Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Greci, sârbi, ruși, români, cretani, elvețieni – ortodocși uniți întru slujirea Mântuitorului Iisus Hristos – gânduri după Sinaxa de la Barajevo (Serbia), din 22 aprilie 2018

Duminică, 22 aprilie 2018, la ora 8 dimineața am ajuns la mănăstirea „Sfântul Justin Popovici” din localitatea Barajevo (la aproximativ 30 km sud de Belgrad). Eu am mers cu doi fii duhovnicești – Cornel și Ștefan, precum și cu dragul meu prieten – Cristian.

Primul monah cu care ne-am întâlnit a fost chiar Gheron Sava Lavriotul, care ajunsese de sâmbătă seara, când a avut o întâlnire cu Preasfințitul Artemie, episcop al Eparhiei de Rașca și Prizen în exil (conform mărturiei-poză de mai sus).

 

Apoi am intrat la slujbă și am stat la strană. Nu am slujit, nici nu am fost invitați să o facem (motivul îl vom arăta în finalul acestui articol). Nici nu ne-am împărtășit cu clericii sârbi – horepiscopi, ieromonahi, preoți, ierodiaconi și diaconi – pentru că am vrut să știm mai întâi dacă sunt cu adevărat în duhul dreptei credințe, fără vreo abatere de la rânduială, am vrut să îi cunoaștem, să purtăm un dialog, să fim uniți în lupta împotriva panereziei ecumeniste, ceea ce s-a și realizat, spre slava lui Dumnezeu.

Părintele Sava a cântat Heruvicul în limba greacă, acompaniat de sârbi și de noi, iar noi, părinții români (părintele Emanuel Oros, ieromonahul Spiridon Roșu, monahul Efrem Prodromitul și subsemnatul) am cântat Axionul Învierii – „Îngerul a strigat”, acompaniați de sârbi și de Gheron Sava.

 

 

Au slujit horespiscopii Maxim (ca protos) și Naum (care a fost și gazdă, iar vlădica Artemie nu a putut veni, fiind foarte bolnav, la pat); au slujit arhimandritul Varnava, protopresbiterul Zeljko, ieromonahul Jakov, preotul Zeljko, preotul Igor, diaconul Victor, ierodiaconul Paladie, ierodiaconul Paisie și diaconul Goran (detalii cunoscute conform știrii apărute la adresa: http://www.eparhija-prizren.org/?p=28400). În timpul Sfintei Liturghii, horepiscopul Maxim a hirotonit pe diaconul Victor Pavlov din Voronezh (Rusia) în treapta de preot, iar pe monahul Dionisie, frate din obștea mănăstirii, l-a hirotonit ierodiacon.

Conform știrii apărute în limba sârbă (la adresa de mai sus, tradusă de doamna Sanja pentru noi în engleză, iar de subsemnatul în dulcele grai românesc): „aproximativ 700 de credincioși au participat la Sfânta Liturghie arhierească, aceștia fiind din Serbia, alături de preoți, monahi și credincioși din Rusia, din Grecia și din România, care potrivit Canonului 15 al Sinodului I-II Constantinopol, au întrerupt comuniunea liturgică cu episcopii, preoții și credincioșii ecumeniști (după cum se vede, nici vorbă în cazul sârbilor să accepte vreo „părtășie nevinovată la erezie”, pe care pun atât de mult accentul neo-ecumeniștii lui Chirilă și ai părintelui Teodor Zisis – n.trad.). Oaspeții din România au fost în număr de aproximativ 50 de persoane.

Astfel, în familia Sfântului Justin Popovici a fost văzută o imagine unică: un episcop sârb în exil, într-o biserică din catacombe, a hirotonit un diacon rus ca preot și un monah sârb ca ierodiacon, în timp ce ortodocșii sârbi, ruși, greci și români au strigat plini de bucurie: „AXIOS! „ (Vrednic este!). Cu adevărat o imagine și un mesaj unic a fost trimis în lumea întreagă. Cine are urechi de auzit, să audă.

Grecii au cântat imnul Heruvic în limba lor, românii au cântat „Îngerul a strigat” în limba lor – aceste două lucruri au servit într-un mod special la întărirea sentimentului de comuniune, de dragoste între frați, de solidaritate în lupta comună pentru puritatea credinței.”

Într-adevăr, noi, cei ce nu am ieșit din Biserică, cei ce nu suntem schismatici și nu schimbăm cu nimic învățătura patristică, pentru că nimic nu este al nostru, iar lupta nu o conducem noi, ci ne supunem Capului Bisericii – Hristos Domnul, mărturisim că atmosfera a fost minunată și lacrimile de recunoștință față de Sfântul Justin Popovici au curs bogat, căci el ne-a adunat aici spre slăvirea lui Dumnezeu Cel în Treime.

A urmat Sinaxa propriu-zisă, care a avut loc afară, sub un cort imens, alături de biserică (spațial vorbind), dar ÎN DUHUL Bisericii (ontologic vorbind). S-a vorbit în limba greacă și în limba sârbă (de mare ajutor a fost tânărul Marko Pejkovic, care a tradus și din greacă în sârbă, dar și viceversa, cu un mare profesionalism), iar părintele Efrem Prodromitul și încă un frate ortodox au tradus în șoaptă pentru românii aflați lângă ei, dintre care unii și-au luat și notițe.

Sinaxa a început cu troparul Paștilor: „Hristos a înviat…”, cântat de 3 ori, câte una în limbile: sârbă, greacă și română, ca toți să fim de la început uniți în slujirea lui Hristos.

Mai întâi au fost câteva cuvinte de salut și de mărturisire a dreptei credințe:

a) Mai întâi a vorbit domnul Gheorghe Vlamakis, președintele Sinaxei Ortodocșilor din Creta (cel acuzat pe nedrept de către un ierarh ecumenist – pomenitor de eretici – că ar fi mason), care a vorbit despre implicarea Asociației pe care o conduce în susținerea luptei antiecumeniste și de sprijinul pe care aceasta l-a oferit și o face în continuare pentru editarea de cărți ortodoxe, organizarea de conferințe și sinaxe, sprijinirea preoților și monahilor prigoniți (eu nu am primit nici un ban de la această Asociație – după cum s-au grăbit unii să arunce cu venin, pentru că mă strădui să îmi câștig, cu mila Domnului, pâinea pentru familie și tot ceea ce fac este spre slava lui Hristos – n.n.);

b) a urmat cuvântul DE FOC al domnului Konstantinos Stefos (un fiu duhovnicesc de-al meu, grec stabilit în Elveția), care a dat citire (iar fratele Marko a tradus) scrisorii pe care în urmă cu doi ani a trimis-o episcopului grec Ieremia al Elveției (care aparține de Patriarhia Ecumenică) și în care aduce 15 argumente că patriarhul ecumenic Bartolomeu este un eretic care a întrecut pe toți ereticii din istoria Bisericii și îl roagă să întrerupă pomenirea lui. Scrisoarea este din partea credincioșilor ortodocși greci din Elveția, iar până în prezent nu a primit nici un răspuns;

c) a urmat cuvântul meu, în care am prezentat pe scurt situația din România, arătând că la noi există trei căi-moduri în mărturisirea împotriva ecumenismului (căi care există și la sârbi, după cum ne-au spus aceștia):

1. Cei care spun că nu mai este har în Biserica Ortodoxă Română – mai exact că doar ei și adepții lor mai sunt membri ai Bisericii, ceilalți fiind căzuți din har, caterisiți, dezbotezați etc, fără vreo judecată sinodală prealabilă – iar în consecință au trecut la schimbarea calendarului și adoptă o metodă de abordare teologică lipsită de orice dialog și consfătuire, spunând că nu mai există sinod, nici nu mai e nevoie de așa ceva, ei se supun direct lui Hristos etc etc (nici nu este de mirare că gândesc așa și inventează astfel de idei, devreme ce aceștia nu reușesc să deslușească niciun rând dintr-o operă patristică în original, cu atât mai puțin să înțeleagă duhul Sfinților Părinți);

2. Adepții „părtășiei la erezie”, care au revenit deja la pomenirea ereticilor ecumeniști (prin slujirea lor la Bănceni cu ÎPS Longhin Jar, pomenitor de eretici), care trimit pe credincioși să se împărtășească și la ecumeniști, adoptând o dragoste fără limite dogmatice, adică un neo-ecumenism girat de „teologia” (nepatristică) lui M. S. Chirilă, sub aripa pr. prof. dr. Teodor Zisis, în care iconomia a devenit lege, iar acrivia au transformat-o în fărădelege, numindu-se pe sine „moderați” și „echilibrați”, iar pe cei care vor a urma Sfinților Părinți, întru acuratețea credinței ortodoxe, numindu-i „fanatici” și „extremiști”, chiar eretici prezbiterieni (dacă noi am participat la o slujbă arhierească cum mai putem fi acuzați că nu mai recunoaștem nici un episcop din lume ca fiind ortodox?! – n.n.);

3. Zeci de părinți din Grecia și România, alături de mii de credincioși, care studiem atent învățătura Sfinților Părinți, învățăm de la Sfinți cum se duce lupta cu erezia și nu venim cu nimic personal, propriu, nou, updatat etc, ci doar ne-am îngrădit de erezie și mărturisim curat credința Bisericii, lăsând pe Dumnezeu să intervină cum și când crede de cuviință pentru condamnarea sinodală panortodoxă sau ecumenică a panereziei ecumeniste.

d) cuvântul lui Gheron Sava Lavriotul a fost o sinteză a omiliei scrise pe care a pregătit-o și care va fi publicată în limbile română și sârbă în curând, din care reținem următoarele idei (pe care cei 700 de oameni prezenți la Sinaxă le-au întâmpinat cu multe șiruri de aplauze aprobatoare):

– trebuie să fim uniți în lupta cu panerezia ecumenistă, această panerezie fiind dușmanul nostru comun;

– s-a terminat cu toate minciunile și calomniile aduse de neo-ecumeniști la adresa celor care duc patristic lupta cu erezia, iar tăcerea plină de bun simț abordată până acum mai ales de către părinții athoniți va fi înlocuită cu o mare Sinaxă la Athena, în data de 12 mai 2018, când teologic se va demonstra lipsa de ortodoxie a ideii invalidității Tainelor (abordată de unii) și a părtășiei la erezie (abordată de alții), precum și a neobligativității respectării Sfintelor Canoane (promovată de pr. prof. Teodor Zisis) și a laxismului trimiterii credincioșilor îngrădiți înapoi între eretici (practicat de același părinte grec, cât și de „ucenicii” lui Chirilă din România);

există o singură categorie mai neortodoxă decât ecumeniștii: cei care trimit pe oamenii îngrădiți de erezie din nou la ecumeniști;

e) horepiscopul Maxim a specificat în cuvântul său că TOȚI cei 17 ierarhi sârbi, care nu au semnat documentul 6 al sinodului tâlhăresc din Creta, deși aveau „cuget ortodox”, în luna mai 2017 au semnat alături de întreaga ierarhie sârbă acceptarea ecumenismului și a hotărârilor cretane, arătând prin fapta trădării lor că „cugetul ortodox” nu este decât un paravan al ereziei, al lașității și al lipsei de iubire față de Hristos;

f) horepiscopul Naum (gazda Sinaxei) a spus că această sinaxă a fost un mic Sinod Ecumenic (în sensul participării la el din toate treptele clericale, precum și a credincioșilor din mai multe țări ortodoxe: Serbia, Rusia, România, Grecia, Creta și Elveția) sau, cel puțin, un prim pas spre acesta, iar realizarea acestei Sinaxe se datorează rugăciunilor Sfântului Justin Popovici, cel mai mare luptător contemporan împotriva panereziei ecumeniste.

 

După servirea prânzului pentru toți cei prezenți, prin purtarea de grijă a Asociației „Femeilor purtătoare de mir” din Barajevo (care au un cor ce a dat răspunsurile la Sfânta Liturghie în trei limbi: sârbă, greacă și română, dar a cântat și pricesne în cele trei limbi), a avut loc încă o sinaxă, doar între clerici, în cadrul căreia s-au lămurit multe probleme și nelămuriri (care poate vor stinge „focul” celor care nu știu decât să arunce cu învinuiri – pe net, prin sms sau în alte moduri – fără să încerce a afla adevărul):

episcopul Artemie – care este doctor în teologie al Universității din Atena, trimis acum câteva zeci de ani acolo la studii de dascălul său, Sfântul Justin Popovici însuși, i-a hirotonit pe cei doi horepiscopi având ca bază canonică existența acestei demnități de horepiscop în istoria Bisericii (cel puțin până în secolul X). Vlădica Artemie s-a ferit de schismă pentru că: nu a format un sinod paralel cu cei nou hirotoniți (care să încerce să se substituie Sinodului Bisericii Ortodoxe a Serbiei), toate hotărârile le ia vlădica Artemie singur, cei doi horepiscopi nu pot participa la hirotonia unui alt episcop, ci doar pot hirotoni preoți și diaconi; însăși Eparhia nu și-a schimbat numele oficial (când era în Kosovo), ci doar a adăugat titulatura de – „în exil.” Nici un cleric – preot sau diacon – nu poate sluji cu clericii eparhiei dacă nu este cercetat personal de vlădica Artemie, care vrea să vadă dacă este ortodox și dacă se va feri și în continuare să slujească cu ereticii ecumeniști, neavând nici o comuniune cu ei;

Gheron Sava Lavriotul a accentuat că atâta vreme cât nu fac nici o schismă, noi suntem alături de frații noștri sârbi și nădăjduim că și ei vor fi alături de noi;

– eu am subliniat că nu am venit în Serbia ca să ne căutăm episcop, că rămânem fiecare în cadrul Eparhiei al cărei actual pseudo-ierarh ne prigonește, că nu vrem să fim sub ascultarea canonică a vlădicului Artemie, ci doar uniți cu Preasfinția Sa în aceeași luptă cu panerezia ecumenistă;

– horespiscopul Maxim a spus că mulțumește lui Dumnezeu că după 10 ani de rugăciune Dumnezeu i-a împlinit azi dorința: să vadă o sinaxă interortodoxă în Serbia, în rândul ortodocșilor prigoniți de ecumeniștii sârbi; eu am adăugat că poate soluția pentru viitor este să îi mulțumim lui Dumnezeu în următorii 10 ani pentru această întâlnire;

dialogul a fost foarte deschis; toți am fost de acord că putem greși, că trebuie să ne susținem unii pe alții, că avem un dușman comun – erezia, dar și schisma.

– ni s-a răspuns că preotul rus Victor (hirotonit în această zi de 22 aprilie 2018) se va întoarce în Rusia și, precum și ceilalți preoți hirotoniți la fel, nu va pomeni pe vlădica Artemie în Rusia (ci doar la Proscomidie, în taină), iar cu voce tare va folosi formula de întrerupere a pomenirii ierarhului rus din eparhia căruia slujește (în stil de catacombă), așteptând ca acesta sau un alt ierarh rus să se ridice împotriva ereziei, iar atunci să treacă sub oblăduirea lui canonică; sârbii îi ajută pe ruși doar cu hirotoniile necesare, ca să poată sluji ortodox în țara lor, dar nu îi îndeamnă la nicio schismă, nevrând să greșească în niciun fel.

Azi mi-a scris doamna Sanja și mi-a transmis că sunt mulți sârbi care vor să vină la Sinaxa inter-ortodoxă care va avea loc la Satu Mare, în 19 mai 2018. De asemenea, vom merge și noi din nou, la începutul lui iunie, la Sinaxa anuală antiecumenistă pe care sârbii o fac de aproape zece ani. Să ținem cont că 150 de monahi (o treime din numărul total al monahilor sârbi), precum și mii de credincioși fac parte din această Eparhie prigonită, care a reușit în câțiva ani să construiască peste 30 de mănăstiri și biserici în care Ortodoxia patristică este mărturisită 100%.

Am întâlnit în Serbia oameni cuminți, credincioși, normali, pașnici, evlavioși – toate acestea aducându-ne aminte că AȘA și nu altfel trebuie să fie Ortodoxia, chiar și în vremuri de prigoană, trăită frumos în Duhul Sfânt.

Noi – Gheron Sava Lavriotul, pr. Emanuel, pr. Spiridon, părintele Efrem, pr. Ciprian și toți credincioșii pelerini în Serbia – vă mulțumim tuturor pentru rugăciuni și vă spunem cu sufletele pline de bucurie:

Hristos a înviat!

 

a consemnat

pr. Ciprian Staicu

Notă – toată Sinaxa a fost filmată de fratele Cristian. Cine dorește o poate asculta în curând – ea a fost trimisă la fratele Lois din insula Rodos, prieten al părintelui Sava, care are o televiziune și un radio ortodox și va pune pe net toate cele petrecute la Barajevo, în Serbia (numai că ascultătorii trebuie să cunoască una dintre cele două limbi: greacă sau sârbă, pentru a înțelege). Vom reveni cu studiul părintelui Sava pregătit pentru această sinaxă. Și ne pregătim pentru Sinaxa din 12 mai de la Atena, cu rugăciunile sfințiilor și frățiilor voastre.