Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Greci, sârbi, ruși, români, cretani, elvețieni – ortodocși uniți întru slujirea Mântuitorului Iisus Hristos – gânduri după Sinaxa de la Barajevo (Serbia), din 22 aprilie 2018

Duminică, 22 aprilie 2018, la ora 8 dimineața am ajuns la mănăstirea „Sfântul Justin Popovici” din localitatea Barajevo (la aproximativ 30 km sud de Belgrad). Eu am mers cu doi fii duhovnicești – Cornel și Ștefan, precum și cu dragul meu prieten – Cristian.

Primul monah cu care ne-am întâlnit a fost chiar Gheron Sava Lavriotul, care ajunsese de sâmbătă seara, când a avut o întâlnire cu Preasfințitul Artemie, episcop al Eparhiei de Rașca și Prizen în exil (conform mărturiei-poză de mai sus).

 

Apoi am intrat la slujbă și am stat la strană. Nu am slujit, nici nu am fost invitați să o facem (motivul îl vom arăta în finalul acestui articol). Nici nu ne-am împărtășit cu clericii sârbi – horepiscopi, ieromonahi, preoți, ierodiaconi și diaconi – pentru că am vrut să știm mai întâi dacă sunt cu adevărat în duhul dreptei credințe, fără vreo abatere de la rânduială, am vrut să îi cunoaștem, să purtăm un dialog, să fim uniți în lupta împotriva panereziei ecumeniste, ceea ce s-a și realizat, spre slava lui Dumnezeu.

Părintele Sava a cântat Heruvicul în limba greacă, acompaniat de sârbi și de noi, iar noi, părinții români (părintele Emanuel Oros, ieromonahul Spiridon Roșu, monahul Efrem Prodromitul și subsemnatul) am cântat Axionul Învierii – „Îngerul a strigat”, acompaniați de sârbi și de Gheron Sava.

 

 

Au slujit horespiscopii Maxim (ca protos) și Naum (care a fost și gazdă, iar vlădica Artemie nu a putut veni, fiind foarte bolnav, la pat); au slujit arhimandritul Varnava, protopresbiterul Zeljko, ieromonahul Jakov, preotul Zeljko, preotul Igor, diaconul Victor, ierodiaconul Paladie, ierodiaconul Paisie și diaconul Goran (detalii cunoscute conform știrii apărute la adresa: http://www.eparhija-prizren.org/?p=28400). În timpul Sfintei Liturghii, horepiscopul Maxim a hirotonit pe diaconul Victor Pavlov din Voronezh (Rusia) în treapta de preot, iar pe monahul Dionisie, frate din obștea mănăstirii, l-a hirotonit ierodiacon.

Conform știrii apărute în limba sârbă (la adresa de mai sus, tradusă de doamna Sanja pentru noi în engleză, iar de subsemnatul în dulcele grai românesc): „aproximativ 700 de credincioși au participat la Sfânta Liturghie arhierească, aceștia fiind din Serbia, alături de preoți, monahi și credincioși din Rusia, din Grecia și din România, care potrivit Canonului 15 al Sinodului I-II Constantinopol, au întrerupt comuniunea liturgică cu episcopii, preoții și credincioșii ecumeniști (după cum se vede, nici vorbă în cazul sârbilor să accepte vreo „părtășie nevinovată la erezie”, pe care pun atât de mult accentul neo-ecumeniștii lui Chirilă și ai părintelui Teodor Zisis – n.trad.). Oaspeții din România au fost în număr de aproximativ 50 de persoane.

Astfel, în familia Sfântului Justin Popovici a fost văzută o imagine unică: un episcop sârb în exil, într-o biserică din catacombe, a hirotonit un diacon rus ca preot și un monah sârb ca ierodiacon, în timp ce ortodocșii sârbi, ruși, greci și români au strigat plini de bucurie: „AXIOS! „ (Vrednic este!). Cu adevărat o imagine și un mesaj unic a fost trimis în lumea întreagă. Cine are urechi de auzit, să audă.

Grecii au cântat imnul Heruvic în limba lor, românii au cântat „Îngerul a strigat” în limba lor – aceste două lucruri au servit într-un mod special la întărirea sentimentului de comuniune, de dragoste între frați, de solidaritate în lupta comună pentru puritatea credinței.”

Într-adevăr, noi, cei ce nu am ieșit din Biserică, cei ce nu suntem schismatici și nu schimbăm cu nimic învățătura patristică, pentru că nimic nu este al nostru, iar lupta nu o conducem noi, ci ne supunem Capului Bisericii – Hristos Domnul, mărturisim că atmosfera a fost minunată și lacrimile de recunoștință față de Sfântul Justin Popovici au curs bogat, căci el ne-a adunat aici spre slăvirea lui Dumnezeu Cel în Treime.

A urmat Sinaxa propriu-zisă, care a avut loc afară, sub un cort imens, alături de biserică (spațial vorbind), dar ÎN DUHUL Bisericii (ontologic vorbind). S-a vorbit în limba greacă și în limba sârbă (de mare ajutor a fost tânărul Marko Pejkovic, care a tradus și din greacă în sârbă, dar și viceversa, cu un mare profesionalism), iar părintele Efrem Prodromitul și încă un frate ortodox au tradus în șoaptă pentru românii aflați lângă ei, dintre care unii și-au luat și notițe.

Sinaxa a început cu troparul Paștilor: „Hristos a înviat…”, cântat de 3 ori, câte una în limbile: sârbă, greacă și română, ca toți să fim de la început uniți în slujirea lui Hristos.

Mai întâi au fost câteva cuvinte de salut și de mărturisire a dreptei credințe:

a) Mai întâi a vorbit domnul Gheorghe Vlamakis, președintele Sinaxei Ortodocșilor din Creta (cel acuzat pe nedrept de către un ierarh ecumenist – pomenitor de eretici – că ar fi mason), care a vorbit despre implicarea Asociației pe care o conduce în susținerea luptei antiecumeniste și de sprijinul pe care aceasta l-a oferit și o face în continuare pentru editarea de cărți ortodoxe, organizarea de conferințe și sinaxe, sprijinirea preoților și monahilor prigoniți (eu nu am primit nici un ban de la această Asociație – după cum s-au grăbit unii să arunce cu venin, pentru că mă strădui să îmi câștig, cu mila Domnului, pâinea pentru familie și tot ceea ce fac este spre slava lui Hristos – n.n.);

b) a urmat cuvântul DE FOC al domnului Konstantinos Stefos (un fiu duhovnicesc de-al meu, grec stabilit în Elveția), care a dat citire (iar fratele Marko a tradus) scrisorii pe care în urmă cu doi ani a trimis-o episcopului grec Ieremia al Elveției (care aparține de Patriarhia Ecumenică) și în care aduce 15 argumente că patriarhul ecumenic Bartolomeu este un eretic care a întrecut pe toți ereticii din istoria Bisericii și îl roagă să întrerupă pomenirea lui. Scrisoarea este din partea credincioșilor ortodocși greci din Elveția, iar până în prezent nu a primit nici un răspuns;

c) a urmat cuvântul meu, în care am prezentat pe scurt situația din România, arătând că la noi există trei căi-moduri în mărturisirea împotriva ecumenismului (căi care există și la sârbi, după cum ne-au spus aceștia):

1. Cei care spun că nu mai este har în Biserica Ortodoxă Română – mai exact că doar ei și adepții lor mai sunt membri ai Bisericii, ceilalți fiind căzuți din har, caterisiți, dezbotezați etc, fără vreo judecată sinodală prealabilă – iar în consecință au trecut la schimbarea calendarului și adoptă o metodă de abordare teologică lipsită de orice dialog și consfătuire, spunând că nu mai există sinod, nici nu mai e nevoie de așa ceva, ei se supun direct lui Hristos etc etc (nici nu este de mirare că gândesc așa și inventează astfel de idei, devreme ce aceștia nu reușesc să deslușească niciun rând dintr-o operă patristică în original, cu atât mai puțin să înțeleagă duhul Sfinților Părinți);

2. Adepții „părtășiei la erezie”, care au revenit deja la pomenirea ereticilor ecumeniști (prin slujirea lor la Bănceni cu ÎPS Longhin Jar, pomenitor de eretici), care trimit pe credincioși să se împărtășească și la ecumeniști, adoptând o dragoste fără limite dogmatice, adică un neo-ecumenism girat de „teologia” (nepatristică) lui M. S. Chirilă, sub aripa pr. prof. dr. Teodor Zisis, în care iconomia a devenit lege, iar acrivia au transformat-o în fărădelege, numindu-se pe sine „moderați” și „echilibrați”, iar pe cei care vor a urma Sfinților Părinți, întru acuratețea credinței ortodoxe, numindu-i „fanatici” și „extremiști”, chiar eretici prezbiterieni (dacă noi am participat la o slujbă arhierească cum mai putem fi acuzați că nu mai recunoaștem nici un episcop din lume ca fiind ortodox?! – n.n.);

3. Zeci de părinți din Grecia și România, alături de mii de credincioși, care studiem atent învățătura Sfinților Părinți, învățăm de la Sfinți cum se duce lupta cu erezia și nu venim cu nimic personal, propriu, nou, updatat etc, ci doar ne-am îngrădit de erezie și mărturisim curat credința Bisericii, lăsând pe Dumnezeu să intervină cum și când crede de cuviință pentru condamnarea sinodală panortodoxă sau ecumenică a panereziei ecumeniste.

d) cuvântul lui Gheron Sava Lavriotul a fost o sinteză a omiliei scrise pe care a pregătit-o și care va fi publicată în limbile română și sârbă în curând, din care reținem următoarele idei (pe care cei 700 de oameni prezenți la Sinaxă le-au întâmpinat cu multe șiruri de aplauze aprobatoare):

– trebuie să fim uniți în lupta cu panerezia ecumenistă, această panerezie fiind dușmanul nostru comun;

– s-a terminat cu toate minciunile și calomniile aduse de neo-ecumeniști la adresa celor care duc patristic lupta cu erezia, iar tăcerea plină de bun simț abordată până acum mai ales de către părinții athoniți va fi înlocuită cu o mare Sinaxă la Athena, în data de 12 mai 2018, când teologic se va demonstra lipsa de ortodoxie a ideii invalidității Tainelor (abordată de unii) și a părtășiei la erezie (abordată de alții), precum și a neobligativității respectării Sfintelor Canoane (promovată de pr. prof. Teodor Zisis) și a laxismului trimiterii credincioșilor îngrădiți înapoi între eretici (practicat de același părinte grec, cât și de „ucenicii” lui Chirilă din România);

există o singură categorie mai neortodoxă decât ecumeniștii: cei care trimit pe oamenii îngrădiți de erezie din nou la ecumeniști;

e) horepiscopul Maxim a specificat în cuvântul său că TOȚI cei 17 ierarhi sârbi, care nu au semnat documentul 6 al sinodului tâlhăresc din Creta, deși aveau „cuget ortodox”, în luna mai 2017 au semnat alături de întreaga ierarhie sârbă acceptarea ecumenismului și a hotărârilor cretane, arătând prin fapta trădării lor că „cugetul ortodox” nu este decât un paravan al ereziei, al lașității și al lipsei de iubire față de Hristos;

f) horepiscopul Naum (gazda Sinaxei) a spus că această sinaxă a fost un mic Sinod Ecumenic (în sensul participării la el din toate treptele clericale, precum și a credincioșilor din mai multe țări ortodoxe: Serbia, Rusia, România, Grecia, Creta și Elveția) sau, cel puțin, un prim pas spre acesta, iar realizarea acestei Sinaxe se datorează rugăciunilor Sfântului Justin Popovici, cel mai mare luptător contemporan împotriva panereziei ecumeniste.

 

După servirea prânzului pentru toți cei prezenți, prin purtarea de grijă a Asociației „Femeilor purtătoare de mir” din Barajevo (care au un cor ce a dat răspunsurile la Sfânta Liturghie în trei limbi: sârbă, greacă și română, dar a cântat și pricesne în cele trei limbi), a avut loc încă o sinaxă, doar între clerici, în cadrul căreia s-au lămurit multe probleme și nelămuriri (care poate vor stinge „focul” celor care nu știu decât să arunce cu învinuiri – pe net, prin sms sau în alte moduri – fără să încerce a afla adevărul):

episcopul Artemie – care este doctor în teologie al Universității din Atena, trimis acum câteva zeci de ani acolo la studii de dascălul său, Sfântul Justin Popovici însuși, i-a hirotonit pe cei doi horepiscopi având ca bază canonică existența acestei demnități de horepiscop în istoria Bisericii (cel puțin până în secolul X). Vlădica Artemie s-a ferit de schismă pentru că: nu a format un sinod paralel cu cei nou hirotoniți (care să încerce să se substituie Sinodului Bisericii Ortodoxe a Serbiei), toate hotărârile le ia vlădica Artemie singur, cei doi horepiscopi nu pot participa la hirotonia unui alt episcop, ci doar pot hirotoni preoți și diaconi; însăși Eparhia nu și-a schimbat numele oficial (când era în Kosovo), ci doar a adăugat titulatura de – „în exil.” Nici un cleric – preot sau diacon – nu poate sluji cu clericii eparhiei dacă nu este cercetat personal de vlădica Artemie, care vrea să vadă dacă este ortodox și dacă se va feri și în continuare să slujească cu ereticii ecumeniști, neavând nici o comuniune cu ei;

Gheron Sava Lavriotul a accentuat că atâta vreme cât nu fac nici o schismă, noi suntem alături de frații noștri sârbi și nădăjduim că și ei vor fi alături de noi;

– eu am subliniat că nu am venit în Serbia ca să ne căutăm episcop, că rămânem fiecare în cadrul Eparhiei al cărei actual pseudo-ierarh ne prigonește, că nu vrem să fim sub ascultarea canonică a vlădicului Artemie, ci doar uniți cu Preasfinția Sa în aceeași luptă cu panerezia ecumenistă;

– horespiscopul Maxim a spus că mulțumește lui Dumnezeu că după 10 ani de rugăciune Dumnezeu i-a împlinit azi dorința: să vadă o sinaxă interortodoxă în Serbia, în rândul ortodocșilor prigoniți de ecumeniștii sârbi; eu am adăugat că poate soluția pentru viitor este să îi mulțumim lui Dumnezeu în următorii 10 ani pentru această întâlnire;

dialogul a fost foarte deschis; toți am fost de acord că putem greși, că trebuie să ne susținem unii pe alții, că avem un dușman comun – erezia, dar și schisma.

– ni s-a răspuns că preotul rus Victor (hirotonit în această zi de 22 aprilie 2018) se va întoarce în Rusia și, precum și ceilalți preoți hirotoniți la fel, nu va pomeni pe vlădica Artemie în Rusia (ci doar la Proscomidie, în taină), iar cu voce tare va folosi formula de întrerupere a pomenirii ierarhului rus din eparhia căruia slujește (în stil de catacombă), așteptând ca acesta sau un alt ierarh rus să se ridice împotriva ereziei, iar atunci să treacă sub oblăduirea lui canonică; sârbii îi ajută pe ruși doar cu hirotoniile necesare, ca să poată sluji ortodox în țara lor, dar nu îi îndeamnă la nicio schismă, nevrând să greșească în niciun fel.

Azi mi-a scris doamna Sanja și mi-a transmis că sunt mulți sârbi care vor să vină la Sinaxa inter-ortodoxă care va avea loc la Satu Mare, în 19 mai 2018. De asemenea, vom merge și noi din nou, la începutul lui iunie, la Sinaxa anuală antiecumenistă pe care sârbii o fac de aproape zece ani. Să ținem cont că 150 de monahi (o treime din numărul total al monahilor sârbi), precum și mii de credincioși fac parte din această Eparhie prigonită, care a reușit în câțiva ani să construiască peste 30 de mănăstiri și biserici în care Ortodoxia patristică este mărturisită 100%.

Am întâlnit în Serbia oameni cuminți, credincioși, normali, pașnici, evlavioși – toate acestea aducându-ne aminte că AȘA și nu altfel trebuie să fie Ortodoxia, chiar și în vremuri de prigoană, trăită frumos în Duhul Sfânt.

Noi – Gheron Sava Lavriotul, pr. Emanuel, pr. Spiridon, părintele Efrem, pr. Ciprian și toți credincioșii pelerini în Serbia – vă mulțumim tuturor pentru rugăciuni și vă spunem cu sufletele pline de bucurie:

Hristos a înviat!

 

a consemnat

pr. Ciprian Staicu

Notă – toată Sinaxa a fost filmată de fratele Cristian. Cine dorește o poate asculta în curând – ea a fost trimisă la fratele Lois din insula Rodos, prieten al părintelui Sava, care are o televiziune și un radio ortodox și va pune pe net toate cele petrecute la Barajevo, în Serbia (numai că ascultătorii trebuie să cunoască una dintre cele două limbi: greacă sau sârbă, pentru a înțelege). Vom reveni cu studiul părintelui Sava pregătit pentru această sinaxă. Și ne pregătim pentru Sinaxa din 12 mai de la Atena, cu rugăciunile sfințiilor și frățiilor voastre.

Sinaxă interortodoxă în Serbia, organizată de Eparhia de Rașca și Prizen în exil

Cu ajutorul lui Dumnezeu astăzi participăm la o Sinaxă inter-ortodoxă organizată de Eparhia de Rașca și Prizen în exil, cârmuită de Preasfințitul Artemie, ucenicul Sfântului Justin Popovici.

Anunțul oficial publicat de frații noștri sârbi ortodocși pe pagina lor oficială de internet (la adresa: http://www.eparhija-prizren.org/?p=28308) spune următoarele (traducere realizată pentru noi de prietena noastră, doamna Sanja din Serbia, căreia îi mulțumim frumos):

„Informăm poporul dreptcredincios al Eparhiei noastre că în Duminica Mironosițelor (9/22 aprilie 2018), clerici, monahi și credincioși din Grecia și din România vor fi oaspeții Mănăstirii „Sfântul Justin de la Celie” din Barajevo; conform Canonului 15 al Sinodului I-II Constantinopol, acești clerici, monahi și credincioși au întrerupt comuniunea liturgică și administrativă cu episcopii și preoții ecumeniști.

Oaspeții noștri vor lua parte la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, după care Gheron Sava Lavriotul va susține o cuvântare cu tema: Adunarea de la Kolimbari (Creta) – mare și sfântă sau eretică și tâlhărească?

 

Notă: Preasfințitul Artemie este doctor în teologie ortodoxă al Facultății de Teologie Ortodoxă din Atena, a fost ucenicul Sfântului Justin Popovici, a fost mitropolit în Kosovo, iar numai după alungarea și „caterisirea” lui de către ecumeniști au putut vrăjmașii Serbiei să rupă din trupul țării această parte – Kosovo – constituită apoi ca un stat care se vrea autonom și independent.

Viclenia ereticilor ecumeniști a fost cu atât mai demonică cu cât în perioada când l-au canonizat pe Sfântul Justin Popovici, l-au „caterisit” pe vlădica Artemie, singurul dintre ucenicii episcopi ai Sfântului Justin care i-a urmat fidel învățătura, adică cea patristică.

Așadar, suntem chemați în Sinaxă cu un episcop prigonit pentru credința lui, un episcop care a reușit după declanșarea prigonirii sale de către frații lui să înființeze 22 de mănăstiri, două schituri în Serbia și trei parohi în străinătate (inclusiv dincolo de Oceanul Atlantic), netemându-se de nici o amenințare și săvârșindu-și misiunea după voia lui Dumnezeu.

Vom reveni cu – nădăjduim – vești bune și o filmare de la această Sinaxă (care va începe cu cuvântul părintelui Sava, dar va fi o Sinaxă cu multe luări de cuvânt și cu multe lucruri bune de învățat pentru continuarea în duh patristic a luptei cu panerezia ecumenistă).

Din România vom participa mai mulți clerici și monahi, alături de câteva zeci de credincioși.

Hristos a înviat!

Redacția

O întâlnire cu Gheronda Paisie Aghioritul și infamiile săvârșite de uniați în Slovacia

Această mărturie îi aparține părintelui Ioan Zozulak, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Presov (Slovacia):

Odată am ajuns la Sfânta Mănăstire Cutlumuș din Sfântul Munte Athos. După terminarea Sfintei Liturghii și servirea micului dejun s-a apropiat de mine un tânăr grec, cu totul necunoscut mie, și mi-a spus:

– Mă duc acum la un Gheronda; vrei să vii cu mine?

– Desigur, i-am răspuns.

Nu știam exact despre cine este vorba și nu îmi aminteam nici numele părintelui la care mergeam. Eram foarte tânăr, aveam numai 22 de ani și sufletul meu era însetat de întâlniri duhovnicești.
Proveneam dintr-o țară care a avut un regim politic ateu ce a căzut în anul 1989 și libertatea pe care am simțit-o în Grecia era pentru mine ceva incredibil. Citisem despre Sfântul Munte pe când eram student la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Presov (Slovacia) și când vedeam fotografiile minunate cu mănăstirile aghiorite îmi era cu neputință să mă gândesc că vreodată voi pune piciorul pe acest pământ sfânt al asceților și al sfinților.

Însă Dumnezeu mi-a deschis calea nu numai să vizitez Sfântul Munte Athos, dar și să trăiesc o anumită perioadă de timp alături de monahii de aici.

Tânărul respectiv, din păcate nu îmi amintesc numele lui, mi-a povestit diferite întâmplări petrecute la chiliile pe care le vizitase în Sfântul Munte. Am înțeles imediat că nu era pentru prima oară în acest loc. Știa cu siguranță drumul pe care mergeam și nu a trecut mult timp și am ajuns la o colibă. Poarta era încuiată.

– Bine că am venit devreme, suntem primii, mi-a spus el și m-a servit cu o bucățică de rahat (care se afla într-o cutie lângă poartă – n.n.) și mi-a explicat:
– Aceasta este o tratație (un dar) din partea lui Gheronda. Fiecare pelerin ia o bucățică de rahat ca binecuvântare și bea apă din acest izvor curat.

Apoi tânărul a bătut cu un ciocănel de fier în poartă și am așteptat. Mie mi-a plăcut mult bucățica aceea de rahat și mă minunam de natura minunată aflată de jur împrejur. După ceva vreme un monah a deschis poarta colibei și ne-a spus să intrăm. Am intrat și monahul ne-a invitat într-o cameră unde avea niște bănci. A zâmbit și ne-a întrebat:
– Fiilor, ce doriți?
Eu nu am spus nimic, pentru că de fapt nu voiam nimic. Pur și simplu am venit ca să îl însoțesc pe noul meu prieten. Acesta a răspuns:
– Gheronda, am vrea să discutăm cu sfinția voastră.
– Bine, a spus el și ne-a arătat o ușă, ca să trecem în altă cameră.

În clipa aceea m-am speriat puțin, pentru că nu știam ce vrea de la mine. Am trecut în paraclisul (bisericuța) colibei și am început discuția. Gheronda m-a întrebat despre diferite lucruri și eu i-am spus despre cea mai mare durere a sufletului meu, care pe atunci era teribila problemă a Uniației.

I-am spus despre marile încercări prin care trec creștinii ortodocși în Slovacia și i-am descris unul dintre cele mai dure atacuri ale papistașilor împotriva ortodocșilor, atac ce a avut loc în anul 1990. Atunci greco-catolicii (uniații) ne-au luat cu forța multe biserici și au reușit ca în Parlamentul slovac să se adopte o lege îngrozitoare, pe baza căreia ne-au luat „în mod legal” și celelalte biserici.

Eram într-adevăr foarte mâhnit, la fel ca toți slovacii ortodocși, pentru că atacul a fost atât de rapid și de puternic încât ne așteptam acum la dispariția Ortodoxiei din țara noastră.

Gheronda Paisie a ascultat toate acestea cu multă răbdare și m-a mângâiat în chip părintesc, plin de iubire și de tandrețe. La sfârșit mi-a spus următoarele cuvinte:

– Fiul meu, nu te teme, Dumnezeu vă iubește și este împreună cu voi. Vă va ajuta și Biserica voastră va trece cu bine prin toate. Să facem și noi câte o mică rugăciune pentru aceasta și vei vedea că totul va fi bine. Primește această binecuvântare, mi-a spus, și mi-a dat un metanier și două cărți pe care le scrisese el însuși. Apoi m-a îmbrățișat, eu i-am sărutat mâna și i-a spus:

– Să vă rugați pentru Ortodoxia din Slovacia.

Ca să fiu sincer, în momentul acela mi-a fost greu să cred cuvintele părintelui Paisie, pentru că vedeam cu ochii mei ce se întâmpla în parohiile ortodoxe din Slovacia în acea perioadă. În fața ochilor mei greco-catolicii nimiceau Ortodoxia din Slovacia. Am văzut cum greco-catolicii băteau un preot ortodox și era cât pe ce să iau și eu bătaie de la ei. Toți am trecut nu numai prin prigoane, dar am trăit și atmosfera psihologică îngrozitoare, de teroare, revărsată asupra credincioșilor ortodocși de către greco-catolici, pe aceștia din urmă statul sprijinindu-i total.

Prin minte mi-a trecut un gând simplu: ce poate să știe un monah din Sfântul Munte, care este departe de Slovacia? Știe el prin ce trecem noi? Îmi spune aceste cuvinte, ca să nu mă mâhnesc.

Acum, după 13 ani de la întâlnirea mea cu Gheronda Paisie, când mă gândesc cu câtă credință mi-a spus că Bunul Dumnezeu ne va ajuta în aceste momente grele, văd lucrurile foarte diferit. Gheronda (Sfântul) Paisie mi-a dat curaj să lupt, cu ajutorul lui Dumnezeu Cel Atotputernic și să nu mă gândesc la puterile omenești. Cât de adevărate au fost cuvintele lui se vede clar din faptul că creștinii ortodocși, cu toate că au rămas fără biserici, Dumnezeu nu i-a părăsit. Au construit aproape 100 de biserici noi în Slovacia, în ultimii 7 ani.

După ce Gheronda Paisie a trecut la Domnul a fost scrisă cartea ieromonahului Hristodul Aghioritul: „Gheron Paisie (Eznepidis)”, Sfântul Munte, 1994. Câteva luni mai târziu am mers la o mănăstire din Grecia și starețul mi-a arătat această carte și mi-a spus:
– Această carte este extraordinară. Neapărat trebuie să fie tradusă și tipărită și în limba slovacă.

Starețul mi-a dat cartea să o citesc. Când am început a o citi mi-a făcut o impresie puternică și de îndată am hotărât să încep traducerea ei, chiar de acolo de la mănăstire, unde eram. Când m-am întors în Slovacia, am întrebat la o tipografie cât ar costa tipărirea cărții.

Era nevoie de foarte mulți bani și în clipa aceea m-am gândit astfel:

– Părinte Paisie, dacă vrei să fie tipărită cartea aceasta în limba slovacă, ajută-mă să fac rost de banii necesari pentru ea.

Am terminat traducerea cărții după un an și jumătate și în tot acest răstimp am primit bani din diferite surse, iar în final într-adevăr s-a strâns suma necesară astfel încât am putut fără probleme să tipăresc cartea.

Pr. prof. dr. Ioan (Jan) Zozulak, la ceas de rugăciune, alături de credincioșii lui

Și vestind, în duh ortodox, cuvântul lui Dumnezeu

 

În final vă rog să îmi îngăduiți să menționez că stocul de carte s-a epuizat până în prezent, iar ceea ce este ciudat pentru mine este că pe Gheronda Paisie îl iubesc greco-catolicii foarte mult, aceștia citind cartea lui. Singura mea rugăciune în acest caz este ca Sfântul Paisie să îi lumineze pe greco-catolici, să înțeleagă înșelarea în care sunt și să se întoarcă în Biserica cea Una (Ortodoxia), în care vor găsi mântuirea sufletelor lor.

Să avem parte de rugăciunea și binecuvântarea Sfântului Paisie Aghioritul!

Sursa – http://trelogiannis.blogspot.ro/2018/04/blog-post_718.html

 

traducere din limba greacă de

pr. Ciprian Staicu

 

Bonus (spre o și mai mare bucurie în Hristos):

Am primit azi dimineață pe mail de la Gheron Sava Lavriotul și câteva fragmente, în limba greacă, preluate din originalul lor în limba engleză, dintr-o scrisoare a părintelui Serafim Rose trimisă în anul 1970. Iată traducerea în limba română (textul este foarte potrivit cu ceea ce trăim noi acum):

„Da, suntem o minoritate. Da, restul Bisericii Ortodoxe încearcă să ne taie de la ea – și chiar își dublează eforturile în acest sens… Da, suntem conștienți că apărăm Ortodoxia, pe care ierarhii ortodocși înșiși astăzi o calcă în picioare.

Dar cu ce suntem noi diferiți de Sfântul Athanasie cel Mare, din secolul al IV-lea, care a găsit toate bisericile din oraș, în afară de una, în mâinile arienilor?

Cu ce suntem deosebiți de Sfântul Maxim Mărturisitorul, care atunci când a aflat că trei patriarhi ai Răsăritului sunt în comuniune cu ereticii monoteliți, a spus: Chiar și dacă lumea întreagă se va împărtăși (va fi în comuniune cu ei), eu singur nu voi face aceasta?!

Cu ce suntem diferiți de Sfântul Marcu Eugenicul, care a anulat (nu a semnat) un «Sinod Ecumenic» (așa numit de către filo-latinii eretici – n.trad.) prin convingerea clară, însă numită de eretici «convingere sectară și delirantă» că numai el se afla în adevăr?!”

Hristos a înviat!

O jumătate de oră de cateheză ortodoxă și mărturisire de credință patristică cu Gheron Sava Lavriotul, prietenul nostru drag

Înainte de Săptămâna Patimilor, Gheron Sava a fost invitat la postul de radio al Cretei, la emisiunea „Spunem totul”, de către realizatorul Pantelis Spiridakis, vorbind în cele două părți ale înregistrării (disponibile pe net, atașate mai jos) despre viața duhovnicească în Ortodoxie, despre nevoia de a ne cunoaște și a ne apăra credința, dar și despre sinodul din Creta și situația actuală a Bisericii.

Partea întâi:


 

Partea a doua:

Idei principale din ambele părți:

– emisiunea este dedicată mai ales acelor creștini care nu prea merg la biserică și care atunci când începe Săptămâna Patimilor totuși aleg să participe la duhul acesteia, pentru a nu serba Paștile altfel decât învață Tradiția Bisericii.

– invitatul emisiunii a fost ales a fi Gheron Sava Lavriotul, pentru că are două însușiri care îl recomandă (din punct de vedere al realizatorului): este originar din Creta și este un Gheronda aghiorit, cu bogată experiență duhovnicească.

– Gheron Sava este rugat să ofere câteva date autobiografice și iată-le:

a) este originar chiar din orașul Hania (unul dintre cele mai mari din insula Creta);

b) apropierea deosebită de credință a avut-o nu de mic copil, ci în armată, când s-a spovedit la un preot militar, iar acest lucru l-a marcat profund; acolo, în armată, alături de mulți prieteni de-ai lui înrolați, Gheron Sava spune că L-a cunoscut pentru prima oară cu adevărat pe Hristos;

c) de mic copil mergea la biserică, dar în armată a realizat că relația cu Hristos nu se poate reduce numai la un creștinism de duminică și la câteva rugăciuni personale;

d) a studiat muzica, a fost profesor de muzică clasică, a învățat și muzică psaltică, dar s-a ocupat înainte de armată și cu alte lucruri legate de muzică;

e) între colaboratorii din viața muzicală a avut și oameni a căror religie era necreștină (hinduiști, mahomedani, budiști etc) și astfel a putut compara Ortodoxia cu celelalte religii, realizând adevărul Ortodoxiei și sensul pe care ea îl dă vieții omului, toate acestea apropiindu-l și mai tare de Hristos;

f) Gheron Sava a înțeles de atunci că Ortodoxia oferă răspuns la absolut toate întrebările și că este singurul adevăr din lume;

g) în 1997, după terminarea serviciului militar obligatoriu, l-a cunoscut în Hania pe Gheron Evstratios, duhovnic la metocul de aici al Marii Lavre din Athos; l-a impresionat acest părinte și i-a devenit duhovnic;

h) s-au cunoscut în august 1997, iar după trei luni s-au dus împreună în Athos; pentru Gheron Sava era prima dată când pășea în Grădina Maicii Domnului; iar în octombrie 1998 a devenit monah;

i) acum Sfântul Munte, ca și Biserica în general a fost cuprins de un duh al globalizării, însă Gheron Sava a avut ocazia de a cunoaște bătrâni din generația dinainte, care au avut înainte povățuitori care au trăit 60-80 de ani în Athos, deci au fost ucenici ai părinților din secolul al XIX-lea, când viața athonită era întru totul ortodoxă;

j) a primit o moștenire pe care a îmbrățișat-o (ca mod de viață) și a încercat literalmente să o trăiască, după modelul părinților dinaintea lui;

k) Gheron Sava răspunde la o întrebare referitor la care este programul unui monah în Sfântul Munte și împarte răspunsul în două cazuri diferite:

1) programul zilnic obișnuit (când nu este sărbătoare, atunci programul duhovnicesc intensificându-se) al unui monah din mănăstire: trezirea este noaptea la ora 2, poate chiar mai devreme, la 1 sau la 12 noaptea, apoi își face canonul în chilie până la ora 3 jumătate, apoi merge la slujbă în biserică, slujba se termină pe la 7.30; apoi urmează un mic dejun (în zilele de dulce) sau un ceai (sau post negru în zilele de post: luni, miercuri și vineri), o oră-două de odihnă și apoi monahul se duce la ascultări (muncă); la prânz este o perioadă de odihnă, la ora 15 este slujba Vecerniei, care durează cam o oră, apoi urmează masa de obște, urmează Pavecernița Mică și apoi timp liber (studiu, odihnă etc)

2) programul zilnic al unui pustnic: își începe privegherea mai devreme, la 11-12 noaptea, ea durând până la 7 dimineața; ziua lucrează rucodelie (metanii, sculptură, pictură de icoane etc), după-masă face slujba Vecerniei, apoi mănâncă și se odihnește, pentru a putea priveghea toată noaptea.

– cel mai rău lucru care există acum în Biserică este neștiința sau lipsa de catehizare;

– majoritatea nu știm care este sensul Jertfei pe Cruce a lui Hristos, nu cunoaștem sensul vieții noastre, suntem necatehizați;

mesajul meu pentru fiecare creștin este să citească măcar Noul Testament, apoi și cel Vechi;

– dacă nu citim, pentru a afla care este credința noastră, în Cine credem, nu putem să înțelegem sensul vieții noastre, nu pricepem de ce se întâmplă de fapt cele din prezent, nu știm încotro mergem, de ce suntem aici, în această lume, care este scopul vieții noastre, cum trebuie să ne purtăm atât față de aproapele, cât și față de Dumnezeu etc;

– realizatorul emisiunii întreabă: Ce să facă oamenii azi, au atâtea treburi, probleme, mediul politic, social, economic este foarte neprielnic etc? Gheron Sava dă un exemplu din Athos: când veneau pelerini la Marea Lavră, unii se plângeau de problemele lor, iar părinții le spuneau să meargă până la cimitirul mănăstirii și să citească ce scrie pe plăcuța de la intrare, iar apoi să se întoarcă să stea de vorbă. Oamenii se întorceau rușinați, căci pe tăbliță scria: „și noi am avut multe treburi, dar le-am lăsat deoparte” (sensul adânc este: chiar dacă există această problemă a traiului zilnic pentru fiecare dintre noi, alături de toate celelalte probleme familiale, sociale, economice etc, toate acestea nu ne dau o perspectivă veșnică asupra vieții, toate acestea vor rămâne în urmă, aici pe pământ, când noi murim; noi suntem făcuți de Dumnezeu ca să fim în continuă legătură cu El și numai așa ajungem ajunge la desăvârșire).

– așa cum părinții le plătesc copiilor lor studiile, meditațiile, cărțile și le oferă toate cele necesare, cerând de la copii doar să fie silitori la învățătură, la fel și Hristos ne cere ca grija noastră principală să fie dobândirea Împărăției cerurilor și toate celelalte ne va ajuta să le obținem, ca să nu ducem lipsă de nimic.

– nu înseamnă să stăm pe scaun și să nu facem nimic, așteptând să plouă hrană din cer, ci vom munci și ne vom strădui, având nădejde în binecuvântarea lui Dumnezeu.

– azi omul are grijă de toate, dar de ceea ce este important nu. Adică nu mai are grijă de sufletul lui.

Maria, sora Martei – „și-a ales partea cea bună”, adică să stea lângă Hristos, să asculte cuvântul Lui și să încerce să împlinească mereu voia Lui.

– nu trebuie să devenim toți monahi, nu trebuie să ne abandonăm familiile, dar trebuie ca prima noastră grijă să fie cea față de sufletul nostru.

– Săptămâna Patimilor este o șansă să înțelegem care este sensul Evangheliei, din ce motiv S-a răstignit Hristos, de ce El înviază, care este sensul Învierii? Acela că există viață veșnică.

– dacă nu există viață veșnică atunci ești și lipsit de omenie, nu îți pasă de aproapele tău și nici la sufletul tău nu te gândești.

– despre situația actuală și de ce părinții aghioriți ortodocși sunt prigoniți și alungați din Sfântul Munte:

a) există această globalizare în lume astăzi, iar în cadrul ei există ecumenismul, care dorește ca în mod ilicit să facă unirea tuturor religiilor, nu numai a tuturor confesiunilor creștine;

b) și noi vrem unirea cu cei care sunt în erezie, dar nu să devenim una cu credința lor, ci ei să renunțe la erezii și să se întoarcă în sânul Bisericii celei Una, Ortodoxia; pentru aceasta noi suntem ecumenici (vrem unirea tuturor în Adevăr), nu ecumeniști (care vor unirea tuturor în minciună și distrugerea Ortodoxiei);

c) ecumenismul vrea să absoarbă în sine Ortodoxia și ea să dispară; noi, ca părinți aghioriți, nu suntem de acord cu așa ceva, pentru că nici Sfinții Părinți nu au fost de acord cu vreo relativizare a credinței ortodoxe;

d) noi urmăm Tradiția Bisericii, facem ceea ce am moștenit de la părinții noștri din Sfântul Munte;

e) nu vrem să pierdem Ortodoxia, pentru că ea este singura credință care mântuiește și ne opunem la tot ce este străin de duhul Ortodoxiei și împotriva ei;

f) dacă credința noastră va fi diluată, schimbată, nu ne vom mai putea mântui.

– nu suntem de acord cu hotărârile eretice ale sinodului din Creta, nici cu episcopii care le-au semnat, noi nu acceptăm trădarea Ortodoxiei.

– noi spunem adevărul și nimeni nu poate dovedi că noi nu spunem adevărul; noi cerem dialog public, în fața poporului, dar culmea este că în vreme ce ecumeniștii poartă dialog cu toți ereticii și cu toate religiile, cu noi, care suntem, ortodocși, nu vor să dialogheze, pentru că nu au nici un argument prin care să stea împotriva adevărului pe care noi îl mărturisim, nu ca ceva care este al nostru, ci ca pe moștenirea cea sfântă a Ortodoxiei primită de la Sfinții Părinți.

– noi nu suntem fanatici, talibani etc, ci suntem cei care nu acceptăm trădarea Ortodoxiei, nu avem nimic al nostru, nu facem nimic nou, nu suntem în afara Bisericii, ci suntem doar ortodocși care țin la credința lor ca la lumina ochilor.

– putem să dovedim cele spuse de noi în dialog cu oricine, oricând și oriunde, numai să fie public, pentru ca poporul să afle adevărul.

mesajul meu de final, spune Gheron Sava, este să trăim mai profund legătura noastră cu Hristos, să iertăm celor care ne-au greșit și să înțelegem sensul adânc al Evangheliei și al vieții noastre.

 

traducere din limba greacă de

pr. Ciprian Staicu

 

Notă – am ales a traduce azi acest interviu pentru a începe ziua liturgică de 18 aprilie (când anul acesta împlinesc 40 de ani, din mila Domnului și spre slava Lui) alături cu sufletul de prietenul meu și al nostru, Gheron Sava, căruia îi mulțumim cu toții.

Rog pe Dumnezeu să mă ierte pentru tot ce am greșit, Îi mulțumesc pentru toate și mai ales că sunt ortodox și nădăjduiesc tot ortodox să mor. Cer iertare și celor cărora le-am greșit și rog pe Hristos să îi ierte pe toți cei care m-au mâhnit, binecuvântându-i mai întâi pe ei toți și apoi pe membrii familiei mele trupești și ai celei pastoral-duhovnicești.

Hristos a înviat!

Nu este greu de înțeles…

În prima imagine textul spune:

Mort datorită armelor chimice (se referă la Siria)

 

A doua imagine:

Selfie făcut după 5 minute (de la realizarea primei fotografii) … cu Iphone