Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

Fiecare primește de la Dumnezeu ceea ce i se cuvine

„Sunt diferite: Pronia lui Dumnezeu, de ajutorul Lui, de apărarea lui, de mila Lui și de mângâierea primită de la El.
Pronia lui Dumnezeu este întinsă asupra întregii creații,
De ajutorul Lui au parte oamenii credincioși,
De apărarea Lui se bucură cei cu adevărat credincioși
Mila El și-o trimite asupra celor care Îl slujesc,
Iar de mângâiere au parte cei care Îl iubesc.”
(Sfântul Ioan Scărarul)
Sursa – http://trelogiannis.blogspot.com/2018/11/blog-post_933.html
traducere din limba greacă de
pr. Ciprian Staicu