Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Sfântul Simeon Noul Teolog: „Trebuie să ne străduim cât mai mult pentru ca mintea noastră să fie sfințită de către Hristos…”

„Trebuie să ne străduim cât putem pentru ca mintea noastră să fie sfințită de Hristos, ca ea să primească harul Sfântului Duh. Căci pentru ca noi să ne putem sfinți, Hristos-Dumnezeu S-a făcut Om, pentru aceasta El S-a răstignit, a murit și a înviat.

Iar sfințirea minții noastre aceasta este: sfințirea sufletului pe care el o primește în această viață, pentru ca apoi să se învrednicească să primească harul dumnezeiesc și învierea cea mai presus de fire în viața viitoare și trupurile sufletelor care s-au învrednicit să învieze (să rămână vii, prin har – n.trad.) aici, în această viață.

Așadar, trebuie mai întâi să ne curățim mintea, să stea atentă atunci când se roagă, când citește, când este învățată cuvintele dumnezeiești. Iar dacă nu ne vom îndrepta și curăți mintea, toate celelalte le facem în zadar și sufletul nostru nu va progresa niciodată duhovnicește.”

(Sfântul Simeon Noul Teolog,

Operele găsite, Cuvântul al IX-lea, p. 64)

 

Sursa – http://trelogiannis.blogspot.ro/2018/02/blog-post_187.html

 

traducere din limba greacă de

pr. Ciprian Staicu