Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Sinaxa Inter-Ortodoxă de la Negrești Oaș (19 mai 2018)

Hristos S-a înălțat!

Sâmbătă, 19 mai 2018, a avut loc Sinaxa Inter-Ortodoxă de la Negrești-Oaș (județul Satu Mare). Au participat clerici, monahi și monahii (30 în total), precum și mireni (peste 180) din România, Moldova, Rusia, Grecia și Serbia, având bucuria de a avea în mijlocul nostru atât de părinții athoniți români mărturisitori, cât și trei athoniți greci: Gheron Hariton Kariotul, Gheron Sava Lavriotul și Gheron Alipie Kapsaliotul. Gazda noastră a tuturor a fost pr. Emanuel Oros și fiii săi duhovnicești, iar organizarea Sinaxei a fost foarte bună, deci le mulțumim din suflet și Dumnezeu să îi răsplătească înmiit.

Duhul de desfășurare al Sinaxei a fost foarte pașnic (cu doar câteva excepții, mai ales al vociferărilor din sală – cu toate că a putut lua cuvântul oricine a dorit – care însă au înțeles totuși în final că scopul întâlnirii noastre nu este unul războinic, ci pașnic, de dialog și de ucenicie față de Sfinții Părinți).

Au luat cuvântul: părintele Emanuel, în calitate de gazdă a Sinaxei, părintele Efrem Prodromitul (care a dat citire studiului lui Gheron Sava Lavriotul, atașat la finalul acestui articol), părintele Spiridon Roșu (care a citit un mesaj al unui ieromonah Evghenie din Rusia, cu al cărui cuprins însă Sinaxa nu a fost întru totul de acord, căci vorbea despre Taine invalide, calendar etc), subsemnatul (studiul meu este atașat în final), pr. Ioan Miron (care și-a expus pe larg teoria despre invaliditatea Tainelor în B.O.R.), Gheron Sava Lavriotul (care a dat răspunsuri canonice și patristice, cu operele Sfinților Părinți pe masă, la controversele teologice apărute), Gheron Hariton, care a făcut o frumoasă sinteză despre preoție, Taine și har; apoi cuvântul de salut al părinților veniți din Serbia, s-a răspuns la întrebări din sală, iar în final părinții din Serbia ne-au invitat pe toți să participăm la Sinaxa națională anuală ortodoxă din Serbia, care va avea loc în data de 3 iunie (anunțul oficial va fi atașat în final).

Ne-am bucurat că am avut ocazia de a discuta cu cărțile pe masă, sincer, frumos, cu calm, dar ne-am și întristat că cei ce mărturisesc ideea „părtășiei la erezie” s-au ținut de promisiune și nu au participat la Sinaxă. Nicio problemă, îi așteptăm data viitoare (probabil în data de 18 august 2018, lângă Brașov, când sperăm să lansăm două cărți: una a sintezei luptei de doi ani de zile a părinților români și greci, iar a doua fiind cea bazată pe Actele Sinoadelor Ecumenice, în traducere din limba greacă). Iar dacă ne cheamă la vreo sinaxă, mergem să discutăm cu ei, însă fără condiții umilitoare pe care le-au dat publicității în urmă cu câteva zile.

Câteva idei din cadrul Sinaxei:

– accentul principal s-a pus pe sinodalitatea Bisericii, precum și pe faptul că noi nu vrem să ne unim cu nimeni din afara României, nici cu sârbii, nici cu grecii, nici cu altcineva (din punct de vedere al jurisdicției canonice), ci să fim uniți doar în mărturisirea adevărului de credință;

– s-a purtat o largă discuție referitoare la două idei: ereticii nu mai fac parte din Biserică și că ereticii nu mai au Taine;

canoanele aduse în discuție de cei care au trecut pe calendarul vechi și propovăduiesc dispariția BOR-ului oficial și inexistența Tainelor ei au fost canonul 1 și 2 al Sinodului VI Ecumenic. Răspunsul dat de Gheron Sava a arătat că la toate Sinoadele, când Sfinții Părinți dădeau anathema, spuneau: „să fie anathema!” Acest conjunctiv prezent arată că de ACUM ei sunt sub anathema, deci singurul care are puterea de a da anathemei este sinodul. În consecință, noi atragem atenția că ecumeniștii se întinează – datorită cugetului lor eretic – când se împărtășesc cu Sfintele Taine (adevărate, reale), nu Tainele însele se întinează, ci omul își ia osândă datorită stării sale interioare și a minții întunecate de erezie – de asemenea, întrerupem orice comuniune cu ereticii, dar nu spunem că ei sunt caterisiți automat (doar pentru că mintea lor a acceptat o erezie), pentru că un asemenea mod de caterisire nu există în realitate, ci așteptăm ca un viitor sinod să rezolve și această problemă (desigur că este de dorit ca înaintea judecății sinodale ereticii să se pocăiască de erezia lor și pacea să revină în Biserică). Adică noi tragem semnalul de alarmă, dar nu facem revoluție în Biserică. Altfel, vom ajunge ca așa cum 10 patriarhi au semnat în Creta, fără a mai lua în seamă pe ceilalți, precum și întreaga pleromă a Bisericii, tot așa acum câțiva preoți și monahi vor să recreeze Biserica, motivând că aceasta nu mai există oficial și că trebuie puse baze noi pentru ea, iar împreună cu acest demers trec la calendarul vechi etc;

– a fost trist faptul că, cu toate că s-au prezentat argumente canonice, teologice, dogmatice, patristice, logice etc, în repetate rânduri, totuși frații noștri nu au putut să se urnească din neînțelegerea lor, iar cel mai trist a fost că argumentarea teologică pe care au folosit-o a fost foarte subțire, neconvingând pe nimeni, adeseori argumentele aduse fiind ele însele potrivnice ideilor pe care voiau să le sprijine pe ele. S-a arătat clar că instituția sinodalității – iar aici am fost absolut toți de acord – este intrinsecă Bisericii, este modul ei de existență, deci nu poate nimeni de capul lui să hotărască în locul vreunui sinod, nici măcar când are ispita că nu va mai fi niciodată vreun sinod ortodox. Să nu uităm că nu omul, nici satana, nici masoneria, nici ecumeniștii nu conduc istoria, ci Hristos o conduce și El știe cel mai bine cum să reîntoarcă la adevăr mădularele bolnave ale Bisericii;

– s-a pus insistent întrebarea dacă ereticii mai sunt mădulare ale Bisericii. Răspunsul patristic a fost foarte clar: există eretici necondamnați și eretici condamnați. Cei necondamnați fac întotdeauna parte din Biserică, ei provin din Biserică, mintea lor este amăgită de erezie, Biserica face tot ce îi stă în putință spre a-i întoarce la adevăr; dacă ei nu vor cu niciun chip, nici măcar în fața unui sinod, atunci Biserica îi dă, cu durere, anathemei, iar atunci ereticii sunt tăiați de la Trupul Bisericii, nădăjduindu-se însă ca până la moarte să se reîntoarcă totuși la adevăr. Așa cum un membru bolnav al trupului face parte din trup până la tăierea lui definitivă, așa și ereticii – ca mădulare bolnave ale Bisericii – fac parte din ea (și se osândesc împărtășindu-se cu Hristos fiind ei în stare de erezie) și Biserica face totul ca ei să se întoarcă la adevăr;

– argumentul prezentat de unii că acum ereticii ecumeniști clerici trebuie primiți înapoi, dacă se pocăiesc, prin Mirungere și mai ales că nu mai pot fi niciodată clerici nu are nicio bază patristică și canonică; acest lucru – al caterisirii definitive – se realizează numai prin hotărâre sinodală și prin anathemă. Așadar, nu suntem deloc potrivnici Bisericii Ortodoxe Române, ci suntem fii ai acesteia, prigoniți împreună cu Hristos de către trădătorii ei, dar nu luăm lupta în mod personal, pieptiș, ci ne mișcăm, gândim, spunem și scriem așa cum au făcut Sfinții Părinți, nici mai mult, nici mai puțin; nu inventăm nicio soluție nouă, nu ne lăsăm cuprinși de slavă deșartă, ci slujim lui Hristos așa cum ne-au lăsat moștenire Sfinții, gândindu-ne la propria moarte și judecată;

– vă invităm să ascultați cu atenție cuvântul lui Gheron Hariton despre preoție, un cuvânt clar ce arată că Tainele sunt săvârșite prin puterea Preoției, nu a omului, a persoanei (arhiereul sau preotul respectiv), deci atâta vreme cât o persoană nu este caterisită – iar caterisirea se face doar de către Sinod – prin ea se lucrează Tainele, desigur, ori spre osândă, dacă este eretic sau nevrednic, ori spre mântuire, dacă este ortodox și mărturisitor al adevărului, trăitor al virtuții și al pocăinței pentru propriile păcate.

– am subliniat faptul că cu toții avem încă mult de învățat de la Sfinții Părinți. Analiza făcută de Gheron Sava acestui Canon 15 al Sinodului I-II Constantinopol, pe baza căruia am întrerupt pomenirea, arată toate valențele lui, dar și limitele, căci nu ne dă voie să facem schismă, nici să caterisim pe cineva, ci doar să ne opunem ereziei, lăsând ca la vremea hotărâtă de Hristos să se întrunească un sinod ortodox, care să hotărască referitor la: ecumenism, calendar, hirotonii, Taine, eretici etc, așa cum s-a întâmplat întotdeauna la nevoie în istoria Bisericii.

Această relatare este una personală, nu este în numele tuturor participanților. Cine vrea să și-o asume, slavă Domnului. Cine nu, slavă Domnului. Scopul ei este doar de a prezenta pe scurt ceea ce s-a întâmplat, iar toate porțile dialogului sunt deschise în continuare cu frații noștri. Ne pare rău că unii nu au vrut să se roage cu noi la începutul Sinaxei, că au plecat supărați în finalul ei, numindu-ne „fărădelege”, că nu au vrut să stea la masă cu noi, le cerem iertare dacă i-am supărat sau smintit cu ceva și rămânem în studierea și mai profundă a Sfinților Părinți, ferindu-ne de ispita Reformei, a existenței unui lider, a calomniei, a minciunii și a toată lucrarea celui rău, căci lupta pe care ne-am asumat-o nu este împotriva aproapelui nostru – chiar și eretic de ar fi – ci împotriva tatălui minciunii (adică diavolul) și a tuturor uneltirilor lui.

Personal, am subliniat încă o dată faptul că probabil Hristos așteaptă cu durere de la noi o atitudine mult mai hotărâtă împotriva unor practici blasfemiatoare la adresa Tainei Preoției, a Tainei Spovedaniei și a Tainei Împărtășaniei, prin practica împărtășirii la cutiuță de către mireni, fără preot, a „spovedaniei” prin telefon sau bipuri și alte asemenea pe care românii le-au mai auzit în ultima vreme.

Nădăjduim că această mică referire la Sinaxa aceasta să nu fie folosită de unii frați pentru noi calomnii împotriva noastră. Doar își fac păcate. Să nu fie. Noi nădăjduim ca la următoarele sinaxe să ne întâlnim cu pace, să fim uniți în lupta împotriva ereziei, nu numai prin cuvinte, ci mai ales prin fapte.

Anexe:

Studiul teologic ortodox despre Canonul 15 al lui Gheron Sava Lavriotul la Sinaxa de la Negresti Oas (19 mai 2018)

Pr Ciprian – Cuvant despre acrivie si iconomie la Sinaxa Ortodoxa de la Negresti Oas (19 mai 2018)

1. Cuvântul părintelui Hariton despre preoție:

2. Cuvânt-sinteză a celor trei căi: iconomie exagerată, acrivie nepatristică și cale patristică:

3. Cuvântul dinainte de finalul sinaxei al părintelui Sava Lavriotul:

4. Cuvântul părinților sârbi din final, cu invitația la Sinaxa din Serbia (3 iunie 2018):

5. Invitația la Sinaxa Națională din Serbia (3 iunie 2018):

Și o poză cu cei care au rămas până la finalul mesei (ceilalți au mâncat și s-au așternut pe drumul de întoarcere spre casă):

Blagosloviți și iertați!

 

Cu respect,

pr. Ciprian Staicu

29 Responses to Sinaxa Inter-Ortodoxă de la Negrești Oaș (19 mai 2018)

 1. Stefan says:

  Hristos S-A Inaltat!
  Parinte,am participat la sinaxa care s-a desfasurat langa Satu Mare si din punctul meu de vedere aceasta si-a atins in mare masura scopul.
  Pe langa atmosfera duhovniceasca ,de bucurie si fratietate,sinaxa a avut si consistenta unui seminar teologic de nivel inalt.
  Unul din motivele pentru care am participat la sinaxa a fost si acela de a-l cunoaste pe parintele Ioan Miron-adept al teoriei conform careia in B.O.R. nu mai este har ,deci tainele sunt invalide.
  M-am intristat foarte tare remarcand ca adeptii parintelui Ioan Miron sustineau foarte frenetic,accentuand vocal,franturi de pareri teologice,asemenea unei galerii de fotbal.
  In dezbaterea pe baza sfintelor canoane,am remarcat ca,in comparatie cu argumentele expuse de parintele Sava si de parintele Ciprian-unele de o finete insesizabila ,altele de o adanca profunzime teologica,altele atat de evidente incat sfidau logica bunului simt-parintele Ioan Miron nu reusea sa depaseasca logica elementara si nici pe cea gramaticala.
  Suntem liberi in gandire si in alegere in ceea ce priveste mantuirea sufletului, astfel incat nu pot sa-i inteleg pe oamenii care s-au alaturat parintelui Ioan cum pot adera fara rezerve la o teorie atat de subtirica.
  Am inteles deplin ca este gresita calea deschisa de parintele Ioan asa ca am mai scapat de o ispita.

  Domnul Iisus Hristos sa va rasplateasca osteneala de a scoate la suprafata Adevarul si a vadi inselarea si erezia!

 2. Stefan says:

  Bineinteles ca Sinaxa Ortodoxa!!!

 3. anador says:

  Hristos s-a inaltat!
  Acum, la cateva zile dupa sinaxa, cand credeam ca s-au mai linistit lucrurile in tabara MSC de vreme ce tot au refuzat sa vina, nu pot sa nu intreb: de ce le-o fi placand unora sa se tot lege de altii?!
  Cred ca nu au avut somn pana sa postati ” in sfarsit,… ceea ce s-a intamplat la sfarsitul saptamanii trecute la Negresti-Oas”.
  Nu era mult mai simplu sa vina si ei, in loc sa se lase macinati atatea zile la rand de curiozitate? Ca doar au fost invitati.
  Acum se grabesc sa traga concluzii: ba ca au fost prea putini mireni, ba ca sunt doar 10 preoti la poza de final. Oare de ce le mai pasa? Pe Hristos nu il intereseaza numarul!
  Curiosilor, va dau o veste: nu au fost numai atatia, dar asezarea in poza nu s-a facut nici pe semnatura si nici cu carnetul rosu (sau ce culoare preferati)!
  Tot pentru curiosi: e foarte posibil ca grupul ”caterisitilor” sa sporeasca! Nu apare in poza! Sâc!
  Cel mai hazliu este sa citesti cum isi dau cu parerea despre sinaxa, dar nu nimeresc! Pentru ca am ajuns sa ii cunoastem, nu ne mai mira nimic.
  E mai bine sa revenim la ale noastre ca avem la ce.
  A fost o organizare fara cusur pentru care gazdele noastre merita multumiri din toata inima: super locatie, super primire, super tratatie! Domnul si Maica Domnului sa ii rasplateasca pe toti cu toate cele de folos! Inmiit!
  Si daca despre temele dezbatute acolo sinteza prezentata mai sus a fost exact ce si cat trebuia, voi remarca un lucru pe care absentii nu au cum: atatia cati am fost, am fost frati buni intru Domnul! Cu unii ne-am reintalnit, pe altii abia i-am cunoscut si ne-am bucurat cu totii unii de altii. Am lamurit probleme. Cat s-a putut.
  Ce poti dori mai mult intr-o frumoasa zi de mai?
  Carcotasi au fost si vor mai fi . Nemultumiti, asemenea.
  Important este sa inteleaga si ei ca ii iubim pe toti, cu bune, cu rele, dar in Adevar, si ii asteptam alaturi de noi.
  Decizia, insa, le apartine!
  La Negresti-Oas s-a intrunit o familie numeroasa care, cu voia Domnului si daca va fi de folos, se va mari!
  Acolo am invatat ceva important: sa fim impreuna.
  Cei care au refuzat sa vina ce au invatat in acest timp? Au ratat o lectie sau poate mai mult…
  Hristos in mijlocul nostru!

  • admin2 says:

   Este și va fi totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor.

     • admin2 says:

      Am primit pe mail:

      Poezie „mărturisitoare”

      Taică, Taică, nu ceda!/ va veni și vremea ta,
      Ca să ai o alinare/ ȋn această lume mare,
      Ca să fi mai sănătos,/ mai smerit și radios,
      Mai cu vrere-ntru putere,/ să gonești ale lumii rele.

      Cum se face că se face,/ de un an de zile-ncoace,/
      BOR-ul nostru se preface,/ și cu sistemu’ o dă la pace!?
      Altfel spus, sinodul BOR/ crește, crește ȋncetișor/ ȋn ecumenism-al-său-odor.

      Dragă taică, știi că te respect,/ dar a venit vremea s-avem ȋn proiect,
      Un cuvȃnt care să fie/ ȋndreptar ȋn erezie/ pentru a noastră Ortodoxie,
      Ce este prigonită/ de nemernici ȋn suită,
      Care vor cu iconomia/ s-adeverească erezia;
      Căci ei lupi s-au arătat/ pentru al nostru neam curat,
      Și care, prin relativism religios,/ vor să ne facă de prisos.

      Nuuu! Nu vom fi de prisos/ ȋn apărarea Miresei lui Hristos!

      Fiindcă noi strigăm așa:/ “Papă”, fii anatema!
      Tu și ai tăi iezuiţi,/ blestemaţi și răzvrătiţi,
      Ce vă numiţi “creștini”,/ voi neobrăzaţi latini,
      Ce aţi dus o lume mare,/ pe care o călcaţi ȋn picioare,
      Pe cărarea apostaziei,/ hulei crase, ereziei.
      Care aveţi un scop ȋn viaţă:/ antihristul-iasă-n-faţă!,
      Voi, “iubitorilor” de copii,/ pedofili ȋn haine gri,
      La diavol ȋnchinători,/ voi latino-cugetători!

      Taică, turma noastră zace-n neștiinţă,/ și mă-ntreb “Oare cum e cu putinţă?”,
      Să existe atȃţia oameni speriaţi,/ nătăfleţi manipulaţi,
      Ce sunt astăzi “avertizaţi”/ de-ai lor “patrioţi” fraţi,
      Ca să facă “mici” concesii/ pentru ale Ortodoxiei regresii.
      Ce vor prin presiuni și “ascultare”/ să batjocorească un popor la drumu’ mare./
      Haide taică-n ascultare!
      Ȋnsă nu de șerpii BOR,/ care Ortodoxie nu mai vor,
      Ci vor ceva superficial,/ ceva de genu’ “sfȃntu’ Baal”.
      Hai să facem ascultare de Canoane,/ ca să nu mai batem și noi piroane,
      Ȋn Trupul sfȃnt al lui Hristos,/ ca s-avem real folos!
      Hai să mărturisim pe șleau,/ căci Daniel n-o fi bau-bau,
      Hai să ne venim ȋn fire/ prin cuvinte din Psaltire,
      Și să spunem ȋn mod făţiș/ că Ortodoxia nu e mărunţiș ,
      Ci e a noastră dreaptă credinţă,/ ce o purtăm cu umilinţă,
      Pe Golgota contemporană,/ căci suferă, e numai rană,
      Din cauza nesimţirii noastre,/ dar și a tăcerii voastre.

      Hai să spunem răspicat,/ “sinodul Creta e apostat!”,
      Cu ai lui urmăritori,/ pui de vipere promotori,
      Cu ale lui multe hule/ date prin mai multe bule ,
      Cu ale lui legalizări,/ de “biserici”, chiar “surori”.

      Taică, de vei mărturisi,/ viaţă veșnică vei primi!
      Așadar, ȋntrerupe pomenirea,/ ca să nu te pierzi cu firea!
      Căci timpul trece, nu uita,/ lumea asta va pica,
      Și ferice de cel care,/ la vreme de strȃmtorare,
      Va păstra credinţa dreaptă,/ și ȋn duh, dar și ȋn faptă!
      Și de vei proceda așa,/ Dumnezeu te va vedea,
      Ca să ai pe acest pămȃnt/ al Maicii Domnului acoperămȃnt!

      Data: 19.09.2017. Alexandru Grigoraș

      Notă: Textul de mai sus reprezintă strigătul unui enoriaş oarecare către părintele lui duhovnic de a întrerupe pomenirea ierarhului semnatar în Creta. Se subînţelege că a fi ecumenist înseamnă a nu mai fi ortodox deoarece acest lucru este stipulat foarte clar în hotărȃrile Canoanelor sfintelor Sinoade Ecumenice.

      Oameni buni, nu episcopul e in centru Bisericii, ci Hristos este! Ce dacă vlădica Longhin a spus ce a spus! Ne îngrădim și de el și gata. Prin neintreruperea pomenirii, PS Longhin a arătat ca slujeste oranduirii oficiale a bisericii, oranduire care este eretica, si implicit si el devine eretic. Exista o nuanta insa aici, pentru ca este posibil sa fi fost influentat semnificativ de catre pr Vulcanescu si Zisis, si pur si simplu sa nu inteleaga cum este a fi partas la erezie: „papa francisc e in partasie cu Kiril, Kiril e in partasie cu Onufrie, iar Onufrie in partasie (comuniune) cu Longhin, adica Longhin e in partasie cu erezia.
      Ca mirean mă întreb: CE ROST ARE SA VORBESTI IMPOTRIVA ECUMENISMULUI, DACA CONCRET NU TE INGRADESTI DE CEI CE OFICIAL SUNT ECUMENISTI? Oare nu ingradirea este scopul marturisiririi orale, in scris, etc? Cei ce vorbesc impotriva ecumenismului, o fac cu scopul de a se ingradi propriu zis, asadar, cine nu se ingradeste, nu a facut nimic.
      Ori, exact asta face si PS Longhin si PS Serafim de Pireu, si părinții Vulcanescu si Zisis, ei doar vorbesc, dar concret, real nu au întrerupt nicio pomenire. Adica nu au stopat „infectarea” cu erezie a Trupului Bisericii. Ei vor sa se afle in colaborare cu „prietenii lumii acesteia intru care nu este izbavire” (chiar dacă pr. Zisis a întrerupt-o de fațadă).
      Multi preoti mi-au zis mie personal: „stiu ca e eretic sinodul din Creta, dar nu voi intrerupe pomenirea!”, iar eu le-am raspuns ca „totul este degeaba, concret nu ati marturisit, faceti parte din problema!”

      Pentru cei care sunteti la curent cu practicile serviciilor secrete, cu operatiunile speciale, ceea ce se intampla acum, poarta generic denumirea de „opozitie controlata”, adica unii se prezinta ca fiind anti-ecumenisti, insa de fapt sunt unealta ecumenistilor. Exact asa cred ca se intampla si cu gruparea asta a pr. Vulcanescu, fie in mod constient se afla in colaborare cu ecumenistii, fie de frica pierderii privilegiilor de a fi salariat, adica de frica, a inceput sa invete distorsionat ceea ce se presupune a fi lupta contra ecumenismului.

      „Sa stam bine, sa stam cu frica, sa luam aminte!” – pana in prezent, cei rai au reusit sa penetreze aceasta lupta contra ecumenismului, insa nu trebuie sa ne smintim, pentru ca „de va fi cu putinta, vor cadea si cei alesi”.
      Sa ii acordam lui PS Longhin prezumtia de nevinovatie, sa aflam adevarul, daca a fost sau nu influentat, si de se va putea, sa ii spunem ca se afla intr-o greseala!
      Acrivie in cele dogmatice! – acesta este indemnul Sfinților Părinți.
      Pr Zisis spune ca e optional canonul 15, de indeplinit sau nu – acum judecati si voi fratilor, cine are dreptate, gruparea neo-ecumenista a lui Zisis sau Sfinții Părinți?

      Dumnezeu sa va daruiasca mantuire!

      Cel mai mic frate intru Hristos – Alexandru.

 4. anador says:

  Cum este posibil ca Vladica Longhin sa spuna despre preotii care nu opresc pomenirea ierarhilor eretici ca ”dracul ii tine” (si de aceea nu opresc pomenirea) si tocmai Vladica sa nu o opreasca???
  Adica stie, dar nu face!!!
  Cum mai putem spune in aceasta situatie ca e influentat de pr Zisis ?
  Cineva are ”glume in program”!

 5. Balan Mircea says:

  Poza de grup de la urma este icoana celor insetati si flamanzi de adevar. Doar peste 10 ani ne vom da seama de importanta acestei impreuna-marturisiri.

  Unde este Gheron Alipie Kapsaliotul in acest instantaneu ?

  • admin2 says:

   Aghioriții sunt unul lângă celălalt. Bine le șade. Ca frații.
   Părintele Alipie este cel din spatele pr. Emanuel Oros și se află în dreapta lui Gheron Hariton.
   Mulțumim.
   Pr. Ciprian

 6. Stefan says:

  Cinste organizatorilor,s-au prezentat ireproșabil,iar maramureșencele nu s-au dezmințit nici de aceasta data-argint viu-gospodine de frunte.
  Dragostea Parintelui Emanuel Oros si a celor din jurul sfinției sale s-a manifestat din belsug de la inceputul pana la sfarsitul Sinaxei Ortodoxe.
  Dumnezeu sa le răsplătească cu o Dragoste Infinita si un colț de Rai.

 7. george says:

  Multumim pentru Sinaxa si pentru cuvintele frumoase de incurajare pe care le-ati spus si afisat, pentru lupta impotriva ecumenismului si a ereziei. Am urmarit toate Sinaxele pe care Parintii Athoniti impreuna cu Monahul Gheron Sava Lavriotul le-a organizat si suntem apropiati si cu totul de acord sa luptam impotriva ereziei si a ecumenismului.
  As dori sa mentionez ca la urmatoarea Sinaxa pe care o veti organiza, sa fie live daca se poate sau cel putin sa nu mai fie lasat un timp prea mare dintre desfasurare si difuzare online, pentru a nu se crea suspiciuni. Cei care am mai ramas putini, indiferent unde ne aflam, suntem apropiati sufleteste si va incurajam sa ducem mai departe lupta impotriva ereziei si a ecumensimului. Bunul Dumnezeu sa ne ajute! Amin!

  • anador says:

   Nu exista decat o singura solutie impotriva suspiciunilor: participarea! Important e sa fim acolo noi, nu camerele de luat vederi. Ca sa putem lamuri problemele pe loc.
   Altfel ce rost nai are o sinaxa?!

   • admin2 says:

    18 august 2018.
    Sa ne vedem cu pace. Toți cei interesați sau mai bine zis flămânzi de Adevăr.
    Nu Adevărul este al nostru, ci noi ai Lui (ca smeriți robi și chiar prieteni).
    Pr. Ciprian

   • anador says:

    George,
    obiectia mea era vis-a-vis de transmisia live.
    Si asta pentru ca multi se ”lupta” doar pe net, iar daca le mai oferi si transmisie live cu siguranta vor prefera fotoliul de acasa.
    Cum sa ne cunoastem daca nu ne intalnim fata catre fata? Chiar daca din cand in cand fiecare avem probleme si nu putem participa. Nici o tehnologie nu tine loc intalnirii personale. Problemele trebuiesc lamurite, nu toti au internet sau daca au nu il stiu folosi .
    Evident ca trebuiesc informati toti cei interesati oriunde s-ar afla, nu am avut intentia sa exclud pe nimeni.
    Iertare, daca v-am suparat.

 8. george says:

  Dintr-un motiv sau altul, ca unii sunt plecati din tara si nu pot participa fizic la sinaxa, asta nu inseamna ca nu mai are rost sinaxa. Impartasesc aceeasi parere si opinie cu ceea ce spun Parintii Athoniti impreuna cu Monahul Gheron Sava Lavriotul si parintele Ciprian Staicu si sunt alaturi sufleteste si este bine sa ne gandim ca informatia sa ajunga si pentru cei care sunt departe si nu pot ajunge acolo unde se desafasoara ea. Trebuie sa ne gandim pentru toti cei care au ramas in dreapta credinta si sa nu consideram ca numai cei de fata au dreptul la informatie.

  • admin2 says:

   Așa este. Vom face tot posibilul să fie bine pentru toți cei care caută Binele.

   • admin2 says:

    „Zis-a Avva: Prin mica rugăciune Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, se binecuvintează munca noastră, se sfințește casa noastră, limba, inima, spațiul și timpul și omul întreg, trup și suflet, care pronunță numele lui Iisus Hristos.”

 9. Mihail says:

  O conferinta din Romania a Parintelui Sava Lavriotul, recent aparuta pe internet, putin vizionata pana acum, pe https://www.youtube.com/watch?v=LyT-q0Hq738 si frumoase cantari din Sfantul Munte Athos pe https://www.youtube.com/watch?v=swd0JjO6krk
  https://www.youtube.com/watch?v=sQ2Qg4yKn6Q
  https://www.youtube.com/watch?v=fA3ykXRq4nQ
  https://www.youtube.com/watch?v=fMLHH_e243I