Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Sinaxa și Conferința Mărturisitoare Ortodoxă din Atena (12 mai 2018)

Oameni curajoși, ortodocși, calmi, normali, rugători, mărturisitori, cu lecțiile făcute, cu ani de studiu patristic împletit cu rugăciunea isihastă, oameni sinceri, fără scopuri ascunse, frați ai noștri întru Hristos: Gheron Evstratie Lavriotul, duhovnicul lui Gheron Sava (prezent lângă el), Gheron Hariton și monahul Epifanie. Adevărați teologi ai Duhului, oameni faini, cum se zice la noi în Ardeal.

Cu doi dintre ei: părintele Sava și părintele Hariton, alături de părintele Alipie (de la chilia unde a trăit Sfântul Nicodim Aghioritul) ne vom întâlni mâine, sâmbătă, 19 mai 2018, ora 10 a.m. la Sinaxa Inter-Ortodoxă din localitatea Negrești Oaș, str. Ion Creangă, nr. 110 (în incinta hotelului Dallas). Cu toții sub acoperământul Maicii Domnului, întru neaoșa și calda ospitalitate a ucenicilor părintelui Emanuel Oros, fratele nostru întru Hristos.

Să ne vedem cu pace, în Hristos ! (idei din cuvântările părinților de mai sus, traduse în limba română, vor fi puse săptămâna viitoare).

1. Gheron Hariton Kariotul


 

2. Monahul Epifanie Kapsaliotul


 

3. Gheron Sava Lavriotul


 

4. Răspunsuri la întrebările auditoriului prezent la Sinaxa de la Atena

Hristos S-a înălțat!

 

Cu respect,

pr. Ciprian Staicu

Notă: noi nu vă chemăm pentru vreo adeziune de partid, ci pentru a mărturisi curat pe Hristos, spre slava Lui! (http://ortodoxos.ro/2018/05/16/mihai-silviu-chirila-si-a-facut-partid-politic/) Numai uniți, în Adevăr, ne vom putea mântui!

Cu durere și cu dragoste pentru frații noștri care ne atacă cu cuvinte grele

Slavă Ție, Doamne, că suntem fii ai Bisericii celei Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică!

Slavă Ție, Doamne, că ai întunecat mintea hulitorilor Sfintei Împărtășanii, ai Tainei Spovedaniei și ai Tainei Preoției și i-ai dat rușinii!

Slavă Ție, Doamne, că ne luminezi să citim cu răbdare învățăturile Sfinților Părinți și să ne hrănim sufletele cu adevărul lor!

Slavă Ție, Doamne, că ne ferești de ispita narcisismului fără limite a auto-intitulatului „teolog” (cu studii ecumeniste), care otrăvește mințile lipsite de coloana vertebrală a mărturisirii ortodoxe!

Slavă Ție, Doamne, că ne ferești de cei care cred că ne știu gândurile, dar sunt învăluiți de propria neputință de a-și înțelege înșelarea și căderea în sus prin mândrie!

Slavă Ție, Doamne, că ne-ai dat prieteni cu care să ne ajutăm, să ne ridicăm din căderi și să ducem lupta cu erezia până la capăt!

Slavă Ție, Doamne, că pe mincinoșii și calomniatorii noștri i-ai lipsit de orice bărbăție, umplându-i de neputința de a ne privi în ochi!

Slavă Ție, Doamne, că ne ajuți să Te mărturisim pe Tine și să suferim batjocură pentru Tine de la frații mincinoși mai abitir decât de la ecumeniștii oficiali!

Slavă Ție, Doamne, că bucuria reîntâlnirii cu părinții ortodocși nu va fi umbrită nici măcar de vreun nor, ci se va topi în rugăciune orice îndoială și neîncredere!

Slavă Ție, Doamne, că ne ajuți să rămânem fii ai Bisericii Ortodoxe Române, așteptând pocăința tuturor apostaților ecumeniști și nădăjduind în grabnica lor deșteptare și îndreptare!

Slavă Ție, Doamne, că nu avem alt lider decât pe Capul Bisericii, care este Hristos și plângem pentru neputința de acum a ierarhilor români de a-și împlini jurămintele de la hirotonia lor întru treapta de arhierei, precum și neputința preoților ecumeniști de a-și păstori turma întru adevăr!

Slavă Ție, Doamne, că nu căutăm alianțe, nu facem grupări, ci doar slujim Sfânta Liturghie, care arde pe dracii și hrănește pe cei credincioși!

Pentru toate acestea și pentru alte mii: SLAVĂ ȚIE, DOAMNE !

 

Cu respect pentru toți ortodocșii,

pr. Ciprian Staicu

PS – am primit chiar în momentul în care era publicat acest articol o scrisoare a părintelui Andrei Cojoacă. O publicăm mai jos (însă cu următoarea notă pusă la final):

scrisoare catre fratii care sunt pe cale de a se desparti de noi

Notă: Iubite părinte Andrei, din punctul meu de vedere, trecând peste toate calomniile și atacurile (inclusiv la adresa familiei mele) de care am avut parte și pentru care îi iert pe toți, singurele „neînțelegeri” dintre noi sunt faptul ca cei menționați în scrisoarea sfinției tale nu mărturisesc ortodox. Am adus zeci de argumente teologice în ultimele luni (cu sprijinul părinților athoniți), am demontat rând pe rând toate minciunile lor apărute pe orthodoxinfo, iar unirea care va fi între noi va fi posibilă și reală nu de dragul iubirii, ci de dragul Adevărului, pe care trebuie să-l slujim cu toții, căci „iubirea se bucură de adevăr.” (I Corinteni 13, 6) (Cu drag, pr. Ciprian)

Întru slava lui Hristos, LUMINA LUMII !

Mulțumim fraților ortodocși pentru dragoste și râvnă:

Predica Părintelui Ciprian Ioan Staicu la Duminica Orbului – 13 mai 2018

De asemenea, recomandăm:

Cui dăm crezare? Oamenilor sau Sfinților și cuvintelor Sfinților exprimate prin canoane? Pr. prof. Th. Zisis a uitat că în 2010 a declarat că PS Artemie a fost exilat, izgonit din eparhia sa și arestat. Sa nu confundam Episcopul cu horepiscopul! Faptul că o lungă perioadă de timp nu s-au mai hirotonit horepiscopi nu înseamnă că acest fapt a fost sau este interzis.

Vindecarea patimii demonice a pederastiei

Mai întâi glasul conducătorilor iubiți ai ereticilor ecumeniști români de azi:

Iar soluția este simplă, dar eficientă:

Puterea psalmilor

Mai mult nu spunem acum, căci primul link ne-a produs realmente repulsie – ca oameni normali ce suntem, care nu putem accepta ca „Biserica să își ceară scuze” de la satana, iar al doilea ne-a amintit că avem o datorie de împlinit!

Hristos a înviat!

Redacția

Adevărul întotdeauna iese la iveală, iar manipularea neo-ecumeniștilor se întoarce împotriva lor

IMPORTANT !

Slavă Domnului pentru toate !
Recomandăm spre citire și spre luare aminte (credem că citite în ordinea de mai jos, cele trei articole de pe site-ul ortodox care le găzduiește vor elucida orice nelămurire):

https://stranaortodoxa.wordpress.com/2018/05/05/la-nici-o-patima-nu-reactioneaza-atat-de-du%c2%adreros-fiii-duhovnicesti-ca-la-trufie-si-la-slava-desarta-ei-primesc-darea-ei-in-vileag-ca-pe-o-jigni%c2%adre-personala-si-se-supara-l-a-lasat-s/

https://stranaortodoxa.wordpress.com/2018/05/05/precizare-parintele-ioan-ungureanu-si-teologul-mihai-silviu-chirila-nu-mai-sunt-ucenicii-parintelui-antim-gadioi/

https://stranaortodoxa.wordpress.com/2018/05/06/numai-din-inimile-celor-ce-l-iubesc-cu-adevarat-pe-domnul-vor-curge-rauri-de-apa-vie-cine-nu-simte-focul-aprins-in-inima-pentru-hristos-sa-nu-indrazneasca-sa-predice-caci-va-induce-in-eroare-si-pe/

Domnul să ne apere de orice căderi, iar dacă am căzut deja să ne trimită oameni care să ne ridice sau gândul cel bun spre pocăință și îndreptare. Lupta este grea, deci atenția și trezvia trebuie să fie cât mai mari, ca Dumnezeu să Se slăvească prin cei care Îl mărturisesc, nu să fie batjocorit prin ei, cu voie sau fără voie.

Hristos a înviat !

Redacția

 

PS 1 – recomandăm și acest articol:
http://ortodoxos.ro/2018/05/06/din-cauza-invataturii-neortodoxe-pe-care-mihai-chirila-o-propovaduieste-duhovnicul-nu-il-mai-primeste-la-spovedanie/#comment-5207

PS 2 – Îi mulțumim părintelui Antim pentru risipirea norilor îndoielii și pentru atitudinea hotărâtă și fără echivoc adoptată și nădăjduim să ne vedem cu bucurie și cu pace, în Duhul lui Hristos, la Sinaxa de la Satu-Mare și ori de câte ori vrem să ne bucurăm întru slujirea Domnului nostru Iisus Hristos. (pr. Ciprian Staicu)