Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Părinții athoniți ruși și greci uniți întru slujirea lui Hristos

Întâlnirea din video-ul de mai jos a avut loc în insula Creta, în primăvara anului 2018, cu puțin timp înainte ca Gheron Rafail Berestov să se întoarcă în Sfântul Munte Athos. Întâlnirea cu Gheron Sava Lavriotul a fost într-un loc în care părintele Rafail este găzduit, în timpul iernii, împreună cu cei peste 30 de monahi din obștea sa, pentru că părintele Rafail nu poate să mai rămână în Sfântul Munte tot timpul anului, din cauza condițiilor legate de vreme și frig și datorită stării precare a sănătății trupești a sfinției sale, iar iarna s-a mutat cu obștea în Creta. Acum, la final de septembrie, părintele Rafail și obștea sa se află în Sfântul Munte Athos și peste puțin timp, în noiembrie, cu ajutorul lui Dumnezeu vor veni din nou în Creta, pe perioada iernii.

Cu ocazia acestei întâlniri, Gheron Sava Lavriotul l-a rugat pe părintele Rafail să transmită un mesaj de întărire duhovnicească poporului român, în special celor care s-au îngrădit de panerezia ecumenistă, rămânând astfel ortodocși. Pentru că părintele Rafail a vorbit fără a mai aștepta ca părintele de lângă el să traducă în greacă cuvintele sale, înregistrarea a rămas doar în limba rusă. Cu ajutorul doamnei Ioana din Creta, de origine rusă, s-a făcut traducerea în limba greacă, iar ceea ce a ieșit este uimitor din mai multe puncte de vedere.

Binecuvântarea mea este Iisus Hristos!

Cu smerenie stau (în picioare, din respect, cu dragoste, după cum se vede și în video – n.trad.) în fața iubiților noștri frați ortodocși din România. Vă iubesc, frații mei, și vă rog să rămâneți credincioși Domnului nostru Iisus Hristos și Bisericii Lui, să nu luați actele de identitate electronice ale globalizării. Să nu mergeți pe calea ecumenismului și a ereziei, ci rămâneți credincioși Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Eu nu am cunoștințe teologice, sunt un monah al inimii, propria mea teologie este rugăciunea minții. Vă iubesc pe toți și vă rog să rămâneți uniți în numele lui Iisus Hristos.

Mai demult mă îmbolnăvisem și Iisus, cu rugăciunile duhovnicului meu, mi-a dat marele dar al smereniei (în fața voii Lui – n.trad.) și al iubirii. Vă iubesc pe toți, vă îmbrățișez și vă rog să nu urmați calea antihristului și cea a New Age.

Anathema antihristului și Noii Ere (masonice) și ecumenismului!

Să rămânem credincioși Domnului nostru Iisus Hristos și să ne dăm și viața noastră spre slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, jertfindu-ne pentru sfintele Lui (ale Dumnezeului Treimic – n.trad.) porunci, pentru Biserica Lui. Să nu facem pe teologii (să nu filosofăm teoretic pe seama credinței, într-un mod „teologic” scolastic – n.trad.), ci să rămânem fideli lui Hristos!

Iubiți părinți și frați ai mei din Biserica Ortodoxă Română,

Vreau să mărturisesc înaintea voastră despre părintele nostru athonit Sava Lavriotul că este un adevărat mărturisitor al adevărului Domnului nostru, al Bisericii Lui. Este credincios lui Hristos! De aceea nimeni nu are dreptul să îl ponegrească pe acest mare ascet al teologiei, pe acest mărturisitor al Bisericii noastre Ortodoxe.

Iubiți părinți (ortodocși) din România, vă iubesc (în Hristos) și stând cu smerenie în fața voastră vă rog să rămâneți uniți întru Tatăl și întru Fiul și întru Duhul Sfânt, spre slava Sfintei Treimi. Nu calomniați pe nimeni, nu țineți minte răul, nu vă certați. Să îi iertăm pe toți, să îi iubim pe toți și să îi îmbrățișăm cu smerenie și cu dragoste.

Să rămânem credincioși Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, să fim ascultători ai Sfintei Treimi și ai Bisericii Ortodoxe a lui Hristos!”

Gheron Rafail Berestov

și frații cei împreună cu mine

Creta, 2018

Îi sărutăm dreapta părintelui Rafail, îi mulțumim pentru aceste cuvinte inspirate și îi dorim sănătate trupească și mântuire în Hristos!

Notă: Aflând cu surprindere de conținutul mesajului, care a fost tradus în limba greacă doar ieri, Gheron Sava Lavriotul a ținut să precizeze într-un mail trimis mie: „părinte Ciprian, nu am știut ce a spus părintele Rafail despre mine. Eu nu sunt nici mărturisitor, nici ascet al teologiei, ci doar un om păcătos. Eu am vrut doar ca părintele Rafail să transmită un mesaj de salut către poporul român, ca acesta să aibă curaj să continue lupta cea bună. Nu am făcut această înregistrare pentru mine, ci pentru părinții și frații români ortodocși. Vă rog să mă iertați!” (Gheron Sava Lavriotul)

În concluzie, afirmația unor greci sau români că au rămas doar trei părinți aghioriți mărturisitori ai adevărului (Sava, Hariton și Epifanie) este neadevărată. Obștea părintelui Rafail, alcătuită din părinți athoniți, este mărturie vie a acestei realități a unirii întru slujirea lui Hristos a părinților athoniți rămași credincioși lui.

Afirmația că părintele Sava a rămas singur și nimeni nu mai ia în seamă mesajul sfinției sale (care este sinteză a sinaxelor athonite care au loc frecvent și concluziile lor sunt 100% patristice) de asemenea este o afirmație falsă.

Noi nu am intrat în lupta cu erezia din niciun alt motiv decât pentru că vrem să răspundem la iubirea lui Hristos cu puțina și nevrednica, dar reala noastră iubire față de El. Atât și nimic mai mult. Slavă Lui pentru toate!

traducere din limba greacă și notă de

pr. Ciprian Staicu

Recomandăm lucrarea de sinteză teologică ortodoxă:

CARTE de teologie ortodoxă: Uniți întru slujirea lui Hristos

Să nu uităm:

Să ne rugăm pentru Diana, sora noastră întru Hristos, trecută în veșnicie…