Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”

"Viaţa noastră pe pământ este ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare, prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe pământ se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii şi ziua judecăţii" (Sfântul Isaac Sirul)

„Să vă feriţi de părtăşia cu cei ce cred făţiş dogmele necinstitoare” (Sfântul Athanasie cel Mare)

În minunata lucrare Străjerii Ortodoxiei a arhimandritului Vasilios Papadakis, la pagina 56 scrie și un cuvânt lămuritor al Sfântului Atanasie cel Mare: „Să vă feriţi de părtăşia cu cei ce cred făţiş dogmele necinstitoare. Păziţi-vă însă şi de cei ce socotesc că nu se ţin de cele ale lui Arie, dar se împărtăşesc cu arienii. Ni se cuvine, mai ales, să fugim de părtăşia cu cei de a căror cugetare ne scârbim (o respingem). Şi iarăşi, dacă cineva de face a mărturisi credinţa dreaptă, dar se arată împărtăşindu-se cu ereticii, pe acela să-l îndemnaţi să se îndepărteze de un asemenea obicei; şi dacă se învoieşte, să-l aveţi ca pe un frate. Dacă însă stăruie cu împotrivire, feriţi-vă de el. Atâta vreme cât veţi ţine calea aceasta, vă veţi păzi credinţa voastă curată. Dar şi aceia se vor folosi văzându-vă şi se vor teme ca nu cumva să fie socotiţi necinstitori şi părtaşi ai credinţei ereticilor.”

Într-o zi, o femeie ortodoxă m-a întrebat: „De ce nu vă înţelegeţi cei care luptaţi împotriva ereziei ecumenismului? Unii spuneţi într-un fel, alţii în alt fel.” Ea se referea la preoţi. Şi nu numai.

Am stat mai mult timp de vorbă cu ea, înţelegând că este dispusă la dialog. Între altele, mi-a spus că citeşte site-urile care se prezintă a fi ortodoxe, enumerând pe unele din ele. Am priceput ce spune, căci şi eu însumi citesc ceea ce citeşte şi ea şi am constatat amândoi că unii susţin unele, iar alţii altele. Şi nu lucruri lipsite de importanţă. Dimpotrivă.

Întrebare: Ce spun unii şi ce spun alţii?

Răspuns: Unii spun întocmai ce au spus Sfinţii Părinţi, iar alţii spun ceea ce îi taie capul. Lucruri strâmbe, greşite.

Întrebare: La care dintre aceştia să le dăm crezare?

Răspuns: Celor care cugetă şi spun cele ce au cugetat şi au spus Sfinţii şi încearcă, după puterea lor, să şi facă ceea ce spun.

Eu, deşi în lupta asta antiecumenistă m-am numit şi mă numesc „a cincea roată la căruţă”, am înţeles că problema de bază este următoarea: nu numai mărturisirea credinţei ortodoxe cu buzele este importantă, ci mai ales, cele ce se îndeplinesc cu fapta. Altfel spus:

Întrebare: Cu cine trebuie să fii în comuniune bisericească şi cu cine nu trebuie să fii?

Răspunsul îl dă Sfântul Atanasie cel Mare, iar eu, nevrednicul, îl cred. Iată ce spune: „Să vă feriţi de părtăşia cu cei ce cred făţiş dogmele necinstitoare. Păziţi-vă însă şi de cei ce socotesc că nu se ţin de cele ale lui Arie, dar se împărtăşesc cu arienii. Ni se cuvine, mai ales, să fugim de părtăşia cu cei de a căror cugetare ne scârbim (o respingem). Şi iarăşi, dacă cineva de face a mărturisi credinţa dreaptă, dar se arată împărtăşindu-se cu ereticii, pe acela să-l îndemnaţi să se îndepărteze de un asemenea obicei; şi dacă se învoieşte, să-l aveţi ca pe un frate. Dacă însă stăruie cu împotrivire, feriţi-vă de el. Atâta vreme cât veţi ţine calea aceasta, vă veţi păzi credinţa voastă curată. Dar şi aceia se vor folosi văzându-vă şi se vor teme ca nu cumva să fie socotiţi necinstitori şi părtaşi ai credinţei ereticilor.”

AŞADAR:

1. Nu trebuie să fim în comuniune bisericească cu cei care „cred făţiş dogmele necinstitoare.”

Întrebare: Cine sunt aceştia?

Răspuns: Clericii de orice rang şi mirenii care cred şi propovăduiesc deschis, prin viu grai sau în scris, că ecumenismul nu este erezie.

2. Nu trebuie să fim în comuniune bisericească cu cei care se socotesc că nu ţin de cele ale lui Arie, dar se împărtăşesc cu arienii.”

Întrebare: Cine sunt aceştia?

Răspuns: Toţi clericii de orice rang şi mirenii care spun cu gura că sunt împotriva ereziei ecumenismului, dar se împărtăşesc cu cei care susţin că ecumenismul nu este erezie. Cine are ochi, să vadă; cine are urechi, să audă!

3. Nu trebuie să fim în comuniune bisericească cu cei „de a căror cugetare ne scârbim.”

Întrebare: Cine sunt aceştia?

Răspuns: Toţi clericii de orice rang şi mirenii care spun şi cred că papistaşii au Botez valid, fiind făcut în numele Sfintei Treimi. Şi nu numai atât, ci susţin şi alte erezii; despre ei Sfântul Grigorie Palama spune că sunt latino-cugetători, adică nu sunt drept-slăvitori sau ortodocși.

Întrebare: Ce spune Sfântul Atanasie cel Mare despre cei care făţărnicesc credinţa?

Răspuns: „Dacă cineva se face a mărturisi credinţa dreaptă, dar se arată a se împărtăşi cu ereticii, pe acela să-l îndemnaţi să se depărteze de un asemenea obicei; şi dacă se învoieşte, să-l aveţi ca pe un frate. Dacă stăruie cu împotrivire, feriţi-vă de el.”

Întrebare: Cine sunt aceştia?

Răspuns: Clericii de orice rang care n-au fost la pseudo-sinodul din Creta, dar se împărtăşesc cu cei care au fost şi au semnat.

Iar Sfântul Atanasie cel Mare continuă: „atâta vreme cât veţi ţine calea aceasta, vă veţi păstra credinţa voastră curată.”

Auziti cine si cum îşi păstrează credinţa curată? Auziţi şi înţelegeţi!

Sunt mulţi semănători de cuvinte care se prezintă a fi mari apărători ai Ortodoxiei, înşelându-se pe sine şi pe cei de-un cuget cu ei.

Cum am spus, deşi sunt „a cincea roată la căruţă”, am îndrăznit să scriu acestea.

Binecuvântarea Sfântului Atanasie Cel Mare să fie peste noi toţi!

Cu respect și cu dragoste față de toţi,
preot Vasile Savin
(Piatra Neamţ)