Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Preoții români înfricoșați de ecumeniști, care așteaptă… ce?

O doamnă mi-a scris pe mail următoarele:
”Nu cred că mai putem spera ca alți preoți să se îngrădească. Nu pentru că nu sunt și alții care să aibă curaj. Dar nu mai au tăria să se desprindă. S-au împărtășit prea mult spre osândă!
Avea dreptate fratele Matiu Cosmin, când spunea într-un comentariu legat de ecumenism: atenție, zonă radioactivă!”

Comentariul meu:

”Să se desprindă” se referă la desprinderea de erezie, nu de Biserică. Cei care luptă cu fiara ecumenistă sunt în Biserică, ereticii ecumeniști sunt în afara ei.

Mulți preoți AȘTEAPTĂ… dar satana NU așteaptă, ci lucrează continuu. Mulți au spus că nu vor semna NIMIC eretic. Zilele acestea au ocazia – la Buzău, Cluj etc – să dea examen în fața propriei conștiințe. Să dea Domnul să îl treacă, altfel tăvălugul se va înteți. Și ei vor fi victimele.

Mulți ne denigrează că suntem puțini cei care am întrerupt pomenirea, iar la cei ”caterisiți” se raportează ca la niște lepre. Slavă Domnului, că ne-a făcut parte de Cruce! Atâta fericire, libertate și slujire sfântă nu am simțit niciodată până acum! Și dorim aceasta întregului cler bisericesc și poporului nostru, de la vlădică până la opincă.

Să ne rugăm pentru ierarhii români, pentru preoții români, pentru preotesele acestor părinți, pentru diaconi și soțiile lor, pentru monahii și monahiile acestui neam, pentru mirenii români!

Asta nu e viață creștină: să trăiești în erezie, să te împărtășești spre osândă. Să nu fie!

Doamne, ai milă de neamul acesta, pentru rugăciunile

milioanelor de SFINȚI ROMÂNI !

 

pr. Ciprian Staicu