Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Duhul conlucrării inter-ortodoxe în mărturisirea patristică

Preluăm de pe mail, după ce am pus și la rubrica de comentarii:

1. Sârbii au tradus și publicat scrisoarea deschisă a lui Gheron Sava către ÎPS Longhin de Bănceni:

Када со обљутави-како се разводнило исповедништво архиепископа Лонгина

2. „Blagosloviți, dragă Părinte Ciprian-Ioan!
Vă mulțumim pentru articolul sfinției voastre:

http://prieteniisfantuluiefrem.ro/2018/02/07/raspunsul-lui-gheron-sava-lavriotul-catre-arhiepiscopul-longhin-de-banceni-referitor-la-acuzatiile-pe-care-acesta-le-face-la-adresa-lui/
Astăzi el a apărut și în limba rusă:

http://www.odigitria.by/2018/02/08/otkrytoe-pismo-gerondy-savvy-lavriota-arxiepiskopu-longinu-i-xristoimenitym-lyudyam/

și

http://вестник-верных.рф/mat/svrus/ochishenieoteresei/2067-otkrytoe-pismo-gerondy-savvy-lavriota-arhiepiskopu-longinu-i-hristoimenitym-lyudyam.html

Închinăciuni Părintelui Sava!
Zinaida”

 

Notă: unii care umblă prin țări străine să facă adepți – este și de așteptat să caute părtași la erezia părtășiei la erezie – să ia aminte că Dumnezeu este mai presus de toți. Vor conlucrare panortodoxă, așa cum se laudă ei, fără temei, la tot pasul? Ei nu au așa ceva, căci legea lucrării lor este, deocamdată, calomnia.

Iată cum frații noștri ne cer ei să traducă aceste cuvinte nemăsluite, patristice, adevărate, fără să îi intereseze altceva decât Ortodoxia Sfinților Părinți.

Noi ne bucurăm și îi apreciem pe părinții athoniți pentru jertfa pe care o fac, în timp ce alții îi vor cât mai departe, de preferință deloc. Calea ortodoxă împotriva panereziei ecumeniste de urmat este cea a părinților athoniți, pornită din smerenie, rugăciune și studiu îndelung patristic și concretizată în lucrare misionară lipsită de invective, calomnii și alte manifestări lipsite de demnitate.

Partea cea mai frumoasă este că eu nu o cunosc personal pe doamna Zinaida, nici pe doamna Sanja din Serbia, dar același Duh Sfânt ne unește pe toți, în simplitatea mărturisirii ortodoxe, spre slava lui Hristos și a Bisericii Sale.

 

Gheron Sava Lavriotul (din partea părinților athoniți)

și pr. Ciprian Staicu (din partea redacției)

 

PS – ambele mailuri au venit în această seară, la câteva minute unul după altul, fără ca expeditorii lor să se cunoască sau să știe unul de lucrarea celuilalt. Iată cum ne bucură Dumnezeu, după ce am fost nu numai calomniați ca masoni, ci și acuzați de erezie. Sănătate și mântuire surorii Sanja și doamnei Zinaida.

PS 2: răspunsul meu la acuzațiile de erezie prezbiteriană este acesta (cu tot respectul omenesc față de pr. Teodor Zisis și față de vlădica Longhin):

 

Mărturisire de credință ortodoxă

împotriva ereziei părtășiei la erezie

 

1. Preoții care s-au îngrădit de erezia ecumenistă așteaptă cu nerăbdare ca și ierarhii să se îngrădească de ereziarhii de care acum ascultă și cu care sunt în comuniune (ÎNGRĂDIRE înseamnă un singur lucru, care cuprinde două aspecte esențiale: întreruperea pomenirii numelui lor și încetarea oricărei comuniuni bisericești cu aceștia).

2. Orice arhiereu a cărui pomenire a fost încetată va fi pomenit din nou de îndată ce el însuși se îngrădește de mai-marii lui eretici ecumeniști.

3. Eu, robul lui Dumnezeu, preotul Ciprian, nu am fost căzut în panerezia ecumenistă nici măcar o clipă, întrerupând pomenirea ierarhului meu eparhiot în ziua în care acesta „a luat act” de hotărârile din Creta. În aceeași situație se află și Gheron Sava Lavriotul, care a întrerupt pomenirea patriarhului Bartolomeu imediat după Sinodul din Creta. Nici unul, nici celălalt nu suntem și nu vom fi vreodată masoni sau agenții cuiva. Așa că, slavă Domnului, ne-am păstrat curați ca lacrima de erezia ecumenistă. Părintele Teodor Zisis a declarat în scrisoarea de întrerupere a pomenirii mitropolitului Antim al Tesalonicului că dacă l-ar mai pomeni ar continua să fie eretic, ca și el. Deci pr. Teodor a recunoscut că atâta vreme cât l-a pomenit pe mitropolitul Antim, a fost și el eretic, prin actul pomenirii. Apoi s-a îngrădit dar, culmea, mai mult de șase luni, nu a slujit, adică a oprit nu pomenirea, ci LITURGHIA. Asta l-a costat acrivia de care a dat dovadă 40 de ani, ajungând apoi să se îndreptățească, spunând că părtașii la erezie nu sunt eretici. Dar și el, părtaș la erezie după propria declarație scrisă, semnată și depusă la Mitropolia Tesalonicului, a declarat că a fost eretic, pomenind pe eretic.

4. Concluzia: să nu ne ascundem după deget: nu există vreo erezie prezbiterianistă între preoții ortodocși îngrădiți de erezie, însă există clar EREZIA PĂRTĂȘIEI LA EREZIE, ale cărei victime sunt toți cei care o propovăduiesc. Iar dovada că această părtășie este EREZIE este că roadele ei au fost și sunt zero (nimeni nu s-a lepădat de erezie pe această cale), iar erezia ecumenistă înaintează nestingherită.

5. Singura erezie care întrece ecumenismul este PĂRTĂȘIA LA EREZIE ! Din fericire, de ea se pot lepăda promotorii lor ducând lupta ADEVĂRATĂ cu erezia, după modelul clar și unic al Sfinților Părinți.

 

Cu frică de Dumnezeu și întru dragoste de Adevăr,

pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu