Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

„Arta mateită” a anatematizării de sine. De ce mitropolitul Serafim de Pireu nu a mai rostit anatemele împotriva panereziei ecumenismului în Duminica Ortodoxiei din anul 2012?

În vremuri de prigoană a Ortodoxiei, Duminica Ortodoxiei este un moment mult așteptat, care aduce aminte celor drept-credincioși că Hristos ÎNTOTDEAUNA biruie.

Rostul anatemelor este îngrădirea Bisericii de ereziile care duc – TOATE – la moarte sufletească și la iad veșnic, deci nu trebuie să facem nici un compromis cu ele.

Ne-am întrebat cu toții ce s-a întâmplat în Mitropolia de Pireu acum 8 zile, în Duminica Ortodoxiei, dacă cel supranumit „Leul” de la Pireu, adică mitropolitul Serafim, și-a făcut datoria de ierarh ortodox și a anathematizat, alături de toate ereziile, și Sinodul tâlhăresc din Creta, cea mai mârșavă lovitură din interiorul Ortodoxiei dată împotriva acesteia, în nădejdea surpării ei.

Din articolul postat la adresa (https://paterikiparadosi.blogspot.ro/2018/03/blog-post_75.html) am aflat cum stă situația în Mitropolia de Pireu. Redăm în traducere fragmente esențiale din text (în originalul grecesc articolul poartă titlul: „Lucruri ciudate și ilare în Mitropolia de Pireu și fariseism fără limite”):

„Pentru că mitropolitul Serafim a încetat din anul 2012 să citească anatemele împotriva ecumenismului, temându-se că își va pierde tronul episcopal din pricina patriarhului Bartolomeu, însă vrând să păstreze pentru o manipulare în viitor titlul de anti-ecumenist, a dat o „binecuvântare” neobișnuită, ca anul acesta (2018) aceste anateme să le citească câțiva preoți din cadrul Mitropoliei de Pireu: Anghelos Anghelakopoulos și Matei Vulcănescu!

(în imaginea de sus este portretul pe care mitropolitul Serafim i l-a trimis ereziarhului Bartolomeu, prin doi colaboratori ai mitropoliei de Pireu, iar în cea de jos este același mitropolit închinându-se și sărutându-i mâna ereziarhului, spre înduplecare – adică implorând să rămână în „relații bune”)

Astfel, în Duminica Ortodoxiei, cei care nu s-au îngrădit de erezie, dar… merg alături de părinții care s-au îngrădit, Teodor Zisis și Nicolae Manolis, au condamnat anul acesta și au anatematizat C.M.B. (Consiliul Mondial al Bisericilor), de care ei însă aparțin prin mitropolitul lor Serafim și prin Sinodul Bisericii Ortodoxie a Greciei, care face parte din C.M.B.

De asemenea, cei doi părinți – Anghelos și Matei – i-au anatematizat și pe mulți alții, printre care și pe penticostali și pe arhiepiscopul Justin Welby al anglicanilor și „pe cei care sunt în comuniune cu ei”, în vreme ce și aceștia (cei doi părinți) aparțin în mod organic de C.M.B., împreună cu protestanții pe care i-au anatematizat.

I-au condamnat pe cei care predică și învață „teologia post-patristică”, în vreme ce mitropolitul lor Serafim l-a premiat pe conducătorul acestei „teologii”, adică pe mitropolitul Ignatie de Dimitriada (Volos), căruia îi permite din când în când să slujească în mitropolia de Pireu!

Cei doi părinți i-au anatematizat pe cei care se roagă împreună cu ereticii, în vreme ce cu toți aceștia (de exemplu mitropolitul Hrisostom de Messinias, mare ecumenist) mitropolitul Serafim slujește împreună și conlucrează în „Sfântul Sinod”!

Au anatematizat chiar și textele neortodoxe de la Toronto, Balamand, Chambesy, Porto Alegre și Pusan, însă NU și pe cei care le-au semnat, pentru că cu cei care le-au semnat, mitropolitul Serafim se împărtășește cu „frățească dragoste” și bucuros.

Acum nu mai rămâne nimic altceva de făcut decât ca mitropolitul lor să îi pedepsească cu asprime, pentru că … în cunoștință de cauză l-au expus oprobriului public.”

 

traducere din limba greacă de

pr. Ciprian Staicu

 

Notă 1 – acești neo-ecumeniștii sunt cu mult mai periculoși decât cei pe care îi știm deja, pentru că ei practică o metodă pe care am numi-o… „metoda Creta … la nesfârșit.” (adică încercarea de surpare dinlăuntru a luptei cu erezia). Acum, o spunem cu multă părere de rău și cu compasiune, avem în „peisajul” actual se pare o nouă categorie: cei anatematizați de ei înșiși, care luptă pentru dreapta credință (sic).

 

Nota 2 – în articolul de la adresa (https://paterikiparadosi.blogspot.ro/2018/03/blog-post_95.html#more) se spune că chiar și site-ul Fanarul – un site ecumenist 100% – la adresa (http://fanarion.blogspot.ro/2018/03/blog-post_3.html) îi ia în râs pe cei doi preoți „anti-ecumeniști” (de fapt ipocrizia lor), pentru că au anatematizat pe cei de care aparțin și de ale căror învățături (erezii spunem noi – n.n.) nu se îngrădesc. Se adeveresc aici cuvintele Sfântului Vasile cel Mare că din cauza noastră râd ereticii de noi.

Nota 3 – publicăm în traducere și câteva cuvinte trimise pe mail de Gheron Sava Lavriotul, căruia îi mulțumim:

„Toți Sfinții ne învață că trebuie să întrerupem comuniunea bisericească cu ereticii și cu cei care sunt în comuniune cu ei pentru că:

a) erezia este o boală contagioasă înfiorătoare și fără vindecare;

b) comuniunea cu erezia ne face să ne pierdem mântuirea;

c) turma Bisericii trebuie să fie apărată de erezie. Adică, atunci când ereticii sunt izolați prin întreruperea comuniunii bisericești, ei își pierd puterea și influența, numărul lor scade până când în final ei vor fi condamnați în mod sinodal.

Astăzi există unii care se numesc pe ei înșiși anti-ecumeniști, așa cum sunt părinții Teodor Zisis, Matei Vulcănescu, precum și unii episcopi, de genul mitropolitului Serafim de Pireu, care cu toate că numesc ecumenismul panerezie, adică cea mai rea erezie, cu toate că o anatematizează cel puțin pentru a fi văzuți, cu toate că știu ce ne învață Sfinții Părinți și ce trebuie și ei să facă, ei se mărginesc la un război epistolar și la lupte fără jertfă, sunt în comuniune cu cei pe care îi anatematizează!

Și cu toate că i-am văzut anatematizând erezia ecumenismului, cei doi părinți (Anghelos și Matei) nu au înțeles că s-au anatematizat mai întâi de toate pe ei înșiși, pentru că au spus: „Pe eretici și pe cei care sunt în comuniune cu ei, ANATHEMA !(de trei ori)Astfel, în modul acesta părintele Matei l-a anatematizat pe episcopul lui Serafim care este în comuniune cu arhiepiscopul Ieronim al Greciei și s-a anatematizat și pe sine însuși, căci aparține și îl pomenește pe episcopul Serafim! Ce nu pot să înțeleagă acești părinți?

În afară de aceasta, anathema este atributul Sinodului, care o rostește față de ereticii care învață erezia cu capul descoperit (pe față), conform canonului 15 al Sinodului I-II Constantinopol, din vremea Sfântului Fotie cel Mare. Singurul lucru pe care noi trebuie să îl facem este să ne ținem la distanță, prin întreruperea comuniunii noastre cu ei, de ereticii care încă nu au fost condamnați de un sinod; acesta este singurul mod patristic de ferire de întinarea ereziei.

Așadar, pentru că părintele Matei Vulcănescu și cei dimpreună cu el nu pot să facă aceasta, încearcă să se îndreptățească și să apară ca ortodocși, pentru că prin cuvinte sunt împotriva Sinodului din Creta, însă de fapt sunt în comuniune cu cei care îl acceptă.

Cel mai rău lucru este că prin minciuni și calomnii acești părinți denaturează tradiția patristică și ne învață o altă metodă eretică de abordare a ereziei: împreună-mergerea cu aceasta ca iconomie, iar acrivia o numesc extremism. Așadar, toți Sfinții Părinți sunt extremiști și fanatici, pentru că nu au suportat să aibă nici o legătură cu ereticii.

Noi însă preferăm să fim numiți extremiști de către cei care îi hulesc pe Sfinții Părinți și vom urma calea Bisericii lui Hristos. Nădăjduim că va veni momentul în care acești părinți și teologii cu care ei colaborează vor înțelege ce mare tulburare provoacă în rândul oamenilor care vor să stea în fața scaunului de judecată al lui Hristos și să Îi spună cu curaj: Doamne, noi cu toate că suntem păcătoși și vrednici de iad, însă ne-am păstrat credința nefalsificată și întreagă și nu am avut nici o comuniune cu acești eretici și de aceea cerem de la Tine iertarea păcatelor noastre.

Ne rugăm ca toți ortodocșii să fim uniți în fața panereziei ecumenismului și să primim iertarea păcatelor noastre și unirea cu Hristos Cel multdorit. Amin.”

Gheron Sava Lavriotul