Predica Părintelui Ciprian Ioan Staicu la Duminica a XIX-a după Pogorârea Sfântului Duh – Predica de pe munte – Iubirea vrăjmașilor

Recomandăm:

CARTE de teologie ortodoxă: Uniți întru slujirea lui Hristos