Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Un om foarte „apreciat” de tinerii români ecumeniști, dar lepădat de la fața lui Hristos

Ce zice „reclama”?

https://doxologia.ro/arhiepiscopia-sibiului/proiectul-ito-2018-fost-lansat-de-ziua-internationala-tineretului-ortodox

Zice multe și frumoase, pentru a impresiona până la lacrimi. Pe cât mai mulți posibil.

Ce ascunde ea de fapt?

Adevărul referitor la ce se vrea prin această adunare.

Care este acesta?

1. În capetele Crucii sunt 3 de 6, deci numărul fiarei, dintre care cel galben se reflectă și în partea diametral opusă lui. Așadar, a fost un „eveniment” masonic, organizat de masoni, condus de masoni, finanțat de masoni și menit să spele, iar și iar, creierul tinerilor „ortodocși”.

2. Nu are ce căuta un cerc în mijlocul Crucii, decât dacă masonii nu au putut suporta să pună crucea și să nu aibă deloc cercul magiei încadrat undeva în imagine. Centrul, esența, puterea Crucii este Hristos, ca Prezență vie și de viață dătătoare. Iar cercul cu ITO 2018 arată că scopul acestei adunări este vinderea sufletelor tinerilor către satana.

3. Cei 3 de 6, adică numărul fiarei, prezentat în culorile steagului României – steag apărat cu viața de nenumărate generații de bravi români, în fața tuturor dușmanilor acestui neam iubitor de Hristos – este o batjocură la adresa ființei neamului nostru, care este Prezența Dumnezeiască a lui Hristos Însuși, dar și o răbufnire de orgoliu masonic, care vrea să se laude că a acaparat nu numai prezentul, ci și viitorul acestui neam.

4. Prezentator preot la un concert rock? Da, azi se poate. Ce spune el? „Biserica s-a implicat în realizarea acestui concert pentru a arăta că suntem oameni.” Ce vrea el să spună de fapt? Că Biserica este înlănțuită de puterile antihristice, al căror reprezentant pe scenă este acest trădător de neam și de credință ortodoxă, cu zâmbet sau mai bine spus cu rânjet de Iudă, care se bucură de căderea aproapelui în înșelare. Poate scopul lui este să fie „om” – iată umanismul care a surpat un Occident întreg, ajuns să fie numit de către Sfântul Nicolae Velimirovici – Europa sau demonia albă (după culoarea pielii, dar se pare că și aceasta se va schimba prin invazia musulmană – n.n.) – dar scopul Ortodoxiei nu este să facă „oameni”, ci SFINȚI, iar batjocorirea „în stil mare” a acestui ideal este concertul de la Sibiu.

Așadar, masonule Constantin Necula, în calitate de preot ortodox, îți transmit, spre îndreptare și pocăință, următoarele:

1. Mă lepăd de toată lucrarea ta de păpușar mason și de cea a celor care te plătesc să rânjești cu dispreț în fața acestui popor de mucenici și de mărturisitori. Rușine! Singurul lucru la care îți folosești în prezent darul cuvântului este acela de a batjocori Biserica pe care pretinzi că o slujești, dar de fapt o sluțești, promovând tot ce e antihristic. Te-am cunoscut și personal și am văzut cum o persoană poate să treacă, într-o clipă, de la o discuție despre dependențe și lupta antidrog la graba de a nu pierde meciul de fotbal de la televizor. Că doar suntem oameni, nu?

2. Dacă trăia pr. prof. dr. Ilie Moldovan – adevărat profesor de teologie, nu trepăduș pupător de mâini masonice – nu îndrăzneai să deschizi gura și să spurci pământul țării și limba preadulce românească. Dar prin mine îți vorbește el, iar prin el vorbea Hristos. Poate vei spune că am un „discurs al urii”. Nu, este unul al compătimirii pentru starea jalnică în care ai terfelit preoția ortodoxă, dar și al responsabilității de a-ți sta împotrivă, cu puterea adevăratei Cruci a lui Hristos.

3. Mă voi ruga cu lacrimi ca Domnul să lumineze minților celor înșelați de masonimea ta, iar ție să îți stea împotrivă, ca unui slujitor antihristic ce ești.

Frați români, țara noastră este cotropită de puterile demonice. Și noi încă dormim? Încă ne complacem în erezie? Sau am schimbat Crucea cu concertele rock? Nu am învățat nimic din incendiile de curând din Grecia?

Nu există nicio legătură, ci un antagonism total între Hristos și „ortodoxia” rock a masonilor ecumeniști. E simplu, clar și fără tăgadă.

Cine are urechi de auzit, să audă!

pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu

Notă: Alături de mine semnează acest cuvânt și soția mea, prof. dr. Ioana-Alina Staicu. Facem aceasta ca ucenici ai pr. prof. Ilie Moldovan și ca români ortodocși, care nu acceptăm spurcarea României. Universitățile de Vară organizate de răposatul nostru părinte profesor erau adevărate oaze de spiritualitate ortodoxă – rugăciune, cursuri de înaltă ținută ortodoxă, puritate, post etc, a căror terfelire vrea să o impună astăzi trepădușii ecumeniști. Atunci s-au înfiripat iubiri în duhul lui Hristos, care au rodit în familii ortodoxe, cum este și a noastră. Acum ITO 2018 este doar o altă față a Untold de la Cluj și a altor asemenea concerte, scopul lor unic fiind uciderea tineretului ortodox român. Să nu fie!

CARTE de teologie ortodoxă: Uniți întru slujirea lui Hristos

Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu sprijinul fraților din diaspora ortodoxă (dovadă că aceștia nu sunt deloc așa cum au vrut unii să se folosească de numele lor în scopuri anti-românești) a văzut lumina tiparului cartea:

Este în format academic B5, are 418 pagini, cuprinde 118 articole și studii din perioada 2016-2018. Aceste texte reprezintă o parte din lucrarea de misiune ortodoxă patristică a părinților athoniți îngrădiți de panerezia ecumenistă – iar ca autori sunt menționați: Gheron Sava Lavriotul și Gheron Hariton Athonitul, precum și mare parte din munca de traducere din limba greacă și de analiză teologică a subsemnatului; de asemenea – ca unii ce suntem iubitori de frumos și adevăr – am pus în carte și poezii alcătuite de doamna prof. Mihaela Cristina Popa din Slatina și de fratele Cristian-Nicolae Bucuroiu din București, dragul meu prieten.

Cartea cuprinde și studii, articole, scrisori, predici ale altor părinți și mireni, precum și luările de poziție împotriva „împărtășirii la cutiuță”, a ereziei „părtășiei la erezie” (de fapt o comuniune ascunsă cu ecumenismul) și a deviației de tip stilist a „invalidității Tainelor”, ca extreme neortodoxe legate de lupta cu ecumenismul.

De asemenea, au fost introduse și părțile cele mai importante și lămuritoare din unele Conferințe ale lui Gheron Sava Lavriotul în România, în special părțile legate de întrebări și răspunsuri din partea celor prezenți.

Cartea a fost organizată cronologic, astfel încât să ofere celor care nu cunosc situația actuală a Bisericii o prezentare pe larg, argumentată, ortodoxă, expusă clar și potrivit succesiunii evenimentelor ce au avut loc. Această lucrare s-a limitat la un număr de 400 de pagini nu pentru a evita punerea în cuprinsul ei a altor contribuții ale mărturisirii ortodoxe românești, ci pentru că atât au permis condițiile de finanțare și puterea de sinteză teologică a subsemnatului.

Desigur, această lucrare este doar un ajutor pentru cei care nu vor să își piardă credința ortodoxă. Vor mai urma și altele, scrise de oameni mai vrednici și mai luminați de Dumnezeu decât noi. Ea este însă potrivită pentru a fi oferită celor care vor să trăiască în Adevăr, pe calea Sfinților Părinți.

Mulțumesc tuturor celor implicați în realizarea ei, îi binecuvântez pe cei care ne-au sprijinit și Dumnezeu să pomenească numele lor în ceruri, alături de smerita noastră contribuție la Sfânta Proscomidie și nu numai.

Pe coperta patru sunt două imagini, care arată unirea întru mărturisire cu frați ortodocși din alte țări ortodoxe. De asemenea, a fost inserat și un tropar alcătuit în Grecia, tropar-stindard al luptei împotriva hotărârilor eretice și masonice din Creta.

Pentru alte detalii vă puteți adresa la adresa de e-mail: ciprioan@yahoo.com

Cu respect,

pr. Ciprian Staicu