucau frigurile și febra și îl durea capul.

Iar el zicea în sine: „Uite, sunt bolnav și sunt aproape de moarte. Să mă ridic din pat, așadar, înainte de a muri și să mă rog.”


Deci, cu gândul acesta el se întărea pe sine și se ruga. Și de îndată ce termina rugăciunea, nu mai avea nici febră.

Și tot prin acest gând bun monahul s-a opus mereu ispitei și s-a rugat și astfel a biruit – cu ajutorul lui Dumnezeu – pe satana…

Fiule, acesta este un exemplu bun pentru noi toți…

Sursa – http://trelogiannis.blogspot.com/2019/01/blog-post_500.html

traducere din limba greacă de

pr. Ciprian Staicu

Poezia ortodoxă: „E tainic”

E tainic. Cum rostul în lucruri l-ai pus prin Cuvânt
Cum totul în lume-i sincron, ca și când
Întregul în sine și părțile toate-s
Cuprinse în Tine și totul în toate.
E tainic. Șirag de-ntâmplări petrecute cu tâlc,
Răspuns pentru om, pentru noi, ca și când
Făptura-i chemată prin har să rodească
Sămânța cea bună din ea…și să crească.
E tainic. Potriviri misterioase de fapte
Stau înăbușite sub patimi și moarte,
Ce ochiul de tină ni-l ține orbit
Și cugetu-n beznă ni-l ține robit.
E tainic. În toate-ai ascuns o lucrare
Și toate-au un rost, un folos, fiecare.
Dar omul, în cinste fiind, a căzut,
Lucrarea în faptă să pună n-a vrut.
E tainic. Zidit-ai Tu lumea cu dor
Cu grijă și farmec, în sunet, culori
Și omul căzut ai chemat la lumină
Să guste din pâine, să guste din Tine.
Domnul să binecuvânteze și să ferească de tot răul pe autorul acestor versuri!

Cu atenția spre conștiință și cu gândul la veșnicie…

Întru această zi (18 ianuarie), învăţătură despre Împărăţia Cerurilor

Împărăția Cerurilor, pe care o așteaptă cei ce slujesc lui Dumnezeu, este veșnică și fără de moarte. Pentru ea s-au lepădat ei de lumea aceasta și de toate poftirile ei și nu ni se cade noua să le mai pomenim.

Că, iată, le-am lăsat, pentru porunca lui Dumnezeu, ca să nu iubim cele vremelnice și să pierdem cele veșnice.

Ca nemincinos este cuvântul Celui ce a zis: „Tot cela ce-și va lăsa casa și țarina sau pe tată sau pe mamă sau femeie sau copii sau frați sau surori, însutit va lua, iar în veacul ce va să fie, viața veșnică va moșteni !”

Însă nu este precum unii tâlcuiesc, că acestea le-a zis Domnul doar pentru cei ce în vremea prigonirii au pătimit pentru numele Lui. Căci El nu zice numai pentru aceia, ci despre toți care pentru numele Lui de răutățile lumii acesteia și de toate poftele ei și de toate averile lepădându-se, despre toți aceștia zice că viața veșnică împreună cu Mucenicii vor moșteni.

Și pe toți cei săraci cu duhul și curați cu inima și pe cei blânzi și pe cei ce se tem de El, fericindu-i, Mântuitorul le zice: „A voastră este Împărăția Cerurilor.”

Căci Mucenicii, numai în puțină vreme nevoindu-se, s-au săvârșit, iar cel din viața călugărească, pătimind în toate zilele și în toată vremea pentru Hristos, mucenic se face, dând război nu numai împotriva trupului și a sângelui, ci și împotriva stăpâniilor și a puterilor și a domnitorilor întunericului din lume și împotriva, duhurilor vicleșugului, până la suflarea lui cea mai de pe urmă, arma dumnezeiască având și pătimind el se încununează de la Hristos, Cel ce ne ajută și ne desăvârșește pe noi.

A Căruia este slava acum și pururea și în vecii vecilor ! Amin.